Usługa - Cieśla - konstrukcje szkieletowe

Logo Zakład Doskonalenia Zawodowego

4.6/5 z 1486 ocen

Tytuł Cieśla - konstrukcje szkieletowe

Numer usługi 2021/11/29/10401/1245822

Dostawca usług Zakład Doskonalenia Zawodowego

Miejsce usługi Gołdap

Dostępność Usługa otwarta

Forma świadczenia stacjonarna

Status usługi opublikowana

PLN

1 900,00 zł netto za osobę

1 900,00 zł brutto za osobę

63,33 zł netto za osobogodzinę

63,33 zł brutto za osobogodzinę

Zapisz się
Zapisany 1 uczestnik

Informacje o usłudze

Pokaż szczegóły
Sposób dofinansowania:

wsparcie dla osób indywidualnych

wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników

Grupa docelowa usługi:

Szkolenie skierowane do osób pełnoletnich, które zamierzają wykonywać prace cieśli

Minimalna liczba uczestników: 6
Maksymalna liczba uczestników: 10
Data zakończenia rekrutacji: 08-09-2022
Liczba godzin usługi: 30
Podstawa uzyskania wpisu do świadczenia usługi: Certyfikat systemu zarządzania jakością wg. ISO 9001:2015 (PN-EN ISO 9001:2015) - w zakresie usług szkoleniowych

Ramowy program usługi

Pokaż program

1. Materiały do budownictwa drewnianego 2 godz.

2. Technologie budowy domów z drewna  1 godz.

3. Posadowienie, montaż konstrukcji i poszycia 18 godz.

4. Ochrona budynku przed wilgocią, izolacyjność cieplna i akustyczna 6 godz.

5. Roboty elewacyjne i ocena jakości robót 3 godz.

Jednostka zajęć wynosi 45 minut.

Główny cel usługi

Pokaż

Cel edukacyjny

Szkolenie mające na celu zdobycie wiedzy w zakresie wykonywania konstrukcji szkieletowych z drewna. Zdobycie umiejętności wykonania konstrukcji szkieletowej przy zastosowaniu odpowiedniego rodzaju drewna wraz z wykonaniem posadowienia i poszycia w danej konstrukcji szkieletowej. W efekcie szkolenia uczestnik będzie potrafił prawidłowo identyfikować problemy związane z wykonywaniem zawodu.

Efekty uczenia się

Efekty usługi (produkty), efekty uczenia się/kształcenia

Absolwent szkolenia będzie:

W zakresie wiedzy uczestnik będzie znał:

- właściwości drewna stosowanego w budownictwie drewnianym,

- zasady budowy konstrukcji szkieletowej,

- rodzaje konstrukcji drewnianych,

- zasady bezpiecznej pracy przy wykonywaniu konstrukcji szkieletowych,

- sposoby posadowienia konstrukcji drewnianych,

- sposoby wykonania poszycia,

- sposoby deskowania w konstrukcjach szkieletowych,

- sposoby zabezpieczenia budynku przed wilgocią,

- sposoby ocieplenia ścian szkieletowych,

- materiały wykorzystywane w izolacji cieplnej,

- sposoby i materiały wykorzystywane w izolacji akustycznej.

W zakresie umiejętności uczestnik będzie potrafił:

- wybrać odpowiednie drewno konstrukcyjne,

- dobrać narzędzia i sprzęt,

- wybrać odpowiednie materiały dodatkowe,

- scharakteryzować posadowienie na tradycyjnej płycie fundamentowej,

- scharakteryzować  posadowienie na stropie drewnianym z pustką podpodłogową,

- wykonywać zakotwienia podwaliny z fundamentami,

- wykonać konstrukcję szkieletową z drewna m.in. ściany ryglowej, sumikowo-łątkowej,

- wykonywać połączenia podwalin ze słupem w ścianie szkieletowej,

- wykonywać połączenia oczepów ze słupem,

- wykonywać połączenia słupów z ryglami,

- wykonać  szkielet ściany z desek,

- wykonać  poszycie ściany z desek,

- wybrać materiały do wykonania poszycia,

- zamontować poszycie,

- wykonać  ocieplenie sypkimi materiałami izolacyjnymi,

- wykonać ocieplenie matami izolacyjnymi,

- dobrać materiały potrzebne do wykonania elewacji,

- wykonać elewację.

W zakresie kompetencji społecznych uczestnik:

- będzie potrafił prawidłowo identyfikować problemy związane z wykonywaniem zawodu,

- nabędzie świadomość kształcenia własnego rozwoju,

- posiądzie zdolność dzielenia zadań, i organizacji pracy w zespole.

Sposób weryfikacji osiągnięcia efektów uczenia się

Egzamin teoretyczny i praktyczny

Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Brak wyników.
Koszt przypadający na 1 uczestnika netto 1 900,00 zł
Koszt przypadający na 1 uczestnika brutto 1 900,00 zł
Koszt osobogodziny netto 63,33 zł
Koszt osobogodziny brutto 63,33 zł

Adres realizacji usługi

Pokaż adres

ul. Mazurska 25, 19-500 Gołdap, woj. warmińsko-mazurskie

zajęcia teoretyczne - Gołdap, ul. Mazurska 25 ćwiczenia - Gołdap

Zajęcia poprowadzą

Więcej informacji
Zdjęcie Cezary Romanowski

Cezary Romanowski

Leśnictwo, pielęgnacja drzew, ciesielstwo, dekarstwo. Od 2005r działalność związana z pielęgnacją i ścinką drzew, ciesielstwem, dekarstwem. Wykształcenie średnie, mistrz dekarstwa. Instruktor ciesielstwa, instruktor dekarstwa, instruktor ścinki drzew, instruktor prac na wysokościach. Przygotowanie pedagogiczne, kurs arborystyczny .

Kontakt

Pokaż
Zdjęcie Monika Ziembal

Monika Ziembal

email: m.ziembal@zdz.bialystok.pl

tel: (+48) 87 6151 157

Informacje dodatkowe

Pokaż szczegóły

Informacje o materiałach dla uczestników usługi

- skrypty

- konspekty

-zeszyt

-długopis.

Warunki uczestnictwa

- ukończone 18 lat

Informacje dodatkowe

Istnieje możliwość zoorganizowania kursu dla mniejszej liczby osób, w takim przypadku koszt kursu jest wyceniany indywidualnie.

Ciasteczka>