Usługa - Postępowanie osteopatyczne w pediatrii - dziecko od 0-3 miesiąca życia

Logo Niepubliczna Placówka Kształcenia Ustawicznego "MED COACH"

4.7/5 z 1441 ocen

Tytuł Postępowanie osteopatyczne w pediatrii - dziecko od 0-3 miesiąca życia

Numer usługi 2021/11/27/36350/1244845

Dostawca usług Niepubliczna Placówka Kształcenia Ustawicznego "MED COACH"

Miejsce usługi Kraków

Dostępność Usługa otwarta

Forma świadczenia stacjonarna

Status usługi opublikowana

PLN

1 497,00 zł netto za osobę

1 497,00 zł brutto za osobę

74,85 zł netto za osobogodzinę

74,85 zł brutto za osobogodzinę

Zapisz się
Zapisanych 0 uczestników

Informacje o usłudze

Pokaż szczegóły
Sposób dofinansowania:

wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników

Grupa docelowa usługi:

W szkoleniu mogą wziąć udział osoby, które posiadają wykształcenie lub są w trakcie toku studiów/nauczania w zakresie:

‣ fizjoterapii

‣ osteopatii

Minimalna liczba uczestników: 1
Maksymalna liczba uczestników: 30
Data zakończenia rekrutacji: 24-06-2022
Liczba godzin usługi: 20
Podstawa uzyskania wpisu do świadczenia usługi: Standard Usługi Szkoleniowo-Rozwojowej PIFS SUS 2.0

Ramowy program usługi

Pokaż program

Zakres tematyczny:

 • Holistyczna filozofia pracy z dzieckiem w pierwszych miesiącach życia.
 • Zasady, wskazania, przeciwskazania do pracy z noworodkiem i niemowlęciem do 3 miesiąca życia.
 • Ocena funkcjonalna dziecka na poszczególnych systemach: 
  - kostno-stawowym - ocena stawów biodrowych, kończyn, relacji kości czaszki
  - trawiennym - kolka, ulewania, wymioty, zaparcia, ocena formy i funkcji narządów wewnętrznych dziecka
  - płynowym - manualne badanie i balans systemu żylno-limfatycznego, balans płynów w jamach ciała
  - mięśniowo-powięziowym - asymetrie, kręcz szyi, zaburzenia napięcia, ocena wędzidełek
  - nerwowym - zaburzenia rozwojowe, odruchy pierwotne i wspomaganie ich integracji, niepokój, zaburzenia rytmu dobowego
 • Zajęcia kliniczne z dziećmi
 • Wnioskowanie osteopatyczne pracy z dzieckiem
 • Ocena pielęgnacyjna dziecka wraz z zaleceniami dla rodziców po terapii.

Zajęcia praktyczne: Kursanci podzieleni w pary, na każda parę przypada regulowana leżanka; po przedstawieniu danej techniki, do każdej pary podchodzi Instruktor w celu sprawdzenia poprawności jej wykonania.

Harmonogram usługi

Przedmiot / temat zajęćData realizacji zajęćGodzina rozpoczęciaGodzina zakończeniaLiczba godzin
Przedmiot / temat zajęć
Wprowadzenie.
Data realizacji zajęć
25-06-2022
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
09:30
Liczba godzin
00:30
Przedmiot / temat zajęć
Holistyczna filozofia pracy z dzieckiem w pierwszych miesiącach życia.
Data realizacji zajęć
25-06-2022
Godzina rozpoczęcia
09:30
Godzina zakończenia
11:30
Liczba godzin
02:00
Przedmiot / temat zajęć
Zasady, wskazania, przeciwskazania do pracy z noworodkiem i niemowlęciem do 3 miesiąca życia.
Data realizacji zajęć
25-06-2022
Godzina rozpoczęcia
11:45
Godzina zakończenia
13:00
Liczba godzin
01:15
Przedmiot / temat zajęć
Ocena funkcjonalna dziecka na poszczególnych systemach: - kostno-stawowym - ocena stawów biodrowych, kończyn, relacji kości czaszki
Data realizacji zajęć
25-06-2022
Godzina rozpoczęcia
13:30
Godzina zakończenia
15:00
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Ocena funkcjonalna dziecka na poszczególnych systemach: - trawiennym - kolka, ulewania, wymioty, zaparcia, ocena formy i funkcji narządów wewnętrznych dziecka
Data realizacji zajęć
25-06-2022
Godzina rozpoczęcia
15:15
Godzina zakończenia
16:45
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Ocena funkcjonalna dziecka na poszczególnych systemach: - płynowym - manualne badanie i balans systemu żylno-limfatycznego, balans płynów w jamach ciała
Data realizacji zajęć
25-06-2022
Godzina rozpoczęcia
16:45
Godzina zakończenia
18:00
Liczba godzin
01:15
Przedmiot / temat zajęć
Ocena funkcjonalna dziecka na poszczególnych systemach: - mięśniowo-powięziowym - asymetrie, kręcz szyi, zaburzenia napięcia, ocena wędzidełek
Data realizacji zajęć
26-06-2022
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
10:00
Liczba godzin
01:00
Przedmiot / temat zajęć
Ocena funkcjonalna dziecka na poszczególnych systemach: - nerwowym - zaburzenia rozwojowe, odruchy pierwotne i wspomaganie ich integracji, niepokój, zaburzenia rytmu dobowego
Data realizacji zajęć
26-06-2022
Godzina rozpoczęcia
10:00
Godzina zakończenia
11:00
Liczba godzin
01:00
Przedmiot / temat zajęć
Zajęcia kliniczne z dziećmi
Data realizacji zajęć
26-06-2022
Godzina rozpoczęcia
11:15
Godzina zakończenia
13:00
Liczba godzin
01:45
Przedmiot / temat zajęć
Wnioskowanie osteopatyczne pracy z dzieckiem
Data realizacji zajęć
26-06-2022
Godzina rozpoczęcia
13:30
Godzina zakończenia
15:00
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Ocena pielęgnacyjna dziecka wraz z zaleceniami dla rodziców po terapii.
Data realizacji zajęć
26-06-2022
Godzina rozpoczęcia
15:15
Godzina zakończenia
16:30
Liczba godzin
01:15
Przedmiot / temat zajęć
Pytania, wątpliwości. Rozdanie dyplomów. Zakończenie szkolenia.
Data realizacji zajęć
26-06-2022
Godzina rozpoczęcia
16:30
Godzina zakończenia
17:00
Liczba godzin
00:30

Główny cel usługi

Pokaż

Cel edukacyjny

Celem kursu jest zapoznanie Uczestników z bezpiecznymi i skutecznymi technikami osteopatycznymi stosowanymi u dzieci od narodzin do 3 miesiąca życia. Pozna zasady, wskazania, przeciwskazania do pracy z noworodkiem i niemowlęciem do 3 miesiąca życia. Nauczy się oceny pielęgnacyjnej dziecka wraz z zaleceniami dla rodziców po terapii. Nabierze zdolności do podejmowania autonomicznych i odpowiedzialnych decyzji oraz pozna zasady etyki pracy z pacjentem.

Efekty uczenia się

Po zakończeniu szkolenia Uczestnik w zakresie wiedzy:

 • zna bezpieczne i skuteczne techniki osteopatyczne stosowane u dzieci od narodzin do 3 miesiąca życia,
 • zna zasady, wskazania, przeciwskazania do pracy z noworodkiem i niemowlęciem do 3 miesiąca życia
 • zna czynniki, które bezpośrednio wpływają na funkcjonowanie dzieci od narodzin do 3 miesiąca życia.

Po zakończeniu szkolenia Uczestnik w zakresie umiejętności:

 • stosuje diagnostykę neurologiczną oraz funkcjonalną u niemowląt,
 • stosuje diagnostykę asymetrii u niemowląt,
 • stosuje terapię manualną w przypadku stwierdzenia asymetrii oraz innych zaburzeń funkcjonalnych i trawiennych u niemowląt.

Po zakończeniu szkolenia Uczestnik w zakresie kompetencji społecznych:

 • rozumie problemy etyczne wynikające z jego profesji,
 • przestrzega kodeksu etycznego,
 • ma świadomość własnej wiedzy i potrzeby dokształcania się,
 • posiada zdolność do autonomicznego i odpowiedzialnego podejmowania się terapii.

Sposób weryfikacji osiągnięcia efektów uczenia się

Forma zaliczenia: 

 • ustna, ocena i analiza przypadków klinicznych, zadania.

Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Brak wyników.
Koszt przypadający na 1 uczestnika netto 1 497,00 zł
Koszt przypadający na 1 uczestnika brutto 1 497,00 zł
Koszt osobogodziny netto 74,85 zł
Koszt osobogodziny brutto 74,85 zł

Adres realizacji usługi

Pokaż adres

ul. Beskidzka 30C, 30-611 Kraków, woj. małopolskie

Dokładny dojazd komunikacją miejską oraz samochodem zostanie podany w wiadomości od organizatora.

Udogodnienia w miejscu realizacji usługi

 • Klimatyzacja
 • Wi-fi

Zajęcia poprowadzą

Więcej informacji
Zdjęcie Marcin Szkolnicki

Marcin Szkolnicki

Osteopatia, Fizjoterapia
Marcin Szkolnicki obecnie jest szefem zespołu Systema Centrum Zdrowia oraz prezesem Fundacji Na Fali Zdrowia. Założyciel pierwszej w Polsce Szkoły Osteopatii Zwierzęcej ISOA oraz jest współzałożycielem Akademii Osteopatii.

Marcin Szkolnicki jest absolwentem wrocławskiej Akademii Wychowania Fizycznego na kierunku fizjoterapia oraz absolwentem 5-cio letniego podyplomowego cyklu kształcenia z zakresu Medycyny Osteopatycznej Akademii Osteopatii w Poznaniu.
Doświadczony dydaktyk w zakresie fizjoterapii i osteopatii.

Kontakt

Pokaż
Zdjęcie Paulina Porębska

Paulina Porębska

email: dofinansowania@med-coach.pl

tel: (+48) 694 806 689

Informacje dodatkowe

Pokaż szczegóły

Informacje o materiałach dla uczestników usługi

Organizator zapewnia materiały szkoleniowe: skrypt, notatnik, długopisy i dostęp do filmów instruktażowych.

Warunki uczestnictwa

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest potwierdzenie kierunkowego wyształcenia w zakresie fizjoterapii/osteopatii, tj. numer potwierdzający prawo wykonywania zawodu fizjoterapeuty/skan dyplomu ukończenia studiów na kierunku fizjoterapia/osteopatia, skan zaświadczenia potwierdzającego status studenta na kierunku fizjoterapia/osteopatia.

Informacje dodatkowe

Szkolenie prowadzone jest w języku polskim.


Organizator zapewnia catering w przerwach kawowo-deserowych (napoje ciepłe i zimne, owoce, bakalie i słodkie przekąski) oraz umożliwia zamówienie cateringu w przerwie lunchowej (dodatkowo płatne).


Przed złożeniem wniosku o dofinansowanie prosimy o kontakt mailowy lub telefoniczny w celu potwierdzenia dostępności miejsc na szkolenie oraz o zapis na listę Uczestników przez stronę https://med-coach.pl/szkolenia-kursy w celu rezerwacji miejsca na wybrany kurs


Liczba godzin usługi podana jest w godzinach dydaktycznych (1 godzina dydaktyczna to 45 minut, sumarycznie to 20 godziny), co stanowi 15 godzin zegarowych. W czasie trwania zajęć praktycznych uczestnicy mają możliwość wkonywania krótkich przerw. 


Szkolenie jest zwolnione z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 punkt 26 podpunkt a ustawa o VAT lub w przypadku kursów dofinansowanych ze środków publicznych w min. 70% zwolnione z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 punkt 29 c.

Ciasteczka>