Usługa - Szkolenie: Eksploatacja form wtryskowych (TS6)

Logo EMT-SYSTEMS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

4.5/5 z 1664 ocen

Tytuł Szkolenie: Eksploatacja form wtryskowych (TS6)

Numer usługi 2021/11/08/5274/1225320

Dostawca usług EMT-SYSTEMS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Miejsce usługi Gliwice

Dostępność Usługa otwarta

Forma świadczenia stacjonarna

Status usługi opublikowana

PLN

2 499,85 zł netto za osobę

3 074,82 zł brutto za osobę

178,56 zł netto za osobogodzinę

219,63 zł brutto za osobogodzinę

Zapisz się
Zapisanych 0 uczestników

Informacje o usłudze

Pokaż szczegóły
Sposób dofinansowania:

wsparcie dla osób indywidualnych

wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników

Grupa docelowa usługi:

Szkolenie kierowane jest do służb technicznych z małym doświadczeniem bądź chcących ugruntować swoją dotychczasową wiedzę, a w szczególności do: narzędziowców, mechaników narzędziowych, ustawiaczy form wtryskowych, technologów, osób odpowiedzialnych za stan techniczny form wtryskowych.

„Usługa również adresowana dla uczestników projektu Kierunek Kariera Zawodowa”

Minimalna liczba uczestników: 6
Maksymalna liczba uczestników: 10
Liczba godzin usługi: 14
Podstawa uzyskania wpisu do świadczenia usługi: Certyfikat systemu zarządzania jakością wg. ISO 9001:2015 (PN-EN ISO 9001:2015) - w zakresie usług szkoleniowych

Ramowy program usługi

Pokaż program

Program szkolenia:

Szkolenie trwa 14 godzin zegarowych.

Dzień 1 (9.00-16.00)

 • Podstawowe wiadomości o procesie wtryskiwania:
  • Przebieg procesu wtryskiwania
  • Procesy zachodzące w formie wtryskowej
  • Podstawowe parametry procesu wtryskiwania
  • Najważniejsze zasady ustawiania procesu wtryskiwania
 • Budowa formy wtryskowej:
  • Zasada działania formy wtryskowej
  • Rozwiązania konstrukcyjne nowoczesnych form
  • Układy funkcjonalne formy wtryskowej
  • Elementy formy wtryskowej
  • Powierzchnia podziału
  • Uwalnianie detalu
  • Układ wypychania detali
  • Układ chłodzenia
  • Normalia w formach wtryskowych
 • Rodzaje układów wlewowych:
  • Rodzaje układów wlewowych
  • Budowa układów wlewowych
  • Zasady doboru punktu wtryskiwania
  • Zasady doboru przewężek
  • Systemy gorącokanałowe
 • Materiałoznawstwo w budowie form wtryskowych:
  • Stale wykorzystywane do budowy form
  • Właściwości wybranych stali
  • Metale specjalne
  • Obróbka cieplno-chemiczna stali
 • Powłoki w formach wtryskowych:
  • Rodzaje powłok
  • Możliwości zastosowania
  • Zalety i wady powłok
 • Użytkowanie form:
  • Obciążenia mechaniczne
  • Rozszerzalność cieplna
  • Odbiór ciepła
  • Wpływ procesu
  • Uszkodzenia mechaniczne
  • Błędy użytkowania

Dzień 2 (8.00-15.00)

 • Korekty wymiarowe gniazd:
  • Korekta technologiczna
  • Korekta konstrukcyjna
  • Korekta mechaniczna
  • Problemy korekty wymiarowej
 • Odpowietrzenia gniazda formującego:
  • Rodzaje odpowietrzeń
  • Rozwiązania konstrukcyjne
  • Znaczenie odpowietrzania formy
 • Obsługa form z gorącymi kanałami:
  • Dokumentacja
  • Uruchamianie form z gorącymi kanałami
  • Zmiana koloru
  • Czyszczenie dysz
  • Naprawy systemów GK
  • Zapobieganie zatykaniu dysz
  • BHP przy obsłudze GK
 • Przeglądy form wtryskowych:
  • Konserwacja zapobiegawcza
  • Ocena stanu formy wtryskowej
  • Oszczędności wynikające z przeglądu
  • Kultura techniczna przy przeglądzie
  • Metody czyszczenia elementów form
  • Środki chemiczne
  • Składowanie form
 • Magazyn części zamiennych:
  • Budowa magazynu części zamiennych
  • Najczęściej wymieniane części
  • Przewidywanie możliwych awarii
  • Minimalizacja stanu magazynu
 • Metody napraw i regeneracji gniazd formujących:
  • Rodzaje uszkodzeń
  • Technologia napraw form wtryskowych
  • Spawanie
  • Obrabiarki wykorzystywane do napraw
  • Obróbka powierzchni
  • Nowoczesne technologie
 • Problemy z formami wtryskowymi:
  • Rodzaje wad na detalach
  • Przykłady zużycia form wtryskowych
  • Przykłady uszkodzeń
  • Propozycje napraw

Warunki niezbędne do osiągnięcia celu usługi: Ogólna wiedza techniczna.


Emt-Systems Sp. z o. o. zastrzega sobie prawo do nieuruchomienia szkolenia w przypadku niewystarczającej liczby zgłoszeń (min. 6 uczestników). W tej sytuacji uczestnik zostanie poinformowany o najbliższym możliwym do zrealizowania terminie.

Warunki organizacyjne:

Każdy z uczestników szkolenia otrzymuje skrypt szkoleniowy, notes i długopis.

„Zawarto umowę z WUP Kraków w ramach projektu Kierunek Kariera Zawodowa”

Szkolenie adresowane do osób indywidualnych i pracowników firm, chcących zdobyć nowe kompetencje z tego zakresu i posiadających ogólną wiedzę techniczną.

Harmonogram usługi

Przedmiot / temat zajęćData realizacji zajęćGodzina rozpoczęciaGodzina zakończeniaLiczba godzin
Przedmiot / temat zajęć
Podstawowe wiadomości o procesie wtryskiwania, Budowa formy wtryskowej, Rodzaje układów wlewowych,Materiałoznawstwo w budowie form wtryskowych, Powłoki w formach wtryskowych, Użytkowanie form
Data realizacji zajęć
20-10-2022
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
16:00
Liczba godzin
07:00
Przedmiot / temat zajęć
Korekty wymiarowe gniazd,Odpowietrzenia gniazda formującego,Obsługa form z gorącymi kanałami,Przeglądy form wtryskowych
Data realizacji zajęć
21-10-2022
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
12:00
Liczba godzin
04:00
Przedmiot / temat zajęć
Magazyn części zamiennych, Metody napraw i regeneracji gniazd formujących,Problemy z formami wtryskowymi
Data realizacji zajęć
21-10-2022
Godzina rozpoczęcia
12:00
Godzina zakończenia
15:00
Liczba godzin
03:00

Główny cel usługi

Pokaż

Cel edukacyjny

Szkolenie potwierdza nabycie kompleksowej wiedzy i umiejętności z zakresu eksploatacji form wtryskowych. Kurs przygotowuje do obsługi form wtryskowych, obsługi i naprawy układów gorącokanałowych oraz samodzielnej oceny i wyboru metod naprawy uszkodzeń form wtryskowych.

Efekty uczenia się

Po ukończeniu szkolenia uczestnik:

 • wymienia i opisuje zasady obsługi form wtryskowych
 • dokonuje samodzielnej oceny i wyboru metody naprawy uszkodzeń form wtryskowych
 • obsługuje i dokonuje naprawy układów gorącokanałowych
 • kompetencje społeczne: widzi potrzebę samokształcenia się z zakresu tworzyw sztucznych oraz identyfikuje i szuka rozwiązań problemów technicznych związanych z pracą na zajmowanym stanowisku

Sposób weryfikacji osiągnięcia efektów uczenia się

Test na zakończenie szkolenia.

Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Brak wyników.
Koszt przypadający na 1 uczestnika netto2 499,85 zł
Koszt przypadający na 1 uczestnika brutto3 074,82 zł
Koszt osobogodziny netto178,56 zł
Koszt osobogodziny brutto219,63 zł

Adres realizacji usługi

Pokaż adres

ul. Bojkowska 35A, 44-100 Gliwice, woj. śląskie

Siedziba Centrum Szkoleń Inżynierskich, na którą składają się biura, pracownie i laboratoria szkoleniowe – znajduje się w doskonałej lokalizacji, niedaleko zjazdu z A4 (zjazd Sośnica). Szkolenia prowadzone są w budynku nr 3 Cechownia przy ulicy Bojkowskiej 35A na terenie kompleksu inwestycyjnego "Nowe Gliwice".

Udogodnienia w miejscu realizacji usługi

 • Klimatyzacja
 • Wi-fi
 • Laboratorium komputerowe

Zajęcia poprowadzą

Więcej informacji
Zdjęcie Marcin Czyżo

Marcin Czyżo

Specjalista z zakresu inżynierii materiałowej i metalurgii. Posiada bogate doświadczenie dydaktyczne i praktyczne w dziedzinie tworzyw sztucznych oraz obróbki metali. Swoje doświadczenie zawodowe zawdzięcza wieloletniej pracy związanej z prowadzeniem szkoleń, kursów oraz projektów badawczo-naukowych.
Wykształcenie: Wyższe Techniczne
Specjalizacja: Inżynieria materiałowa i metalurgia

Kontakt

Pokaż
Zdjęcie Katarzyna Miłoszewska

Katarzyna Miłoszewska

email: katarzyna.miloszewska@emt-systems.pl

tel: (+48) 506 589 491

Informacje dodatkowe

Pokaż szczegóły

Informacje o materiałach dla uczestników usługi

Każdy z uczestników szkolenia otrzymuje skrypt szkoleniowy, notes i długopis.

Ciasteczka>