Usługa - Programowanie i obsługa obrabiarek CNC.

Logo ETURIA SP. Z O.O.

4.6/5 z 178 ocen

Tytuł Programowanie i obsługa obrabiarek CNC.

Numer usługi 2021/10/28/7926/1215327

Dostawca usług ETURIA SP. Z O.O.

Miejsce usługi Kokotów

Dostępność Usługa otwarta

Forma świadczenia stacjonarna

Status usługi opublikowana

PLN

5 800,00 zł netto za osobę

7 134,00 zł brutto za osobę

38,67 zł netto za osobogodzinę

47,56 zł brutto za osobogodzinę

Zapisanych 0 uczestników

Informacje o usłudze

Pokaż szczegóły
Sposób dofinansowania:

wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników

Grupa docelowa usługi:

Szkolenie skierowane jest zarówno do osób zawodowo zajmujących się programowniem CNC,  jak również dla wszystkich, którzy chcieliby poszerzyć swoje umiejętności związane z programowaniem i obsługą obrabiarek CNC.

Minimalna liczba uczestników: 8
Maksymalna liczba uczestników: 12
Data zakończenia rekrutacji: 06-01-2022
Liczba godzin usługi: 150
Podstawa uzyskania wpisu do świadczenia usługi: Certyfikat systemu zarządzania jakością wg. ISO 9001:2015 (PN-EN ISO 9001:2015) - w zakresie usług szkoleniowych

Ramowy program usługi

Pokaż program

RAMOWY PROGRAM USŁUGI OBEJMUJE 120 h częsci podstawowej oraz 30 h warszatów zawodowych w centrum zawodowym.

PROGRAM podstawowy 120 h

Część teoretyczna: 10h

Wprowadzenie do CNC1 h

Budowa i klasyfikacja maszyn CNC 1h

Oprzyrządowanie obrabiarek CNC 3h

Metody programowania
i układy sterowania numerycznego obrabiarek CNC 1h

Punkty charakterystyczne obrabiarek skrawających 1h

Wprowadzenie do programowania obrabiarek CNC 2h

Technologiczne parametry skrawania 1h

Część zasadnicza: 25h

Programowanie tokarek CNC  z wykorzystaniem programów komputerowych 25h

Część praktyczna: 85h

Przygotowanie tokarek CNC  do pracy 10h

Wykonywanie obróbki  na tokarkach CNC 20h

Programowanie frezarek CNC  z wykorzystaniem programów komputerowych 25h

Przygotowanie frezarek CNC  do pracy 10h

Wykonywanie obróbki  na frezarkach CNC 20h

Zajęcia Warsztatowe 30h

Samodzielna praca przy obsłudze i programowaniu obrabiarek sterowanych numerycznie tokarki Haas TL- 1 i frezarki Haas MINI MILL

Punkty zerowe obrabiarki

Mocowanie przedmiotów do obróbki

Uruchamianie obrabiarki sterowanej numerycznie w trybie ręcznym i automatycznym

Operacja obróbki skrawaniem

Przebieg obróbki i prawidłowa reakcja na komunikaty układu sterowania

Ocena stopnia zużycia ostrza narzędzia

Wymiana ostrza w przypadku nadmiernego zużycia lub uszkodzenia

Korekta wyników obróbki

Kontrola wymiarów przedmiotów po zakończeniu obróbki

Obróbka wyrobu zgodnie z dokumentacją technologiczną

Obsługa tokarki sterowanej numerycznie Haas TL -1

Obsługa frezarki trzyosiowej sterowanej numerycznie Haas Mini Mill

Proces rzeczywistej obsługi przemysłowych obrabiarek sterowanych numerycznie opartych o najczęściej wykorzystywane w przemyśle sterowniki Haas oraz FANUC

Harmonogram usługi

Przedmiot / temat zajęćData realizacji zajęćGodzina rozpoczęciaGodzina zakończeniaLiczba godzin
Przedmiot / temat zajęć
Część teoretyczna
Data realizacji zajęć
10-01-2022
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
17:00
Liczba godzin
08:00
Przedmiot / temat zajęć
Cześć zasadnicza
Data realizacji zajęć
11-01-2022
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
17:00
Liczba godzin
08:00
Przedmiot / temat zajęć
Cześć zasadnicza
Data realizacji zajęć
12-01-2022
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
17:00
Liczba godzin
08:00
Przedmiot / temat zajęć
Cześć zasadnicza, część praktyczna
Data realizacji zajęć
13-01-2022
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
17:00
Liczba godzin
08:00
Przedmiot / temat zajęć
Część praktyczna
Data realizacji zajęć
14-01-2022
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
17:00
Liczba godzin
08:00
Przedmiot / temat zajęć
Część praktyczna
Data realizacji zajęć
17-01-2022
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
17:00
Liczba godzin
08:00
Przedmiot / temat zajęć
Część praktyczna
Data realizacji zajęć
18-01-2022
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
17:00
Liczba godzin
08:00
Przedmiot / temat zajęć
Część praktyczna
Data realizacji zajęć
19-01-2022
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
17:00
Liczba godzin
08:00
Przedmiot / temat zajęć
Część praktyczna
Data realizacji zajęć
20-01-2022
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
17:00
Liczba godzin
08:00
Przedmiot / temat zajęć
Część praktyczna
Data realizacji zajęć
24-01-2022
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
17:00
Liczba godzin
08:00
Przedmiot / temat zajęć
Część praktyczna
Data realizacji zajęć
25-01-2022
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
17:00
Liczba godzin
08:00
Przedmiot / temat zajęć
Część warsztatowa
Data realizacji zajęć
26-01-2022
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
17:00
Liczba godzin
08:00
Przedmiot / temat zajęć
Część warsztatowa
Data realizacji zajęć
27-01-2022
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
17:00
Liczba godzin
08:00
Przedmiot / temat zajęć
Część warsztatowa
Data realizacji zajęć
28-01-2022
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
17:00
Liczba godzin
08:00

Główny cel usługi

Pokaż

Cel edukacyjny

Szkolenie przygotowuje do obsługi obrabiarek CNC ze sterowaniem, tworzenia programów obróbczych na sterownikach oraz tworzenia programów obróbczych dla elementów toczonych i frezowanych. Kurs potwierdza znajomość budowy, zasad działania i obsługi obrabiarki sterowanej numerycznie.

Efekty uczenia się

Po ukończeniu szkolenia uczestnik:

  • tworzy programy obróbcze na sterownikach
  • tworzy programy obróbcze dla elementów toczonych i frezowanych
  • opisuje budowę, zasadę działania i obsługę obrabiarki sterowanej numerycznie
  • obsługuje obrabiarki ze sterowaniem.
  • rozróżnia podprogramy i cykle obróbkowe występujące w programach obróbki i układach sterowania obrabiarek sterowanych numerycznie
  • Kompetencje społeczne: widzi potrzebę samokształcenia się z zakresu obsługi i programowania obrabiarek CNC ze sterowaniem oraz identyfikuje i szuka rozwiązań problemów technicznych związanych z pracą na zajmowanym stanowisku.

Sposób weryfikacji osiągnięcia efektów uczenia się

Test wiedzy przed rozpoczęciem szkolenia oraz na zakończnie na szkolenia.

Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Brak wyników.
Koszt przypadający na 1 uczestnika netto 5 800,00 zł
Koszt przypadający na 1 uczestnika brutto 7 134,00 zł
Koszt osobogodziny netto 38,67 zł
Koszt osobogodziny brutto 47,56 zł

Adres realizacji usługi

Pokaż adres

Kokotów 741, 32-002 Kokotów, woj. małopolskie

Centrum Kompetencji Zawodowych, Krupnicza 42A, 31-123 Kraków- część zasadnicza i część praktyczna.

Udogodnienia w miejscu realizacji usługi

  • Klimatyzacja
  • Wi-fi
  • Laboratorium komputerowe

Zajęcia poprowadzą

Więcej informacji
Zdjęcie Artur Sobczaak

Artur Sobczaak

Nauczyciel praktycznej nauki zawodu, w-ce prezes/członek zarządu Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Zespołu Szkół w Ożarowie im. Marii Skłodowskiej-Curie.
Praca koordynatora projektu „EDUKACJA ZAWODOWA W PRAKTYCE” - 2013-2015 R.
Wieloletnia współpraca z firmami i przedsiębiorcami branży mechanicznej.
Prowadzenie kursów, szkoleń i zajęć dodatkowych z zakresu obsługi programów: AutoCAD, SolidWorks
Wieloletnie prowadzenie kursów i szkoleń z zakresu obsługi i programowania obrabiarek CNC
Prowadzenie zajęć praktycznych w Kwalifikacyjnych Kursach Zawodowych – kwalifikacja – użytkowanie obrabiarek skrawających
Organizacja Egzaminów Potwierdzających Kwalifikacje w Zawodzie
Praca Egzaminatora Egzaminów Potwierdzających Kwalifikacje w Zawodzie
Udział w licznych szkoleniach dedykowanych dla branży mechanicznej pozwoliły na poznanie potrzeb rynku pracy w zakresie operatorów CNC.

Kontakt

Pokaż
Zdjęcie Żaneta Żurek

Żaneta Żurek

email: biuro@eturia.pl

tel: (+48) 697 208 201

Informacje dodatkowe

Pokaż szczegóły

Informacje o materiałach dla uczestników usługi

Każdy z uczestników ma komputer z dedykowanym oprogramowaniem, dostęp do najnowszych katalogów narzędziowych, przyrządów pomiarowych oraz narzędzi skrawających. Do dyspozycji kursantów podczas szkolenia oddajemy następujące maszyny i urządzenia:

Typ tokarki CNC: Tokarka Haas TL - 1 Liczba osi: 2 osie Sterowanie: Hass, Fanuc, ISO Podstawowe parametry: Przesuw poprzeczny suportu w osi X: 203mm
Przesuw wzdłużny suportu w osi Z: 762mm

Każdy z uczestników szkolenia otrzymuje skrypt szkoleniowy, notes i długopis.

Informacje dodatkowe

1h edukacyjna = 45min

Ciasteczka>