Usługa - Taping medyczny - Medical Taping Concept

Logo Niepubliczna Placówka Kształcenia Ustawicznego "MED COACH"

4.7/5 z 1220 ocen

Tytuł Taping medyczny - Medical Taping Concept

Numer usługi 2021/10/27/36350/1214963

Dostawca usług Niepubliczna Placówka Kształcenia Ustawicznego "MED COACH"

Miejsce usługi Kraków

Dostępność Usługa otwarta

Forma świadczenia stacjonarna

Status usługi opublikowana

PLN

900,00 zł netto za osobę

900,00 zł brutto za osobę

52,94 zł netto za osobogodzinę

52,94 zł brutto za osobogodzinę

Zapisz się
Zapisanych 0 uczestników

Informacje o usłudze

Pokaż szczegóły
Sposób dofinansowania:

wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników

Grupa docelowa usługi:

W szkoleniu mogą wziąć udział osoby, które posiadają wykształcenie lub są w trakcie toku studiów/nauczania w zakresie:

‣ fizjoterapii

Minimalna liczba uczestników: 1
Maksymalna liczba uczestników: 20
Data zakończenia rekrutacji: 04-02-2022
Liczba godzin usługi: 17
Podstawa uzyskania wpisu do świadczenia usługi: Standard Usługi Szkoleniowo-Rozwojowej PIFS SUS 2.0

Ramowy program usługi

Pokaż program

Zakres tematyczny:

- Wprowadzenie teoretyczne, praktyczna prezentacja metody

- Prezentacja multimedialna z pokazem praktycznym

- Kończyna dolna – problemy w obrębie stopy i goleni

 • pokaz aplikacji mięśniowych w obrębie łydki
 • urazy mięśniowe
 • zapalenie rozcięgna podeszwowego
 • „ostroga piętowa”
 • zapalenie ścięgna Achillesa
 • problemy stawu kolanowego i rzepkowo-udowego (urazy więzadłowe, problemy przeciążeniowe stawu kolanowego, „problemy wyprostu kolana”, obrzęk po urazie kolana)
 • najczęstsze problemy w obrębie staw biodrowego - m. pośladkowy średni, m. gruszkowaty

- Kończyna górna:

 • staw barkowy
 • aplikacje mięśniowe w obrębie stawu barkowego i łopatki
 • stabilizacja stawu barkowego
 • dysfunkcje w obrębie barku

- Omówienie budowy i funkcji układu mięśniowo-powięziowego:

 • problemy bólowe odcinka lędźwiowego kręgosłupa (aplikacje na mięśnie grzbietu i miednicy, stabilizacja głęboka)

- Problemy odcinka szyjnego kręgosłupa: 

 • aplikacje na mięśnie szyi i karku
 • omówienie patologii spośród: TOS, łokieć tenisisty, zespół cieśni nadgarstka, choroba Osgood-Schlattera, kolano skoczka, urazy żeber

Harmonogram usługi

Przedmiot / temat zajęćData realizacji zajęćGodzina rozpoczęciaGodzina zakończeniaLiczba godzin
Przedmiot / temat zajęć
Przywitanie Uczestników, przedstawienie Instruktora. Zapoznanie Uczestników z planem szkolenia. Wprowadzenie teoretyczne.
Data realizacji zajęć
05-02-2022
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
10:45
Liczba godzin
01:45
Przedmiot / temat zajęć
Prezentacja multimedialna z pokazem praktycznym. Wartościowy wywiad. Badanie ortopedyczne barku. Wyznaczanie realistycznych celów.
Data realizacji zajęć
05-02-2022
Godzina rozpoczęcia
11:00
Godzina zakończenia
12:30
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Kończyna dolna (pokaz aplikacji mięśniowych w obrębie łydki, urazy mięśniowe, zapalenie rozcięgna podeszwowego, ostroga piętowa).
Data realizacji zajęć
05-02-2022
Godzina rozpoczęcia
13:30
Godzina zakończenia
15:00
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Zajęcia praktyczne: zapalenie ścięgna Achillesa, problemy stawu kolanowego i rzepkowo-udowego, najczęstsze problemy w obrębie stawu biodrowego.
Data realizacji zajęć
05-02-2022
Godzina rozpoczęcia
15:15
Godzina zakończenia
17:00
Liczba godzin
01:45
Przedmiot / temat zajęć
Powtórzenie materiału z dnia poprzedniego.
Data realizacji zajęć
06-02-2022
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
09:45
Liczba godzin
01:45
Przedmiot / temat zajęć
Kończyna górna, staw barkowy, aplikacje mięśniowe w obrębie stawu barkowego i łopatki, stabilizacja stawu barkowego, dysfunkcje w pbrębie barku.
Data realizacji zajęć
06-02-2022
Godzina rozpoczęcia
10:00
Godzina zakończenia
11:30
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Omówienie budowy i funkcji układu mięsniowo-powięziowego: problemy bólowe odcinka lędźwiowego kręgosłupa.
Data realizacji zajęć
06-02-2022
Godzina rozpoczęcia
12:30
Godzina zakończenia
14:00
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Problemy odcinka szyjnego kręgosłupa, omówienie patologii spośród: TOS, łokieć tenisisty, zespół cieśni nadgarstka, kolano skoczka, urazy żeber.
Data realizacji zajęć
06-02-2022
Godzina rozpoczęcia
14:30
Godzina zakończenia
15:30
Liczba godzin
01:00
Przedmiot / temat zajęć
Podsumowanie szkolenia. Pytania. Rozdanie dyplomów.
Data realizacji zajęć
06-02-2022
Godzina rozpoczęcia
15:30
Godzina zakończenia
16:00
Liczba godzin
00:30

Główny cel usługi

Pokaż

Cel edukacyjny

Celem kursu jest przedstawienie założeń, metodologii oraz wskazań i do stosowania metody Medical Taping Concept. Kursant pozna zasady praktycznego stosowania taśm, różne metody aplikacji oraz wskazania i przeciwskazania do stosowania terapii. Kursant będzie potrafił dobierać odpowiednie aplikacje do dysfunkcji pacjenta oraz wykorzystywać techniki mięśniowe, więzadłowe i techniki specjalne. Uczestnik nabierze umiejętności do podejmowania autonomicznej i odpowiedzialnej terapii.

Efekty uczenia się

Po zakończeniu szkolenia Uczestnik w zakresie wiedzy:

 • zna założenia i zasady działania metody Medical Taping Concept, 
 • zna rodzaję i zasady aplikacji, 
 • zna zastosowanie metody w praktyce klinicznej, 
 • zna budowę i funkcję układu mięśniowo-powięziowego, 
 • zna propozycje terapii stosowane w najczęstszych schorzeniach układu ruchu kończyny górnej i kończyny dolnej, 

Po zakończeniu szkolenia Uczestnik w zakresie umiejętności:

 • wykorzystuje poznaną wiedzę, 
 • prawidłowo aplikuje taśmy, 
 • dobiera aplikacje do dysfunkcji pacjenta, 
 • wykorzystuje techniki mięśniowe, więzadłowe i techniki specjalne, 

Po zakończeniu szkolenia Uczestnik w zakresie kompetencji społecznych:

 • rozumie problemy etyczne wynikające z jego profesji,
 • przestrzega kodeksu etycznego,
 • ma świadomość własnej wiedzy i potrzeby dokształcania się,
 • posiada zdolność do autonomicznego i odpowiedzialnego podejmowania się terapii.

Sposób weryfikacji osiągnięcia efektów uczenia się

Forma zaliczenia: 

 • ustna, ocena i analiza przypadków klinicznych, zadania.

Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Brak wyników.
Koszt przypadający na 1 uczestnika netto 900,00 zł
Koszt przypadający na 1 uczestnika brutto 900,00 zł
Koszt osobogodziny netto 52,94 zł
Koszt osobogodziny brutto 52,94 zł

Adres realizacji usługi

Pokaż adres

ul. Beskidzka 30C, 30-611 Kraków, woj. małopolskie

Dokładny dojazd komunikacją miejską oraz samochodem zostanie podany w wiadomości od organizatora.

Udogodnienia w miejscu realizacji usługi

 • Klimatyzacja
 • Wi-fi

Zajęcia poprowadzą

Więcej informacji
Zdjęcie Barbara Skalska – Dulińska

Barbara Skalska – Dulińska

Fizjoterapia
Barbara Skalska - Dulińska w zawodzie fizjoterapeuty pracuję od 10 lat. Aktualnie prowadzi swój własny gabinet w Krakowie.
Głównie interesuje ją terapia powięziowa. Wielokrotnie brała udział w konferencjach i sympozjach fizjoterapeutycznych zarówno jako uczestnik, jak i prelegent.
Barbara Skalska - Dulińska ukończyła studia magisterskie z wyróżnieniem na Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie (w tym semestr na Hanzehogeschool w Groningen w Holandii). W 2016 roku uzyskała tytuł specjalisty w dziedzinie fizjoterapii.
Absolwentka licznych szkoleń i konferencji (Manipulacje Powięziowe (Fascial Manipulations) wg Stecco, HVLA - Manipulacje Krótkodźwigniowe (ins. Tim Daelmans), Suche Igłowanie, Terapia dysfunkcji systemu skroniowo-żuchwowo-gnykowego, Warsztaty terapii miednicy, Współczesne metody diagnostyki i terapii dysfunkcji tkanek miękkich zakończone egzaminem, Medical Taping Concept, Medical Taping Concept w Pediatrii, Brian Mulligan Concept, Spine Cor Exercise Method Training)
Barbara Skalska-Dulińska od 2012 roku jest międzynarodowym instruktorem metody Medical Taping Concept. Jest autorką wielu publikacji w dziedzinie fizjoterapii. Instruktorem autorskich szkoleń: Badanie i terapia odcinka lędźwiowego i kończyny dolnej oraz Badanie i terapia odcinka szyjnego kręgosłupa i kończyny górnej. Tłumaczem wielu kursów, w tym: HVLA - Manipulacje Krótkodźwigniowe oraz Anatomia palpacyjna w ujęciu klinicznym.

Kontakt

Pokaż
Zdjęcie Wioleta Wójcik

Wioleta Wójcik

email: dofinansowania@med-coach.pl

tel: (+48) 537 453 003

Informacje dodatkowe

Pokaż szczegóły

Informacje o materiałach dla uczestników usługi

Organizator zapewnia materiały szkoleniowe: skrypt, notatnik, długopisy i dostęp do filmów instruktażowych.

Warunki uczestnictwa

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest potwierdzenie kierunkowego wyształcenia w zakresie fizjoterapii tj. numer potwierdzający prawo wykonywania zawodu fizjoterapeuty/skan dyplomu ukończenia studiów na kierunku fizjoterapia, skan zaświadczenia potwierdzającego status studenta na kierunku fizjoterapia.

Informacje dodatkowe

Organizator w cenie szkolenia zapewnia catering w przerwach kawowo-deserowych (napoje ciepłe i zimne, owoce, bakalie i słodkie przekąski) oraz umożliwia zamówienie cateringu w przerwie lunchowej (dodatkowo płatne).


Przed złożeniem wniosku o dofinansowanie prosimy o kontakt mailowy lub telefoniczny w celu potwierdzenia dostępności miejsc na szkolenie oraz o zapis na listę Uczestników przez stronę https://med-coach.pl/szkolenia-kursy w celu rezerwacji miejsca na wybrany kurs


Liczba godzin usługi podana jest w godzinach dydaktycznych (1 godzina dydaktyczna to 45 minut, sumarycznie to 17 godzin), co stanowi 12 godzin i 45 minut zegarowych. W czasie trwania zajęć praktycznych uczestnicy mają możliwość wykonywania krtókich przerw.


Szkolenie jest zwolnione z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 punkt 26 podpunkt a ustawa o VAT lub w przypadku kursów dofinansowanych ze środków publicznych w min. 70% zwolnione z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 punkt 29 c.

Ciasteczka>