Usługa - Kurs Prawo Jazdy Kat. CE -"KIERUNEK KARIERA ZAWODOWA", "KIERUNEK KARIERA"

Logo MAKOWSKI ARTUR OŚRODEK SZKOLENIA KIEROWCÓW "MAKART"

4.4/5 z 87 ocen

Tytuł Kurs Prawo Jazdy Kat. CE -"KIERUNEK KARIERA ZAWODOWA", "KIERUNEK KARIERA"

Numer usługi 2021/10/14/30306/1202766

Dostawca usług MAKOWSKI ARTUR OŚRODEK SZKOLENIA KIEROWCÓW "MAKART"

Miejsce usługi Chrzanów

Dostępność Usługa otwarta

Forma świadczenia stacjonarna

Status usługi opublikowana

PLN

3 060,00 zł netto za osobę

3 060,00 zł brutto za osobę

90,00 zł netto za osobogodzinę

90,00 zł brutto za osobogodzinę

Zapisz się
Zapisanych 0 uczestników

Informacje o usłudze

Pokaż szczegóły
Sposób dofinansowania:

wsparcie dla osób indywidualnych

wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników

Grupa docelowa usługi:

Grupę docelową stanowią osoby , które chcą podnieśc swoje kwalifikacje i możliwość zatrudnienia jako kierowca samochodów ciężarowych.

Usługa kierowana jest do uczestników projektu M-BONY.

Usługa również adresowana jest dla uczestników projektu "KIERUNEK KARIERA", KIERUNEK KARIERA ZAWODOWA"

Minimalna liczba uczestników: 1
Maksymalna liczba uczestników: 1
Data zakończenia rekrutacji: 19-11-2021
Liczba godzin usługi: 34
Podstawa uzyskania wpisu do świadczenia usługi: posiada uprawnienia do świadczenia usług rozwojowych w zakresie wskazanym innym przepisami prawa, w których określono wymagania w zakresie świadczenia tych usług, nadane przez zewnętrzny podmiot
Zakres uprawnień: AM, A1, A2, A, B, B+E, C, C+E, D

Ramowy program usługi

Pokaż program

Kurs obejmuje:

ZAJĘCIA PRAKTYCZNE   - 33 godzin dydaktycznych ( po 45 minut każda). Realizowane na placu manewrowym i w ruchu miejskim 

Egzamin wewnętrzny praktyczny  - 1h dydaktyczna

Pierwsza lekcja jest ustalane w siedzibie biura Makart i odbędzie się zgodnie z zamieszczonym harmonogamem, natomiast kolejne terminy zajęć praktycznych ustalane będą indywidualnie z kursantem.

Termin zakończenia usługi jest terminem przybliżonym. Kursant może ukończyć kurs wcześniej lub w razie konieczności termin ten może zostać wydłużony.

Harmonogram usługi

Przedmiot / temat zajęćData realizacji zajęćGodzina rozpoczęciaGodzina zakończeniaLiczba godzin
Przedmiot / temat zajęć
Spotkanie z Kursantem w celu ustalenia terminu pierwszych zajęć praktycznych
Data realizacji zajęć
22-11-2021
Godzina rozpoczęcia
13:00
Godzina zakończenia
13:30
Liczba godzin
00:30

Główny cel usługi

Pokaż

Cel edukacyjny

Celem usługi jest nabycie umiejętności praktycznych w prowadzeniu samochodów ciężarowych z przyczepą . Po ukończeniu szkolenia uczestnik będzie znał przepisy ruchu drogowego i zasady bezpiecznego poruszania się po drogach. Uczestnik będzie posiadał wiadomości z zakresu czasu pracy kierowcy, budowy i eksploatacji samochodu ciężarowego oraz sposoby właściwego zabezpieczania przewożonego ładunku.

Efekty uczenia się

Efektem usługi jest nabycie umiejętności praktycznych potrzebnych do przystapienia do egzaminu państwowego na Kat. CE,

umiejętności wykonywania czynności  kontrolno-obsługowych części pojazdu odpowiadających za bezpieczeństwo jazdy. Znajomośc przepisów  prawa o ruchu drogowym, czasu pracy kierowców.

Sposób weryfikacji osiągnięcia efektów uczenia się

Egzamin wewnętrzny

Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Brak wyników.
Koszt przypadający na 1 uczestnika netto 3 060,00 zł
Koszt przypadający na 1 uczestnika brutto 3 060,00 zł
Koszt osobogodziny netto 90,00 zł
Koszt osobogodziny brutto 90,00 zł

Adres realizacji usługi

Pokaż adres

ul. Krakowska 16/1, 32-500 Chrzanów, woj. małopolskie

Zajęcia praktyczne - Trzebinia ul. Piłsudskiego 103A oraz w ruchu drogowym, lub Jaworzno ul. Chopina 94 oraz w ruchu drogowym

Udogodnienia w miejscu realizacji usługi

  • Wi-fi
  • Laboratorium komputerowe

Zajęcia poprowadzą

Więcej informacji
Zdjęcie Robert Bańdo

Robert Bańdo

Instruktor Nauki Jazdy Kat. A, C, CE

Zdjęcie Artur Makowski

Artur Makowski

Wykładowca-Instruktor kat. A,B,C,D,C+E
Instruktor od 1990
Średnie
Instruktor od 1990

Kontakt

Pokaż
Zdjęcie Artur Makowski

Artur Makowski

email: biuro@makart.pl

tel: (+48) 515 096 011

Informacje dodatkowe

Pokaż szczegóły

Informacje o materiałach dla uczestników usługi

Książka + płyta cd

Warunki uczestnictwa

Warunki uczestnictwa

- brak przeciwskazań zdrowotnych do prowadzenia pojazdów ciężrowych

- brak przeciwskazań psychologicznych do prowadzenia pojazdów cięzrowych

-ukończone 20 lat i 9 miesiecy

- prawa jazdy kat C

-Profil Kandydata na Kierowcę (PKK)

Dla uczestników projektu :KIERUNEK KARIERA", KIERUNEK KARIERA ZAWODOWA" jest zapisanie się na usługę egzaminacyjną w WORD.   

Koszt egzaminu (245,00 zł) 

Informacje dodatkowe

Pierwsze zajęcia odbywają się zgodnie z zamieszczonym harmonogramem i sa ustalane w siedzibie OSK Makart, natomiast kolejne zajęcia praktyczne ustalane są z kursantem indywidualnie' i mogą być prowadzone przez:

  • Robert Bańdo
  • Artur Makowski
  • Tomasz Baran
  • Andrzej Makselon

Zawarto umowę z WUP w Krakowie na rozliczenie usług z wykorzystaniem elektronicznych bonów szkoleniowych w ramach projektu  "KIERUNEK KARIERA", KIERUNEK KARIERA ZAWODOWA"

- Podręcznik kursanta Kat.C+E

- Płytka CD

USŁUGA MOŻE BYĆ ROZLICZONA Z KIERUNKU KARIERA ORAZ KIERUNKU KARIERA ZAWODOWA.

Ciasteczka>