Usługa - Kreowanie pozytywnego wizerunku oraz przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa

Logo AKADEMIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SP. Z O.O.

4.7/5 z 1451 ocen

Tytuł Kreowanie pozytywnego wizerunku oraz przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa

Numer usługi 2021/10/11/12918/1198357

Dostawca usług AKADEMIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SP. Z O.O.

Miejsce usługi Starachowice

Dostępność Usługa otwarta

Forma świadczenia stacjonarna

Status usługi opublikowana

PLN

2 700,00 zł netto za osobę

2 700,00 zł brutto za osobę

168,75 zł netto za osobogodzinę

168,75 zł brutto za osobogodzinę

Zapisz się
Zapisanych 0 uczestników

Informacje o usłudze

Pokaż szczegóły
Sposób dofinansowania:

wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników

Grupa docelowa usługi:

Adresatami szkolenia są: kadra zarządzająca oraz pracownicy przedsiębiorstw

Minimalna liczba uczestników: 7
Maksymalna liczba uczestników: 20
Data zakończenia rekrutacji: 07-01-2022
Liczba godzin usługi: 16
Podstawa uzyskania wpisu do świadczenia usługi: Certyfikat systemu zarządzania jakością wg. ISO 9001:2015 (PN-EN ISO 9001:2015) - w zakresie usług szkoleniowych

Ramowy program usługi

Pokaż program

Wprowadzenie do szkolenia

- Oczekiwania szkoleniowe uczestników

„Jak Cię piszą tak Cię widzą”, czyli czym jest wizerunek firmy?

- Co składa się na wizerunek firmy? – ćwiczenie zespołowe

- Elementy wizerunku firmy:

 • marka,
 • identyfikacja wizualna,
 • marketing,
 • PR,
 • CSR

- Jaki wizerunek chcemy kreować? – ćwiczenie

Czym jest marka?

- „Tajemnicze koperty” – ćwiczenie

- Wyróżniki marki

- Elementy składowe marki

- Identyfikacja wizualna (logotyp, kolorystyka) – studia przypadków

- Marka a wartości

Marketing i PR czyli promocja pozytywnego wizerunku marki

- Realia współczesnego marketingu – co działa a co nie i dlaczego? – case study uczestników

- Skuteczność reklamy – ćwiczenie „5 reklam”, „Pamięciówka”

- PR a marketing – różnice i cechy wspólne, przykłady działań

- Kanały komunikacji marketingowej

- Case sudies działań marketingowych – prezentacja multimedialna

- Marketing mix sprzedającego  4P (product, price, place, promotion)

- Marketing mix kupującego  4C (customer value, cost, convenience , communication)

- Trzy metody ustalania ceny

- Współczesne trendy marketingu

Tworzenie tekstów PR-owych i marketingowych

- Zasady pisania tekstów do prasy

- Tworzenie tekstów na strony internetowe i do mediów społecznościowych

- Zasady kompozycji wizualnej materiałów reklamowych

- Język perswazji w marketingu:

 • język korzyści
 • techniki wpływu społecznego
 • AIDA
 • 3Z / 4Z
 • Cecha / Zaleta / Korzyść

Budowanie przewagi konkurencyjnej

- Błędy firm w zakresie konkurencyjności – studia przypadków

- Obszary konkurencyjności:

 • cena,
 • jakość,
 • serwis,
 • marketing,
 • innowacyjność,
 • kompleksowość - rozszerzanie oferty,
 • cross i upselling,
 • kreowanie wartości dodanej,
 • gratisy, promocje, programy lojalnościowe

Podsumowanie i zakończenie szkolenia

Wytyczne w zakresie przestrzegania reżimu sanitarnego, zapewniamy:
Układ przestrzenny szkolenia zorganizowany w sposób:
zapewniający zwiększenie fizycznej odległości między uczestnikami 
uniemożliwiający samodzielny wybór miejsca
dozownik z płynem do dezynfekcji rąk;
Przed wejściem mierzymy temperaturę;
Czyszczenie powierzchni wspólnych
Utrzymanie dobrej wentylacji, wietrzenie oraz dezynfekcja miejsc
Dezynfekcja elementów sprzętowych udostępnianych uczestnikom

Harmonogram usługi

Przedmiot / temat zajęćData realizacji zajęćGodzina rozpoczęciaGodzina zakończeniaLiczba godzin
Przedmiot / temat zajęć
Wprowadzenie do szkolenia „Jak Cię piszą tak Cię widzą”, czyli czym jest wizerunek firmy? Czym jest marka?
Data realizacji zajęć
11-01-2022
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
12:00
Liczba godzin
03:00
Przedmiot / temat zajęć
przerwa
Data realizacji zajęć
11-01-2022
Godzina rozpoczęcia
12:00
Godzina zakończenia
12:15
Liczba godzin
00:15
Przedmiot / temat zajęć
Marketing i PR czyli promocja pozytywnego wizerunku marki
Data realizacji zajęć
11-01-2022
Godzina rozpoczęcia
12:15
Godzina zakończenia
15:15
Liczba godzin
03:00
Przedmiot / temat zajęć
Tworzenie tekstów PR-owych i marketingowych
Data realizacji zajęć
12-01-2022
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
12:00
Liczba godzin
03:00
Przedmiot / temat zajęć
przerwa
Data realizacji zajęć
12-01-2022
Godzina rozpoczęcia
12:00
Godzina zakończenia
12:15
Liczba godzin
00:15
Przedmiot / temat zajęć
Budowanie przewagi konkurencyjnej Podsumowanie i zakończenie szkolenia
Data realizacji zajęć
12-01-2022
Godzina rozpoczęcia
12:15
Godzina zakończenia
15:15
Liczba godzin
03:00

Główny cel usługi

Pokaż

Cel edukacyjny

W trakcie trwania szkolenia Uczestnik zostanie przygotowany do budowania pozytywnego wizerunku wśród swoich odbiorców i klientów oraz przewagi konkurencyjnej

Efekty uczenia się

Uczestnik:

Wiedza: wymienia różnice pomiędzy PR, marketingiem a CSR, omawia trendy współczesnego marketingu

Umiejętności: kreuje pozytywny wizerunek wśród obiorców,  tworzy i promuje markę oraz  treści marketingowe dopasowane do poszczególnych kanałów przekazu oraz odbiorców

Kompetencje społeczne: Inspiruje do budowania przewagi konkurencyjnej firmy na rynku oraz do odpowiedzialnego funkcjonowania w życiu zawodowym.
 

Sposób weryfikacji osiągnięcia efektów uczenia się

Pre i post test

Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Brak wyników.
Koszt przypadający na 1 uczestnika netto 2 700,00 zł
Koszt przypadający na 1 uczestnika brutto 2 700,00 zł
Koszt osobogodziny netto 168,75 zł
Koszt osobogodziny brutto 168,75 zł

Adres realizacji usługi

Pokaż adres

ul. Zgodna 2, 27-200 Starachowice, woj. świętokrzyskie

Sala 10

Zajęcia poprowadzą

Więcej informacji
Zdjęcie Marcin Krukar

Marcin Krukar

– Ponad 17 lat doświadczenia w prowadzeniu szkoleń, ponad 12 000 godzin pracy z różnorodnymi grupami, ponad 3 000 godzin doradztwa i konsultacji biznesowych
– Przez 3 lata Koordynator Zespołu Trenerów Wewnętrznych, Trener Wewnętrzny i HR BP w Intercity,
– Posiadacz Międzynarodowego Certyfikatu Trenera Zarządzania w zakresie treningu, uczenia się i rozwoju (od 2012) wydawanego przez MATRIK & Edexcel i BTEC Professional Qualifications
– Właściciel firmy szkoleniowo - doradczej NERAIDA – Szkolenia z Pasją (od 2008),
– Członek Stowarzyszenia Konsultantów i Trenerów Zarządzania MATRIK (od 2019 Opiekun Kadry Szkoły Matrik), oraz Stowarzyszenia Mentorów PROMENTOR (członek – założyciel, 2013 – 2016 Wiceprezes)
– Pracownik dydaktyczny Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie (od 2012), wykładowca MBA na Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej
– Dyplomowany Trener Biznesu (WSE Kraków), Menedżer Projektów Szkoleniowych (Wszechnica UJ), posiada uprawnienia Wykładowcy Pozaszkolnych Form Nauczania oraz Instruktora Praktycznej Nauki Zawodu.
– Absolwent Kursu Mentorskiego (2013), certyfikowany Trener HRD BP (2015)

Prowadzę szkolenia bez prezentacji multimedialnych i nudnych wykładów, zamiast tego stosuję różnorodne metody aktywizujące, ćwiczenia, gry i metody autorskie, dzięki temu uczestnicy są zaangażowani w szkolenia

Pracuję w oparciu o wiedzę z zakresu uczenia się osób dorosłych: cykl Kolba, trójkąt kompetencji, model Kirkpatricka, cele oparte o KPI.

Kontakt

Pokaż
Zdjęcie Aleksandra Szpankowska-Cielica

Aleksandra Szpankowska-Cielica

email: aleksandra.szpankowska@ap.org.pl

tel: (+48) 501 493 940

Informacje dodatkowe

Pokaż szczegóły

Informacje o materiałach dla uczestników usługi

Materiały skzoleniowe oraz teczk, notatnik i długopis

Informacje dodatkowe

Szkolenie obejmuje 16h (1h=45 min.)

Ciasteczka>