Usługa - Komunikacja i manipulacja w marketingu i biznesie

Logo AKADEMIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SP. Z O.O.

4.7/5 z 1570 ocen

Tytuł Komunikacja i manipulacja w marketingu i biznesie

Numer usługi 2021/10/11/12918/1198317

Dostawca usług AKADEMIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SP. Z O.O.

Miejsce usługi Ostrowiec Świętokrzyski

Dostępność Usługa otwarta

Forma świadczenia stacjonarna

Status usługi opublikowana

PLN

2 700,00 zł netto za osobę

2 700,00 zł brutto za osobę

168,75 zł netto za osobogodzinę

168,75 zł brutto za osobogodzinę

Zapisz się
Zapisanych 9 uczestników

Informacje o usłudze

Pokaż szczegóły
Sposób dofinansowania:

wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników

Grupa docelowa usługi:

Adresatami szkolenia są: kadra zarządzająca i pracownicy przedsiębiorstw

Minimalna liczba uczestników: 8
Maksymalna liczba uczestników: 14
Data zakończenia rekrutacji: 14-06-2022
Liczba godzin usługi: 16
Podstawa uzyskania wpisu do świadczenia usługi: Certyfikat systemu zarządzania jakością wg. ISO 9001:2015 (PN-EN ISO 9001:2015) - w zakresie usług szkoleniowych

Ramowy program usługi

Pokaż program

Wprowadzenie do szkolenia

– Wstęp do szkolenia, poznanie oczekiwań szkoleniowych, ćwiczenie otwierające

Między perswazją a manipulacją

– Zdefiniowanie pojęć,

- Przykłady komunikatów perswazyjnych i manipulacyjnych,

- Świadomość, celowość i decyzyjność w manipulacji,

- Studium przypadku / film: manipulacja doskonała

- Automatyzmy w procesie komunikowania się, czyli mózg myślący „na skróty”

Komunikacja werbalna jako narzędzie perswazji

– czteroaspektowa komunikacja według Shulza von Thuna,

- W jaki sposób przekonywać innych do swojego zdania,

- ćwiczenie „Historia Abigail”

Język korzyści

– informacyjna a perswazyjna funkcja komunikacji,

- stosowanie języka korzyści w komunikacji marketingowej

Podstawy NLP i Modelu Miltona,

– „Małe słowa o wielkiej wadze”, czyli jak język którym się posługujemy wpływa na odbiorcę komunikatu,

- techniki „pozorny wybór”, użycie „spróbuj”, „nie” i „ale”, tworzenie metafor

Zasady wpływu społecznego R. Caldiniego

– zasady wpływu społecznego, techniki stworzone w oparciu o te zasady,

- ćwiczenia praktyczne – tworzenie autorskich komunikatów marketingowych

Perswazja i manipulacja w marketingu i reklamie

- Studia przypadków – prezentacja multimedialna

- Nieetyczne działania w sprzedaży i marketingu oraz ich skutki

Podsumowanie i zakończenie szkolenia

Wytyczne w zakresie przestrzegania reżimu sanitarnego, zapewniamy:
Układ przestrzenny szkolenia zorganizowany w sposób:
zapewniający zwiększenie fizycznej odległości między uczestnikami 
uniemożliwiający samodzielny wybór miejsca
dozownik z płynem do dezynfekcji rąk;
Przed wejściem mierzymy temperaturę;
Czyszczenie powierzchni wspólnych
Utrzymanie dobrej wentylacji, wietrzenie oraz dezynfekcja miejsc
Dezynfekcja elementów sprzętowych udostępnianych uczestnikom

Harmonogram usługi

Przedmiot / temat zajęćData realizacji zajęćGodzina rozpoczęciaGodzina zakończeniaLiczba godzin
Przedmiot / temat zajęć
Podstawy NLP i Modelu Miltona, Zasady wpływu społecznego R. Caldiniego
Data realizacji zajęć
21-06-2022
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
12:00
Liczba godzin
03:00
Przedmiot / temat zajęć
przerwa
Data realizacji zajęć
21-06-2022
Godzina rozpoczęcia
12:00
Godzina zakończenia
12:15
Liczba godzin
00:15
Przedmiot / temat zajęć
Perswazja i manipulacja w marketingu i reklamie Podsumowanie i zakończenie szkolenia
Data realizacji zajęć
21-06-2022
Godzina rozpoczęcia
12:15
Godzina zakończenia
15:15
Liczba godzin
03:00
Przedmiot / temat zajęć
Wprowadzenie do szkolenia Między perswazją a manipulacją
Data realizacji zajęć
20-06-2022
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
12:00
Liczba godzin
03:00
Przedmiot / temat zajęć
przerwa
Data realizacji zajęć
20-06-2022
Godzina rozpoczęcia
12:00
Godzina zakończenia
12:15
Liczba godzin
00:15
Przedmiot / temat zajęć
Komunikacja werbalna jako narzędzie perswazji Język korzyści
Data realizacji zajęć
20-06-2022
Godzina rozpoczęcia
12:15
Godzina zakończenia
15:15
Liczba godzin
03:00

Główny cel usługi

Pokaż

Cel edukacyjny

Po ukończeniu szkolenia Uczestnik świadomie i celowo komunikuje się w środowisku biznesowym, jest świadomy na czym polega manipulacja, jej celowość oraz decyzyjność.

Efekty uczenia się

Uczestnik:
Wiedza: omawia zasady skutecznej komunikacji międzyludzkiej, różnice pomiędzy komunikacją perswazyjną a manipulacją, opisuje techniki wpływu społecznego, podstawy i zasady stosowania języka korzyści, wymienia konstrukcje stosowane w Modelu Miltona;

Umiejętności: stosuje w praktyce język perswazji i korzyści, tworzy komunikaty perswazyjne;

Kompetencje społeczne: Motywuje do świadomego stosowania perswazji w działaniach marketingowych oraz do przyjmowania postawy proklienckiej.

Sposób weryfikacji osiągnięcia efektów uczenia się

Pre i post test

Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Brak wyników.
Koszt przypadający na 1 uczestnika netto 2 700,00 zł
Koszt przypadający na 1 uczestnika brutto 2 700,00 zł
Koszt osobogodziny netto 168,75 zł
Koszt osobogodziny brutto 168,75 zł

Adres realizacji usługi

Pokaż adres

ul. Henryka Sienkiewicza 63, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, woj. świętokrzyskie

Budynek Cechy Rzemieślników i Przedsiębiorców, sala konferencyjna

Zajęcia poprowadzą

Więcej informacji
Zdjęcie Marcin Krukar

Marcin Krukar

– Ponad 17 lat doświadczenia w prowadzeniu szkoleń, ponad 12 000 godzin pracy z różnorodnymi grupami, ponad 3 000 godzin doradztwa i konsultacji biznesowych
– Przez 3 lata Koordynator Zespołu Trenerów Wewnętrznych, Trener Wewnętrzny i HR BP w Intercity,
– Posiadacz Międzynarodowego Certyfikatu Trenera Zarządzania w zakresie treningu, uczenia się i rozwoju (od 2012) wydawanego przez MATRIK & Edexcel i BTEC Professional Qualifications
– Właściciel firmy szkoleniowo - doradczej NERAIDA – Szkolenia z Pasją (od 2008),
– Członek Stowarzyszenia Konsultantów i Trenerów Zarządzania MATRIK (od 2019 Opiekun Kadry Szkoły Matrik), oraz Stowarzyszenia Mentorów PROMENTOR (członek – założyciel, 2013 – 2016 Wiceprezes)
– Pracownik dydaktyczny Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie (od 2012), wykładowca MBA na Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej
– Dyplomowany Trener Biznesu (WSE Kraków), Menedżer Projektów Szkoleniowych (Wszechnica UJ), posiada uprawnienia Wykładowcy Pozaszkolnych Form Nauczania oraz Instruktora Praktycznej Nauki Zawodu.
– Absolwent Kursu Mentorskiego (2013), certyfikowany Trener HRD BP (2015)

Prowadzę szkolenia bez prezentacji multimedialnych i nudnych wykładów, zamiast tego stosuję różnorodne metody aktywizujące, ćwiczenia, gry i metody autorskie, dzięki temu uczestnicy są zaangażowani w szkolenia

Pracuję w oparciu o wiedzę z zakresu uczenia się osób dorosłych: cykl Kolba, trójkąt kompetencji, model Kirkpatricka, cele oparte o KPI.

Kontakt

Pokaż
Zdjęcie Aleksandra Szpankowska-Cielica

Aleksandra Szpankowska-Cielica

email: aleksandra.szpankowska@ap.org.pl

tel: (+48) 501 493 940

Informacje dodatkowe

Pokaż szczegóły

Informacje o materiałach dla uczestników usługi

Matereiały szkoleniowe oraz teczka, notatnik i długopis

Informacje dodatkowe

Szkolenie obejmuje 16h (1h = 45 min.)

Ciasteczka>