Usługa - SPRZEDAŻ TELEFONICZNA, MOTYWACJA & PROSPECTING

Logo AKADEMIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SP. Z O.O.

4.7/5 z 1451 ocen

Tytuł SPRZEDAŻ TELEFONICZNA, MOTYWACJA & PROSPECTING

Numer usługi 2021/10/09/12918/1197956

Dostawca usług AKADEMIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SP. Z O.O.

Miejsce usługi Starachowice

Dostępność Usługa otwarta

Forma świadczenia stacjonarna

Status usługi opublikowana

PLN

2 700,00 zł netto za osobę

2 700,00 zł brutto za osobę

168,75 zł netto za osobogodzinę

168,75 zł brutto za osobogodzinę

Zapisz się
Zapisanych 0 uczestników

Informacje o usłudze

Pokaż szczegóły
Sposób dofinansowania:

wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników

Grupa docelowa usługi:

Adresatami szkolenia są: kadra zarządzająca oraz wszyscy pracownicy, którzy chcą: zwiększyć sprzedaż telefoniczną, oraz dowiedzieć się jak zwiększyć liczbę klientów, motywować

Minimalna liczba uczestników: 7
Maksymalna liczba uczestników: 20
Data zakończenia rekrutacji: 03-03-2022
Liczba godzin usługi: 16
Podstawa uzyskania wpisu do świadczenia usługi: Certyfikat systemu zarządzania jakością wg. ISO 9001:2015 (PN-EN ISO 9001:2015) - w zakresie usług szkoleniowych

Ramowy program usługi

Pokaż program

Program:
DIAGNOZA POTRZEB ORAZ ISTOTA KOMUNIKACJI I SŁUCHANIA

Technika FOP w analizie potrzeb klienta

Błędy popełniane w analizie potrzeb

Mode lCZK i PCK w sprzedaży oraz istota znajomości produktu

Piramida potrzeb Maslova i autoanaliza

Bariery utrudniające uważne słuchanie i jak sobie z nimi radzić

MOTYWACJA
Model GROW

Pozapłacowe czynniki motywujące

Znaczenie RMP dla osiągania ponadprzeciętnych rezultatów sprzedażowych

Umiejętność polemizowania ze swoimi celami, by je wzmacniać i doprecyzować i motywować siebie do działania

Poligon doświadczalny – warsztat grupowy

SPRZEDAŻ TELEFONICZNA

Metoda trójek – matryca neurologiczna

27 zasad rozmowy telefonicznej z kontaktem ciepłym i zimnym

Proces rozmowy telefonicznej i umawianie spotkań

Rola słuchania potrzeb w sprzedaży telefonicznej

Zachowanie akwizycyjne w sprzedaży

3xT – rewolucja sprzedaży

SZTUKA PROSPECTINGU
3 grupy klienckie i sposoby dotarcia do nich

Zrozumienie elementu konfuzji

Metoda 60/30/10

Teoria skuteczności - follow-up

Sztuka prospectingu

Rodzaje prospectingu

Wytyczne w zakresie przestrzegania reżimu sanitarnego, zapewniamy:
Układ przestrzenny szkolenia zorganizowany w sposób:
zapewniający zwiększenie fizycznej odległości między uczestnikami 
uniemożliwiający samodzielny wybór miejsca
dozownik z płynem do dezynfekcji rąk;
Przed wejściem mierzymy temperaturę;
Czyszczenie powierzchni wspólnych
Utrzymanie dobrej wentylacji, wietrzenie oraz dezynfekcja miejsc
Dezynfekcja elementów sprzętowych udostępnianych uczestnikom

Harmonogram usługi

Przedmiot / temat zajęćData realizacji zajęćGodzina rozpoczęciaGodzina zakończeniaLiczba godzin
Przedmiot / temat zajęć
WPROWADZENIE DIAGNOZA POTRZEB ORAZ ISTOTA KOMUNIKACJI I SŁUCHANIA
Data realizacji zajęć
08-03-2022
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
12:00
Liczba godzin
03:00
Przedmiot / temat zajęć
przerwa
Data realizacji zajęć
08-03-2022
Godzina rozpoczęcia
12:00
Godzina zakończenia
12:15
Liczba godzin
00:15
Przedmiot / temat zajęć
MOTYWACJA
Data realizacji zajęć
08-03-2022
Godzina rozpoczęcia
12:15
Godzina zakończenia
15:15
Liczba godzin
03:00
Przedmiot / temat zajęć
SPRZEDAŻ TELEFONICZNA
Data realizacji zajęć
09-03-2022
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
12:00
Liczba godzin
03:00
Przedmiot / temat zajęć
przerwa
Data realizacji zajęć
09-03-2022
Godzina rozpoczęcia
12:00
Godzina zakończenia
12:15
Liczba godzin
00:15
Przedmiot / temat zajęć
SZTUKAP ROSPECTINGU PODSUMOWANIE I ZAKOŃCZENIE SZKOLENIA
Data realizacji zajęć
09-03-2022
Godzina rozpoczęcia
12:15
Godzina zakończenia
15:15
Liczba godzin
03:00

Główny cel usługi

Pokaż

Cel edukacyjny

Dzięki uczestnictwu w szkoleniu Uczestnik będzie efektywnie prowadził sprzedaż telefoniczną

Efekty uczenia się

Uczestnik:
Wiedza: opisuje potrzeby klienta oraz błędy popełniane w analizie potrzeb, omawia model CZK i PCK, wymienia 27 zasad sprzedaży telefonicznej oraz metody radzenia sobie z barierami utrudniającymi aktywne słuchanie;

Umiejętności: wykorzystuje model CZK i PCK, efektywnie prowadzi rozmowę telefoniczną, polemizuje ze swoimi celami, aby je wzmacniać i doprecyzować, używa modelu GRO w prowadzeniu i motywowaniu zespołu, korzysta z matrycy neurologicznej w sprzedaży i w kontaktach z klientami;

Kompetencje społeczne: Rozumie istotę znajomości sprzedawanego produktu, usługi, kreuje postawę proaktywną w kontaktach z klientami.

Sposób weryfikacji osiągnięcia efektów uczenia się

Pre i post test

Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Brak wyników.
Koszt przypadający na 1 uczestnika netto 2 700,00 zł
Koszt przypadający na 1 uczestnika brutto 2 700,00 zł
Koszt osobogodziny netto 168,75 zł
Koszt osobogodziny brutto 168,75 zł

Adres realizacji usługi

Pokaż adres

ul. Zgodna 2, 27-200 Starachowice, woj. świętokrzyskie

sala 10

Zajęcia poprowadzą

Więcej informacji
Zdjęcie Mateusz Mrozowski

Mateusz Mrozowski

Od 12 lat w sprzedaży, doświadczenie menadżerskie i sprzedażowe w takich branżachjak: Marketing wewnętrzny, Finanse, Farmacja, Budownictwo, IT, Sprzedaż
bezpośrednia. Doświadczenie sprzedażowe zdobywał na różnych szczeblach kariery
zawodowej począwszy od przedstawiciela handlowego do funkcji Dyrektora
Sprzedaży. W 2016 roku uzyskał tytuł najskuteczniejszego sprzedawcy w swojej firmie, rok później najlepszego Dyrektora Sprzedaży. Ponad 17 wyróżnień handlowych za wyniki sprzedażowe. Twórca autorskich procesów i procedur handlowych dla callcenter, sprzedaży bezpośredniej, motoryzacji i branży finansowej.
Certyfikowany trener, członek Polskiego Towarzystwa Trenerów Biznesu. Trener
Biznesu Szkoły Trenerów, Kurs Trenerski – Profesjonalny Trener Organizacji. Prowadzący autorską Akademie Trenerów Biznesu (roczna szkoła), przygotowującą trenerów do pracy w organizacjach biznesowych. Członek zarządu i przewodniczący rady fundacji „Sukces po Polsku”, nagrodzony wyróżnieniami: Ambasador przedsiębiorczości, marka: Sukces po Polsku, Luksusowa marka roku, KIE, Klub „Złotego Feniksa”
Publicysta ekspercki: Forbes, Szef Sprzedaży, As Sprzedaży, Marketer+, Franczyza& Biznes … ( 20+ artykułów branżowych)
Autor: 4 książek (tematyka: motywacja, przywództwo, sprzedaż), bestsellerowej
książki „sprzedaż jest sexy albo nie ma jej wcale” i „samotność lidera - historia
sprzedawcy…” Wykładowca akademicki na WSPiA w Lublinie (psychologia sprzedaży) i w SZS w Warszawie

Kontakt

Pokaż
Zdjęcie Aleksandra Szpankowska-Cielica

Aleksandra Szpankowska-Cielica

email: aleksandra.szpankowska@ap.org.pl

tel: (+48) 501 493 940

Informacje dodatkowe

Pokaż szczegóły

Informacje o materiałach dla uczestników usługi

MAteriały szkoleniowe oraz teczka, notatnik i długopis

Informacje dodatkowe

Szkolenie obejmuje 16h (1h = 45min.)

Ciasteczka>