Usługa - Współpraca zespołowa

Logo AKADEMIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SP. Z O.O.

4.7/5 z 1451 ocen

Tytuł Współpraca zespołowa

Numer usługi 2021/10/09/12918/1197940

Dostawca usług AKADEMIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SP. Z O.O.

Miejsce usługi Ostrowiec Świętokrzyski

Dostępność Usługa otwarta

Forma świadczenia stacjonarna

Status usługi opublikowana

PLN

2 700,00 zł netto za osobę

2 700,00 zł brutto za osobę

168,75 zł netto za osobogodzinę

168,75 zł brutto za osobogodzinę

Zapisz się
Zapisanych 0 uczestników

Informacje o usłudze

Pokaż szczegóły
Sposób dofinansowania:

wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników

Grupa docelowa usługi:

Właściciele firm, menedżerowie, osoby decyzyjne i zarządzające grupami pracowników, mające wpływ na organizację aspektów funkcjonowania zespołów pracowników, ale też członkowie zespołów nie posiadający kompetencji decyzyjnych.

Minimalna liczba uczestników: 7
Maksymalna liczba uczestników: 20
Data zakończenia rekrutacji: 25-02-2022
Liczba godzin usługi: 16
Podstawa uzyskania wpisu do świadczenia usługi: Certyfikat systemu zarządzania jakością wg. ISO 9001:2015 (PN-EN ISO 9001:2015) - w zakresie usług szkoleniowych

Ramowy program usługi

Pokaż program
 1. Wprowadzenie do szkolenia
 2. Lider zespołu
 • budowanie autorytetu lidera
 • obszary kompetencji lidera
 1. Zespół jako grupa jednostek
 • konflikt w zespole – jak nim zarządzić
 • 6 cech dobrego zespołu – fundament działań grupowych
 • zespół a grupa robocza – różnice w formowaniu i efektywności
 • role zespołowe – charakterystyka oraz wpływ na podział zadań
 • podejmowanie decyzji zespołowych – rzetelność, transparentność, udział członków
 1. Metaprogramy
 • co nas różni w postrzeganiu rzeczywistości
 • percepcja świata – opozycyjne typy metaprogramów
 • jak różnie argumentować do różnych ludzi
 • analiza priorytetów i czułych punktów współpracowników w kontekście metaprogramów
 1. Pochwała i krytyka
 • prawidłowe udzielanie pochwały i krytyki
 • Jak reagować na zasłużoną i niezasłużoną pochwałę i krytykę
 • cechy konstruktywnej informacji zwrotnej
 1. Podsumowanie i zakończenie szkolenia

Wytyczne w zakresie przestrzegania reżimu sanitarnego, zapewniamy:
Układ przestrzenny szkolenia zorganizowany w sposób:
zapewniający zwiększenie fizycznej odległości między uczestnikami 
uniemożliwiający samodzielny wybór miejsca
dozownik z płynem do dezynfekcji rąk;
Przed wejściem mierzymy temperaturę;
Czyszczenie powierzchni wspólnych
Utrzymanie dobrej wentylacji, wietrzenie oraz dezynfekcja miejsc
Dezynfekcja elementów sprzętowych udostępnianych uczestnikom

Harmonogram usługi

Przedmiot / temat zajęćData realizacji zajęćGodzina rozpoczęciaGodzina zakończeniaLiczba godzin
Przedmiot / temat zajęć
Wprowadzenie do szkolenia, Lider zespołu
Data realizacji zajęć
01-03-2022
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
12:00
Liczba godzin
03:00
Przedmiot / temat zajęć
przerwa
Data realizacji zajęć
01-03-2022
Godzina rozpoczęcia
12:00
Godzina zakończenia
12:15
Liczba godzin
00:15
Przedmiot / temat zajęć
Zespół jako grupa jednostek
Data realizacji zajęć
01-03-2022
Godzina rozpoczęcia
12:15
Godzina zakończenia
15:15
Liczba godzin
03:00
Przedmiot / temat zajęć
Metaprogramy
Data realizacji zajęć
02-03-2022
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
12:00
Liczba godzin
03:00
Przedmiot / temat zajęć
przerwa
Data realizacji zajęć
02-03-2022
Godzina rozpoczęcia
12:00
Godzina zakończenia
12:15
Liczba godzin
00:15
Przedmiot / temat zajęć
Pochwała i krytyka Podsumowanie i zakończenie szkolenia
Data realizacji zajęć
02-03-2022
Godzina rozpoczęcia
12:15
Godzina zakończenia
15:15
Liczba godzin
03:00

Główny cel usługi

Pokaż

Cel edukacyjny

Głównym celem jest doskonalenie umiejętności optymalnej współpracy z zespole pracowników / współpracowników, skutkującego wzrostem organizacji pracy wewnątrz struktury firmowej.

Efekty uczenia się

Uczestnik:
Wiedza: omawia zasady udzielania pochwał i krytyki, opisuje możliwości skutecznego funkcjonowania zespołu i funkcjonowania w zespole oraz zwiększania świadomości w zakresie różnic w odbiorze rzeczywistości;

Umiejętności: tworzy komunikaty adekwatne do metaprogramu drugiej strony,  kieruje zespołem w sposób świadomy;

Kompetencje społeczne: inspiruje do poznawania i utwierdzania  o  swojej  wartości, potencjale  i  możliwości  osiągania  sukcesów indywidualnych i zespołowych, docenia konstruktywną rolę ustrukturyzowanego feedbacku, inspiruje do indywidualizacji sposobów rozmowy z członkami zespołu.

Sposób weryfikacji osiągnięcia efektów uczenia się

Pre i post test

Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Brak wyników.
Koszt przypadający na 1 uczestnika netto 2 700,00 zł
Koszt przypadający na 1 uczestnika brutto 2 700,00 zł
Koszt osobogodziny netto 168,75 zł
Koszt osobogodziny brutto 168,75 zł

Adres realizacji usługi

Pokaż adres

ul. Henryka Sienkiewicza 63, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, woj. świętokrzyskie

Budynek Cechu Rzemieślników i Przedsiębiorców, sala konferencyjna

Zajęcia poprowadzą

Więcej informacji
Zdjęcie Piotr Wiroński

Piotr Wiroński

Wykształcenie i otrzymane certyfikaty
• doktor nauk humanistycznych (w zakresie językoznawstwa) po Uniwersytecie Jagiellońskim (od 2008)
• magister filologii polskiej po Uniwersytecie Jagiellońskim (od 2001)
• Międzynarodowy Certyfikat Trenera Zarządzania w zakresie treningu, uczenia się i rozwoju (od 2005)
• Certyfikat Szkoły Mentorów (od 2013)
• Międzynarodowego Certyfikatu Doradcy i Asesora (od 2015)
• Mentor wpisany na międzynarodową listę trenerów mentoringu (Institute of Leadership & Management) (od 2018)
Doświadczenie zawodowe
 Zarządzanie Stowarzyszeniem Mentorów PROMENTOR: od 2014 r. – Wiceprezes Stowarzyszenia Mentorów PROMENTOR.
 Zarządzanie Stowarzyszeniem MATRIK: w latach 2010 - 2014 – Wiceprezes SKiTZ MATRIK.
 Działalność, w tym zarządzanie Stowarzyszeniami o charakterze biznesowym i nie-biznesowym: Stowarzyszenie Antymobbingowe, Stowarzyszenie Rozwoju Edukacji i Przedsiębiorczości – zarządzanie zespołem współpracowników, konstruowanie i realizowanie planów działań
 Wieloletnia organizacja trenerskich zjazdów rozwojowych: od 2009 r. – organizuje co półroczne zjazdy trenerów
 Działalność samorządowa – 8 lat (2002 – 2010) członek Rady Dzielnicy VI Miasta Krakowa, w tym 4 lata, w kadencji 2006-2010, członek Zarządu
 Doświadczenie w marketingu politycznym: prowadzenie 6 kampanii wyborczych, w tym trzech własnych

Działalność szkoleniowa prowadzona od roku: 1997 (ponad 10000 godzin szkoleniowych)

Kontakt

Pokaż
Zdjęcie Aleksandra Szpankowska-Cielica

Aleksandra Szpankowska-Cielica

email: aleksandra.szpankowska@ap.org.pl

tel: (+48) 501 493 940

Informacje dodatkowe

Pokaż szczegóły

Informacje o materiałach dla uczestników usługi

Podczas szkolenia uczestnicy otrzymają na bieżąco hand-outy potrzebne do pracy bogatą gamą metod podczas szkolenia. Otrzymają także zebraną w formie skryptu wiedzę teoretyczną, teczkę, notatnik i długopis.

Informacje dodatkowe

Szkolenie Obejmuje 16h (1h = 45 min.)

Ciasteczka>