Usługa - Zmiany w transporcie związane z pakietem mobilności

Logo AKADEMIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SP. Z O.O.

4.7/5 z 1485 ocen

Tytuł Zmiany w transporcie związane z pakietem mobilności

Numer usługi 2021/10/07/12918/1195598

Dostawca usług AKADEMIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SP. Z O.O.

Miejsce usługi Modrzejowice

Dostępność Usługa otwarta

Forma świadczenia stacjonarna

Status usługi opublikowana

PLN

1 400,00 zł netto za osobę

1 400,00 zł brutto za osobę

175,00 zł netto za osobogodzinę

175,00 zł brutto za osobogodzinę

Zapisz się
Zapisanych 0 uczestników

Informacje o usłudze

Pokaż szczegóły
Sposób dofinansowania:

wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników

Grupa docelowa usługi:

Szkolenie kierowane jest do kadry zarządzającej, przewoźników, spedytorów, osób zarządzających pracą kierowców oraz kierowcy.

Minimalna liczba uczestników: 7
Maksymalna liczba uczestników: 20
Data zakończenia rekrutacji: 16-02-2022
Liczba godzin usługi: 8
Podstawa uzyskania wpisu do świadczenia usługi: Certyfikat systemu zarządzania jakością wg. ISO 9001:2015 (PN-EN ISO 9001:2015) - w zakresie usług szkoleniowych

Ramowy program usługi

Pokaż program
 • Rozporządzenie 561/2006
 • Rozporządzenie 165/2014
 • Dyrektywa 2002/15/WE
 • Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 roku o czasie pracy kierowców
 • Ustawa z dnia 6 września 2001 roku o transporcie drogowym
 • Rozporządzenie 2020/1054 – Pakiet mobilności
 • Podstawowe czynności (tachograf)
 • Dzienne i tygodniowe czasy pracy oraz jazdy
 • Dzienne i tygodniowe odpoczynki
 • Odpoczynki z promem/pociągiem
 • Podwójna obsada
 • Optymalizacja czasu pracy
 • Stosowanie tymczasowych wyłączeń WE 561/2006 (w tym związanych z COVID-19)
 • Opisywanie naruszeń
 • Dobre i złe praktyki
 • Nowe zasady odbierania skróconych odpoczynków tygodniowych – Pakiet mobilności
 • Obowiązkowe powroty kierowców – Pakiet mobilności
 • Nowe zasady odbierania odpoczynków na promie/w pociągu – Pakiet mobilności
 • Wydłużone czasy jazdy – Pakiet mobilności
 • Zmiany w tachografach – Pakiet mobilności
 • Zmiany w kontrolach drogowych – Pakiet mobilności
 • Najnowsze interpretacje Komisji Europejskiej – jak rozumieć pakiet mobilności?

Wytyczne w zakresie przestrzegania reżimu sanitarnego, zapewniamy:
Układ przestrzenny szkolenia zorganizowany w sposób:
zapewniający zwiększenie fizycznej odległości między uczestnikami 
uniemożliwiający samodzielny wybór miejsca
dozownik z płynem do dezynfekcji rąk;
Przed wejściem mierzymy temperaturę;
Czyszczenie powierzchni wspólnych
Utrzymanie dobrej wentylacji, wietrzenie oraz dezynfekcja miejsc
Dezynfekcja elementów sprzętowych udostępnianych uczestnikom

Harmonogram usługi

Przedmiot / temat zajęćData realizacji zajęćGodzina rozpoczęciaGodzina zakończeniaLiczba godzin
Przedmiot / temat zajęć
• Rozporządzenia, Dyrektywa, Ustawy • Rozporządzenie 2020/1054 • Podstawowe czynności (tachograf) • Dzienne i tygodniowe czasy pracy oraz jazdy • Dzienne i tygodniowe odpoczynki
Data realizacji zajęć
19-02-2022
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
10:30
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
• Odpoczynki z promem/pociągiem • Podwójna obsada • Optymalizacja czasu pracy • Stosowanie tymczasowych wyłączeń WE 561/2006 • Opisywanie naruszeń • Dobre i złe praktyki
Data realizacji zajęć
19-02-2022
Godzina rozpoczęcia
10:30
Godzina zakończenia
12:00
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
przerwa
Data realizacji zajęć
19-02-2022
Godzina rozpoczęcia
12:00
Godzina zakończenia
12:15
Liczba godzin
00:15
Przedmiot / temat zajęć
• Nowe zasady odbierania skróconych odpoczynków • Obowiązkowe powroty kierowców • Nowe zasady odbierania odpoczynków na promie/w pociągu • Wydłużone czasy jazdy
Data realizacji zajęć
19-02-2022
Godzina rozpoczęcia
12:15
Godzina zakończenia
13:45
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
• Zmiany w tachografach • Zmiany w kontrolach drogowych • Najnowsze interpretacje Komisji Europejskiej • Podsumowanie
Data realizacji zajęć
19-02-2022
Godzina rozpoczęcia
13:45
Godzina zakończenia
15:15
Liczba godzin
01:30

Główny cel usługi

Pokaż

Cel edukacyjny

Po ukończonym szkoleniu uczestnik wymienia oraz opisuje zmiany w transporcie związane z pakietem mobilności, stosuje się do nowych przepisów

Efekty uczenia się

Uczestnik:

Wiedza: opisuje zmiany w transporcie związane z pakietem mobilności, wymienia rozporządzenia i ustawy dotyczące wprowadzanych zmian,

Umiejętności:
dostosowuje się do dziennego i tygodniowego czasu pracy, jazdy oraz odpoczynków, optymalizuje czas pracy, potrafi prawidłowo odbierać skrócony odpoczynek tygodniowy

Kompetencje społeczne: motywuje do odpowiedzialnego uczestniczenia w życiu zawodowym oraz społecznym, stosuje się do zmieniających przepisów prawa.

Sposób weryfikacji osiągnięcia efektów uczenia się

Pre i post test

Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Brak wyników.
Koszt przypadający na 1 uczestnika netto 1 400,00 zł
Koszt przypadający na 1 uczestnika brutto 1 400,00 zł
Koszt osobogodziny netto 175,00 zł
Koszt osobogodziny brutto 175,00 zł

Adres realizacji usługi

Pokaż adres

ul. Modrzewiowa 21, 26-640 Modrzejowice, woj. mazowieckie

Uwaga ! Aktualny adres: Modrzejowice 21, 26-640 Modrzejowice, Folwark Bancer, sala konferencyjna

Zajęcia poprowadzą

Więcej informacji
Zdjęcie Agnieszka Nowak

Agnieszka Nowak

10 letnie doświadczenie w transporcie. Rozliczanie pracy kierowców, obsługa tachografu i przygotowania dokumentacji do kontroli ITD i PIP. Trener z zakresu transportu drogowego, prawa pracy. Posiada Certyfikat Kompetencji Zawodowych. Magister zarządzania zasobami ludzkimi, studia podyplomowe z zakresu prawa pracy oraz BHP, a także studia menedżerskie MBA.

Kontakt

Pokaż
Zdjęcie Aleksandra Szpankowska-Cielica

Aleksandra Szpankowska-Cielica

email: aleksandra.szpankowska@ap.org.pl

tel: (+48) 501 493 940

Informacje dodatkowe

Pokaż szczegóły

Informacje o materiałach dla uczestników usługi

Materiały szkoleniowe oraz teczka, notatnik, długopis

Informacje dodatkowe

Szkolenie obejmuje 8h (1h = 45 min.)

Ciasteczka>