Usługa - Sztuka skutecznej automotywacji w pracy

Logo Centrum Zarządzania Jakością INFOX Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa

4.9/5 z 2305 ocen

Tytuł Sztuka skutecznej automotywacji w pracy

Numer usługi 2021/10/04/23562/1191868

Dostawca usług Centrum Zarządzania Jakością INFOX Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa

Miejsce usługi Wodzisław Śląski

Dostępność Usługa otwarta

Forma świadczenia stacjonarna

Status usługi opublikowana

PLN

3 100,00 zł netto za osobę

3 813,00 zł brutto za osobę

206,67 zł netto za osobogodzinę

254,20 zł brutto za osobogodzinę

Zapisz się
Zapisanych 0 uczestników

Informacje o usłudze

Pokaż szczegóły
Sposób dofinansowania:

wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników

Grupa docelowa usługi:

Usługa rozwojowa Sztuka skutecznej automotywacji w pracyadresowana jest do właścicieli małych i średnich firm, przedsiębiorców, menadżerów sprzedaży, pracowników działów handlowych, sprzedawców, handlowców, przedstawicieli handlowych oraz wszystkich osób, które na co dzień mają do czynienia ze sprzedażą i obsługą klienta. Udział w usłudze rozwojowej umożliwi uczestnikom podnieść swoje kompetencje w zakresie poznania różnych sposobów i technik automotywacji, a także nabyć praktyczne umiejętności, które zagwarantują lepsze funkcjonowanie w środowisku pracy oraz spowodują, szybsze i efektywniejsze wykonywanie codziennych obowiązków.

Minimalna liczba uczestników: 4
Maksymalna liczba uczestników: 15
Liczba godzin usługi: 15
Podstawa uzyskania wpisu do świadczenia usługi: Certyfikat systemu zarządzania jakością wg. ISO 9001:2015 (PN-EN ISO 9001:2015) - w zakresie usług szkoleniowych

Ramowy program usługi

Pokaż program

Usługa rozwojowa Sztuka skutecznej automotywacji w pracyadresowana jest do właścicieli małych i średnich firm, przedsiębiorców, menadżerów sprzedaży, pracowników działów handlowych, sprzedawców, handlowców, przedstawicieli handlowych oraz wszystkich osób, które na co dzień mają do czynienia ze sprzedażą i obsługą klienta. Udział w usłudze rozwojowej umożliwi uczestnikom podnieść swoje kompetencje w zakresie poznania różnych sposobów i technik automotywacji, a także nabyć praktyczne umiejętności, które zagwarantują lepsze funkcjonowanie w środowisku pracy oraz spowodują, szybsze i efektywniejsze wykonywanie codziennych obowiązków.


PROGRAM USŁUGI:

 1. Czym jest automotywacja. Schematy skutecznej zmiany nawyku.
 2. Jak walczyć z siłą nawyku?
 3. Automotywacja w pracy. Zmiana nastawienia jako klucz do zwiększenia zaangażowania i automotywacji
 4. Psychologia motywacji i automotywacji.
 5. Motywacja wewnętrzna i motywacja zewnętrzna. Motywujące czynniki zewnętrzne wewnętrzne
 6. Główne motywatory w pracy i demotywatory w osiąganiu zamierzonych celów. 
 7. Efekt wynudzenia zawodowego i spadku efektywności.
 8. Autodeterminacja.
 9. Wpływ samooceny na efektywność i motywację.
 10. Techniki automotywacyjne.
 11. Dostosowanie technik automotywacyjnych do różnych typów osobowości.
 12. Techniki pozwalające koncentrować się na zadaniu i odczuwać przyjemność z wykonywania danej czynności.
 13. Czynniki wpływające na spadek chęci do działania.
 14. Złe nawyki, które wpływają na obniżenie poziomu automotywacji. 

Harmonogram usługi

Przedmiot / temat zajęćData realizacji zajęćGodzina rozpoczęciaGodzina zakończeniaLiczba godzin
Przedmiot / temat zajęć
Czym jest automotywacja. Schematy skutecznej zmiany nawyku.
Data realizacji zajęć
07-02-2022
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
09:00
Liczba godzin
01:00
Przedmiot / temat zajęć
Jak walczyć z siłą nawyku?
Data realizacji zajęć
07-02-2022
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
10:00
Liczba godzin
01:00
Przedmiot / temat zajęć
Automotywacja w pracy.
Data realizacji zajęć
07-02-2022
Godzina rozpoczęcia
10:15
Godzina zakończenia
11:15
Liczba godzin
01:00
Przedmiot / temat zajęć
Zmiana nastawienia jako klucz do zwiększenia zaangażowania i automotywacji.
Data realizacji zajęć
07-02-2022
Godzina rozpoczęcia
11:15
Godzina zakończenia
12:15
Liczba godzin
01:00
Przedmiot / temat zajęć
Psychologia motywacji i automotywacji.
Data realizacji zajęć
07-02-2022
Godzina rozpoczęcia
12:15
Godzina zakończenia
13:15
Liczba godzin
01:00
Przedmiot / temat zajęć
Motywacja wewnętrzna i motywacja zewnętrzna. Motywujące czynniki zewnętrzne wewnętrzne
Data realizacji zajęć
07-02-2022
Godzina rozpoczęcia
13:30
Godzina zakończenia
14:30
Liczba godzin
01:00
Przedmiot / temat zajęć
Główne motywatory w pracy i demotywatory w osiąganiu zamierzonych celów.
Data realizacji zajęć
07-02-2022
Godzina rozpoczęcia
14:30
Godzina zakończenia
15:30
Liczba godzin
01:00
Przedmiot / temat zajęć
Efekt wynudzenia zawodowego i spadku efektywności.
Data realizacji zajęć
07-02-2022
Godzina rozpoczęcia
15:30
Godzina zakończenia
16:00
Liczba godzin
00:30
Przedmiot / temat zajęć
Autodeterminacja.
Data realizacji zajęć
08-02-2022
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
09:00
Liczba godzin
01:00
Przedmiot / temat zajęć
Wpływ samooceny na efektywność i motywację.
Data realizacji zajęć
08-02-2022
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
10:00
Liczba godzin
01:00
Przedmiot / temat zajęć
Techniki automotywacyjne.
Data realizacji zajęć
08-02-2022
Godzina rozpoczęcia
10:15
Godzina zakończenia
11:15
Liczba godzin
01:00
Przedmiot / temat zajęć
Dostosowanie technik automotywacyjnych do różnych typów osobowości.
Data realizacji zajęć
08-02-2022
Godzina rozpoczęcia
11:15
Godzina zakończenia
12:15
Liczba godzin
01:00
Przedmiot / temat zajęć
Techniki pozwalające koncentrować się na zadaniu i odczuwać przyjemność z wykonywania danej czynności.
Data realizacji zajęć
08-02-2022
Godzina rozpoczęcia
12:15
Godzina zakończenia
13:45
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Czynniki wpływające na spadek chęci do działania.
Data realizacji zajęć
08-02-2022
Godzina rozpoczęcia
14:00
Godzina zakończenia
15:00
Liczba godzin
01:00
Przedmiot / temat zajęć
Złe nawyki, które wpływają na obniżenie poziomu automotywacji.
Data realizacji zajęć
08-02-2022
Godzina rozpoczęcia
15:00
Godzina zakończenia
16:00
Liczba godzin
01:00

Główny cel usługi

Pokaż

Cel edukacyjny

Usługa rozwojowa „Sztuka skutecznej automotywacji w pracy” przygotowuje do poznania teorii skutecznej automotywacji. Uczestnik szkolenia pozna motywujące czynniki zewnętrzne oraz wewnętrzne wpływające na zachowania w pracy, rozwinie kompetencje społeczne w zakresie prawidłowej komunikacji w grupie, a także nauczy się w jaki sposób prawidłowo dokonać interpretacji zdarzeń, które pojawiają się w życiu zawodowym, aby zwiększyć poziom automotywacji.

Efekty uczenia się

 1. Omawia teorię skutecznej automotywacji.
 2. Definiuje czym jest automotywacja.
 3. Charakteryzuje motywujące czynniki zewnętrzne oraz wewnętrzne wpływające na zachowania w pracy;
 4. Omawia skuteczne techniki automotywacyjne.
 5. Ocenia skuteczne sposoby, jak wzbudzić w sobie motywację wewnętrzną.
 6. Omawia przyczyny wynudzenia zawodowego i spadku efektywności.
 7. Wykorzystuje umiejętności wykorzystywania technik automotywacyjnych w codziennej pracy.
 8. Rozróżnia złe nawyki, które wpływają na obniżenie poziomu automotywacji.
 9. Omawia schemat skutecznej zmiany nawyku.
 10. Stosuje  schemat skutecznej zmiany nawyku.
 11. Omawia sposoby skutecznego przejmowania inicjatywy.
 12. Ocenia jaki wpływ ma automotywacja na wykonywanie codziennych obowiązków.
 13. Wykorzystuje techniki automotywacyjne tak, aby zwiększyć swoją efektywność.
 14. Prawidłowo dokonuje interpretacji zdarzeń, które pojawiają się w życiu zawodowym, aby zwiększyć poziom automotywacji.
 15. Koncentruje się na zadaniu i odczuwa przyjemność z wykonywania danej czynności.
 16. Ocenia poziom automotywacji.
 17. Omawia wpływ podnoszenia kompetencji i/lub kwalifikacji na automotywację.
 18. Rozwija kompetencje społeczne w zakresie prawidłowej komunikacji w grupie.
 19. Stosuje zasady komunikacji interpersonalnej.

Sposób weryfikacji osiągnięcia efektów uczenia się

Efekty uczenia się, osiągnięte dzięki udziałowi uczestników w usłudze rozwojowej  Sztuka skutecznej automotywacji w pracy zostaną zweryfikowane poprzez przeprowadzenie przez Trenera testu wiedzy wśród uczestników. Test wiedzy zostanie przeprowadzony w pierwszym dniu usługi rozwojowej (PRE TEST) w celu sprawdzenia poziomu wiedzy uczestników przed udziałem w usłudze rozwojowej. W dniu zakończenia usługi rozwojowej, jako jej podsumowanie zostanie przeprowadzony test wiedzy (POST TEST) mający na celu sprawdzenie wiedzy uczestników po zakończeniu udziału w usłudze rozwojowej.

Dodatkowo, osiągnięcie efektów uczenia się dzięki udziałowi uczestników w usłudze rozwojowej  Sztuka skutecznej automotywacji w pracy zostanie zweryfikowane poprzez ankietę ewaluacyjną po zakończeniu usługi rozwojowej, mającą na celu indywidualne potwierdzenie przez każdego uczestnika usługi rozwojowej stopnia osiągnięcia przez niego danego efektu uczenia się.

Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Brak wyników.
Koszt przypadający na 1 uczestnika netto 3 100,00 zł
Koszt przypadający na 1 uczestnika brutto 3 813,00 zł
Koszt osobogodziny netto 206,67 zł
Koszt osobogodziny brutto 254,20 zł

Adres realizacji usługi

Pokaż adres

ul. Jastrzębska 9, 44-300 Wodzisław Śląski, woj. śląskie

Zajęcia poprowadzą

Więcej informacji
Zdjęcie Marta Jurkowska

Marta Jurkowska

Specjalizuje się w realizacji szkoleń z zakresu rozwoju kompetencji i umiejętności osobistych, przywództwa, komunikacji, sprzedaży, polepszania relacji międzyludzkich i jakości współpracy zespołowej. Psycholog Zarządzania, Dyplomowany Trener Biznesu oraz magister Zarządzania Zasobami Ludzkimi.
Jest dyplomowanym Trenerem Biznesu, posiada m.in. Certyfikat ukończenia warsztatów w zakresie efektywności indywidualnej i kierowniczej oraz szkolenia Trening umiejętności kierowniczych z zakresu komunikacji interpersonalnej i zarządzania zespołem pracowniczym z wykorzystaniem metodologii Insights Discovery. Prowadzi szkolenia z zakresu technik sprzedaży, szkolenia z zarządzania, szkolenia z kompetencji społecznych, szkolenia z przedsiębiorczości, negocjacji, komunikacji w zespole, szkolenia z motywacji pracowników.

Kontakt

Pokaż
Zdjęcie Karolina Gnutek

Karolina Gnutek

email: sekretariat@czj-infox.pl

tel: (+48) 518 925 841

Informacje dodatkowe

Pokaż szczegóły

Informacje o materiałach dla uczestników usługi

Każdy z uczestników otrzymuje komplet materiałów w wersji papierowej i/lub elektronicznej. 

Każdy z uczestników otrzymuje prezentację multimedialną w wersji papierowej i/lub elektronicznej i/lub konspekt w wersji papierowej i/lub elektronicznej.

Uczestnicy otrzymają certyfikat i zaświadczenie, potwierdzające, że ukończyli usługę rozwojową.

Informacje dodatkowe

Usługa rozwojowa, która dla uczestnika  ma charakter usługi kształcenia zawodowego / przekwalifikowania zawodowego i jest finansowana ze środków publicznych w co najmniej  70% jest zwolniona z podatku VAT na podstawie §3 ust.1 pkt 14 rozporządzenia Ministra Finansów z dn. 20 grudnia 2013 r. w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień (Dz.U.2018.701)).

Cena usługi rozwojowej dla 1 uczestnika, który uzyskał dofinansowanie w co najmniej 70% wynosi 3 100 zł netto/brutto.

Cena usługi rozwojowej dla uczestników, którzy uzyskali dofinansowanie ze środków publicznych poniżej 70% oraz dla uczestników, którzy nie uzyskali takiego dofinansowania lub usługa rozwojowa nie ma charakteru usługi kształcenia zawodowego / przekwalifikowania zawodowego jest powiększona o podatek VAT (23%).

Cena usługi rozwojowej dla pozostałych (wyżej opisanych) uczestników to 3 100 zł netto + 713 zł 23%VAT = 3 813 zł/osoba brutto

Ciasteczka>