Usługa - Strategie i taktyki efektywnych negocjacji – jak je wykorzystać w praktyce?

Logo Centrum Zarządzania Jakością INFOX Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa

4.9/5 z 2305 ocen

Tytuł Strategie i taktyki efektywnych negocjacji – jak je wykorzystać w praktyce?

Numer usługi 2021/10/04/23562/1191846

Dostawca usług Centrum Zarządzania Jakością INFOX Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa

Miejsce usługi Wodzisław Śląski

Dostępność Usługa otwarta

Forma świadczenia stacjonarna

Status usługi opublikowana

PLN

3 100,00 zł netto za osobę

3 813,00 zł brutto za osobę

206,67 zł netto za osobogodzinę

254,20 zł brutto za osobogodzinę

Zapisz się
Zapisanych 0 uczestników

Informacje o usłudze

Pokaż szczegóły
Sposób dofinansowania:

wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników

Grupa docelowa usługi:

Usługa rozwojowa „Strategie i taktyki efektywnych negocjacji – jak je wykorzystać w praktyce?” adresowana jest do właścicieli małych i średnich firm, przedsiębiorców, menadżerów sprzedaży, pracowników działów handlowych, sprzedawców, handlowców, przedstawicieli handlowych oraz wszystkich osób, które na co dzień mają do czynienia ze sprzedażą i obsługą klienta. Udział w usłudze rozwojowej umożliwi uczestnikom poznanie strategii i taktyk, które umożliwią uczestnikowi prowadzenie efektywnych negocjacji z klientami.

Minimalna liczba uczestników: 4
Maksymalna liczba uczestników: 15
Liczba godzin usługi: 15
Podstawa uzyskania wpisu do świadczenia usługi: Certyfikat systemu zarządzania jakością wg. ISO 9001:2015 (PN-EN ISO 9001:2015) - w zakresie usług szkoleniowych

Ramowy program usługi

Pokaż program

Usługa rozwojowa „Strategie i taktyki efektywnych negocjacji – jak je wykorzystać w praktyce?” adresowana jest do właścicieli małych i średnich firm, przedsiębiorców, menadżerów sprzedaży, pracowników działów handlowych, sprzedawców, handlowców, przedstawicieli handlowych oraz wszystkich osób, które na co dzień mają do czynienia ze sprzedażą i obsługą klienta. Udział w usłudze rozwojowej umożliwi uczestnikom poznanie strategii i taktyk, które umożliwią uczestnikowi prowadzenie efektywnych negocjacji z klientami.


PROGRAM USŁUGI:

1. Wprowadzenie do negocjacji:

a) Definicja i założenia negocjacji.

b) Kim jest człowiek po drugiej stronie stołu?

c) Kiedy nie podejmować negocjacji?

d) Kim jest człowiek po 2 stronie stołu negocjacyjnego?

2. Fazy negocjacji:

a) Faza przedwstępna.

b) Przygotowanie do negocjacji.

c) BATNA.

d) Faza wstępna.

e) Autoprezentacja.

f) Faza środkowa.

g) Faza finalizacji.

3. Strategie negocjacyjne:

a) Strategia twarda.

b) Strategia miękka.

c) Ryzyka strategii twardej i miękkiej.

d) Strategia oparta na zasadach i jej filary.

4. Manipulacje w negocjacjach:

a) Manipulacje oparte na samoocenie.

b) Ingracjacja.

c) Manipulacje wykorzystujące dysonans poznawczy.

d) Manipulowanie emocjami.

e) Sytuacje stresowe.

f) Huśtawka emocjonalna.

g) Manipulacje poczuciem kontroli.

h) Wyższa instancja.

i) Wszystko albo nic.

j) Reorientacja.

k) Co by było gdyby….

l) Wyuczona bezradność.

m) Manipulacje oparte na automatyzmach.

5. Praktyczne zastosowanie praktyk negocjacyjnych:

a) Taktyka dokręcenia śruby i jej przeciwdziałanie.

b) Taktyka balonu próbnego i jej przeciwdziałanie.

c) Taktyka tylko jednej oferty i jej przeciwdziałanie.

d) Taktyka zabójczych pytań i jej przeciwdziałanie.

e) Taktyka ograniczonego pełnomocnictwa i jej przeciwdziałanie.

6. Okiełznanie konfliktu:

a) Komunikaty wysyłane partnerowi rozmowy.

b) Konflikt z winy partnera.

c) Odmowa.

d) Przekroczenie granic przy stole negocjacyjnym.

7. Fiasko negocjacji:

a) Skutki nieudanych negocjacji.

b) Grzechy główne negocjatorów.

c) Skupianie się wyłącznie na swoim problemie i dominacja stanowisk.

d) Lekceważenie BATNA.


Harmonogram usługi

Przedmiot / temat zajęćData realizacji zajęćGodzina rozpoczęciaGodzina zakończeniaLiczba godzin
Przedmiot / temat zajęć
Wprowadzenie do negocjacji. Definicja i założenia negocjacji. Kim jest człowiek po drugiej stronie stołu?
Data realizacji zajęć
01-02-2022
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
09:30
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Kiedy nie podejmować negocjacji? Kim jest człowiek po 2 stronie stołu negocjacyjnego?
Data realizacji zajęć
01-02-2022
Godzina rozpoczęcia
09:30
Godzina zakończenia
10:30
Liczba godzin
01:00
Przedmiot / temat zajęć
Fazy negocjacji: Faza przedwstępna. Przygotowanie do negocjacji. BATNA. Faza wstępna. Autoprezentacja. Faza środkowa. Faza finalizacji.
Data realizacji zajęć
01-02-2022
Godzina rozpoczęcia
10:40
Godzina zakończenia
11:40
Liczba godzin
01:00
Przedmiot / temat zajęć
Strategie negocjacyjne: Strategia twarda. Strategia miękka.
Data realizacji zajęć
01-02-2022
Godzina rozpoczęcia
11:40
Godzina zakończenia
12:40
Liczba godzin
01:00
Przedmiot / temat zajęć
Ryzyka strategii twardej i miękkiej. Strategia oparta na zasadach i jej filary.
Data realizacji zajęć
01-02-2022
Godzina rozpoczęcia
12:50
Godzina zakończenia
13:50
Liczba godzin
01:00
Przedmiot / temat zajęć
Manipulacje w negocjacjach. Manipulacje oparte na samoocenie. Ingracjacja.
Data realizacji zajęć
01-02-2022
Godzina rozpoczęcia
13:50
Godzina zakończenia
14:50
Liczba godzin
01:00
Przedmiot / temat zajęć
Manipulacje wykorzystujące dysonans poznawczy. Manipulowanie emocjami.
Data realizacji zajęć
01-02-2022
Godzina rozpoczęcia
15:00
Godzina zakończenia
16:00
Liczba godzin
01:00
Przedmiot / temat zajęć
Sytuacje stresowe. Huśtawka emocjonalna.
Data realizacji zajęć
02-02-2022
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
08:30
Liczba godzin
00:30
Przedmiot / temat zajęć
Manipulacje poczuciem kontroli. Wyższa instancja. Wszystko albo nic. Reorientacja.
Data realizacji zajęć
02-02-2022
Godzina rozpoczęcia
08:30
Godzina zakończenia
09:30
Liczba godzin
01:00
Przedmiot / temat zajęć
Co by było gdyby…. Wyuczona bezradność. Manipulacje oparte na automatyzmach.
Data realizacji zajęć
02-02-2022
Godzina rozpoczęcia
09:30
Godzina zakończenia
10:00
Liczba godzin
00:30
Przedmiot / temat zajęć
Praktyczne zastosowanie praktyk negocjacyjnych.
Data realizacji zajęć
02-02-2022
Godzina rozpoczęcia
10:10
Godzina zakończenia
11:10
Liczba godzin
01:00
Przedmiot / temat zajęć
Taktyka dokręcenia śruby i przeciwdziałanie. Taktyka balonu próbnego i przeciwdziałanie.
Data realizacji zajęć
02-02-2022
Godzina rozpoczęcia
11:10
Godzina zakończenia
11:40
Liczba godzin
00:30
Przedmiot / temat zajęć
Taktyka tylko jednej oferty i jej przeciwdziałanie. Taktyka zabójczych pytań i jej przeciwdziałanie. Taktyka ograniczonego pełnomocnictwa i jej przeciwdziałanie.
Data realizacji zajęć
02-02-2022
Godzina rozpoczęcia
11:40
Godzina zakończenia
12:40
Liczba godzin
01:00
Przedmiot / temat zajęć
Okiełznanie konfliktu. Komunikaty wysyłane partnerowi rozmowy.
Data realizacji zajęć
02-02-2022
Godzina rozpoczęcia
12:50
Godzina zakończenia
13:20
Liczba godzin
00:30
Przedmiot / temat zajęć
Konflikt z winy partnera. Odmowa. Przekroczenie granic przy stole negocjacyjnym.
Data realizacji zajęć
02-02-2022
Godzina rozpoczęcia
13:20
Godzina zakończenia
14:20
Liczba godzin
01:00
Przedmiot / temat zajęć
Fiasko negocjacji. Skutki nieudanych negocjacji.
Data realizacji zajęć
02-02-2022
Godzina rozpoczęcia
14:30
Godzina zakończenia
15:00
Liczba godzin
00:30
Przedmiot / temat zajęć
Grzechy główne negocjatorów.
Data realizacji zajęć
02-02-2022
Godzina rozpoczęcia
15:00
Godzina zakończenia
15:30
Liczba godzin
00:30
Przedmiot / temat zajęć
Skupianie się wyłącznie na swoim problemie i dominacja stanowisk. Lekceważenie BATNA.
Data realizacji zajęć
02-02-2022
Godzina rozpoczęcia
15:30
Godzina zakończenia
16:00
Liczba godzin
00:30

Główny cel usługi

Pokaż

Cel edukacyjny

Usługa rozwojowa „Strategie i taktyki efektywnych negocjacji – jak je wykorzystać w praktyce?” przygotowuje do prowadzenia efektywnych negocjacji przy wykorzystaniu strategii i taktyk negocjacyjnych oraz sposobów manipulacji wykorzystywanych w negocjacjach.

Efekty uczenia się

 1. Definiuje pojęcie negocjacji.
 2. Omawia założenia negocjacji.
 3. Omawia kiedy nie podejmować negocjacji.
 4. Omawia fazy negocjacji.
 5. Przygotowuje się do negocjacji.
 6. Omawia strategie negocjacyjne.
 7. Wymienia ryzyka strategii twardej i miękkiej.
 8. Omawia filary strategii opartej na zasadach.
 9. Omawia manipulacje w negocjacjach.
 10. Stosuje praktyki negocjacyjne.
 11. Omawia taktykę: dokręcenia śruby, balonu próbnego, tylko jednej oferty, zabójczych pytań, ograniczonego pełnomocnictwa.
 12. Wymienia konflikty z winy partnera.
 13. Omawia skutki nieudanych negocjacji.
 14. Wymienia grzechy główne negocjatorów.
 15. Omawia skutki lekceważenie BATNA.
 16. Prowadzi negocjacje.
 17. Stosuje zasady komunikacji interpersonalnej.

Sposób weryfikacji osiągnięcia efektów uczenia się

Efekty uczenia się, osiągnięte dzięki udziałowi uczestników w usłudze rozwojowej  Strategie i taktyki efektywnych negocjacji – jak je wykorzystać w praktyce? zostaną zweryfikowane poprzez przeprowadzenie przez Trenera testu wiedzy wśród uczestników. Test wiedzy zostanie przeprowadzony w pierwszym dniu usługi rozwojowej (PRE TEST) w celu sprawdzenia poziomu wiedzy uczestników przed udziałem w usłudze rozwojowej. W dniu zakończenia usługi rozwojowej, jako jej podsumowanie zostanie przeprowadzony test wiedzy (POST TEST) mający na celu sprawdzenie wiedzy uczestników po zakończeniu udziału w usłudze rozwojowej.

Dodatkowo, osiągnięcie efektów uczenia się dzięki udziałowi uczestników w usłudze rozwojowej  Strategie i taktyki efektywnych negocjacji – jak je wykorzystać w praktyce? zostanie zweryfikowane poprzez ankietę ewaluacyjną po zakończeniu usługi rozwojowej, mającą na celu indywidualne potwierdzenie przez każdego uczestnika usługi rozwojowej stopnia osiągnięcia przez niego danego efektu uczenia się.

Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Brak wyników.
Koszt przypadający na 1 uczestnika netto 3 100,00 zł
Koszt przypadający na 1 uczestnika brutto 3 813,00 zł
Koszt osobogodziny netto 206,67 zł
Koszt osobogodziny brutto 254,20 zł

Adres realizacji usługi

Pokaż adres

ul. Jastrzębska 9, 44-300 Wodzisław Śląski, woj. śląskie

Zajęcia poprowadzą

Więcej informacji
Zdjęcie Marta Jurkowska

Marta Jurkowska

Specjalizuje się w realizacji szkoleń z zakresu rozwoju kompetencji i umiejętności osobistych, przywództwa, komunikacji, sprzedaży, polepszania relacji międzyludzkich i jakości współpracy zespołowej. Psycholog Zarządzania, Dyplomowany Trener Biznesu oraz magister Zarządzania Zasobami Ludzkimi.
Jest dyplomowanym Trenerem Biznesu, posiada m.in. Certyfikat ukończenia warsztatów w zakresie efektywności indywidualnej i kierowniczej oraz szkolenia Trening umiejętności kierowniczych z zakresu komunikacji interpersonalnej i zarządzania zespołem pracowniczym z wykorzystaniem metodologii Insights Discovery. Prowadzi szkolenia z zakresu technik sprzedaży, szkolenia z zarządzania, szkolenia z kompetencji społecznych, szkolenia z przedsiębiorczości, negocjacji, komunikacji w zespole, szkolenia z motywacji pracowników.

Kontakt

Pokaż
Zdjęcie Karolina Gnutek

Karolina Gnutek

email: sekretariat@czj-infox.pl

tel: (+48) 518 925 841

Informacje dodatkowe

Pokaż szczegóły

Informacje o materiałach dla uczestników usługi

Każdy z uczestników otrzymuje komplet materiałów w wersji papierowej i/lub elektronicznej. 

Każdy z uczestników otrzymuje prezentację multimedialną w wersji papierowej i/lub elektronicznej i/lub konspekt w wersji papierowej i/lub elektronicznej.

Uczestnicy otrzymają certyfikat i zaświadczenie, potwierdzające, że ukończyli usługę rozwojową.

Informacje dodatkowe

Usługa rozwojowa, która dla uczestnika  ma charakter usługi kształcenia zawodowego / przekwalifikowania zawodowego i jest finansowana ze środków publicznych w co najmniej  70% jest zwolniona z podatku VAT na podstawie §3 ust.1 pkt 14 rozporządzenia Ministra Finansów z dn. 20 grudnia 2013 r. w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień (Dz.U.2018.701)).

Cena usługi rozwojowej dla 1 uczestnika, który uzyskał dofinansowanie w co najmniej 70% wynosi 3 100 zł netto/brutto.

Cena usługi rozwojowej dla uczestników, którzy uzyskali dofinansowanie ze środków publicznych poniżej 70% oraz dla uczestników, którzy nie uzyskali takiego dofinansowania lub usługa rozwojowa nie ma charakteru usługi kształcenia zawodowego / przekwalifikowania zawodowego jest powiększona o podatek VAT (23%).

Cena usługi rozwojowej dla pozostałych (wyżej opisanych) uczestników to 3 100zł netto + 713 zł 23%VAT = 3 813 zł/osoba brutto

Ciasteczka>