Usługa - Stopa - nasza podpora

Logo Niepubliczna Placówka Kształcenia Ustawicznego "MED COACH"

4.7/5 z 1609 ocen

Tytuł Stopa - nasza podpora

Numer usługi 2021/09/30/36350/1189218

Dostawca usług Niepubliczna Placówka Kształcenia Ustawicznego "MED COACH"

Miejsce usługi Kraków

Dostępność Usługa otwarta

Forma świadczenia stacjonarna

Status usługi opublikowana

PLN

750,00 zł netto za osobę

750,00 zł brutto za osobę

75,00 zł netto za osobogodzinę

75,00 zł brutto za osobogodzinę

Zapisz się
Zapisanych 0 uczestników

Informacje o usłudze

Pokaż szczegóły
Sposób dofinansowania:

wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników

Grupa docelowa usługi:

W szkoleniu mogą wziąć udział osoby, które posiadają wykształcenie lub są w trakcie toku studiów/nauczania w zakresie:

‣ fizjoterapii

Minimalna liczba uczestników: 1
Maksymalna liczba uczestników: 26
Data zakończenia rekrutacji: 19-08-2022
Liczba godzin usługi: 10
Podstawa uzyskania wpisu do świadczenia usługi: Standard Usługi Szkoleniowo-Rozwojowej PIFS SUS 2.0

Ramowy program usługi

Pokaż program

Zakres tematyczny:

 • Wstęp – trochę anatomii funkcjonalnej, biomechaniki
 • Stopa pierwotna a cywilizacyjna
 • Funkcje stopy
 • Stopa stabilna czy mobilna?
 • Stopa supinacyjna czy pronacyjna?
 • Najczęstsze urazy w obrębie stopy i stawu skokowego
 • Skręcenie stawu skokowego – następstwa, postępowanie, powikłania
 • CAI (przewlekła niestabilność stawu skokowego) – aktualne spojrzenie
 • Zmian systemu push-pull a stopa i staw skokowy
 • Tendinopatia ścięgna Achillesa – 2 rodzaje urazu, postępowanie
 • Rozcięgno podeszwowe / ostroga – postępowanie
 • Typowa stopa cywilizacyjna
 • Core foot system
 • Obuwie a stopa (shoe vs barefoot)
 • Wkładki a stopa – aktualne rekomendacja
 • Trening na niestabilnym czy stabilnym podłożu
 • Prawidłowy schemat chodu
 • Stopa podczas biegu
 • Jak dzisiaj powinniśmy ćwiczyć stopę?
 • Przykłady ćwiczeń

Harmonogram usługi

Przedmiot / temat zajęćData realizacji zajęćGodzina rozpoczęciaGodzina zakończeniaLiczba godzin
Przedmiot / temat zajęć
Dyskusja i pytania. Rozdanie certyfikatów, zakończenie szkolenia.
Data realizacji zajęć
20-08-2022
Godzina rozpoczęcia
16:30
Godzina zakończenia
17:00
Liczba godzin
00:30
Przedmiot / temat zajęć
Prawidłowy schemat chodu. Stopa podczas biegu. Jak dzisiaj powinniśmy ćwiczyć stopę - przykłady ćwiczeń.
Data realizacji zajęć
20-08-2022
Godzina rozpoczęcia
15:30
Godzina zakończenia
16:30
Liczba godzin
01:00
Przedmiot / temat zajęć
Obuwie a stopa (shooe vs barefoot). Wkładki a stopa - aktualne rekomendacje. Trening na niestabilnym czy stabilnym podłożu.
Data realizacji zajęć
20-08-2022
Godzina rozpoczęcia
14:30
Godzina zakończenia
15:30
Liczba godzin
01:00
Przedmiot / temat zajęć
Typowa stopa cywilizacyjna. Core foot system.
Data realizacji zajęć
20-08-2022
Godzina rozpoczęcia
13:45
Godzina zakończenia
14:30
Liczba godzin
00:45
Przedmiot / temat zajęć
Tendinopatia ścięgna Achillesa - 2 rodzaje urazu, postępowanie.
Data realizacji zajęć
20-08-2022
Godzina rozpoczęcia
12:30
Godzina zakończenia
13:30
Liczba godzin
01:00
Przedmiot / temat zajęć
Skręcenie stawu skokowego - następstwa, postępowanie, powikłanie. CAI (przewlekła niestabilność stawu skokowego). Zmiana systemu push-pull a stopa i staw skokowy.
Data realizacji zajęć
20-08-2022
Godzina rozpoczęcia
11:30
Godzina zakończenia
12:30
Liczba godzin
01:00
Przedmiot / temat zajęć
Stopa stabilna czy mobilna? Stopa supinacyjna czy pronacyjna? Najczęstsze urazy w obrębie stopy i stawu skokowego.
Data realizacji zajęć
20-08-2022
Godzina rozpoczęcia
10:45
Godzina zakończenia
11:30
Liczba godzin
00:45
Przedmiot / temat zajęć
Stopa pierwotna a cywilizacyjna. Funkcje stopy.
Data realizacji zajęć
20-08-2022
Godzina rozpoczęcia
09:45
Godzina zakończenia
10:30
Liczba godzin
00:45
Przedmiot / temat zajęć
Wstęp - trochę anatomii funkcjonalnej i biomechaniki.
Data realizacji zajęć
20-08-2022
Godzina rozpoczęcia
09:15
Godzina zakończenia
09:45
Liczba godzin
00:30
Przedmiot / temat zajęć
Przywitanie Uczestników, przedstawienie Instruktora. Zapoznanie Uczestników z planem szkolenia.
Data realizacji zajęć
20-08-2022
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
09:15
Liczba godzin
00:15

Główny cel usługi

Pokaż

Cel edukacyjny

Celem kursu jest zapoznanie Uczestnika z najnowszą, szczegółową wiedzą na temat diagnostyki i leczenia stopy oraz jej funkcjonowania. Szkolenie bogate jest w wiedzę teoretyczną i praktyczną, popartą szeregiem przypadków klinicznych. Instruktor przekażą garść praktycznych nowinek i niuansów wyniesionych z codziennej pracy z pacjentami i sportowcami. Uczestnik nabierze umiejętności do podejmowania autonomicznych i odpowiedzialnych decyzji, a także pozna zasady etyki pracy z pacjentem.

Efekty uczenia się

Po zakończeniu szkolenia Uczestnik w zakresie wiedzy:

 • zna anatomię i biomechanikę stopy,
 • zrozumie interakcję mięśni i ich wpływ na prawidłową pracę stopy,
 • poznał zaburzenia w obrębie stopy oraz różne metody ich diagnostyki,

Po zakończeniu szkolenia Uczestnik w zakresie umiejętności:

 • potrafi ocenić, testować i korygować ustawienie stopy,
 • stosuje metody terapeutyczne i leczy objawy bóowe w obszarze stopy,
 • analizuje ruch i prowadzi ćwiczenia stopy,

Po zakończeniu szkolenia Uczestnik w zakresie kompetencji społecznych:

 • rozumie problemy etyczne wynikające z jego profesji,
 • przestrzega kodeksu etycznego,
 • ma świadomość własnej wiedzy i potrzeby dokształcania się,
 • posiada zdolność do autonomicznego i odpowiedzialnego podejmowania się terapii.

Sposób weryfikacji osiągnięcia efektów uczenia się

Forma zaliczenia: 

 • ustna, ocena i analiza przypadków klinicznych, zadania.

Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Brak wyników.
Koszt przypadający na 1 uczestnika netto 750,00 zł
Koszt przypadający na 1 uczestnika brutto 750,00 zł
Koszt osobogodziny netto 75,00 zł
Koszt osobogodziny brutto 75,00 zł

Adres realizacji usługi

Pokaż adres

ul. Beskidzka 30C, 30-611 Kraków, woj. małopolskie

Dokładny dojazd komunikacją miejską oraz samochodem zostanie podany w wiadomości od organizatora.

Udogodnienia w miejscu realizacji usługi

 • Klimatyzacja
 • Wi-fi

Zajęcia poprowadzą

Więcej informacji
Zdjęcie Ryszard Biernat

Ryszard Biernat

Ryszard Biernat jest absolwentem Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie na kierunku wychowanie fizyczne ze specjalizacją w rehabilitacji ruchowej. W 2008 roku uzyskał stopień Doktora w zakresie rehabilitacji ruchowej.

Doświadczenie zawodowe
W latach 1978 – 84 Ryszard Biernat był odpowiedzialny za rehabilitację i odnowę biologiczną kadry Polski w piłce ręcznej mężczyzn. Uczestniczył m.in. w Igrzyskach Olimpijskich w Moskwie w 1980 i Mistrzostwach Świata w Dortmundzie w 1982, na których reprezentacja Polski zdobyła brązowy medal.
W latach 1985-2004 pracował w Zjednoczonych Emiratach Arabskich jako fizjoterapeuta odpowiedzialny za rehabilitację piłkarzy nożnych drużyn ligowych, a także reprezentacji ZEA. Współpracował z takimi trenerami jak Antoni Piechniczek, Jan Tomaszewski, Bernard Blaut czy Piet Hamberg.
W 2005 roku został zatrudniony na stanowisku kierownika Centrum Rehabilitacji Ruchowej przy Olsztyńskiej Szkole Wyższej. Jest również pracownikiem naukowo-dydaktycznym na stanowisku adiunkta oraz wykładowcą przedmiotów związanych z fizjoterapią: kinezjologia, biomechanika i patobiomechanika.
Dr Ryszard Biernat jest twórcą i pomysłodawcą Centrum Sportu i Rehabilitacji Biernat. Jest autorem pierwszej w Polsce książki na temat prewencji urazów w sporcie pt. „Prewencja urazów w siatkówce”.
Uczestnik, prelegent, organizator wielu międzynarodowych szkoleń i konferencji w zakresie medycyny sportowej, treningu i fizjoterapii.

Kontakt

Pokaż
Zdjęcie Paulina Porębska

Paulina Porębska

email: dofinansowania@med-coach.pl

tel: (+48) 694 806 689

Informacje dodatkowe

Pokaż szczegóły

Informacje o materiałach dla uczestników usługi

Organizator zapewnia materiały szkoleniowe: skrypt, notatnik, długopisy i dostęp do filmów instruktażowych.

Warunki uczestnictwa

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest potwierdzenie kierunkowego wyształcenia w zakresie fizjoterapii/osteopatii, tj. numer potwierdzający prawo wykonywania zawodu fizjoterapeuty/skan dyplomu ukończenia studiów na kierunku fizjoterapia/osteopatia, skan zaświadczenia potwierdzającego status studenta na kierunku fizjoterapia/osteopatia.

Informacje dodatkowe

Szkolenie prowadzone jest w języku polskim.


Organizator szkolenia zapewnia catering w przerwach kawowo-deserowych (napoje ciepłe i zimne, owoce, bakalie i słodkie przekąski) oraz umożliwia zamówienie cateringu w przerwie lunchowej (dodatkowo płatne)


Przed złożeniem wniosku o dofinansowanie prosimy o kontakt mailowy lub telefoniczny w celu potwierdzenia dostępności miejsc na szkolenie oraz o zapis na listę Uczestników przez stronę https://med-coach.pl/szkolenia-kursy w celu rezerwacji miejsca na wybrany kurs


Liczba godzin usługi podana jest w godzinach dydaktycznych (1 godzina dydaktyczna to 45 minut, sumarycznie to 10 godzin), co stanowi 7 godzin i 30 minut zegarowych. W czasie trwania zajęć praktycznych uczestnicy mają możliwość wykonywania krtókich przerw


Szkolenie jest zwolnione z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 punkt 26 podpunkt a ustawa o VAT lub w przypadku kursów dofinansowanych ze środków publicznych w min. 70% zwolnione z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 punkt 29 c.

Ciasteczka>