Usługa - Sprzedaż i komunikacja z trudnym klientem [FORMA ZDALNA]

Logo Centrum Zarządzania Jakością INFOX Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa

4.9/5 z 2305 ocen

Tytuł Sprzedaż i komunikacja z trudnym klientem [FORMA ZDALNA]

Numer usługi 2021/09/30/23562/1189199

Dostawca usług Centrum Zarządzania Jakością INFOX Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa

Dostępność Usługa otwarta

Forma świadczenia zdalna w czasie rzeczywistym

Status usługi opublikowana

PLN

490,00 zł netto za osobę

602,70 zł brutto za osobę

70,00 zł netto za osobogodzinę

86,10 zł brutto za osobogodzinę

Zapisz się
Zapisanych 0 uczestników

Informacje o usłudze

Pokaż szczegóły
Sposób dofinansowania:

wsparcie dla osób indywidualnych

wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników

Grupa docelowa usługi:

Usługa rozwojowa Sprzedaż i komunikacja z trudnym klientem [FORMA ZDALNA] kierowana jest do osób, które chcą podnieść swoje kompetencje w zakresie sprzedaży i komunikacji w odniesieniu do trudnego klienta. Wzrost kompetencji pracowników zajmujących się obsługą Klienta zagwarantuje lepsze wyniki sprzedażowe firmy, profesjonalną komunikację z klientami, a tym samym wzrost satysfakcji Klientów.

Minimalna liczba uczestników: 5
Maksymalna liczba uczestników: 15
Liczba godzin usługi: 7
Podstawa uzyskania wpisu do świadczenia usługi: Certyfikat systemu zarządzania jakością wg. ISO 9001:2015 (PN-EN ISO 9001:2015) - w zakresie usług szkoleniowych

Ramowy program usługi

Pokaż program

Usługa rozwojowa Sprzedaż i komunikacja z trudnym klientem [FORMA ZDALNA] kierowana jest do osób, które chcą podnieść swoje kompetencje w zakresie sprzedaży i komunikacji w odniesieniu do trudnego klienta. Wzrost kompetencji pracowników zajmujących się obsługą Klienta zagwarantuje lepsze wyniki sprzedażowe firmy, profesjonalną komunikację z klientami, a tym samym wzrost satysfakcji Klientów.


PROGRAM USŁUGI:

1. Zacznijmy od siebie. Rola nastawienia i mój styl komunikacyjny w pracy z Klientem:
• Rola własnego nastawienia do innych – budowanie pozytywnego nastawienia.
• Zmiana myślenia o sobie i innych kluczem do sukcesu.
• Przekonanie i stereotypy.
• Własne ograniczenia i możliwości.
• Zamiana przeszkadzających nawyków.

Uczestnicy poznają w praktyce własny styl komunikacyjny i poprzez autodiagnozę zobaczą swoje ograniczenia i przeszkadzające nawyki.

2. Typologia Klientów - Model C.G. Junga:
• Techniki identyfikacji.
• Hierarchia potrzeb świadomych i podświadomych.
• Najczęstsze reakcje i kontrreakcje.

Uczestnicy poznają metody pozwalające na rozpoznawanie i wywierania wpływu na poszczególne typy charakterologiczne. Będą w stanie łatwiej pracować z Klientami dostosowując swój styl komunikacji do preferowanego stylu Klienta.

3. Źródła wątpliwości i oczekiwań Klientów na 3 kluczowych etapach Procesu Zakupu:
• Model N.Rackham.
• Podział procesu zakupu na 3 główne etapy.
• Identyfikacja źródeł wątpliwości i potrzeb Klienta na każdym etapie.
• Reguły wyznaczania celów nadrzędnych i cząstkowych.
• Oddziaływanie na etapie przedłużającej się finalizacji sprzedaży.

Moduł ten jest jednym z najważniejszych podczas całego szkolenia. Wskazuje jakie elementy wpływają na decyzje zakupowe Klientów i w jaki sposób należy je uwzględnić, planując proces sprzedaży. Dodatkowo uczestnicy dowiedzą się jak projektować cały przebieg sprzedaży dzieląc go na mniejsze etapy i ustalając adekwatne cele. Poznają recepty zarówno na Klientów, którzy bronią swojego aktualnego dostawcy, jak również na takich, którzy z różnych powodów nie podejmują finalnej decyzji zakupowej.

4. Przygotowanie do trudnych sytuacji: asertywność, zarządzanie stresem:
• 3 stopniowy Model Reakcji Asertywnej.
• Model Analizy Transakcyjnej - źródła budowania pewności siebie i stawiania granic.
• Ćwiczenia redukujące i uwalniające stres negatywny (Dystres).
• Techniki wzbudzające stres pozytywny (Eustres).


Warunki organizacyjne:

Usługa rozwojowa trwa 7 godzin zegarowych, gdzie 1 godzina szkolenia trwa 60 minut.

Harmonogram usługi

Przedmiot / temat zajęćData realizacji zajęćGodzina rozpoczęciaGodzina zakończeniaLiczba godzin
Przedmiot / temat zajęć
Zacznijmy od siebie. Rola nastawienia i mój styl komunikacyjny w pracy z Klientem. (wykład, czat, współdzielenie ekranu)
Data realizacji zajęć
14-01-2022
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
09:30
Liczba godzin
00:30
Przedmiot / temat zajęć
Rola własnego nastawienia do innych – budowanie pozytywnego nastawienia. (wykład, czat, współdzielenie ekranu)
Data realizacji zajęć
14-01-2022
Godzina rozpoczęcia
09:30
Godzina zakończenia
10:00
Liczba godzin
00:30
Przedmiot / temat zajęć
Zmiana myślenia o sobie i innych kluczem do sukcesu. Przekonanie i stereotypy. (wykład, czat, współdzielenie ekranu)
Data realizacji zajęć
14-01-2022
Godzina rozpoczęcia
10:15
Godzina zakończenia
11:15
Liczba godzin
01:00
Przedmiot / temat zajęć
Własne ograniczenia i możliwości. Zamiana przeszkadzających nawyków. (wykład, czat, współdzielenie ekranu)
Data realizacji zajęć
14-01-2022
Godzina rozpoczęcia
11:15
Godzina zakończenia
11:45
Liczba godzin
00:30
Przedmiot / temat zajęć
Typologia Klientów - Model C.G. Junga. Techniki identyfikacji. Hierarchia potrzeb świadomych i podświadomych. Najczęstsze reakcje i kontrreakcje. (wykład, czat, współdzielenie ekranu)
Data realizacji zajęć
14-01-2022
Godzina rozpoczęcia
11:45
Godzina zakończenia
12:45
Liczba godzin
01:00
Przedmiot / temat zajęć
Źródła wątpliwości, oczekiwań Klientów na 3 kluczowych etapach Procesu Zakupu. . (wykład, czat)
Data realizacji zajęć
17-01-2022
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
09:30
Liczba godzin
00:30
Przedmiot / temat zajęć
Model N.Rackham. Podział procesu zakupu na 3 etapy. Identyfikacja źródeł wątpliwości, potrzeb Klienta. (wykład, czat)
Data realizacji zajęć
17-01-2022
Godzina rozpoczęcia
09:30
Godzina zakończenia
10:00
Liczba godzin
00:30
Przedmiot / temat zajęć
Reguły wyznaczania celów nadrzędnych i cząstkowych. Oddziaływanie na etapie przedłużającej się finalizacji sprzedaży. (wykład, czat, współdzielenie ekranu)
Data realizacji zajęć
17-01-2022
Godzina rozpoczęcia
10:15
Godzina zakończenia
10:45
Liczba godzin
00:30
Przedmiot / temat zajęć
Asertywność, zarządzanie stresem. 3 stopniowy Model Reakcji Asertywnej.(wykład, czat, współdzielenie ekranu)
Data realizacji zajęć
17-01-2022
Godzina rozpoczęcia
10:45
Godzina zakończenia
11:15
Liczba godzin
00:30
Przedmiot / temat zajęć
Model Analizy Transakcyjnej - źródła budowania pewności siebie i stawiania granic. (wykład, czat, współdzielenie ekranu)
Data realizacji zajęć
17-01-2022
Godzina rozpoczęcia
11:15
Godzina zakończenia
12:15
Liczba godzin
01:00
Przedmiot / temat zajęć
Ćwiczenia redukujące i uwalniające stres negatywny (Dystres). Techniki wzbudzające stres pozytywny (Eustres). (wykład, czat, współdzielenie ekranu)
Data realizacji zajęć
17-01-2022
Godzina rozpoczęcia
12:15
Godzina zakończenia
12:45
Liczba godzin
00:30

Główny cel usługi

Pokaż

Cel edukacyjny

Usługa rozwojowa „Sprzedaż i komunikacja z trudnym klientem [FORMA ZDALNA]” przygotowuje do efektywnego komunikowania się z Klientem, rozwiązywania jego problemów, diagnozowania trudnych sytuacji i radzenia sobie z nimi oraz do wyrażania empatycznych komunikatów, zachowań asertywnych w relacjach z Klientem.

Efekty uczenia się

 1. Omawia jaką rolę odgrywa nastawienie do innych w pracy z Klientem.
 2. Omawia style komunikacyjne wykorzystywane w pracy z Klientem.
 3. Omawia jaką rolę w pracy z Klientem odgrywają przekonania i stereotypy.
 4. Omawia jakie mogą pojawić się ograniczenia i możliwości związane z pracą z Klientem.
 5. Omawia jak zmieniać nawyki, które przeszkadzają w pracy z Klientem.
 6. Charakteryzuje typologie klientów w ramach modelu C.G. Junga.
 7. Omawia hierarchię potrzeb świadomych i nieświadomych.
 8. Wymienia najczęstsze reakcje i kontrreakcje.
 9. Omawia metody pozwalające na rozpoznawanie i wywierania wpływu na poszczególne typy charakterologiczne.
 10. Dostosowuje swój styl komunikacji do preferowanego stylu Klienta.
 11. Omawia model N.Rackham.
 12. Omawia podział procesu zakupu na 3 główne etapy.
 13. Identyfikuje źródła wątpliwości i potrzeb Klienta na każdym etapie.
 14. Wymienia reguły wyznaczania celów nadrzędnych i cząstkowych.
 15. Omawia jakie jest oddziaływanie na etapie przedłużającej się finalizacji sprzedaży.
 16. Omawia elementy wpływające na decyzje zakupowe Klientów.
 17. Omawia w jaki sposób należy uwzględnić decyzje zakupowe Klientów planując proces sprzedaży.
 18. Omawia jak projektować cały przebieg sprzedaży, dzieląc go na mniejsze etapy i ustalając adekwatne cele.
 19. Omawia recepty, zarówno na Klientów, którzy bronią swojego aktualnego dostawcy, jak również na takich, którzy z różnych powodów nie podejmują finalnej decyzji zakupowej.
 20. Omawia 3 stopniowy Model Reakcji Asertywnej.
 21. Omawia Model Analizy Transakcyjnej.
 22. Omawia jakie są źródła budowania pewności siebie i stawiania granic.
 23. Redukuje i uwalnia stres negatywny.
 24. Omawia techniki wzbudzające stres pozytywny.
 25. Stosuje zasady komunikacji interpersonalnej.

Sposób weryfikacji osiągnięcia efektów uczenia się

Efekty uczenia się, osiągnięte dzięki udziałowi uczestników w usłudze rozwojowej  Sprzedaż i komunikacja z trudnym klientem [FORMA ZDALNA] zostaną zweryfikowane poprzez przeprowadzenie przez Trenera testu wiedzy wśród uczestników. Test wiedzy zostanie przeprowadzony w pierwszym dniu usługi rozwojowej (PRE TEST) w celu sprawdzenia poziomu wiedzy uczestników przed udziałem w usłudze rozwojowej. W dniu zakończenia usługi rozwojowej, jako jej podsumowanie zostanie przeprowadzony test wiedzy (POST TEST) mający na celu sprawdzenie wiedzy uczestników po zakończeniu udziału w usłudze rozwojowej.

Dodatkowo, osiągniecie efektów uczenia się dzięki udziałowi uczestników w usłudze rozwojowej  Sprzedaż i komunikacja z trudnym klientem [FORMA ZDALNA] zostanie zweryfikowane poprzez ankietę ewaluacyjną po zakończeniu usługi rozwojowej, mającą na celu indywidualne potwierdzenie przez każdego uczestnika usługi rozwojowej stopnia osiągnięcia przez niego danego efektu uczenia się.

Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Brak wyników.
Koszt przypadający na 1 uczestnika netto 490,00 zł
Koszt przypadający na 1 uczestnika brutto 602,70 zł
Koszt osobogodziny netto 70,00 zł
Koszt osobogodziny brutto 86,10 zł

Zajęcia poprowadzą

Więcej informacji
Zdjęcie Marta Jurkowska

Marta Jurkowska

Specjalizuje się w realizacji szkoleń z zakresu rozwoju kompetencji i umiejętności osobistych, przywództwa, komunikacji, sprzedaży, polepszania relacji międzyludzkich i jakości współpracy zespołowej. Psycholog Zarządzania, Dyplomowany Trener Biznesu oraz magister Zarządzania Zasobami Ludzkimi.
Jest dyplomowanym Trenerem Biznesu, posiada m.in. Certyfikat ukończenia warsztatów w zakresie efektywności indywidualnej i kierowniczej oraz szkolenia Trening umiejętności kierowniczych z zakresu komunikacji interpersonalnej i zarządzania zespołem pracowniczym z wykorzystaniem metodologii Insights Discovery. Prowadzi szkolenia z zakresu technik sprzedaży, szkolenia z zarządzania, szkolenia z kompetencji społecznych, szkolenia z przedsiębiorczości, negocjacji, komunikacji w zespole, szkolenia z motywacji pracowników.

Kontakt

Pokaż
Zdjęcie Magdalena Polek

Magdalena Polek

email: sekretariat@czj-infox.pl

tel: (+48) 518 925 841

Informacje dodatkowe

Pokaż szczegóły

Informacje o materiałach dla uczestników usługi

Każdy z uczestników otrzymuje komplet autorskich materiałów dydaktycznych w wersji papierowej i/lub elektronicznej.

Każdy z uczestników otrzymuje na swój indywidualny adres mailowy komplet autorskich materiałów dydaktycznych w wersji elektronicznej – ściśle dopasowany zawartością do harmonogramu szkolenia.

Materiały przygotowane są w formacie: „pdf”, „.doc”, „.xlsx”, ”.xls”, „.pptx”, „.jpg”, „.png”

Uczestnicy otrzymają certyfikat i zaświadczenie, potwierdzające, że ukończyli usługę rozwojową.

Informacje dodatkowe

Usługa rozwojowa, która dla uczestnika  ma charakter usługi kształcenia zawodowego / przekwalifikowania zawodowego i jest finansowana ze środków publicznych w co najmniej  70% jest zwolniona z podatku VAT na podstawie §3 ust.1 pkt 14 rozporządzenia Ministra Finansów z dn. 20 grudnia 2013 r. w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień (Dz.U.2018.701)).

Cena usługi rozwojowej dla 1 uczestnika, który uzyskał dofinansowanie w co najmniej 70% wynosi 490,00 zł netto/brutto.

Cena usługi rozwojowej dla uczestników, którzy uzyskali dofinansowanie ze środków publicznych poniżej 70% oraz dla uczestników, którzy nie uzyskali takiego dofinansowania lub usługa rozwojowa nie ma charakteru usługi kształcenia zawodowego / przekwalifikowania zawodowego jest powiększona o podatek VAT (23%).

Cena usługi rozwojowej dla pozostałych (wyżej opisanych) uczestników to 490,00 zł netto + 112,70 zł 23%VAT = 602,70 zł/osoba brutto.

Warunki techniczne

Pokaż warunki techniczne

Warunki techniczne

Usługa rozwojowa realizowana w formie zdalnej będzie odbywała się  w czasie rzeczywistym. Podczas usługi rozwojowej będą wykorzystywane różne  elementy: wykład, czat, ćwiczenia, testy, ankiety, udostępnianie ekranu, współdzielenie ekranu, dyskusje i inne.

Warunki techniczne:

a) Rodzaj komunikatora, za pośrednictwem którego prowadzona będzie usługa rozwojowa:

Usługa rozwojowa "Sprzedaż i komunikacja z trudnym klientem [FORMA ZDALNA]" realizowana będzie zdalnie w czasie rzeczywistym przy wykorzystaniu aplikacji „ZOOM”.

b) Minimalne wymagania sprzętowe, jakie musi spełniać komputer Uczestnika lub inne urządzenie do zdalnej komunikacji:

Komputer (PC lub laptop) lub tablet lub telefon komórkowy:

- Połączenie internetowe - szerokopasmowe przewodowe lub bezprzewodowe (3G lub 4G / LTE)- Głośniki i mikrofon - wbudowany lub wtyk USB lub bezprzewodowy Bluetooth

- Kamera internetowa lub kamera internetowa HD - wbudowana lub wtyczka USB lub kamera HD lub kamera HD z kartą przechwytywania wideo

- Dwurdzeniowy procesor 2 GHz lub szybszy (zalecany 4-rdzeniowy) (i3 / i5 / i7 lub odpowiednik AMD)

- 2GB pamięci RAM (zalecane 4GB)

- System operacyjny Windows 8 (zalecany Windows 10), Mac OS wersja 10.13 (zalecana najnowsza wersja) – dla PC lub laptopa

c) Minimalne wymagania dotyczące parametrów łącza sieciowego, jakim musi dysponować Uczestnik:

- Stałe łącze internetowe o prędkości 1,5 Mbps (zalecane 2,5 Mbps z obrazem w jakości HD

- 800kbps / 1.0Mbps (góra / dół) dla wysokiej jakości wideo

- W przypadku widoku galeriii / lub video HD 720p: 1,5 / 1,5 (góra / dół)

- Odbieranie wideo HD 1080p wymaga 2,5 (w górę / w dół)

- Przesyłanie wideo HD 1080p wymaga 3,0 (w górę / w dół)

- Tylko do udostępniania ekranu (brak miniatury wideo): 50-75

- Do udostępniania ekranu z miniaturą wideo: 50-150

- W przypadku audio VoiP: 60-80

- W przypadku telefonu Zoom: 60-100

d) Niezbędne oprogramowanie umożliwiające Uczestnikom dostęp do prezentowanych treści i materiałów:

- Przeglądarka internetowa: Google Chrome, Firefox, lub Safari (zaktualizowane do najnowszej wersji)

- Bezpłatna aplikacja „Zoom”

- Programy z możliwością odczytywania dokumentów „pdf”, „.doc”, „.xlsx”, ”.xls”, „.pptx”, „.jpg”, „.png”

e) Okres ważności linku umożliwiającego uczestnictwo w spotkaniu on-line.

Link umożliwiający uczestnictwo w usłudze rozwojowej "Sprzedaż i komunikacja z trudnym klientem [FORMA ZDALNA]" jest ważny od momentu wysłania na adres mailowy uczestnika zaproszenia na konkretny dzień usługi rozwojowej aż do momentu zakończenia danego dnia usługi rozwojowej. Trener prowadzący usługę rozwojową jest dostępny w dniach i godzinach uwzględnionych w harmonogramie. Do każdego dnia usługi rozwojowej przypisany jest indywidualny link dostępu. Zaproszenie (link) do szkolenia wysyłany jest na indywidualny adres mailowy uczestnika usługi rozwojowej.   

Ciasteczka>