Usługa - Priorytetyzacja i zarządzanie czasem [FORMA ZDALNA]

Logo Centrum Zarządzania Jakością INFOX Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa

4.9/5 z 2305 ocen

Tytuł Priorytetyzacja i zarządzanie czasem [FORMA ZDALNA]

Numer usługi 2021/09/30/23562/1189148

Dostawca usług Centrum Zarządzania Jakością INFOX Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa

Dostępność Usługa otwarta

Forma świadczenia zdalna w czasie rzeczywistym

Status usługi opublikowana

PLN

490,00 zł netto za osobę

602,70 zł brutto za osobę

70,00 zł netto za osobogodzinę

86,10 zł brutto za osobogodzinę

Zapisz się
Zapisanych 0 uczestników

Informacje o usłudze

Pokaż szczegóły
Sposób dofinansowania:

wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników

wsparcie dla osób indywidualnych

Grupa docelowa usługi:

Usługa rozwojowa „Priorytetyzacja i zarządzanie czasem [FORMA ZDALNA]”   kierowana jest do osób, które mają problem ze skutecznym zarządzaniem swoim czasem oraz planowaniem zadań.

Minimalna liczba uczestników: 5
Maksymalna liczba uczestników: 15
Data zakończenia rekrutacji: 03-01-2022
Liczba godzin usługi: 7
Podstawa uzyskania wpisu do świadczenia usługi: Certyfikat systemu zarządzania jakością wg. ISO 9001:2015 (PN-EN ISO 9001:2015) - w zakresie usług szkoleniowych

Ramowy program usługi

Pokaż program

Usługa rozwojowa „Priorytetyzacja i zarządzanie czasem [FORMA ZDALNA]”  kierowana jest do osób, które mają problem ze skutecznym zarządzaniem swoim czasem oraz planowaniem zadań.


PROGRAM USŁUGI:

1. Między ASAP a dead-line’m – jak żyć w kulturze pośpiechu?

- Środowisko społeczne w pracy i jego znaczenie dla indywidualnej satysfakcji.

- Stres i pośpiech jako zabójcy więzi międzypracowniczych.

- Identyfikujemy złe i dobre nawyki – jak ukrócić te pierwsze, jak pielęgnować te drugie?

- Nasze dobre doświadczenia: kiedy pracowaliśmy optymalnie i od czego to zależało?

- Czym jest proaktywność, czyli 7 nawyków skutecznego działania.

- Macierz Eisenhowera, metoda ABC, prawo Parkinsona, reguła Pareto 80:20 i 60:40 – czyli jak lepiej ustalać swoje priorytety.

- Wybrane elementy zarządzania projektem w kontekście priorytetyzacji i zarządzania czasem.

- Harmonogram.

- Kamienie milowe.

- Identyfikowanie ryzyk.

- Identyfikowanie narzędzi.

2. Jak znaleźć więcej czasu, gdy jest go coraz mniej?

- Zarządzanie czasem w praktyce.

- Technika Pomodoro i reguła 2 minut.

- Zjadacze czasu, czyli co tak naprawdę „rozwala nam dzień”?

- Rola organizera – „potęga” pisma.

- Co to jest Bardzo Ważne Zadanie i jak nad nim pracować?

- Jaką kolejność powinny mieć nasze zadania w ciągu dnia?

- Styl zarządzania i etap rozwoju pracownika vs. nasz czas.

- Zebrania: jak prowadzić je możliwie krótko i skutecznie?

- Właściwa komunikacja z pracownikiem w organizowaniu swojego czasu.

- Asertywność jako kluczowa kompetencja w zarządzaniu czasem.

- Najskuteczniejsze techniki asertywności.

- Jak komunikować się, by nie tracić czasu i nerwów?

- Monitorowanie, delegowanie, egzekwowanie.


Warunki organizacyjne:

Usługa rozwojowa trwa 7 godzin zegarowych, gdzie 1 godzina szkolenia trwa 60 minut.

Harmonogram usługi

Przedmiot / temat zajęćData realizacji zajęćGodzina rozpoczęciaGodzina zakończeniaLiczba godzin
Przedmiot / temat zajęć
Między ASAP a dead-line’m – jak żyć w kulturze pośpiechu? Środowisko społeczne w pracy - znaczenie dla indywidualnej satysfakcji. Stres i pośpiech jako zabójcy więzi międzypracowniczych. (wykład)
Data realizacji zajęć
10-01-2022
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
09:00
Liczba godzin
01:00
Przedmiot / temat zajęć
Identyfikujemy złe i dobre nawyki – jak ukrócić te pierwsze, jak pielęgnować te drugie? Nasze dobre doświadczenia: kiedy pracowaliśmy optymalnie i od czego to zależało? (wykład, czat )
Data realizacji zajęć
10-01-2022
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
10:00
Liczba godzin
01:00
Przedmiot / temat zajęć
Czym jest proaktywność? 7 nawyków skutecznego działania. Macierz Eisenhowera, metoda ABC, prawo Parkinsona, reguła Pareto 80:20 i 60:40 –jak ustalać swoje priorytety. (wykład)
Data realizacji zajęć
10-01-2022
Godzina rozpoczęcia
10:15
Godzina zakończenia
11:15
Liczba godzin
01:00
Przedmiot / temat zajęć
Wybrane elementy zarządzania projektem w kontekście priorytetyzacji i zarządzania czasem. Harmonogram. Kamienie milowe. Identyfikowanie ryzyk i narzędzi. (wykład, czat, współdzielenie ekranu)
Data realizacji zajęć
10-01-2022
Godzina rozpoczęcia
11:15
Godzina zakończenia
11:45
Liczba godzin
00:30
Przedmiot / temat zajęć
Zarządzanie czasem w praktyce. Technika Pomodoro i reguła 2 minut. Zjadacze czasu, co tak naprawdę „rozwala nam dzień”? Rola organizera – „potęga” pisma. (wykład, czat, współdzielenie ekranu)
Data realizacji zajęć
11-01-2022
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
09:00
Liczba godzin
01:00
Przedmiot / temat zajęć
Co to jest Bardzo Ważne Zadanie? Jak nad nim pracować? Jaką kolejność powinny mieć zadania w ciągu dnia? (wykład, czat, współdzielenie ekranu)
Data realizacji zajęć
11-01-2022
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
10:00
Liczba godzin
01:00
Przedmiot / temat zajęć
Styl zarządzania i etap rozwoju pracownika vs. nasz czas. Zebrania. (wykład, czat, współdzielenie ekranu)
Data realizacji zajęć
11-01-2022
Godzina rozpoczęcia
10:15
Godzina zakończenia
11:15
Liczba godzin
01:00
Przedmiot / temat zajęć
Właściwa komunikacja z pracownikiem w organizowaniu czasu. Asertywność. Techniki asertywności. Jak komunikować się, by nie tracić czasu i nerwów? Monitorowanie, delegowanie, egzekwowanie. (wykład)
Data realizacji zajęć
11-01-2022
Godzina rozpoczęcia
11:15
Godzina zakończenia
11:45
Liczba godzin
00:30

Główny cel usługi

Pokaż

Cel edukacyjny

Usługa rozwojowa „Priorytetyzacja i zarządzanie czasem [FORMA ZDALNA]” przygotowuje uczestników do zwiększenia odporności na sytuacje stresujące, przygotowuje do lepszego radzenia sobie z zadaniami pod presją czasu, lepszej organizacji działań, bycia asertywnym oraz umożliwia poznanie podstawowych technik prowadzących do zwiększenia wydajności w pracy.

Efekty uczenia się

 1. Omawia znaczenie środowiska społecznego dla indywidualnej satysfakcji.
 2. Identyfikuje złe i dobre nawyki oraz przedstawia jak ukrócić te pierwsze a jak pielęgnować te drugie.
 3. Definiuje co to jest proaktywność.
 4. Omawia 7 nawyków skutecznego działania.
 5. Omawia macierz Eisenhowera, metodę ABC, prawo Parkinsona, regułę Pareto 80:20 i 60:40.
 6. Przedstawia jak lepiej ustalać swoje priorytety.
 7. Opowiada jak znaleźć więcej czasu, gdy jest go coraz mniej.
 8. Omawia technikę Pomodoro i regułę 2 minut.
 9. Przedstawia co tak naprawdę „rozwala nam dzień”.
 10. Definiuje co to jest Bardzo Ważne Zadanie i omawia jak nad nim pracować.
 11. Przedstawia jaką kolejność powinny mieć nasze zadania w ciągu dnia.
 12. Omawia jak prowadzić zebrania możliwie krótko i skutecznie.
 13. Przedstawia jakie znaczenie ma właściwa komunikacja z pracownikiem w organizowaniu swojego czasu.
 14. Argumentuje dlaczego asertywność jest kluczową kompetencją w zarządzaniu czasem.
 15. Wymienia najskuteczniejsze techniki asertywności.
 16. Omawia jak się komunikować, by nie tracić czasu i nerwów.
 17. Monitoruje, deleguje i egzekwuje zadania w ciągu dnia.
 18. Stosuje zasady komunikacji interpersonalnej.

Sposób weryfikacji osiągnięcia efektów uczenia się

Efekty uczenia się, osiągnięte dzięki udziałowi uczestników w usłudze rozwojowej  „Priorytetyzacja i zarządzanie czasem [FORMA ZDALNA]” zostaną zweryfikowane poprzez przeprowadzenie przez Trenera testu wiedzy wśród uczestników. Test wiedzy zostanie przeprowadzony w pierwszym dniu usługi rozwojowej (PRE TEST) w celu sprawdzenia poziomu wiedzy uczestników przed udziałem w usłudze rozwojowej. W dniu zakończenia usługi rozwojowej, jako jej podsumowanie zostanie przeprowadzony test wiedzy (POST TEST) mający na celu sprawdzenie wiedzy uczestników po zakończeniu udziału w usłudze rozwojowej.

Dodatkowo, osiągniecie efektów uczenia się dzięki udziałowi uczestników w usłudze rozwojowej  „Priorytetyzacja i zarządzanie czasem [FORMA ZDALNA]” zostanie zweryfikowane poprzez ankietę ewaluacyjną po zakończeniu usługi rozwojowej, mającą na celu indywidualne potwierdzenie przez każdego uczestnika usługi rozwojowej stopnia osiągnięcia przez niego danego efektu uczenia się.

Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Brak wyników.
Koszt przypadający na 1 uczestnika netto 490,00 zł
Koszt przypadający na 1 uczestnika brutto 602,70 zł
Koszt osobogodziny netto 70,00 zł
Koszt osobogodziny brutto 86,10 zł

Zajęcia poprowadzą

Więcej informacji
Zdjęcie Tomasz Kozłowski

Tomasz Kozłowski

Jestem socjologiem, menadżerem, szkoleniowcem i nauczycielem akademickim z wieloletnim doświadczeniem dydaktycznym i zarządczym. Posiadam rozległe doświadczenie w zarządzaniu dużymi zespołami pracowników. Piastowałem dotąd kilka stanowisk menadżerskich (kierownik katedr, prodziekan, dziekan w jednej z wiodących szkół prywatnych w Poznaniu). Zarządzałem zespołami naukowo-dydaktycznymi, sprawowałem opiekę nad studentami, tworzyłem nowe usługi edukacyjne. Ponadto jestem doświadczonym analitykiem przekazu medialnego, w tym zakresie współpracowałem z firmami z wielu branż, m.in. finansowej, konsultingowej, komunikacyjnej. Obecnie jestem również wykładowcą Uniwersytetu SWPS i Wyższej Szkoły Bankowej. Mam duże doświadczenie w pracy szkoleniowo-doradczej w obszarze kompetencji miękkich z firmami o różnym profilu. Jestem autorem wielu książek i kilkuset artykułów eksperckich. Moją książkę poświęconą kompetencjom miękkim w biznesie i edukacji wydało prestiżowe wydawnictwo Wolters-Kluwer.

Kontakt

Pokaż
Zdjęcie Magdalena Polek

Magdalena Polek

email: sekretariat@czj-infox.pl

tel: (+48) 518 925 841

Informacje dodatkowe

Pokaż szczegóły

Informacje o materiałach dla uczestników usługi

Każdy z uczestników otrzymuje komplet autorskich materiałów dydaktycznych w wersji papierowej i/lub elektronicznej.

Każdy z uczestników otrzymuje na swój indywidualny adres mailowy komplet autorskich materiałów dydaktycznych w wersji elektronicznej – ściśle dopasowany zawartością do harmonogramu szkolenia.

Materiały przygotowane są w formacie: „pdf”, „.doc”, „.xlsx”, ”.xls”, „.pptx”, „.jpg”, „.png”

Uczestnicy otrzymają certyfikat i zaświadczenie, potwierdzające, że ukończyli usługę rozwojową.

Informacje dodatkowe

Usługa rozwojowa, która dla uczestnika  ma charakter usługi kształcenia zawodowego / przekwalifikowania zawodowego i jest finansowana ze środków publicznych w co najmniej  70% jest zwolniona z podatku VAT na podstawie §3 ust.1 pkt 14 rozporządzenia Ministra Finansów z dn. 20 grudnia 2013 r. w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień (Dz.U.2018.701)).

Cena usługi rozwojowej dla 1 uczestnika, który uzyskał dofinansowanie w co najmniej 70% wynosi 490,00 zł netto/brutto.

Cena usługi rozwojowej dla uczestników, którzy uzyskali dofinansowanie ze środków publicznych poniżej 70% oraz dla uczestników, którzy nie uzyskali takiego dofinansowania lub usługa rozwojowa nie ma charakteru usługi kształcenia zawodowego / przekwalifikowania zawodowego jest powiększona o podatek VAT (23%).

Cena usługi rozwojowej dla pozostałych (wyżej opisanych) uczestników to 490,00 zł netto + 112,70 zł 23%VAT = 602,70 zł/osoba brutto

Warunki techniczne

Pokaż warunki techniczne

Warunki techniczne

Usługa rozwojowa realizowana w formie zdalnej będzie odbywała się  w czasie rzeczywistym. Podczas usługi rozwojowej będą wykorzystywane różne  elementy: wykład, czat, ćwiczenia, testy, ankiety, udostępnianie ekranu, współdzielenie ekranu, dyskusje i inne.

Warunki techniczne:

a) Rodzaj komunikatora, za pośrednictwem którego prowadzona będzie usługa rozwojowa:

Usługa rozwojowa "Priorytetyzacja i zarządzanie czasem [FORMA ZDALNA]" realizowana będzie zdalnie w czasie rzeczywistym przy wykorzystaniu aplikacji „ZOOM”.

b) Minimalne wymagania sprzętowe, jakie musi spełniać komputer Uczestnika lub inne urządzenie do zdalnej komunikacji:

Komputer (PC lub laptop) lub tablet lub telefon komórkowy:

- Połączenie internetowe - szerokopasmowe przewodowe lub bezprzewodowe (3G lub 4G / LTE)- Głośniki i mikrofon - wbudowany lub wtyk USB lub bezprzewodowy Bluetooth

- Kamera internetowa lub kamera internetowa HD - wbudowana lub wtyczka USB lub kamera HD lub kamera HD z kartą przechwytywania wideo

- Dwurdzeniowy procesor 2 GHz lub szybszy (zalecany 4-rdzeniowy) (i3 / i5 / i7 lub odpowiednik AMD)

- 2GB pamięci RAM (zalecane 4GB)

- System operacyjny Windows 8 (zalecany Windows 10), Mac OS wersja 10.13 (zalecana najnowsza wersja) – dla PC lub laptopa

c) Minimalne wymagania dotyczące parametrów łącza sieciowego, jakim musi dysponować Uczestnik:

- Stałe łącze internetowe o prędkości 1,5 Mbps (zalecane 2,5 Mbps z obrazem w jakości HD

- 800kbps / 1.0Mbps (góra / dół) dla wysokiej jakości wideo

- W przypadku widoku galeriii / lub video HD 720p: 1,5 / 1,5 (góra / dół)

- Odbieranie wideo HD 1080p wymaga 2,5 (w górę / w dół)

- Przesyłanie wideo HD 1080p wymaga 3,0 (w górę / w dół)

- Tylko do udostępniania ekranu (brak miniatury wideo): 50-75

- Do udostępniania ekranu z miniaturą wideo: 50-150

- W przypadku audio VoiP: 60-80

- W przypadku telefonu Zoom: 60-100

d) Niezbędne oprogramowanie umożliwiające Uczestnikom dostęp do prezentowanych treści i materiałów:

- Przeglądarka internetowa: Google Chrome, Firefox, lub Safari (zaktualizowane do najnowszej wersji)

- Bezpłatna aplikacja „Zoom”

- Programy z możliwością odczytywania dokumentów „pdf”, „.doc”, „.xlsx”, ”.xls”, „.pptx”, „.jpg”, „.png”

e) Okres ważności linku umożliwiającego uczestnictwo w spotkaniu on-line.

Link umożliwiający uczestnictwo w usłudze rozwojowej "Priorytetyzacja i zarządzanie czasem [FORMA ZDALNA]" jest ważny od momentu wysłania na adres mailowy uczestnika zaproszenia na konkretny dzień usługi rozwojowej aż do momentu zakończenia danego dnia usługi rozwojowej. Trener prowadzący usługę rozwojową jest dostępny w dniach i godzinach uwzględnionych w harmonogramie. Do każdego dnia usługi rozwojowej przypisany jest indywidualny link dostępu. Zaproszenie (link) do szkolenia wysyłany jest na indywidualny adres mailowy uczestnika usługi rozwojowej. 

Ciasteczka>