Usługa - LEAN MANAGEMENT – Podstawy Szczupłego Zarządzania Firmą i Optymalizacja Procesów [FORMA ZDALNA]

Logo Mariusz Tomaszewski MTConsulting

4.8/5 z 1511 ocen

Tytuł LEAN MANAGEMENT – Podstawy Szczupłego Zarządzania Firmą i Optymalizacja Procesów [FORMA ZDALNA]

Numer usługi 2021/09/22/13873/1179439

Dostawca usług Mariusz Tomaszewski MTConsulting

Dostępność Usługa otwarta

Forma świadczenia zdalna w czasie rzeczywistym

Status usługi opublikowana

PLN

1 980,00 zł netto za osobę

1 980,00 zł brutto za osobę

123,75 zł netto za osobogodzinę

123,75 zł brutto za osobogodzinę

Zapisz się
Zapisanych 0 uczestników

Informacje o usłudze

Pokaż szczegóły
Sposób dofinansowania:

wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników

Grupa docelowa usługi:

Szkolenie „Lean Management - Podstawy Szczupłego Zarządzania Firmą i Optymalizacja Procesów” dedykowane jest przedsiębiorcom i menadżerom, którzy:

 • chcą poznać założenia stosowanej na całym świecie metody zwiększania efektywności,
 • rozpoczynają wdrożenie lean management w swojej firmie lub zastanawiają się nad wdrożeniem,
 • szukają skutecznej i uznanej metody optymalizacyjnej,
 • zarządzają ludźmi, firmą, wybranym obszarem merytorycznym firmy (np. Działem Operacyjnym) lub zespołem,
 • podejmują decyzje o znaczeniu istotnym dla firmy lub zespołu,
 • uczestniczą lub mają uczestniczyć w projekcie optymalizacyjnym,
 • chcą się dowiedzieć w jaki sposób mogą optymalizować swoją pracę,
 • szukają inspiracji do wdrażania usprawnień.

Szkolenie skierowane jest do pracowników firm niezależnie od branży i rodzaju działalności (produkcja, handel, usługi, itd.) oraz stażu zawodowego.  

Od uczestników szkolenia nie jest wymagana wiedza ani uprzednie doświadczenie związane ze Lean Management i zarządzania procesami.

Minimalna liczba uczestników: 4
Maksymalna liczba uczestników: 10
Data zakończenia rekrutacji: 16-11-2021
Liczba godzin usługi: 16
Podstawa uzyskania wpisu do świadczenia usługi: Standard Usługi Szkoleniowo-Rozwojowej PIFS SUS 2.0

Ramowy program usługi

Pokaż program

Szkolenie „Lean Management - Podstawy Szczupłego Zarządzania Firmą i Optymalizacja Procesów” jest odpowiedzią na rosnące zapotrzebowanie podnoszenia efektywności biznesowej i poprawiania optymalizacji kosztowej.

Doskonalenie i optymalizacja procesów szczególnego znaczenia nabiera w dzisiejszych, zmiennych i bardzo konkurencyjnych czasach. Nie bez znaczenia ma również wpływ pracy zdalnej i hybrydowej, który przyspieszył wiele zmian w biznesie, ale również zmienił wiele procesów.

Jest to dobry moment, by przyjrzeć się tym procesom i zoptymalizować je w taki sposób, by jak najlepiej służyły organizacjom.

Uczestnicy szkolenia poznają podstawy filozofii Lean Management – uznanej na świecie metodyki zarządzania firmą, wywodzącej się od światowego lidera produkcji samochodów – Toyoty. Podczas szkolenia uczestnicy poznają założenia, wymogi i korzyści stosowania tej metody optymalizacji, zrozumieją kluczowe pojęcia i zobaczą, jak mogą przełożyć je na rzeczywistość swoich firm.

Szkolenie Podstawy Lean Management – szczupłego zarządzania firmą stanowi skondensowaną formę wprowadzenia i zaangażowania uczestników w tematykę Lean Management w maksymalnie krótkim czasie. Uzyskana wiedza jest bazą do pracy optymalizacyjnej w firmie i stosowania filozofii ciągłego doskonalenia na co dzień.

Warsztat prowadzony jest przez trenera – praktyka, eksperta optymalizacji i zarządzania procesami.

MODUŁY SZKOLENIA

PODSTAWY SKUTECZNOŚCI W BIZNESIE

 • Produkcja rzemieślnicza vs. Masowa.
 • Tajemnica sukcesu firm.
 • Niezbędne elementy biznesu.
 • Gra symulacyjna - runda 1.

MYŚLENIE SYSTEMOWE W BIZNESIE

 • Słońce = ciepło, czyli pułapki szybkiego myślenia.
 • Idea myślenia systemowego.
 • Huragan, podatki i las, czyli złożone systemy.
 • Przyczyna i skutek, czyli droga na manowce.

PRZEKONANIA I METODY PRACY Z NIMI

 • Czym są i skąd się biorą przekonania?
 • Ogień dyskusji – ćwiczenie.
 • 6 narzędzi zmiany przekonań.

NAWYKI I ICH WDRAŻANIE

 • Czym są i skąd się biorą nawyki?
 • Zmienione "na plus" – ćwiczenie.
 • Trzy kolory nawyków, czyli czemu się udaje i nie udaje.
 • Małe kroki i wielkie efekty.

LEAN MANAGEMENT – WCZORAJ I DZIŚ

 • Wyścigi, konwejer i supermarket - historia lean
 • 3 główne idee lean
 • Lean global - czyli firmy i branże na świecie
 • 3 ujęcia korzyści - pracownik, firma i Klient
 • Jak lean pomaga w czasach kryzysu - przykłady zastosowania

WARTOŚĆ I NIEEFEKTYWNOŚĆ A OPTYMALIZACJA PROCESÓW

 • Wartość - oczami pracownika i Klienta.
 • Idea przepływu wartości.
 • 3xM - rodzaje nieefektywności.
 • VA i NVA , czyli wartość dodana i marnotrawstwo.
 • "Mudy dookoła mnie" – ćwiczenie.
 • Gra symulacyjna - runda 2.

MIERNIKI W BIZNESIE

 • Why, what & how mierzenia w biznesie.
 • Lead & lag measures - 2 typy mierników.
 • Trójkąt ograniczeń.
 • 3 rodzaje mierników.
 • Koszty (pośrednie i bezpośrednie).
 • Lead time, touch time i takt time.
 • C&A i FPY - mierniki jakości.

STANDARDY

 • Kuchnia i sport - standardy w działaniu.
 • McDonald i Ikea - przykłady standaryzacji.
 • Czym i po są standardy?
 • 3 rodzaje korzyści standaryzacji.
 • Standardy i skalowanie biznesu.
 • Gra symulacyjna - runda 3.

WIZUALIZACJA I ZARZĄDZANIE WIZUALNE

 • "Istnieje to, co widzisz" - biologiczne podstawy wizualizacji.
 • Giełda, rezerwa paliwa i znaki drogowe - przykłady z życia.
 • Monitorowanie przez wizualizację.

IDENTYFIKOWANIE I ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

 • "Jak sobie radzę z problemami?" – ćwiczenie.
 • Metody i fundamenty rozwiązywania problemów.
 • Najczęściej popełniane błędy.
 • Rozwiązywanie problemów metodą PDCA.
 • Identyfikacja i definiowanie problemów.
 • Metody analizy - Diagram Ishikawy i 5 Why.
 • Wybór priorytetów rozwiązań - matryca PACE.

MAPOWANIE I IDENTYFIKACJA PROCESÓW

 • Optymalizacja procesów - po co mapować procesy?
 • Mapowanie na "naszym podwórku" - kejsy z mapowania w Polsce.
 • Kryteria wyboru procesów.
 • Poziomy szczegółowości map - od high do low level.
 • Value Stream Mapping, SIPOC i Swimlane - metody mapowania.
 • 5 kroków optymalizowania procesów.
 • Mapa to-be i plan implementacji.
 • Gra symulacyjna - runda 4.

ZARZĄDZANIE ZMIANĄ

 • "Wiatr zmian" – ćwiczenie.
 • Jaszczurki, chomiki i ludzie - biologiczne podstawy nawyków.
 • Rewolucja i ewolucja, czyli 2 podejścia do zmiany.
 • Fazy zmiany - emocji, myśli i zachowania.
 • Jak przeprowadzać przez zmiany.
 • Postawy i komunikacja zmian.

KAIZEN – KULTURA CIĄGŁEGO DOSKONALENIA

 • Kaizen, czyli metoda małych kroków.
 • Marginal gains - 1% korzyści.
 • Kultura organizacyjna czy narzędzia?
 • Podejście specjalista optymalizacji vs. Każdy.

PRZEBIEG PROJEKTU OPTYMALIZACYJNEGO

 • Sponsor, kierownik i uczestnik, czyli role i zadania w projekcie.
 • Business case, czyli po co działamy.
 • Przygotowanie Karty projektu.
 • Od czego zacząć u siebie w firmie.

MATERIAŁY DYDAKTYCZNE

 • Prezentacja ze szkolenia w wersji dla uczestnika.
 • Opis wybranych ćwiczeń i narzędzi.

METODY STOSOWANE PODCZAS SZKOLENIA

 • Prezentacja interaktywna.
 • Gra symulacyjna lean.
 • Dyskusja moderowana.
 • Praca samodzielna (zadania).
 • Krótkie filmy inspiracyjne (kilkuminutowe).
 • Case study (omówienie przykładów).
 • Ćwiczenia w parach.
 • Ćwiczenia w grupach.

NARZĘDZIA/METODY WERYFIKACJI KOMPETENCJI

 • Gra symulacyjna podczas szkolenia, podczas której weryfikowane są umiejętności uczestników.

Harmonogram usługi

Przedmiot / temat zajęćData realizacji zajęćGodzina rozpoczęciaGodzina zakończeniaLiczba godzin
Przedmiot / temat zajęć
Wprowadzenie do szkolenia, podstawy skuteczności w biznesie
Data realizacji zajęć
17-11-2021
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
10:00
Liczba godzin
01:00
Przedmiot / temat zajęć
Gra symulacyjna – runda 1
Data realizacji zajęć
17-11-2021
Godzina rozpoczęcia
10:00
Godzina zakończenia
11:00
Liczba godzin
01:00
Przedmiot / temat zajęć
Myślenie systemowe, przekonania i metody pracy z nimi, nawyki i ich wdrażanie
Data realizacji zajęć
17-11-2021
Godzina rozpoczęcia
11:00
Godzina zakończenia
12:30
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Lean Management – wczoraj i dziś, wartość i nieefektywność
Data realizacji zajęć
17-11-2021
Godzina rozpoczęcia
12:30
Godzina zakończenia
14:00
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Gra symulacyjna – runda 2
Data realizacji zajęć
17-11-2021
Godzina rozpoczęcia
14:00
Godzina zakończenia
15:30
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Mierniki w biznesie, standardy
Data realizacji zajęć
17-11-2021
Godzina rozpoczęcia
15:30
Godzina zakończenia
17:00
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Gra symulacyjna – runda 3
Data realizacji zajęć
18-11-2021
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
10:00
Liczba godzin
01:00
Przedmiot / temat zajęć
Wizualizacja i zarządzanie wizualne, identyfikowanie i rozwiązywanie problemów
Data realizacji zajęć
18-11-2021
Godzina rozpoczęcia
10:00
Godzina zakończenia
11:00
Liczba godzin
01:00
Przedmiot / temat zajęć
Mapowanie i optymalizacja procesów
Data realizacji zajęć
18-11-2021
Godzina rozpoczęcia
11:00
Godzina zakończenia
12:30
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Gra symulacyjna – runda 4
Data realizacji zajęć
18-11-2021
Godzina rozpoczęcia
12:30
Godzina zakończenia
14:00
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Zarządzanie zmianą, Kaizen – kultura ciągłego doskonalenia
Data realizacji zajęć
18-11-2021
Godzina rozpoczęcia
14:00
Godzina zakończenia
15:30
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Przebieg projektu optymalizacyjnego, podsumowanie szkolenia
Data realizacji zajęć
18-11-2021
Godzina rozpoczęcia
15:30
Godzina zakończenia
17:00
Liczba godzin
01:30

Główny cel usługi

Pokaż

Cel edukacyjny

Szkolenie przygotowuje do prowadzenia samodzielnej optymalizacji procesów i usprawnień w firmie oraz wdrożenia filozofii Lean Management w firmie lub w ramach pojedynczego zespołu / działu firmy.

Podczas warsztatu uczestnicy nauczą się myśleć w systemowy sposób o procesach w firmie, identyfikować problemy, ograniczenia, nieefektywności i marnotrawstwo w firmie oraz planować działania optymalizacyjne, mapować procesy, tworzyć standardy pracy oraz zarządzać procesem wdrażania zmian.

Efekty uczenia się

 • stosuje filozofię pracy Lean Management,
 • identyfikuje wartość i marnotrawstwo w pracy własnej i innych ludzi (i zespołów),
 • neutralizuje ograniczające przekonania dotyczące zmiany nawyków w pracy,
 • identyfikuje, analizuje i mapuje procesy w firmie,
 • wyznacza cele i kluczowe mierniki sukcesu optymalizacji procesów (czas, jakość, koszt),
 • identyfikuje problemy i dociera do przyczyn źródłowych,
 • określa i tworzy standardy operacyjne, niezbędne do pracy własnej i innych w firmie,
 • optymalizuje i doskonali procesy w pracy własnej i zespołów,
 • monitoruje przebieg wprowadzania zmian optymalizacyjnych,
 • bierze odpowiedzialność za doskonalenie działań i procesów,
 • aktywnie szuka możliwości i korzyści płynących z optymalizacji na co dzień,
 • zachęca i angażuje innych do identyfikacji i eliminacji marnotrawstw,
 • angażuje się w projekty optymalizacyjne.

Sposób weryfikacji osiągnięcia efektów uczenia się

NARZĘDZIA/METODY WERYFIKACJI KOMPETENCJI

 • Zadania realizowane podczas szkolenia
 • Zadanie wdrożeniowe po szkoleniu z informacją zwrotną od trenera
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Brak wyników.
Koszt przypadający na 1 uczestnika netto 1 980,00 zł
Koszt przypadający na 1 uczestnika brutto 1 980,00 zł
Koszt osobogodziny netto 123,75 zł
Koszt osobogodziny brutto 123,75 zł

Zajęcia poprowadzą

Więcej informacji
Zdjęcie Wojciech Suda

Wojciech Suda

Posiada czternastoletnie doświadczenie konsultingowe w pracy na wszystkich szczeblach projektów doradczych: od analityka poprzez project manager’a w firmach doradczych do partnera i właściciela własnego biznesu wspierającego zarówno samych przedsiębiorców jak i firmy.

Brał udział i prowadził projekty w obszarach tworzenia i modyfikowania struktur organizacyjnych, mapowania i optymalizacji procesów biznesowych, przygotowywania i wdrażania strategii, audytów i analiz efektywnościowych, zarządzania zmianą oraz benchmarkingu.
Zawodowo prowadził projekty strategiczne i operacyjne zwiększające efektywność firm w kilkunastu różnych obszarach i branżach Doradzał firmom polskim i zagranicznym od mikroprzedsiębiorstw po korporacje notowane na liście Fortune 500. Pracował m.in. dla Asseco, Cemex, Compensa, Consolis, FM Logistic, Generali, Hertz, Ikea, Medicover, Nowy Styl Group, Pika, PZU, Sanofi, Stock.

Absolwent Prawa na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Certyfikowany praktyk TRIZ (metoda wdrażania innowacyjnych rozwiązań).
Ukończył szereg kursów (m.in. Gamification, Organizational Analysis, Organizational Behavior) prowadzonych przez elitarne uczelnie: Stanford, Wharton i IESE oraz liczne kursy biznesowe w Polsce (m.in. zarządzanie biznesowe, kurs metodyki QRM, kursy lean management, trener biznesu) prowadzone zarówno przez firmy zewnętrzne, jak trenerów wewnętrznych w ramach firm konsultingowych.

Kontakt

Pokaż
Zdjęcie Małgorzata Heinrich

Małgorzata Heinrich

email: bur@mtc.pl

tel: (+48) 883 329 608

Informacje dodatkowe

Pokaż szczegóły

Informacje o materiałach dla uczestników usługi

Uczestnik otrzymuje materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej:

 • e - podręcznik;
 • skrypt;
 • prezentacja mulitmedialna;
 • materiały ćwiczeniowe w postaci plików graficznych i tekstowych:
  - tabele
  - kanwy
  - diagramy
  - wykresy

Informacje dodatkowe

Istnieje możliwość realizacji szkolenia w formule zamkniętej dla konkretnej firmy w formie szkolenia stacjonarnego lub zdalnego z trenerem na żywo. Skontaktuj się z nami i poproś o indywidualną wycenę.

W przypadku szkolenia zdalnego istnieje możliwość podzielenia warsztatu na krótsze moduły (z przerwami) co kilka dni z zadaniami wdrożeniowymi dla uczestników między kolejnymi modułami i na koniec szkolenia. 

Usługa jest zwolniona z podatku VAT w przypadku, kiedy przedsiębiorstwo zwolnione jest z podatku VAT lub dofinansowanie wynosi co najmniej 70%. W innej sytuacji do ceny netto doliczany jest podatek VAT w wysokości 23%.

Podstawa: §3 ust. 1 pkt. 14 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20.12.2013 r. w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz szczegółowych warunków stosowania tych zwolnień (Dz.U. z 2018 r., poz. 701).

Warunki techniczne

Pokaż warunki techniczne

Warunki techniczne

MINIMALNE WYMAGANIA TECHNICZNE:

- Procesor 2-rdzeniowy 2GHz lub lepszy (zalecany 4-rdzeniowy); - 2GB pamięci RAM (zalecane 4GB)

- System operacyjny Windows 8 (zalecany Windows 10), Mac OS wersja 10.13 (zalecana najnowsza wersja) - Przeglądarka internetowa Google Chrome (zalecana), Mozilla Firefox lub Safari (zaktualizowane do najnowszej wersji)

- Stałe łącze internetowe o prędkości 1,5 Mbps (zalecane 2,5 Mbps z obrazem w jakości HD) - Kamera, mikrofon i głośniki lub słuchawki (Microsoft Teams współpracuje z wszystkimi wbudowanymi w laptopy kamerami).

Ciasteczka>