Usługa - Zarządzanie Zespołem Rozproszonym i Wirtualnym w Sprzedaży – Techniki, Procesy, Systemy i Narzędzia dla Lidera Zespołu Handlowego [SZKOLENIE STACJONARNE]

Logo Mariusz Tomaszewski MTConsulting

4.8/5 z 1521 ocen

Tytuł Zarządzanie Zespołem Rozproszonym i Wirtualnym w Sprzedaży – Techniki, Procesy, Systemy i Narzędzia dla Lidera Zespołu Handlowego [SZKOLENIE STACJONARNE]

Numer usługi 2021/09/21/13873/1178238

Dostawca usług Mariusz Tomaszewski MTConsulting

Miejsce usługi Lublin

Dostępność Usługa otwarta

Forma świadczenia stacjonarna

Status usługi opublikowana

PLN

1 980,00 zł netto za osobę

1 980,00 zł brutto za osobę

123,75 zł netto za osobogodzinę

123,75 zł brutto za osobogodzinę

Zapisz się
Zapisanych 0 uczestników

Informacje o usłudze

Pokaż szczegóły
Sposób dofinansowania:

wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników

Grupa docelowa usługi:

Grupą docelową szkolenia z zarządzania zespołem rozproszonym w sprzedaży są: 

 • członkowie zarządów, dyrektorzy i kierownicy odpowiedzialni za zarządzanie zespołami handlowymi, stacjonarnymi, rozproszonymi i mobilnymi oraz pracownikami biura obsługi klienta,  
 • menadżerowie zarządzający zewnętrznym zespołem sprzedażowym, pracujący w modelu outsourcingu, takich jak zespół handlowy u dystrybutora czy pracownicy kontraktowi, 
 • osoby awansowane w ciągu ostatniego roku na stanowiska kierownicze w pionach sprzedaży lub przeznaczone do takiego awansu. 

Odbiorcami szkolenia są w szczególności osoby chcące zapoznać się z najlepszymi standardami dotyczącymi zarządzania rozproszonym zespołem sprzedażowym, które nie uczestniczyły wcześniej w tego typu szkoleniach oraz takie, które chcą poprawić skuteczność swoich działań. 

Od uczestników szkolenia nie jest wymagane uprzednie doświadczenie w zarządzaniu zespołami. Wymagane są natomiast podstawowe umiejętności komunikacyjne. 

Minimalna liczba uczestników: 4
Maksymalna liczba uczestników: 12
Data zakończenia rekrutacji: 09-01-2022
Liczba godzin usługi: 16
Podstawa uzyskania wpisu do świadczenia usługi: Standard Usługi Szkoleniowo-Rozwojowej PIFS SUS 2.0

Ramowy program usługi

Pokaż program

Zarządzanie rozproszonym zespołem handlowym nigdy nie było łatwe. Handlowcy to osoby przebojowe, asertywne, samodzielne i nieakceptujące łatwo swojego lidera. Poza tym sprzedaż, jak mało który obszar funkcjonowania firmy, wymaga od menadżera choćby podstawowej wiedzy z dziedziny psychologii, finansów, logistyki, zarządzania zasobami ludzkimi czy informatyki.  

Przy tym menadżer zarządzający działem handlowym lub biurem obsługi klienta musi w bardzo wysokim stopniu posiąść wiedzę i umiejętności z obszarów bezpośrednio dotyczących jego pracy, takich jak komunikacja (w tym umiejętność prowadzenia spotkań, również zdalnych), przywództwo, organizacja pracy zespołu i zarządzanie nim, planowanie strategiczne, zarządzanie przez cele, analiza informacji, motywowanie, delegowanie zadań i uprawnień czy prowadzenie rekrutacji i ocen.  

Opanowanie tych umiejętności jest głównym celem szkolenia „Zarządzanie zespołem rozproszonym i wirtualnym w sprzedaży – techniki, procesy i narzędzia dla lidera zespołu handlowego”. 

Szkolenie prowadzi trener - praktyk biznesu, który ma ponad 20-letnie doświadczenie w zarządzaniu zespołami rozproszonymi w sprzedaży.

MODUŁY SZKOLENIA

 1. Przewodzić czy zarządzać - różne role lidera rozproszonego działu sprzedaży

 • Rola i zakres obowiązków formalnych i nieformalnych lidera rozproszonego zespołu handlowego.
 • Wyzwania stojące przed liderem zespołu sprzedażowego, wynikające z przejścia na pracę zdalną.  
 • Różne style przywództwa.  
 • Osobowość lidera a styl sprawowanego przywództwa. 
 • Kultura organizacyjna i wpływ lidera na jej kształtowanie. 
 • Kluczowe umiejętności komunikacyjne lidera. 
 • Dynamika grupowa w zarządzaniu zespołem handlowym.

2. Znajdź i zatrudnij najlepszych – prowadzenie zdalnych rekrutacji na stanowiska handlowe

 • Przygotowanie procesu rekrutacyjnego.  
 • Rozmowa rekrutacyjna w formule wywiadu behawioralnego. 
 • Testy i zadania rekrutacyjne. 
 • Proces onboardingu nowego pracownika.  
 • Jak zwalniać pracownika ograniczając ryzyka dla firmy.  

  3. Informuj, przekonuj, egzekwuj – komunikacja w zarządzaniu zespołem rozproszonym

 • Odprawa poniedziałkowa z zespołem w warunkach pracy zdalnej. 
 • Sprint – szybkie spotkania cykliczne skoncentrowane na rozwiązaniu problemu. 
 • Rozmowa zarządcza 1 na 1. 
 • Wykorzystanie różnych kanałów komunikacji w zależności od sytuacji (wideokonferencja, mail, telefon, komunikatory, media społecznościowe).  
 • Narzędzia zdalnej komunikacji z zespołem – na przykładzie ClickMeeting i MS Teams.  

  4. Lider coachem i trenerem – rozwój zespołu rozproszonego

 • Jak się uczą dorośli? 
 • Dwa sprawdzone modele szkolenia pracowników działu handlowego.  
 • Coaching handlowca. 
 • Typy wizyty wspólnych i praca rozwojowa z przedstawicielem handlowym w terenie.  
 • Zasady udzielania informacji zwrotnej.  
 • Śledzenie postępów i dokumentowanie procesu rozwojowego pracownika.  

  5. Spraw by im się chciało chcieć – motywowanie zespołu handlowego

 • Dwa podejścia do motywowania: teoria X i Y.  
 • Sześć cech efektywnych zespołów. 
 • Jak budować zaangażowanie pracowników w zespole rozproszonym? 
 • Kiedy, za co i jak chwalić i ganić? 
 • Jak egzekwować ustalenia i wywierać zdrową presję na pracownika? 
 • Najlepsze systemy motywacyjne w zarządzaniu rozproszonym zespołem handlowym. 
 • „Ciemna strona mocy” – techniki wywierania nieetycznej presji na pracownika.  

  6. Rozwijaj ludzi przez zadania – delegowanie zadań i uprawnień

 • Dlaczego warto delegować zadania? 
 • Co jest, a co nie jest delegowaniem zadań i uprawnień? 
 • Jakie zadania należy delegować, a jakie lider powinien wykonać osobiście? 
 • W jaki sposób skutecznie delegować? 
 • Jak motywować delegując zadania? 
 • Jak pobudzać kreatywność i samodzielność pracowników?  

  7. Stawiaj cele i egzekwuj ich wykonanie – zarządzanie przez cele w zespole rozproszonym

 • „Wizja, misja i halucynacja”, czyli jak planować rzeczywistość, nie fantazję. 
 • Błędy poznawcze popełniane na etapie planowania.  
 • Jak stawiać cele sprzedażowe i marketingowe – „kalkulator targetów”.  
 • Co mierzyć, a czego… nie mierzyć? 
 • Jak dobrać odpowiednie wskaźniki sukcesu (KPI – key performance indicators) ze względu na specyfikę branży i rolę handlowca? 
 • Raporty i tablice wyników.  
 • Monitorowanie pracy zespołu rozproszonego za pośrednictwem narzędzi informatycznych (CRM i MS Teams).  

MATERIAŁY DYDAKTYCZNE 

W trakcie szkolenia uczestnicy otrzymają materiały z opisem ćwiczeń i scenek oraz podstawowe instrukcje obsługi narzędzi informatycznych, które będą wykorzystywane w trakcie szkolenia. 

Po szkoleniu uczestnicy otrzymają podręcznik dotyczący zarządzania zespołem rozproszonym sprzedażowym, przygotowany w oparciu o program szkolenia.  

METODY STOSOWANE PODCZAS SZKOLENIA

 • Prezentacja multimedialna z materiałem ułożonym z uwzględnieniem cyklu Kolba.  
 • [Tylko w szkoleniu w formule stacjonarnej:] Scenki z udziałem uczestników („Rozmowa kwalifikacyjna”, „Rozmowa zarządcza z pracownikiem”, „Delegowanie zadania >>poniedziałkowa odprawa<<”) 
 • Ćwiczenia indywidualne lub w grupach („Przygotowanie i przeprowadzanie spotkania zdalnego za pośrednictwem ClickMeeting”).  
 • Praca wspólna w narzędziu do zarządzania zespołem rozproszonym – prezentacja poszczególnych funkcjonalności MS Teams krok po kroku, w trybie prezentacji pulpitu trenera.  
 • Dyskusja moderowana.  

NARZĘDZIA/METODY WERYFIKACJI KOMPETENCJI

 • Zadnie do wykonania w terminie tygodnia od zakończenia szkolenia. 
 • Test sprawdzający wiedzę po szkoleniu z zarządzania zespołem rozproszonym.  
 • Syntetyczne omówienie wyników zadań i ankiety w trakcie godzinnego panelu zdalnego.  

WARUNKI ORGANIZACYJNE

Warunkiem efektywnego uczestnictwa w szkoleniu jest posiadanie aktywnego konta w narzędziu MS Teams i ClickMeeting (dla celów edukacyjnych – licencja bezpłatna). 

Harmonogram usługi

Przedmiot / temat zajęćData realizacji zajęćGodzina rozpoczęciaGodzina zakończeniaLiczba godzin
Przedmiot / temat zajęć
Przewodzić czy zarządzać - różne role lidera rozproszonego działu sprzedaży: prezentacja multimedialna
Data realizacji zajęć
10-01-2022
Godzina rozpoczęcia
10:00
Godzina zakończenia
11:30
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Znajdź i zatrudnij najlepszych – prowadzenie zdalnych rekrutacji na stanowiska handlowe: prezentacja multimedialna
Data realizacji zajęć
10-01-2022
Godzina rozpoczęcia
11:30
Godzina zakończenia
12:15
Liczba godzin
00:45
Przedmiot / temat zajęć
Przerwa kawowa
Data realizacji zajęć
10-01-2022
Godzina rozpoczęcia
12:15
Godzina zakończenia
12:30
Liczba godzin
00:15
Przedmiot / temat zajęć
Rozmowa rekrutacyjna - ćwiczenie (scenka)
Data realizacji zajęć
10-01-2022
Godzina rozpoczęcia
12:30
Godzina zakończenia
13:30
Liczba godzin
01:00
Przedmiot / temat zajęć
Przerwa obiadowa
Data realizacji zajęć
10-01-2022
Godzina rozpoczęcia
13:30
Godzina zakończenia
14:15
Liczba godzin
00:45
Przedmiot / temat zajęć
Informuj, przekonuj, egzekwuj - komunikacja w zespole rozproszonym: prezentacja multimedialna
Data realizacji zajęć
10-01-2022
Godzina rozpoczęcia
14:15
Godzina zakończenia
15:45
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Komunikacja w MS Teams: grupy, kanały: ćwiczenie moderowane w grupach w aplikacji MS Teams
Data realizacji zajęć
10-01-2022
Godzina rozpoczęcia
15:45
Godzina zakończenia
16:45
Liczba godzin
01:00
Przedmiot / temat zajęć
Przerwa kawowa
Data realizacji zajęć
10-01-2022
Godzina rozpoczęcia
16:45
Godzina zakończenia
17:00
Liczba godzin
00:15
Przedmiot / temat zajęć
Rozwijaj ludzi przez zadania – delegowanie zadań i uprawnień
Data realizacji zajęć
10-01-2022
Godzina rozpoczęcia
17:00
Godzina zakończenia
17:30
Liczba godzin
00:30
Przedmiot / temat zajęć
Rozmowa delegująca - zdeleguj przeprowadzenie odprawy poniedziałkowej: ćwiczenie (scenka)
Data realizacji zajęć
10-01-2022
Godzina rozpoczęcia
17:30
Godzina zakończenia
17:50
Liczba godzin
00:20
Przedmiot / temat zajęć
Podsumowanie pierwszego dnia
Data realizacji zajęć
10-01-2022
Godzina rozpoczęcia
17:50
Godzina zakończenia
18:00
Liczba godzin
00:10
Przedmiot / temat zajęć
Lider coachem i trenerem – rozwój zespołu: prezentacja multimedialna
Data realizacji zajęć
11-01-2022
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
10:15
Liczba godzin
01:15
Przedmiot / temat zajęć
Ćwiczenie (scenka): trening w terenie z handlowcem
Data realizacji zajęć
11-01-2022
Godzina rozpoczęcia
10:15
Godzina zakończenia
11:00
Liczba godzin
00:45
Przedmiot / temat zajęć
Przerwa kawowa
Data realizacji zajęć
11-01-2022
Godzina rozpoczęcia
11:00
Godzina zakończenia
11:15
Liczba godzin
00:15
Przedmiot / temat zajęć
Spraw by im się chciało chcieć – motywowanie zespołu handlowego: prezentacja multimedialna
Data realizacji zajęć
11-01-2022
Godzina rozpoczęcia
11:15
Godzina zakończenia
12:15
Liczba godzin
01:00
Przedmiot / temat zajęć
Przerwa obiadowa
Data realizacji zajęć
11-01-2022
Godzina rozpoczęcia
12:15
Godzina zakończenia
13:00
Liczba godzin
00:45
Przedmiot / temat zajęć
Idealny system motywacyjny: ćwiczenie (dyskusja moderowana)
Data realizacji zajęć
11-01-2022
Godzina rozpoczęcia
13:00
Godzina zakończenia
14:00
Liczba godzin
01:00
Przedmiot / temat zajęć
Stawiaj cele i egzekwuj ich wykonanie – zarządzanie przez cele w zespole rozproszonym: prezentacja multimedialna
Data realizacji zajęć
11-01-2022
Godzina rozpoczęcia
14:00
Godzina zakończenia
15:30
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Przerwa kawowa
Data realizacji zajęć
11-01-2022
Godzina rozpoczęcia
15:30
Godzina zakończenia
15:45
Liczba godzin
00:15
Przedmiot / temat zajęć
Rozmowa zarządcza za pośrednictwem ClickMeeting: ćwiczenie moderowane w grupach w aplikacji ClickMeeting
Data realizacji zajęć
11-01-2022
Godzina rozpoczęcia
15:45
Godzina zakończenia
16:30
Liczba godzin
00:45
Przedmiot / temat zajęć
Podsumowanie szkolenia: test grupowy w luźnej formule
Data realizacji zajęć
11-01-2022
Godzina rozpoczęcia
16:30
Godzina zakończenia
17:00
Liczba godzin
00:30

Główny cel usługi

Pokaż

Cel edukacyjny

Szkolenie „Zarządzanie zespołem rozproszonym i wirtualnym w sprzedaży” przygotowuje uczestników do samodzielnego i skutecznego rekrutowania członków zespołu handlowego, organizowania pracy, stawiania celów, delegowania i egzekwowania zadań, monitorowania efektów pracy, motywowania, szkolenia i coachingu zespołu sprzedażowego oraz wykorzystania nowoczesnych technologii w zarządzaniu zespołami rozproszonymi i stacjonarnymi, szczególnie zespołem sprzedażowym i handlowym.

Efekty uczenia się

 • rozróżnia przywództwo od zarządzania w odniesieniu do rozproszonego zespołu sprzedażowego, 
 • ocenia dynamikę grupową zespołu handlowego, 
 • przeprowadza proces rekrutacyjny z wykorzystaniem metod i narzędzi rekrutacyjnych na stanowiska handlowe, takich jak wywiad behawioralny, testy kompetencyjne czy zadania rekrutacyjne (również zdalnie), 
 • stawia cele dla członków zespołu rozproszonego oraz rozlicza ich z wykonania zadań, 
 • dobiera wskaźniki efektywnościowe (KPI) najbardziej odpowiednie do celów firmy, okoliczności oraz specyfiki branży, 
 • organizuje i monitoruje zdalnie pracę handlowców i jej efekty za pomocą narzędzi informatycznych takich jak MS Teams i ClickMeeting, 
 • rozróżnia bycie koordynatorem zespołu od bycia nadzorcą, 
 • deleguje zadania i uprawnienia podległym pracownikom, 
 • motywuje członków rozproszonego zespołu handlowego do wytężonej pracy, 
 • przeprowadza efektywne rozmowy zarządcze z pracownikiem,  
 • prowadzi różne rodzaje wizyt wspólnych z handlowcami, 
 • prowadzi efektywne spotkania i odprawy z podległymi pracownikami z wykorzystaniem narządzi do spotkań zdalnych takich jak MS Teams i ClickMeeting, 
 • prowadzi szkolenia i coaching on-the-job, zarówno z przedstawicielami pracującymi w terenie jak i handlowcami stacjonarnymi (np. tele-sprzedawcy) 
 • planuje czas poświęcony na pracę zawodową i życie prywatne

Sposób weryfikacji osiągnięcia efektów uczenia się

NARZĘDZIA/METODY WERYFIKACJI KOMPETENCJI

 • Zadania realizowane podczas szkolenia
 • Zadanie wdrożeniowe po szkoleniu z informacją zwrotną od trenera
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Brak wyników.
Koszt przypadający na 1 uczestnika netto 1 980,00 zł
Koszt przypadający na 1 uczestnika brutto 1 980,00 zł
Koszt osobogodziny netto 123,75 zł
Koszt osobogodziny brutto 123,75 zł

Adres realizacji usługi

Pokaż adres

Lublin, woj. lubelskie

Szkolenie w formule zamkniętej odbywa się w siedzibie przedsiębiorcy lub w innym uzgodnionym miejscu.

Zajęcia poprowadzą

Więcej informacji
Zdjęcie Wojciech Woźniak

Wojciech Woźniak

Wojciech Woźniak sprzedaje, zarządza sprzedażą i szkoli ze sprzedaży już dwie dekady. Przez dziewięć lat zarządzał sprzedażą u wyłącznego dystrybutora koncernu Procter&Gamble, firmie NAVO Orbico Group. Zaczynał od stanowiska regionalnego kierownika sprzedaży, na stanowisku dyrektora sprzedaży dywizji ds. kluczowych klientów kończąc.
Przez kolejną dekadę związany z branżą farmaceutyczną, pracując jako dyrektor sprzedaży u największych dystrybutorów farmaceutycznych: w Lubfarm S.A., gdzie odpowiadał również za logistykę i trade marketing, oraz w Polskiej Grupie Farmaceutycznej S.A.
Sprzedaje do dziś jako właściciel firmy informatyczno-konsultingowej Syntactive.pl.
Szkoli i świadczy usługi konsultingowe w obszarach transformacji cyfrowej organizacji, strategii i procesów sprzedażowych, technik sprzedaży oraz budowy i restrukturyzacji działów sprzedaży.
Wojciech przeprowadził dotychczas ponad 800 dni szkoleniowych dla członków swoich zespołów oraz dla firm zewnętrznych. Szkolił, między innymi, zespoły sprzedażowe i zakupowe w Drosed, Lexmark czy Orbico Group. Prowadzi szkolenia stacjonarne, treningi on-the-job (w terenie, ramie w ramię z handlowcami klienta) oraz szkolenia online.
Jest absolwentem studiów podyplomowych Programowanie i bazy danych na Wydziale Matematyki, Fizyki i Informatyki UMCS oraz studiów magisterskich na Wydziale Filozofii i Socjologii UMCS o specjalności filozofia analityczna i kognitywistyka.

Kontakt

Pokaż
Zdjęcie Małgorzata Heinrich

Małgorzata Heinrich

email: bur@mtc.pl

tel: (+48) 883 329 608

Informacje dodatkowe

Pokaż szczegóły

Informacje o materiałach dla uczestników usługi

Uczestnik otrzymuje materiały szkoleniowe:

 • podręcznik;
 • skrypt;
 • prezentacja mulitmedialna;
 • materiały ćwiczeniowe:
  - tabele
  - kanwy
  - diagramy
  - wykresy

Warunki uczestnictwa

Warunkiem uczestnictwa jest znajomość obsługi komputera, w tym programów biurowych. W przypadku szkoleń online użytkownicy powinni mieć sprzęt, oprogramowanie i jakość połączenia internetowego spełniającego wymagania aplikacji ClickMeeting i MS Teams.

Istnieje możliwość realizacji szkolenia w formule zamkniętej dla konkretnej firmy w formie szkolenia stacjonarnego lub zdalnego z trenerem na żywo. Skontaktuj się z nami i poproś o indywidualną wycenę.

W przypadku szkolenia zdalnego istnieje możliwość podzielenia warsztatu na krótsze moduły (z przerwami) co kilka dni z zadaniami wdrożeniowymi dla uczestników między kolejnymi modułami i na koniec szkolenia.

Informacje dodatkowe

Usługa jest zwolniona z podatku VAT w przypadku, kiedy przedsiębiorstwo zwolnione jest z podatku VAT lub dofinansowanie wynosi co najmniej 70%. W innej sytuacji do ceny netto doliczany jest podatek VAT w wysokości 23%.

Podstawa: §3 ust. 1 pkt. 14 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20.12.2013 r. w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz szczegółowych warunków stosowania tych zwolnień (Dz.U. z 2018 r., poz. 701).

Ciasteczka>