Usługa - Kwalifikacja wstępna uzupełniająca przyspieszona przewóz osób

Logo Ośrodek Szkoleń Zawodowych "Diagno-Test" Sp. z o.o.

4.6/5 z 1167 ocen

Tytuł Kwalifikacja wstępna uzupełniająca przyspieszona przewóz osób

Numer usługi 2021/09/21/11542/1177496

Dostawca usług Ośrodek Szkoleń Zawodowych "Diagno-Test" Sp. z o.o.

Miejsce usługi Lubliniec

Dostępność Usługa otwarta

Forma świadczenia stacjonarna

Status usługi opublikowana

PLN

900,00 zł netto za osobę

900,00 zł brutto za osobę

25,71 zł netto za osobogodzinę

25,71 zł brutto za osobogodzinę

Zapisz się
Zapisanych 0 uczestników

Informacje o usłudze

Pokaż szczegóły
Sposób dofinansowania:

wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników

Grupa docelowa usługi:

Osoby zainteresowane szkoleniem, które posiadają już kwalifikację wstępną przewóz rzeczy, a które chcą także wykonywać drogowy transport osób.

Minimalna liczba uczestników: 1
Maksymalna liczba uczestników: 5
Data zakończenia rekrutacji: 13-12-2021
Liczba godzin usługi: 35
Podstawa uzyskania wpisu do świadczenia usługi: Certyfikat systemu zarządzania jakością wg. ISO 9001:2015 (PN-EN ISO 9001:2015) - w zakresie usług szkoleniowych

Ramowy program usługi

Pokaż program

Tematyka zajęć

Liczba godzin

ogółem

Zajęcia teoretyczne

Zajęcia praktyczne

1.

Zajęcia teoretyczne:

Umiejętność optymalizacji zużycia paliwa oraz jazda w warunkach specjalnych, w tym, co najmniej tematy:

-jazda w szerokim zakresie momentu obrotowego i śledzenie wskaźnika zużycia paliwa,

-jazda w najniższym i najwyższym zakresie mocy, ze śledzeniem wskaźnika zużycia paliwa.

-jazda przy najniższym jednostkowy zużyciu paliwa,

-jazda w optymalnym przedziale prędkości silnika i utrzymywanie się w sektorze elastycznej prędkości optymalnej, z zachowaniem zaleceń producenta silnika pojazdu,

-jazda w optymalnym zakresie prędkości silnika poprzez zmianę biegów w odpowiednim momencie,

-kontrola części w dwuobwodowym układzie hamulcowym,

-nauka przez ostrzone próby hamowania w specjalnym terenie, pokazująca działanie hamulców, ze zwróceniem uwagi na wpływ hamowania na prowadzenie pojazdu,

-nauka jazdy ze wzniesienia z użyciem obu układów hamulcowych jednocześnie lub osobno,

-nauka jazdy z kontrolą wskazań prędkościomierza i obrotomierza na równych biegach,

-nauka jazdy autobusem obciążonym: ruszanie pod górę, rozpędzanie się do 50km/h i mierzenie czasu, w przypadku autobusu obciążonego i nieobciążonego,

-ostrożne próby układów hamulcowych autobusu podczas jazdy ze wzniesienia; poznanie zjawiska spadku siły hamowania i sposobu reagowania na nie,

-próba znalezienia symulowanych awarii w pojeździe, opisanie wykrytej sytuacji, próba znalezienia przyczyny, naprawa awarii, o ile jest możliwa i decyzja o rozpoczęciu jazdy albo pozostaniu na parkingu,

-nauka oszczędnego stylu jazdy, uzyskanego przez poprawę kryteriów optymalizacji zużycia paliwa podczas jazdy

Umiejętność zapewnienia pasażerom komfortu i bezpieczeństwa, w tym co najmniej tematy:

-prawidłowa ocena wzdłużnych i poprzecznych ruchów pojazdu na drodze,

-zachowania w ruchu drogowym,

-łagodne zakończenie hamowania,

-uwzględnianie zwisów pojazdu,

-wykorzystanie właściwej infrastruktury (ogólnodostępne obszary, drogi komunikacyjne zastrzeżone dla konkretnych uczestników ruchu),

-właściwa ocena priorytetów pod względem bezpiecznego kierowania pojazdem oraz spełnienia innych zadań, nałożonych na kierującego,

-zachowanie wobec pasażerów,

-szczególne okoliczności, związane z przewozem pewnych grup pasażerów (inwalidzi, dzieci)

Umiejętności równomiernego obciążenia pojazdu zgodnie z wymaganiami przepisów bhp i zasadami prawidłowego użytkowania pojazdu, w tym co najmniej tematy:

-siły działające na pojazd podczas jazdy,

-zastosowanie przełożenia skrzyni biegów odpowiadającego obciążeniu pojazdu i profilowi jezdni,

-obliczenie obciążenia użytkowego pojazdu,

-rozmieszczenie pasażerów w autobusie,

-skutki oddziałujące przy przekroczeniu ładunku na oś,

-stabilność przejazdu i środek ciężkości

Poznanie przepisów regulujących przewóz pasażerów, w tym co najmniej tematy:

-przewóz szczególnych grup osób,

-urządzenia bezpieczeństwa w autobusach,

-pasy bezpieczeństwa,

-obciążenie pojazdu

Poznanie uwarunkować ekonomicznych, dotyczących pasażerskiego przewozu drogowego i organizacji rynku, w tym co najmniej tematy:

-przewóz drogowy osób w stosunku do innych rodzajów transportu osób,

-działalność w zakresie przewozu drogowego osób,

-przekraczanie granic,

-organizacja i forma prowadzenia działalności w zakresie przewozu drogowego osób

32,5

32,5

2.

Umiejętność optymalizacji zużycia paliwa oraz jazda w warunkach specjalnych, w tym co najmniej tematy:

-jazda w szerokim zakresie momentu obrotowego i śledzenie wskaźnika zużycia paliwa,

-jazda w najniższym i najwyższym zakresie mocy, ze śledzeniem wskaźnika zużycia paliwa,

-jazda przy najniższym jednostkowym zużyciu paliwa,

-jazda w optymalnym przedziale prędkości silnika i utrzymywanie się w sektorze elastycznej prędkości optymalnej, z zachowaniem zaleceń producenta silnika pojazdu,

-jazda w optymalnym zakresie prędkości silnika poprzez zmianę biegów w odpowiednim momencie,

-kontrola części w dwuobwodowym układzie hamulcowym,

-nauka przez ostrzone próby hamowania w specjalnym terenie, pokazująca działanie hamulców, ze zwróceniem uwagi na wpływ hamowania na prowadzenie pojazdu,

-nauka jazdy ze wzniesienia z użyciem obu układów hamulcowych jednocześnie lub osobno,

-nauka jazdy z kontrolą wskazań prędkościomierza i obrotomierza na równych biegach,

-nauka jazdy autobusem obciążonym: ruszanie pod górę, rozpędzanie się do 50 km/h i mierzenie czasu w przypadku autobusu obciążonego i nieobciążonego,

-ostrożne próby układów hamulcowych autobusu podczas jazdy ze wzniesienia; poznanie zjawiska spadki siły hamowania i sposobu reagowania na nie,

-próba znalezienia symulowanych awarii w pojeździe

2,5

2,5

Łączna liczba godzin:

35

32,5

2,5

Harmonogram usługi

Przedmiot / temat zajęćData realizacji zajęćGodzina rozpoczęciaGodzina zakończeniaLiczba godzin
Przedmiot / temat zajęć
Zajęcia teoretyczne
Data realizacji zajęć
13-12-2021
Godzina rozpoczęcia
14:00
Godzina zakończenia
17:00
Liczba godzin
03:00
Przedmiot / temat zajęć
Zajęcia teoretyczne
Data realizacji zajęć
15-12-2021
Godzina rozpoczęcia
14:00
Godzina zakończenia
17:00
Liczba godzin
03:00
Przedmiot / temat zajęć
Zajęcia teoretyczne
Data realizacji zajęć
17-12-2021
Godzina rozpoczęcia
14:00
Godzina zakończenia
17:00
Liczba godzin
03:00
Przedmiot / temat zajęć
Zajęcia teoretyczne
Data realizacji zajęć
20-12-2021
Godzina rozpoczęcia
14:00
Godzina zakończenia
17:00
Liczba godzin
03:00
Przedmiot / temat zajęć
Zajęcia teoretyczne
Data realizacji zajęć
22-12-2021
Godzina rozpoczęcia
14:00
Godzina zakończenia
17:00
Liczba godzin
03:00
Przedmiot / temat zajęć
Zajęcia teoretyczne
Data realizacji zajęć
27-12-2021
Godzina rozpoczęcia
14:00
Godzina zakończenia
17:00
Liczba godzin
03:00
Przedmiot / temat zajęć
Zajęcia teoretyczne
Data realizacji zajęć
29-12-2021
Godzina rozpoczęcia
14:00
Godzina zakończenia
17:00
Liczba godzin
03:00
Przedmiot / temat zajęć
Zajęcia teoretyczne
Data realizacji zajęć
03-01-2022
Godzina rozpoczęcia
14:00
Godzina zakończenia
17:00
Liczba godzin
03:00
Przedmiot / temat zajęć
Zajęcia teoretyczne
Data realizacji zajęć
05-01-2022
Godzina rozpoczęcia
14:00
Godzina zakończenia
17:00
Liczba godzin
03:00
Przedmiot / temat zajęć
Zajęcia teoretyczne
Data realizacji zajęć
10-01-2022
Godzina rozpoczęcia
14:00
Godzina zakończenia
17:00
Liczba godzin
03:00
Przedmiot / temat zajęć
Zajęcia teoretyczne
Data realizacji zajęć
12-01-2022
Godzina rozpoczęcia
14:30
Godzina zakończenia
17:00
Liczba godzin
02:30
Przedmiot / temat zajęć
Zajęcia praktyczne
Data realizacji zajęć
14-01-2022
Godzina rozpoczęcia
14:00
Godzina zakończenia
16:30
Liczba godzin
02:30

Główny cel usługi

Pokaż

Cel edukacyjny

Kurs przygotowuje do samodzielnego samodzielnego wykonywania zawodu kierowcy zawodowego w zakresie kat. D1, D1+E, D, D+E.
Dodatkowo uzyskanie kompetencji społecznych - opanowanie umiejętności pozwalających generować pożądane efekty w relacjach interpersonalnych, rozwinięcie w toku uczenia się zdolności kształtowania własnego rozwoju, zdolność autonomicznego i odpowiedzialnego uczestniczenia w życiu zawodowym i społecznym, z uwzględnieniem etycznego kontekstu własnego postępowania

Efekty uczenia się

Kursanci po ukończeniu kursu kwalifikacja wstępna uzupełniająca przyspieszona przewóz osób posiadają wiedzę merytoryczną, umiejętności praktyczne oraz kompetencje społeczne z zakresu programowego przedmiotowego kursu, czyli przede wszystkim:

 • stosują obowiązujące przepisy,
 • charakteryzują i omawiają bezpieczeństwo, obsługę i logistykę w transporcie,
 • posiadają umiejętność załadowania pojazdu zgodnie z zasadami bhp i zasadami prawidłowego użytkowania pojazdu,
 • definiują i omawiają przepisy regulujące przewóz towarów,
 • stosują zasady komunikacji interpersonalnej z innymi uczestnikami ruchu drogowego,
 • wykazują umiejętność stosowania kompetencji społecznych, np. umiejętność współpracy w zespole, odpowiedniego zarządzania czasem, cierpliwości, dążenia do zamierzonego celu, samokształcenia się,
 • posiadają umiejętność optymalizacji zużycia paliwa oraz jazdy w warunkach specjalnych.

Sposób weryfikacji osiągnięcia efektów uczenia się

Kursant po ukończeniu kursu Kwalifikacja wstępna uzupełniająca przyspieszona przewóz osób otrzymuje wewnętrzny test sprawdzający wiedzę teoretyczną. Ponadto ma prawo przystąpić do egzaminu państwowego teoretycznego, zdawanego przed komisją powołaną przez Urząd Wojewódzki, w celu weryfikacji zdobytej przez niego wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych oraz uzyskania przedmiotowych uprawnień.

Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Brak wyników.
Koszt przypadający na 1 uczestnika netto 900,00 zł
Koszt przypadający na 1 uczestnika brutto 900,00 zł
Koszt osobogodziny netto 25,71 zł
Koszt osobogodziny brutto 25,71 zł

Adres realizacji usługi

Pokaż adres

ul. Dębowa 1, 42-700 Lubliniec, woj. śląskie

Zajęcia teoretyczne - Lubliniec, ul. Dębowa 1 Plac manewrowy - Lubliniec, ul. Dębowa 1 Jazdy w ruchu miejskim - teren woj. śląskiego

Udogodnienia w miejscu realizacji usługi

 • Klimatyzacja
 • Wi-fi
 • Udogodnienia dla osób z niepełnosprawnościami
 • Laboratorium komputerowe

Zajęcia poprowadzą

Więcej informacji
Zdjęcie Wiesław Adamus

Wiesław Adamus

Część praktyczna - 2,5 godziny.
Uprawnienia instruktora kat. B, B+E, C, C+E, D od 2004 roku.
Wieloletni kierowca samochodu ciężarowego oraz autobusu, w tym kierowca w transporcie międzynarodowym.
Od 2004 roku instruktor nauki jazdy kat. B, B+E, C, C+E, D.
Uprawnienia na przewóz osób i rzeczy. Uprawnienia ADR.
Doświadczenie w realizacji szkoleń od 2004 roku.
średnie
Adres e-mail instruktora podany jest na platformie (jest to obligatoryjne podczas dodawania do karty osoby prowadzącej zajęcia), lecz nie jest od ogólnodostępny - nie jest widoczny w karcie usługi.

Zdjęcie Monika Adamus

Monika Adamus

Część teoretyczna - 32,5 godzin.
Trener/wykładowca kursów kwalifikacji DIAGNO-TEST od 2021 roku. Wykształcenie wyższe.
Doświadczenie jako trener/wykładowca od 2021 roku.
Adres e-mail instruktora podany jest na platformie (jest to obligatoryjne podczas dodawania do karty osoby prowadzącej zajęcia), lecz nie jest od ogólnodostępny - nie jest widoczny w karcie usługi.

Kontakt

Pokaż
Zdjęcie Grzegorz Ryt

Grzegorz Ryt

email: grzegorz.ryt@diagno-test.pl

tel: (+48) 518 549 302

Informacje dodatkowe

Pokaż szczegóły

Informacje o materiałach dla uczestników usługi

Materiały jakie uczestnik otrzymuje na własność:

- skrypt szkoleniowy "Kierowca Zawodowy",

- zeszyt, długopis.

Warunki uczestnictwa

- ukończone 21 lat,

- prawo jazdy kat. B,

- uprawnienia kwalifikacji wstępnej przewóz rzeczy,

- orzeczenie lekarskie uzyskane od Lekarza Medycyny Pracy stwierdzające brak przeciwwskazań do pracy jako kierowca,

- orzeczenie psychologiczne uzyskane od uprawnionego Lekarza Psychologa stwierdzające brak przeciwwskazań do pracy jako kierowca.

Uczestnikiem szkolenia może zostać osoba, która przebywa w Polsce co najmniej 185 dni w roku lub studiuje w RP od co najmniej 6. miesięcy, bądź obywatel państwa spoza UE, który ma zamiar pracować jako kierowca w firmie mającej siedzibę w RP.

Informacje dodatkowe

Zajęcia teoretyczne realizowane są indywidualnie, stacjonarnie na komputerze z siedziby Ośrodka. Program obejmuje 32,5 godzin zegarowych zajęć teoretycznych oraz 2,5 godzin zegarowych zajęć praktycznych.

Część praktyczna realizowana w terminie 13 - 14.01.2022 r. Dzień i godzinę tej części uczestnik przekazuje Operatorowi drogą mailową.

Cena 900,00 PLN obejmuje koszt kursu.

Dofinansowaniu nie podlega:

- ustawowy koszt badań lekarskich - 200,00 PLN
- ustawowy koszt badań psychologicznych - 150,00 PLN

- koszt egzaminu państwowego przed Urzędem Wojewódzkim - 100,00 PLN.

W celu uzyskania świadectwa kwalifikacji zawodowej wymagane jest zdanie egzaminu państwowego.

Istnieje możliwość odbycia badań w siedzibie naszego Ośrodka (środy: psycholog godz. 14:00, lekarz godz. 14:30).

Ciasteczka>