Usługa - Kwalifikacja Wstępna Przyspieszona Uzupełniająca 35 H Kat.C wraz z egzaminem państwowym

Logo Ośrodek Szkolenia Kierowców Tadeusz Wawrzyniak

4.8/5 z 1562 ocen

Tytuł Kwalifikacja Wstępna Przyspieszona Uzupełniająca 35 H Kat.C wraz z egzaminem państwowym

Numer usługi 2021/09/21/14190/1177446

Dostawca usług Ośrodek Szkolenia Kierowców Tadeusz Wawrzyniak

Miejsce usługi Konin

Dostępność Usługa otwarta

Forma świadczenia stacjonarna

Status usługi opublikowana

PLN

1 200,00 zł netto za osobę

1 200,00 zł brutto za osobę

34,29 zł netto za osobogodzinę

34,29 zł brutto za osobogodzinę

Zapisz się
Zapisany 1 uczestnik

Informacje o usłudze

Pokaż szczegóły
Sposób dofinansowania:

wsparcie dla osób indywidualnych

Grupa docelowa usługi:

Osoby, które ukończyły kurs Kwalifikacji Wstępnej Przyspieszonej Kat. D. Osoby które chcą wykonywać drogowy transport rzeczy. Kurs kierowany jest dla uczestników projektu Dobre Kwalifikacje- lepsza przyszłość

Minimalna liczba uczestników: 1
Maksymalna liczba uczestników: 25
Data zakończenia rekrutacji: 02-10-2021
Liczba godzin usługi: 35
Podstawa uzyskania wpisu do świadczenia usługi: Certyfikat systemu zarządzania jakością wg. ISO 9001:2015 (PN-EN ISO 9001:2015) - w zakresie usług szkoleniowych

Ramowy program usługi

Pokaż program

*Część teoretyczna realizowana jest z wykorzystaniem specjalistycznego oprogramowania

komputerowego w sali ośrodka, pod nadzorem trenera/wykładowcy. Uczestnik ma obowiązek realizować szkolenie zgodnie z harmonogramem.

*Część praktyczna ustalana jest indywidualnie

*Po ukończeniu kursu kierowca przystępuje do obowiązkowego egzaminu państwowego w Ośrodku, w którym odbywał kurs. Testy kwalifikacyjne przeprowadza komisja egzaminacyjna, składająca się z trzech członków, z których Wojewoda Wielkopolski wskazuje jednego do pełnienia funkcji przewodniczącego.

NAZWA PRZEDMIOTU/TEMATYKA LICZBA ZAJĘĆ TEORII LICZBA ZAJĘĆ PRAKTYCZNYCH OGÓŁEM
Kwalifikacja wstępna uzupełniająca w zakresie bloku programowego C1, C1+E, C, C+E
1. Szkolenie zaawansowane w racjonalnej jeździe z uwzględnieniem przepisów bezpieczeństwa 21,5
2. Stosowanie przepisów 6
3. Bezpieczeństwo, obsługa i logistyka w aspekcie zdrowia, ruchu drogowego i środowiska 5
TEORIA+ PRAKTYKA 32,5 2,5 35 H

Warunki uczestnictwa

Posiadanie aktualnego orzeczenia lekarskiego i psychologicznego oraz ważnego prawa jazdy . Dla uczestników projektu Dobre kwalifikacje- lepsza przyszłość warunkiem uczestnictwa jest zdanie egzaminu "Test kwalifikacji wstępnej przyspieszonej uzupełniającej 35 h Kat.C" w terminie wyznaczonym przez komisję egzaminacyjną z Wojewódzkiego Urzędu Marszałkowskiego, o którym Ośrodek powiadomi uczestnika z wyprzedzeniem. Kandydat na kierowcę zawodowego, który ukończy kurs kwalifikacji wstępnej przyśpieszonej uzupełniającej  i otrzyma świadectwo kwalifikacji zawodowej po egzaminie państwowym, ma obowiązek przed rozpoczęciem pracy, jako kierowca zawodowy  wymienić prawo jazdy. W tym celu składa do wydziału komunikacji kopie dokumentów: świadectwo kwalifikacji zawodowej, orzeczenia lekarskie i psychologiczne

Część praktyczna usługi jest ustalana indywidualnie z uczestnikiem usługi

Należy mieć na uwadze kwestię zmienności i zdarzeń losowych.

EGZAMIN WYMAGANY: "Test kwalifikacyjny Kwalifikacja Wstępna Przyspieszona Uzupełniająca 35 h Kat. C" - UCZESTNIK JEST OBOWIĄZANY GO ODBYĆ W PIERWSZYM, WYZNACZONYM PZREZ OŚRODEK TERMINIE.

Ze względu na różne zdarzenia losowe, zajęcia mogą się odbywać z innym prowadzącym.

Kurs przygotowany został dla kierowców pragnących zdobyć uprawnienia do wykonywania zawodu na pojazdach kategorii C, C1, C+E, C1+E. Na kursie zostanie przedstawiona gruntowna wiedza z zakresu racjonalnej jazdy, z uwzględnieniem przepisów bezpieczeństwa, stosowania obowiązujących przepisów, bezpieczeństwa, obsługi i logistyki w aspekcie zdrowia, ruchu drogowego i środowiska. Celem kursu i prezentowanego na nim materiału jest przygotowanie kursanta do zdania państwowego testu kwalifikacyjnego i otrzymania przez niego karty kwalifikacji kierowcy. Kurs jest uzupełnieniem i poszerzeniem wiedzy dla osób które ukończyły wcześniej Kurs Kwalifikacji na przewóz osób.

Szczegółowy Harmongram usługi zanajduje się w siedzibie ośrodka szkolenia Kierowców.

Harmonogram usługi

Przedmiot / temat zajęćData realizacji zajęćGodzina rozpoczęciaGodzina zakończeniaLiczba godzin
Przedmiot / temat zajęć
CZĘŚĆ TEORETYCZNA (od 04.10.2021 do 30.10.2021) = 32,5 h
Data realizacji zajęć
04-10-2021
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
08:01
Liczba godzin
00:01
Przedmiot / temat zajęć
CZĘŚĆ PRAKTYCZNA ( od 31.10 do 06.11.2021)=10 h
Data realizacji zajęć
31-10-2021
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
08:01
Liczba godzin
00:01

Główny cel usługi

Pokaż

Cel edukacyjny

Celem kursu kwalifikacji wstępnej przyspieszonej uzupełniającej 35 h Kat.C. jest nabycie i poszerzenie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych. Kurs przygotowany został dla kierowców pragnących zdobyć uprawnienia do wykonywania zawodu na pojazdach kategorii C, C1, C+E, C1+E. Na kursie zostanie przedstawiona gruntowna wiedza z zakresu racjonalnej jazdy, z uwzględnieniem przepisów bezpieczeństwa, stosowania obowiązujących przepisów, bezpieczeństwa, obsługi i logistyki w aspekcie zdrowia.

Efekty uczenia się

Uczestnik kursu po jego zakończeniu powinien mieć wiedzę oraz umiejętności w zakresie racjonalnej i bezpiecznej jazdy, z uwzględnieniem aktualnych przepisów dla pojazdów kategorii C, C1, C+E, C1+E. Znana mu będzie również znajomość obsługi i logistyki w aspekcie zdrowia, ruchu drogowego  i środowiska, umożliwiająca optymalizację i poprawę warunków w środowisku pracy. Zdobyta przez uczestnika wiedza pozwoli mu również na wykorzystanie jej w warunkach ćwiczeń praktycznych oraz. Efektem usługi będzie również przygotowanie uczestnika do zdania egzaminu przed komisją z Urzędu Wojewódzkiego. Potwierdzeniem będzie otrzymanie świadectwa kwalifikacji, które jest niezbędne do wykonywania zawodu kierowcy.

Sposób weryfikacji osiągnięcia efektów uczenia się

Egzamin

Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Brak wyników.
Koszt przypadający na 1 uczestnika netto 1 200,00 zł
Koszt przypadający na 1 uczestnika brutto 1 200,00 zł
Koszt osobogodziny netto 34,29 zł
Koszt osobogodziny brutto 34,29 zł

Adres realizacji usługi

Pokaż adres

ul. Zakładowa 7, 62-510 Konin, woj. wielkopolskie

Praktyka- plac manewrowy Konin ul. Przemysłowa 85

Udogodnienia w miejscu realizacji usługi

  • Wi-fi
  • Udogodnienia dla osób z niepełnosprawnościami
  • Laboratorium komputerowe

Zajęcia poprowadzą

Więcej informacji
Zdjęcie Janusz Nowinowski

Janusz Nowinowski

WYKŁADOWCA POSIADA WIELOLETNIE DOŚWIADCZENIE .

Kontakt

Pokaż
Zdjęcie Tadeusz Wawrzyniak

Tadeusz Wawrzyniak

email: oskwawrzyniak@o2.pl

tel: (+48) 603 671 571

Informacje dodatkowe

Pokaż szczegóły

Informacje o materiałach dla uczestników usługi

Wykłady, książka,płyta

Warunki uczestnictwa

Warunkiem rozpoczęcia kursu jest ukończony kurs z Kwalifikcji Wstepnej Przyspieszonej na przewóz rzeczy.

Informacje dodatkowe

NA CENĘ USŁUGI SKŁADA SIĘ:

CAŁKOWITY KOSZT KURSU wraz z egzaminem – 1200,00 ZŁ

Płyta CD  z testami

Ciasteczka>