Usługa - Administrowanie budynkami użyteczności publicznej w praktyce -2 -dniowe warsztaty szkoleniowe. Certyfikowane szkolenie .

Logo Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER Magdalena Wolniewicz-Kesaria

4.5/5 z 884 ocen

Tytuł Administrowanie budynkami użyteczności publicznej w praktyce -2 -dniowe warsztaty szkoleniowe. Certyfikowane szkolenie .

Numer usługi 2021/09/21/8282/1177445

Dostawca usług Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER Magdalena Wolniewicz-Kesaria

Dostępność Usługa otwarta

Forma świadczenia zdalna w czasie rzeczywistym

Status usługi opublikowana

PLN

1 150,00 zł netto za osobę

1 414,50 zł brutto za osobę

95,83 zł netto za osobogodzinę

117,88 zł brutto za osobogodzinę

Zapisz się
Zapisanych 0 uczestników

Informacje o usłudze

Pokaż szczegóły
Sposób dofinansowania:

wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników

Grupa docelowa usługi:

Szkolenie skierowane jest do administratorów i zarządców obiektów użyteczności publicznej, którzy z mocy prawa odpowiadają za stan techniczny zarządzanych przez nich obiektów, a w tym wykonują prace budowlane i remonty.

Minimalna liczba uczestników: 2
Maksymalna liczba uczestników: 15
Data zakończenia rekrutacji: 16-01-2022
Liczba godzin usługi: 12
Podstawa uzyskania wpisu do świadczenia usługi: Znak Jakości TGLS Quality Alliance

Ramowy program usługi

Pokaż program

Grupa docelowa

Szkolenie skierowane jest do administratorów i zarządców obiektów użyteczności publicznej, którzy z mocy prawa odpowiadają za stan techniczny zarządzanych przez nich obiektów, a w tym wykonują prace budowlane i remonty.

Program szkolenia:

Moduł I – Obowiązki i odpowiedzialność administratora i zarządcy budynku użyteczności publicznej:
• obowiązki wynikające z przepisów prawa,
• zadania,
• źródła informacji o stanie technicznym obiektu budowlanego,
• gdzie w książce obiektu budowlanego wpisać podstawowe informacje o obiekcie, jego właścicielu i zarządcy.

Moduł II - Rodzaje i terminy wykonywania obowiązkowych kontroli i przeglądów:
• elementów budowlanych,
• instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska,
• instalacji gazowych i kominowych,
• kotłów i instalacji z kotłami,
• klimatyzacji,
• wyposażenia p.poż.

Moduł III – Przeprowadzanie i dokumentowania obowiązkowych kontroli:
• jakie elementy obiektu budowlanego muszą być skontrolowane i dlaczego,
• zawartość protokołu z kontroli – co ma zawierać i czemu to służy,
• gdzie w książce obiektu budowlanego rejestrować informacje zawarte w protokołach z kontroli.

Moduł IV – Wykorzystanie i realizacja zaleceń zawartych w protokołach z kontroli:
• prace z zakresu bieżącej konserwacji,
• roboty remontowe i budowlane,
• zmiany sposobu użytkowania
• gdzie i jak w książce obiektu budowlanego rejestrować realizację robót budowlanych.

Moduł V – Zagrożenia w eksploatacji obiektów budowlanych:
• zagrożenia w okresie zimowym,
• powodzie,
• bezpieczeństwo pożarowe,
• bezpieczeństwo instalacji elektrycznych,
• dokumentowanie w książce obiektu budowlanego awarii i katastrof budowlanych.

W przypadku szkolenia w formule on-line modyfikacji mogą ulec forma i sposób realizacji zaplanowanych dla Państwa ćwiczeń.

Harmonogram usługi

Przedmiot / temat zajęćData realizacji zajęćGodzina rozpoczęciaGodzina zakończeniaLiczba godzin
Przedmiot / temat zajęć
Administrowanie budynkami użyteczności publicznej w praktyce -2 -dniowe warsztaty szkoleniowe.
Data realizacji zajęć
24-01-2022
Godzina rozpoczęcia
10:00
Godzina zakończenia
18:00
Liczba godzin
08:00
Przedmiot / temat zajęć
Administrowanie budynkami użyteczności publicznej w praktyce -2 -dniowe warsztaty szkoleniowe.
Data realizacji zajęć
25-01-2022
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
17:00
Liczba godzin
08:00

Główny cel usługi

Pokaż

Cel edukacyjny

Szkolenie stanowi kompendium praktycznej wiedzy w zakresie stosowania w praktyce zarządcy i administratora nieruchomości przepisów ustawy prawo budowlane, oraz niektórych aktów wykonawczych. Omówione zostaną na przepisy dotyczące obowiązków zarządcy obiektu użyteczności publicznej w zakresie zapewnienia bieżącej bezpiecznej eksploatacji obiektu budowlanego, oraz przepisy regulujące realizację robót remontowych i modernizacyjnych.

Efekty uczenia się

Wiedza:

- Uczestnik posiada wiedzę z zakresu administrowania budynkami użyteczności publicznej

Umiejętności:

- Dzięki dyskusjom na forum grupy oraz ćwiczeniom, studiom przypadków, scenkom rodzajowym uczestnik potrafi odpowiednio reagować w różnych sytuacjach związanych z wykonywanym zawodem

- potrafi unikać najczęściej popełnianych błędów

Kompetencje społeczne : 

- uczestnik umie identyfikować własny styl uczenia się i wybierać sposoby dalszego kształcenia, akceptować różnorodność postaw i opinii w kontaktach interpersonalnych

- uczestnik posiada umiejętność samokształcenia się, rozumie znaczenie komunikacji interpersonalnej oraz potrafi prawidłowo identyfikować i rozstrzygać dylematy związane z wykonywaniem zawodu.

Sposób weryfikacji osiągnięcia efektów uczenia się

Usługa będzie rejestrowana w celu kontroli i audytu. Wizerunek uczestników szkolenia będzie rejestrowany.

Walidacja usługi odbędzie się poprzez arkusz ankiety ewaluacyjnej w formie 5 pytań otwartych oraz 5 zamkniętych. 

Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Brak wyników.
Koszt przypadający na 1 uczestnika netto 1 150,00 zł
Koszt przypadający na 1 uczestnika brutto 1 414,50 zł
Koszt osobogodziny netto 95,83 zł
Koszt osobogodziny brutto 117,88 zł

Zajęcia poprowadzą

Więcej informacji
Zdjęcie dr Bartłomiej Latos

dr Bartłomiej Latos

Radca prawny, doktor prawa, Arbiter Sądu Arbitrażowego przy Dolnośląskiej Izbie Gospodarczej. Na bieżąco współpracuje z podmiotami Skarbu Państwa (zarząd drogami krajowymi, budownictwo drogowe) oraz prywatnymi przedsiębiorcami z branży budowlanej i remontowo-konstrukcyjnej. Doradza również w kwestiach prawnych jednostkom samorządu terytorialnego. Członek Komisji Praw Człowieka przy Krajowej Radzie Radców Prawnych oraz przedstawiciel Krajowej Rady Radców Prawnych przy Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Budowlanego. Laureat wyróżnienia w konkursie "Profesjonaliści Forbesa 2012 - Zawody Zaufania Publicznego", w kategorii Radca Prawny w województwie dolnośląskim. Specjalizuje się w tematyce prawa budowlanego, nieruchomości oraz zagospodarowania przestrzennego.

Kontakt

Pokaż
Zdjęcie Angelika Poznańska

Angelika Poznańska

email: a.poznanska@szkolenia-semper.pl

tel: (+48) 570 590 060

Informacje dodatkowe

Pokaż szczegóły

Informacje o materiałach dla uczestników usługi

  • otrzymujesz certyfikat wydany przez jedną z wiodących firm szkoleniowych w Polsce
  • materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej
  • masz dostęp do konsultacji poszkoleniowych w formie e-mail do 4 tygodni po zrealizowanym szkoleniu
  • otrzymujesz indywidualną kartę rabatową upoważniającą do 10% zniżki na wszystkie kolejne szkolenia stacjonarne i online organizowane przez Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER

Warunki uczestnictwa

Zgłoszenia można dokonywać poprzez portal BUR

Inwestycja:

1150.00zł netto (+23% VAT)
 

Dla jednostek budżetowych finansujących udział w szkoleniu w minimum 70% lub w całości ze środków publicznych stawka podatku VAT = zw.

Informacje dodatkowe

Cena zawiera:
-uczestnictwo w szkoleniu on-line
-materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej
-renomowany certyfikat potwierdzający ukończenie szkolenia (w wersji elektronicznej lub papierowej)
-konsultacje poszkoleniowe
-10% zniżki na wszystkie kolejne szkolenia otwarte i on-line organizowane przez Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER

Warunki techniczne

Pokaż warunki techniczne

Warunki techniczne

  1. Platforma /rodzaj komunikatora, za pośrednictwem którego prowadzona będzie usługa - Platforma Zoom (https://zoom-video.pl/)
  2. Minimalne wymagania sprzętowe, jakie musi spełniać komputer Uczestnika lub inne urządzenie do zdalnej komunikacji - komputer, laptop lub inne urządzenie z dostępem do internetu
  3. Minimalne wymagania dotyczące parametrów łącza sieciowego, jakim musi dysponować Uczestnik - minimalna prędkość łącza: 512 KB/sek
  4. Niezbędne oprogramowanie umożliwiające Uczestnikom dostęp do prezentowanych treści i materiałów - komputer, laptop lub inne urządzenie z dostępem do internetu. Nie ma potrzeby instalowania specjalnego oprogramowania.
  5. Okres ważności linku umożliwiającego uczestnictwo w spotkaniu on-line -  do momentu zakończenia szkolenia 
  6. Potrzebna jest zainstalowana najbardziej aktualna oficjalna wersja jednej z przeglądarek: Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, Edge lub Opera. Procesor dwurdzeniowy 2GHz lub lepszy (zalecany czterordzeniowy); 2GB pamięci RAM (zalecane 4GB lub więcej); System operacyjny taki jak Windows 8 (zalecany Windows 10), Mac OS wersja 10.13 (zalecana najnowsza wersja), Linux, Chrome OS. Łącze internetowe o minimalnej przepustowości do zapewnienia transmisji dźwięku 512Kb/s, zalecane  min. 2 Mb/s oraz min. 1 Mb/s do zapewnienia transmisji łącznie dźwięku i wizji, zalecane min. 2,5 Mb/s.
Ciasteczka>