Usługa - Change Management Practitioner. Akredytowane szkolenie z międzynarodowym egzaminem. *** DOSKAM (II) - forma zdalna

Logo DOSKAM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

4.7/5 z 532 ocen

Tytuł Change Management Practitioner. Akredytowane szkolenie z międzynarodowym egzaminem. *** DOSKAM (II) - forma zdalna

Numer usługi 2021/09/20/15157/1177127

Dostawca usług DOSKAM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Dostępność Usługa otwarta

Forma świadczenia zdalna w czasie rzeczywistym

Status usługi opublikowana

PLN

1 990,00 zł netto za osobę

1 990,00 zł brutto za osobę

248,75 zł netto za osobogodzinę

248,75 zł brutto za osobogodzinę

Zapisz się
Zapisanych 0 uczestników

Informacje o usłudze

Pokaż szczegóły
Sposób dofinansowania:

wsparcie dla osób indywidualnych

wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników

Grupa docelowa usługi:

Szkolenie jest skierowane do:

 • menedżerów zmian i aspirujących menedżerów zmian
 • kluczowych pracowników zaangażowanych w projektowanie, opracowywanie i dostarczanie programów zmian, w tym: Liderów Zmian, Agentów Zmian, Menedżerów Zmian Biznesowych
 • osób wdrażających zmianę np. Menedżerów Programu
 • osób wspierających zmianę np. Kierowników liniowych
 • osób posiadających certyfikat Change Management Foundation
Minimalna liczba uczestników: 3
Maksymalna liczba uczestników: 8
Data zakończenia rekrutacji: 27-01-2022
Liczba godzin usługi: 8
Podstawa uzyskania wpisu do świadczenia usługi: Standard Usługi Szkoleniowo-Rozwojowej PIFS SUS 2.0

Ramowy program usługi

Pokaż program

Akredytowany program szkolenia i certyfikacji Change Management Practitioner został opracowany przez APMG International – brytyjską organizację akredytacyjną we współpracy z The Change Management Institute (CMI) – globalnym, niekomercyjnym stowarzyszeniem menedżerów ds. zmian. Program szkolenia służy rozwinięciu podstawowych kompetencji efektywnego udziału w zespole ds. zmian, zarządzania zmianą oraz przygotowuje do przystąpienia do międzynarodowego egzaminu certyfikacyjnego Change Management Practitioner. Szkolenie Change Management Practitioner jest adresowane do kluczowych osób, które biorą odpowiedzialność za inicjatywy zmian, które powinny posiadać praktyczną znajomość zasad zarządzania zmianą, które muszą znać stosowaną terminologię i wybrane teorie stojące za praktyką zarządzania zmianą. W szkoleniu mogą wziąć udział osoby, które zdały akredytowany egzamin Change Management Foundation. 
Nie ma dodatkowych warunków niezbędnych do spełnienia, by udział w usłudze pozwolił na osiągniecie głównego celu. 
 

ZAKRES TEMATYCZNY:

Dzień I

 • Kluczowe zasady definiowania tego, czego powinni nauczyć się wszyscy zaangażowani w inicjatywę na rzecz zmian
 • Zarządzanie projektami – inicjatywy, projekty i programy dotyczące zmian
 • Utrzymanie zmiany:
  • Dźwignie zmiany
  • Poziomy akceptacji zmiany
  • Systemy wzmacniające zmianę
 • Przećwiczenie elementów egzaminu Change Management Practitioner – omówienie
 • Podsumowanie i przygotowanie do egzaminu Change Management Practitioner
 • Egzamin Change Management Practitioner


Podczas szkolenia, poza realizacją precyzyjnie ułożonego programu nauczania, każdy uczestnik będzie mógł otrzymać odpowiedzi na ważne dla siebie pytania z zakresu objętym szkoleniem oraz będzie mieć możliwość czerpać z doświadczeń innych uczestników. Każdy moduł szkoleniowy daje szansę na zdefiniowanie własnych dalszych obszarów rozwojowych.
Szkolenie prowadzone jest w formie online i wykorzystuje interaktywne formy - ćwiczenia, zadania indywidualne, testy, wymiana opinii i doświadczeń, rozmowy na żywo. 

EGZAMIN:

 • Egzamin jest prowadzony w formie testu jednokrotnego wyboru.
 • Test składa się łącznie z 80 pytań.
 • Czas na rozwiązanie testu wynosi 150 min.
 • Do zaliczenia wymagane jest co najmniej 40 prawidłowych odpowiedzi.
 • Zakres egzaminu obejmuje wszystkie obszary programu nauczania Change Management Practitioner przekazywany na akredytowanym szkoleniu oraz umiejętność zastosowania modeli, technik i metod przekazanych na szkoleniu Change Management Foundation
 • Wymagane jest udzielenie odpowiedzi na wszystkie pytania.

W czasie zajęć przewidziane są przerwy: 9:30-:9:45, 11:15-11:30, 13:00-14:00

Harmonogram usługi

Przedmiot / temat zajęćData realizacji zajęćGodzina rozpoczęciaGodzina zakończeniaLiczba godzin
Przedmiot / temat zajęć
Kluczowe zasady definiowania tego, czego powinni nauczyć się wszyscy zaangażowani w inicjatywę na rzecz. Zarządzanie projektami – inicjatywy, projekty i programy. (wykład, ćwiczenie, czat)
Data realizacji zajęć
01-02-2022
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
09:45
Liczba godzin
01:45
Przedmiot / temat zajęć
Zarządzanie projektami – inicjatywy, projekty i programy dotyczące zmian. Utrzymanie zmiany. Dźwignie zmiany. Poziomy akceptacji zmiany. Systemy wzmacniające zmianę. (wykład, ćwiczenie, czat)
Data realizacji zajęć
01-02-2022
Godzina rozpoczęcia
09:45
Godzina zakończenia
11:45
Liczba godzin
02:00
Przedmiot / temat zajęć
Przećwiczenie elementów egzaminu Change Management Practitioner – omówienie. Podsumowanie i przygotowanie do egzaminu Change Management Practitioner. (ćwiczenie, czat, rozmowa na żywo)
Data realizacji zajęć
01-02-2022
Godzina rozpoczęcia
11:45
Godzina zakończenia
14:00
Liczba godzin
02:15
Przedmiot / temat zajęć
Egzamin Change Management Practitioner
Data realizacji zajęć
01-02-2022
Godzina rozpoczęcia
14:00
Godzina zakończenia
16:40
Liczba godzin
02:40

Główny cel usługi

Pokaż

Cel edukacyjny

Usługa ”Change Management Practitioner” przygotowuje do udziału w pracach zespołu ds. zmian, pełnienia roli agenta zmiany i menedżera zmiany oraz efektywnego wspierania procesów zmian w każdej roli w organizacji oraz skutecznego zarządzania zmianą. Szkolenie przygotowuje do akredytowanego egzaminu Change Management Practitioner.

Efekty uczenia się

Po ukończeniu szkolenia uczestnik:

 • Definiuje czynniki organizacyjne stymulujące inicjatywę zmian i powiązania, które ma z dowolnymi strukturami zarządzania (np. zarządzanie strategiczne, programowe lub projektowe)
 • Określa jasne reguły, zgodnie z którymi w przypadku zmiany organizacyjnej różne role mogą wspierać i podtrzymywać proces zmian.
 • Przygotowuje inicjatywy na rzecz zmian, w tym do budowy zespołu zmiany, wpływając na jego efektywność
 • Definiuje wnioski w dyskusjach na temat tego, jak przygotować ludzi do zmian, włącznie z planowaniem nauki i kwestii motywacyjnych istotnych dla różnych ról oraz typów ludzi
 • Wyjaśnia współpracownikom różnicę pomiędzy zmianą organizacji a przemianą ludzką i definiuje praktyczne działania przywódcze na różnych etapy zmiany
 • Charakteryzuje i mapuje interesariuszy zmian oraz wspiera ich  w budowaniu i utrzymywaniu zaangażowania interesariuszy
 • Projektuje plan komunikacji dla inicjatywy dotyczącej zmian, z uwzględnieniem różnych interesariuszy i odpowiednimi kanałami komunikacyjnymi
 • Definiuje oznaki oporu wobec zmian i planuje działania mające na celu ich złagodzenie
 • Definiuje gamę dźwigni, za pomocą których zmiana może zostać utrzymana i wbudowana w organizację

W efekcie zdanego egzaminu uczestnik otrzymuje międzynarodowy certyfikat Change Management Practitioner potwierdzający zdobycie kwalifikacji z zakresu zarządzania zmianą. 

Sposób weryfikacji osiągnięcia efektów uczenia się

Efekty kształcenia będą weryfikowane na bieżąco przy pomocy mini-testów wiedzy po każdym module oraz zostaną zweryfikowane podczas egzaminu próbnego realizowanego w trakcie zajęć. Dla przystępujacych do akredytowanego egzaminu efekty ksztacenia zostaną zweryfikowane podczas egzaminu.

Czy usługa pozwala na zdobycie innych kwalifikacji?

Uznawane kwalifikacje

Pytanie 4: Czy dokument jest certyfikatem, dla którego wypracowano system walidacji i certyfikowania efektów uczenia się na poziomie międzynarodowym (lista zidentyfikowanych certyfikatów w pkt 2c opracowania)?

Certyfikat Change Management Practitioner jest wydawany przez międzynarodową organizację akredytacyjną APM Group Ltd w partnerstwie z Change Management Institute (CMI).

Warunki uznania kwalifikacji

Nazwa/Kategoria Podmiotu prowadzącego walidację DOSKAM Sp. z o.o.
Podmiot prowadzący walidację jest zarejestrowany w BUR Tak
Nazwa/Kategoria Podmiotu certyfikującego APM Group Ltd.
Podmiot certyfikujący jest zarejestrowany w BUR Nie
Podstawa prawna dla Podmiotów/kategorii Podmiotów uprawnione do realizacji procesów walidacji i certyfikowania na mocy innych przepisów prawa
Koszt przypadający na 1 uczestnika netto 1 990,00 zł
Koszt przypadający na 1 uczestnika brutto 1 990,00 zł
Koszt osobogodziny netto 248,75 zł
Koszt osobogodziny brutto 248,75 zł
w tym koszt walidacji netto 90,00 zł
w tym koszt walidacji brutto 90,00 zł
w tym koszt certyfikowania netto 1 450,00 zł
w tym koszt certyfikowania brutto 1 450,00 zł

Zajęcia poprowadzą

Więcej informacji
Zdjęcie Katarzyna Wolna-Belska

Katarzyna Wolna-Belska

Certyfikowany Trener AgilePM®. Certyfikowany Trener Scrum Master. Certyfikowany Trener i Facylitator Change Management.
Doradca, konsultant, coach. Specjalizuje się w metodyce Agile, Zarządzaniu Projektami, Metodzie Scrum, Change Management, Management 3.0, Budowaniem Zespołu, Facylitacją zespołów, Coachingiem zespołowym. Project Manager z ponad dwudziestoletnim doświadczeniem. Kieruje zespołami stacjonarnymi i rozproszonymi. Posiada ponad czternastoletnie doświadczenie w branży rozwojowej. Założycielka i Prezes firmy doradczo-szkoleniowej Doskam obecnej na rynku od 15. lat. Autorka licznych programów szkoleniowych i procesów rozwojowych realizowanych metodą SEB (Szkolenia Efektywne Biznesowo)
Zrealizowała ponad 8000 godzin szkoleniowych, 200 godzin sesji coachingowych i ok. 400 godzin doradztwa dla korporacji, dużych przedsiębiorstw oraz firm z sektora MSP jak również administracji publicznej.
Konsultant rozwoju biznesu. Realizuje sesje Executive & Business coaching. Wykorzystuje swoje praktyczne doświadczenia wynikające z pełnienia funkcji Prezesa Zarządu, Dyrektora Zarządzającego i Project Managera. Certyfikowany Trener Biznesu Level Expert.
Posiada certyfikat Master Business Trainer Level Expert, oraz dyplom Management and Marketing International Education Society. Absolwentka Zarządzania i Marketingu w Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej w Katowicach oraz studiów podyplomowych w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu – Zarządzanie Projektem.

Kontakt

Pokaż
Zdjęcie Marek Belski

Marek Belski

email: m.belski@doskam.pl

tel: (+48) 663 310 112

Informacje dodatkowe

Pokaż szczegóły

Informacje o materiałach dla uczestników usługi

 • Akredytowane materiały szkoleniowe Change Management Practitioner w wersji dokumentu pdf do pobrania.
 • Materiały egzaminacyjne:
  • Wskazówki dla osób przystępujących do egzaminu (przed egzaminem)
  • Przykładowy formularz egzaminacyjny (przed egzaminem)
  • Test egzaminacyjny rozwiązywany na komputerze
 • po ukończeniu zajęć uczestnik otrzyma zaświadczenie ukończenia szkolenia . Po zdaniu egzaminu międzynarodowego - również stosowny certyfikat wystawiony przez APMG International (w wersji cyfrowej).

Warunki uczestnictwa

 • Zdany egzamin Change Management Foundation i udostępnienie organizatorowi skanu tego certyfikatu
 • Wypełnienie i odesłanie formularza Umowy-Zgłoszenia Doskam
 • Udzielenie indywidualnej zgody na przetwarzanie danych osobowych
 • Zapisanie się na usługę najpóźniej 4 dni przed rozpoczęciem usługi
 • Posiadanie na egzaminie dowodu tożsamości ze zdjęciem
 • Akceptacja warunków uczestnictwa w egzaminie i przestrzegania zasad 
 • Podczas egzaminu przebywanie w pomieszczeniu bez obecności innych osób
 • Dokonanie rejestracji uczestnika w systemie egzaminacyjnym instytucji certyfkującej - APMG International
 • Podczas egzaminu można korzystać z pomocy podręcznika "The Effective Change Manager’s Handbook". Podręcznik jest wyłącznie w wersji anglojęzycznej i nie jest częścią materiałów szkoleniowych dostarczanych przez Organizatora. Można go zakupić w cenie 290 zł brutto + koszty wysyłki (w przedziale od 15 do 30 zł).

Informacje dodatkowe

 • Przed złożeniem wniosku prosimy o kontakt  na adres info@doskam.pl lub tel. 663 310 112 w celu potwierdzenia dostępności miejsca.
 • Firma Doskam Sp. z o.o. jest niepubliczną placówką kształcenia ustawicznego  w związku z tym jest zwolniona z podatku VAT od prowadzonych przez Firmę szkoleń na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a ustawy o VAT. 
 • Firma Doskam sp. z o.o. jest akredytowaną przez APMG International organizacją szkoleniową (Accredited Training Organization). Akredytacja dotyczy szkoleń i egzaminów AgilePM®, Change Management, ABC Scrum Master.
 • Organizator zastrzega sobie prawo odwołania szkolenia w przypadku nie zebrania się grupy 4-osobowej.
 • Osobą prowadzącą szkolenie jest p. K. Wolna-Belska, egzamin - p. M. Belski.

Warunki techniczne

Pokaż warunki techniczne

Warunki techniczne

WARUNKI TECHNICZNE:

Platforma /rodzaj komunikatora, za pośrednictwem którego prowadzona będzie usługa:

 • Szkolenie prowadzone jest za pośrednictwem platformy Zoom.

Minimalne wymagania sprzętowe, jakie musi spełniać komputer Uczestnika lub inne urządzenie do zdalnej komunikacji:

 • komputer PC z systemem Operacyjnym Windows 7/8.x/10 albo komputer MacBook z systemem Mac OS X 10.5 lub wyższym,
 •  kamera o rozdzielczości min 640 x 480 pix.,
 • mikrofon i głośnik (zestaw słuchawkowy jest niedozwolony na egzaminie).

Minimalne wymagania dotyczące parametrów łącza sieciowego, jakim musi dysponować Uczestnik:

 • łącze internetowe: min download: 40 Mb/s, upload 8 Mb/s. Łącze winno być stabilne (nie zrywać połączenia).

Niezbędne oprogramowanie umożliwiające Uczestnikom dostęp do prezentowanych treści i materiałów:

 • przeglądarka internetowa Google Chrome (preferowana) lub Mozilla Firefox w najnowszych wersjach,
 • przeglądarka plików pdf (np. Adobe Acrobat Reader),
 • czytnik plików doc. np. MS Word lub OpenOffice,
 • opcjonalnie - klient (aplikacja) Zoom.

Okres ważności linku umożliwiającego uczestnictwo w spotkaniu online:

 • link jest ważny na godzinę przed rozpoczęciem usługi do momentu zakończenia całego szkolenia. Na każdy dzień usługi uczestnik otrzymuje inny link.
Ciasteczka>