Usługa - Handel Comarch ERP XL w wersji zaawansowanej + B2B

Logo "PORTAL"-KOMPLEKSOWE ROZWIĄZANIA INFORMATYCZNE DAWID KOZIOROWSKI

5/5 z 54 ocen

Tytuł Handel Comarch ERP XL w wersji zaawansowanej + B2B

Numer usługi 2021/09/15/18021/1172566

Dostawca usług "PORTAL"-KOMPLEKSOWE ROZWIĄZANIA INFORMATYCZNE DAWID KOZIOROWSKI

Miejsce usługi Kielce

Dostępność Usługa otwarta

Forma świadczenia stacjonarna

Status usługi opublikowana

PLN

1 400,00 zł netto za osobę

1 400,00 zł brutto za osobę

100,00 zł netto za osobogodzinę

100,00 zł brutto za osobogodzinę

Zapisz się
Zapisanych 0 uczestników

Informacje o usłudze

Pokaż szczegóły
Sposób dofinansowania:

wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników

Grupa docelowa usługi:

Kurs jest przeznaczony dla osób chcących uzyskać kwalifikacje w zakresie sprzedaży, szczególnie dla handlowców.

Minimalna liczba uczestników: 2
Maksymalna liczba uczestników: 10
Data zakończenia rekrutacji: 02-11-2021
Liczba godzin usługi: 14
Podstawa uzyskania wpisu do świadczenia usługi: Certyfikat VCC Akademia Edukacyjna

Ramowy program usługi

Pokaż program

1. Struktura faktury sprzedaży, faktury wewnętrznej, dokumentów WZ i paragonu

2. Generowanie faktury i korekty faktury do paragonu

3. Generowanie raportu sprzedaży i korekty raportu sprzedaży

4. Faktury zbiorcze - Spinacz dokumentów WZ

5. Faktury zaliczkowe oraz częściowe ich rozliczenie

6. Korekty dokumentów sprzedaży

7. Dokumenty korygujące - zasady korygowania ilości, wartości i stawki VAT

8. Domyślne parametry pobierane z karty kontrahenta na dokument

9. Kontrahent docelowy – zmiana kontrahenta na dokumencie

10. Płatnik – zmiana kontrahenta na dokumencie

11. Sprzedaż z wybranego magazynu, sprzedaż ze wszystkich dostępnych magazynów

12. Dodawanie pozycji na dokument – pojedyncze pozycje, według receptury, według zaznaczonej listy

13. Sprzedaż w różnych jednostkach miary

14. Kalkulacja ceny sprzedaży – rabaty dla kontrahenta, rabaty za ilość, płatność, waluta transakcji

15. Ewidencja dostaw, kolejki rozchodowania FIFO, LIFO, wg daty ważności, ręczny wybór partii

16. Kontrola rozchodowanych dostaw według przypisanych cech – wybór, zmiana dostawy

17. Sprzedaż z/ bez wydania towaru z magazynu

18. Sprzedaż towaru przy pomocy formularza „łatwa sprzedaż” – przekształcanie dokumentu do faktury 

lub paragonu

19. Wprowadzanie rezerwacji na towar

20. Sprzedaż zarezerwowanego towaru dla klienta

21. Spinacz korekt dokumentów WZ

22. Rejestracja wpłaty/wypłaty z poziomu dokumentu

23. Zarządzanie płatnościami na dokumencie

24. Dokumenty FS/WZ a ZS

25. Zatwierdzenie dokumentów – związek z dokumentami magazynowymi i stanami towarów w

systemie

26. Struktura udzielonego rabatu

27. Statystyka dokumentu

28. Wykorzystanie atrybutów

29. Business Intelligence dla właściciela

- projektowanie wielopłaszczyznowych raportów i zestawień w module Business Intelligence

- definiowanie połączeń do różnego typu źródeł danych

30. B2B dla handlowców

e-commerce (platforma B2B):

- definiowanie widocznego opisu i zdjęć

- dostępności towaru

- konfiguracja tagów

- dołączanie załączników

- tworzenie indywidualnej oferty per kontrahent

- definiowanie indywidualnego poziomu cen dla wybranego kontrahenta

Harmonogram usługi

Przedmiot / temat zajęćData realizacji zajęćGodzina rozpoczęciaGodzina zakończeniaLiczba godzin
Przedmiot / temat zajęć
Struktura faktury sprzedaży, faktury wewnętrznej, dokumentów WZ i paragonu, generowanie faktury i korekty faktury do paragonu, generowanie raportu sprzedaży i jego korekty, faktury zbiorcze.
Data realizacji zajęć
03-11-2021
Godzina rozpoczęcia
10:00
Godzina zakończenia
13:00
Liczba godzin
03:00
Przedmiot / temat zajęć
PRZERWA
Data realizacji zajęć
03-11-2021
Godzina rozpoczęcia
13:00
Godzina zakończenia
13:15
Liczba godzin
00:15
Przedmiot / temat zajęć
Faktury zaliczkowe oraz częściowe ich rozliczenie, korekty dokumentów sprzedaży, dokumenty korygujące (zasady korygowania ilości, wartości i stawki VAT).
Data realizacji zajęć
03-11-2021
Godzina rozpoczęcia
13:15
Godzina zakończenia
15:30
Liczba godzin
02:15
Przedmiot / temat zajęć
Domyślne parametry pobierane z karty kontrahenta na dokument, kontrahent docelowy, sprzedaż z wybranego magazynu, ze wszystkich dostępnych magazynów, dodawanie pozycji na dokument.
Data realizacji zajęć
04-11-2021
Godzina rozpoczęcia
10:00
Godzina zakończenia
13:00
Liczba godzin
03:00
Przedmiot / temat zajęć
PRZERWA
Data realizacji zajęć
04-11-2021
Godzina rozpoczęcia
13:00
Godzina zakończenia
13:15
Liczba godzin
00:15
Przedmiot / temat zajęć
Ewidencja dostaw, kolejki rozchodowania FIFO, LIFO, kontrola rozchodowanych dostaw, sprzedaż z lub bez wydania towaru z magazynu, sprzedaż towaru przy pomocy formularza „łatwa sprzedaż”.
Data realizacji zajęć
04-11-2021
Godzina rozpoczęcia
13:15
Godzina zakończenia
15:30
Liczba godzin
02:15

Główny cel usługi

Pokaż

Cel edukacyjny

Celem szkolenia jest nabycie przez Uczestników podstawowej wiedzy oraz zdobycie praktycznej umiejętności obsługi modułu Comarch ERP XL Sprzedaż w zakresie szczegółowej obsługi operacji handlowych.

Efekty uczenia się

1. Uczestnik po zakończonym kursie:

- potrafi wykorzystać w praktyce wiedzę nabytą podczas kursu,

- potrafi posługiwać się modułem Sprzedaż COMARCH ERP XL,

- zna strukturę faktury sprzedaży, faktury wewnętrznej, dokumentów WZ i paragonu,

- potrafi wygenerować faktury i korekty faktury do paragonu,

- potrafi wygenerować raport sprzedaży i korektę raportu sprzedaży,

- potrafi tworzyć faktury zbiorcze, korzystając ze spinacza dokumentów WZ

- potrafi tworzyć faktury zaliczkowe oraz częściowo je rozliczać,

- potrafi tworzyć korekty dokumentów sprzedaży,

- potrafi tworzyć dokumenty korygujące,

- zna zasady korygowania ilości, wartości i stawki VAT,

- wie jak wykorzystać domyślne parametry pobierane z karty kontrahenta na dokument,

- potrafi dokonać zmiany kontrahenta na dokumencie,

- potrafi wykonać sprzedaż z wybranego magazynu i ze wszystkich dostępnych magazynów,

- potrafi dodawać pozycje na dokument – pojedyncze pozycje, według receptury, według zaznaczonej listy

- potrafi dokonać sprzedaży w różnych jednostkach miary,

- potrafi wykonać kalkulację ceny sprzedaży – ustawić rabaty dla kontrahenta, rabaty za ilość, płatność, walutę transakcji,

- potrafi prowadzić ewidencję dostaw, kolejki rozchodowania FIFO, LIFO, wg daty ważności, ręczny wybór partii,

- potrafi skontrolować rozchodowane dostawy według przypisanych cech – wybór, zmiana dostawy,

- potrafi wykonać sprzedaż z lub bez wydania towaru z magazynu,

18. Sprzedaż towaru przy pomocy formularza „łatwa sprzedaż” – przekształcanie dokumentu do faktury

lub paragonu,

- potrafi prowadzić rezerwacje na towar,

- potrafi sprzedać zarezerwowany dla klienta towar,

- potrafi korzystać ze spinacza korekt dokumentów WZ,

- potrafi rejestrować wpłaty i wypłaty z poziomu dokumentu,

- potrafi zarządzać płatnościami na dokumencie,

- potrafi korzystać z dokumentów FS/WZ a ZS,

- potrafi zatwierdzać dokumenty – zna związek z dokumentami magazynowymi i stanami towarów w

systemie,

- zna strukturę udzielonego rabatu,

- zna statystykę dokumentu,

- potrafi wykorzystywać atrybuty,

- potrafi korzystać z Business Intelligence,

- potrafi projektować wielopłaszczyznowe raporty i zestawienia w module Business Intelligence,

- potrafi definiować połączenia do różnego typu źródeł danych,

- potrafi definiować widoczny opis i zdjęcia,

- potrafi ustawić dostępności towaru,

- potrafi skonfigurować tagi,

- potrafi dołączać załączniki,

- potrafi tworzyć indywidualne oferty dla kontrahentów,

- potrafi zdefiniować indywidualny poziom cen dla wybranego kontrahenta.

Sposób weryfikacji osiągnięcia efektów uczenia się

Egzamin wewnętrzny.

Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Brak wyników.
Koszt przypadający na 1 uczestnika netto 1 400,00 zł
Koszt przypadający na 1 uczestnika brutto 1 400,00 zł
Koszt osobogodziny netto 100,00 zł
Koszt osobogodziny brutto 100,00 zł

Adres realizacji usługi

Pokaż adres

ul. Tytusa Chałubińskiego 13, 25-619 Kielce, woj. świętokrzyskie

Udogodnienia w miejscu realizacji usługi

  • Wi-fi
  • Laboratorium komputerowe

Zajęcia poprowadzą

Więcej informacji
Zdjęcie Paweł Dymanus

Paweł Dymanus

Programista i wdrożeniowiec. Inż. Elektroniki i Telekomunikacji. Absolwent Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie
 Posiada umiejętności w budowaniu raportów, analiz z wykorzystaniem T-SQL dla MSSQL, raportów Crystal Reports opartych o bazy danych MSSQL ,Administracja bazami danych MSSQL.
Posiada certyfikaty Profesjonalisty z zakresu Comarch Business Intelligence, Comarch ERP XL Logistyka i Produkcja, a także techniczny certyfikat z zakresu Comarch ERP XL.

Prowadzi szkolenia z zakresu Business Intelligence, a także aplikacji e-commerce (e-sklep, B2B) i mobile (Mobilna Sprzedaż, Mobilny Magazynier).

Na co dzień rozwiązuje zgłoszenia użytkowników i monitoruje pracę systemów informatycznych.

Uczestnik wielu projektów wdrożeniowych systemu ERP XL w następujących firmach:
 
• Elzat Sp. z o.o.
• ZPRE „ Jedlicze” Sp. z o.o.
• Lood is Good sp. z o.o.
• Techsterowniki Spółka z o.o. sp. K
• Kiernia Sp. z o.o.
• Comtel Group Spółka z .o.o. sp. k.
• NovaPartners Sp z o.o. sp. k.
• Sepio Sp. z o.o.
 
 
Zarządzał głównie projektami związanymi z logistyką i magazynami (moduły: Zamówienia, Mobilna Sprzedaż, WMS Magazynier i Zarządzanie), Business Intelligence  oraz stworzył szereg dodatków programistycznych rozbudowujących podstawowe funkcjonalności systemu Comarch ERP XL.

Kontakt

Pokaż
Zdjęcie Dawid Koziorowski

Dawid Koziorowski

email: dokumenty@portal.sklep.pl

tel: (+48) 791 217 001

Informacje dodatkowe

Pokaż szczegóły

Informacje o materiałach dla uczestników usługi

Autorskie materiały i skrypty.

Informacje dodatkowe

1 godzina = 45minut.

Ciasteczka>