Usługa - Szkolenie: Podstawy technologii tłocznictwa (OP1)

Logo EMT-SYSTEMS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

4.5/5 z 1423 ocen

Tytuł Szkolenie: Podstawy technologii tłocznictwa (OP1)

Numer usługi 2021/09/15/5274/1171480

Dostawca usług EMT-SYSTEMS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Miejsce usługi Gliwice

Dostępność Usługa otwarta

Forma świadczenia stacjonarna

Status usługi opublikowana

PLN

2 699,95 zł netto za osobę

3 320,94 zł brutto za osobę

128,57 zł netto za osobogodzinę

158,14 zł brutto za osobogodzinę

Zapisz się
Zapisanych 0 uczestników

Informacje o usłudze

Pokaż szczegóły
Sposób dofinansowania:

wsparcie dla osób indywidualnych

wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników

Grupa docelowa usługi:

Szkolenie kierowane jest do osób, które chcą nabyć bądź pogłębić wiedzę z zakresu tworzyw sztucznych, metod ich otrzymywania oraz przetwórstwa, a także konstruktorów,  projektantów elementów z tworzyw sztucznych. „Usługa również adresowana dla uczestników projektu Kierunek Kariera Zawodowa”

Minimalna liczba uczestników: 6
Maksymalna liczba uczestników: 10
Liczba godzin usługi: 21
Podstawa uzyskania wpisu do świadczenia usługi: Certyfikat systemu zarządzania jakością wg. ISO 9001:2015 (PN-EN ISO 9001:2015) - w zakresie usług szkoleniowych

Ramowy program usługi

Pokaż program

Program szkolenia:

Dzień 1

 • Wprowadzenie
 • Produkcja stali i aluminium
  • Produkcja stali wielkopiecowa
  • Produkcja stali w procesie HISARNA
  • Produkcja aluminium
 • Podstawowe terminy
  • Granica plastyczności
  • Granica wytrzymałości
  • Moduł Younga
  • Krzywa naprężenia materiału
  • Odkształcenie i płynięcie materiału
  • Siła i praca
  • Formowalność
  • Jednostki miary i parametry
  • Skale twardości (Brinella, Rockwella, Vickersa)
 • Gatunki stali i oznaczenia
  • Powłoki materiałów
  • Hot Deep Galvanized
  • Electrogalvanized
  • Zinc-Magnesium
  • Wady jakościowe materiałów
 • Podstawy konstrukcji prasy i matrycy
  • Technologia tłoczenia
  • Operacje (gięcie, cięcie, wywijanie, dotłaczanie, dogniatanie, rozcinanie, etc.)
 • Klasyfikacja matryc i ich budowa
  • Projektowanie matrycy
  • Układy elektryczne w matrycach
  • Układy pneumatyczne w matrycach
  • Matryce wielostemplowe
  • Rowki ciągnące
  • Elementy matryc (noże, stemple, trzymaki, sprężyny gazowe, etc.)
  • Wymagania przy projektowaniu operacji tłoczenia
  • Wytwarzanie matryc
  • Materiały matrycowe
  • Uruchamianie i próby na matrycach
  • Parametryzacja maszyny i optymalizacja
 • Inżynieria procesu na tłoczni
  • Głębokie tłoczenie i rozciąganie
  • Proces formowania
  • Proces gięcia
  • Szlifowanie matryc, polerowanie (kierunki, materiały i narzędzia)
  • Wady jakościowe (powierzchniowe, geometryczne)
  • Pofalowanie
  • Pękanie
  • Springback
  • Metody eliminacji
  • Materiały do formowania i stale do głębokiego tłoczenia
  • Tarcie, zużycie i smarowanie podczas formowanie blachnia
  • Łuszczenie
  • Zużycie adhezyjne
  • Utlenianie
  • Zużycie gruzełkowe
  • Metody sprawdzania jakości części (Osełkowanie, Ligh room, analiza obrazu, pomiary przewężeń)
  • Hydroforming
  • Hot forming
  • AHSS i wykroje spawane

Dzień 2

 • Powłoki stosowane w matrycach + metody utwardzania
  • Flame hardening
  • Induction hardening
  • Azotowanie jarzeniowe
  • PVD
  • CVD
 • Produkcja wykrojów
  • Przygotowanie linii do produkcji
  • Linie do wykrojów
  • Szybkie linie do wykrojów
  • Matryce do wykrojów
  • Różnice względem matryc tłoczących
  • Budowa matryc do wykrojów i sterowanie
  • Matryce kształtowe
  • Matryce oscylacyjne
  • Uruchamianie matryc do wykrojów
 • Matryce tryoutowe
  • Materiały do produkcji matryc testowych
  • Symulator matryc i walidacja
 • Walce w procesach tłoczniowych
  • Walce posuwu
  • Walce wciągające
  • Prostowanie rolkowe
  • Typy walców
 • Organizacja tłoczni
  • Projektowanie
  • Układ
  • Zapewnienie jakości poprzez kontrolę
  • Problemy wynikające z niewłaściwej organizacji tłoczni (zwoje, wykroje, transport)
 • Optymalizacja procesu
  • Wydajność maszyny
  • Optymalizacja materiału
  • SMED
 • Problemy z technologią produkcyjną
  • Planowanie: dostawy zwojów, zamówienia
  • Zagadnienia techniczne i ekonomiczne
  • Generatory kosztów na tłoczni i ich optymalizacja

Utrzymanie ruchu pras
 • Typy pras i ich konstrukcja
  • Napęd suwaka
  • Prasy mechaniczne
  • Określanie parametrów charakterystycznych
  • Suwak
  • Układ regulacji
  • Układ przeciwwagi suwaka
  • Układ pneumatyczny
  • Układ hydrauliczny
  • Smarowanie
  • Serwoprasy
  • Prasy hydrauliczne
  • Napęd suwaka
  • Układ napędowy
  • Olej hydrauliczny
  • Ograniczanie i tłumienie ruchów
  • Ryglowanie suwaka
  • Wymiana matryc
  • Obsługa matryc
  • Urządzenia do mocowania matryc
  • Prasy typu C

Dzień 3

 • Diagnostyka pras
  • Równoległość suwaka
  • Luzy na panewkach
  • Luzy na ślizgach suwaka
  • Luzy na ślizgach aparatu ciągowego
  • Pre-akceleracja
  • Układ sprzęgło-hamulec
  • Układ sprzęgła i hamulca
  • Przeciwwaga
 • Ciężkie awarie i zapobieganie (podstawy diagnostyki maszyn)
  • Podstawy wibroakustyki (układy napędowe + łożyska)
  • Analiza prądowa (silniki indukcyjne: ISO 20958)
 • Utrzymanie ruchu na tłoczni
  • Podział utrzymania ruchu
  • Elektryczny przegląd maszyn
  • Mechaniczny przegląd maszyn
  • Najczęstsze usterki
 • Systemy Zrządzania Produkcją
  • ISO9001 System Zarządzania Jakością
  • ISO 14001 System Zarządzania Środowiskowego
  • OHSAS 18001 System zarządzania BHP
 • Bezpieczeństwo prasy i certyfikacja
  • Zapobieganie wypadkom
  • Ustawodawstwo
  • Europejskie wymogi bezpieczeństwa
  • Oznakowanie CE
  • Wymagania dla użytkownika
  • Praca manualna/ półautomatyczna
 • Factory 4.0
  • Definicje
  • Aktualne trendy

Warunki niezbędne do osiągnięcia celu usługi: Ogólna wiedza techniczna oraz znajomość tematyki kursu.


Emt-Systems Sp. z o. o. zastrzega sobie prawo do nieuruchomienia szkolenia w przypadku niewystarczającej liczby zgłoszeń (min. 6 uczestników). W tej sytuacji uczestnik zostanie poinformowany o najbliższym możliwym do zrealizowania terminie.

Warunki organizacyjne:

Prezentujemy najczęściej występujące wady oraz sposoby ich usuwania. Wyświetlamy unikatowe materiały filmowe z technologii obróbki plastycznej z dogłębną analizą procesu.

Każdy z uczestników szkolenia otrzymuje skrypt szkoleniowy, notes i długopis.

„Zawarto umowę z WUP Kraków w ramach projektu Kierunek Kariera Zawodowa”

Szkolenie adresowane do osób indywidualnych i pracowników firm, chcących zdobyć nowe kompetencje z tego zakresu i posiadających ogólną wiedzę techniczną oraz znajomość tematyki kursu.

Harmonogram usługi

Przedmiot / temat zajęćData realizacji zajęćGodzina rozpoczęciaGodzina zakończeniaLiczba godzin
Przedmiot / temat zajęć
Dzień 1
Data realizacji zajęć
17-01-2022
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
16:00
Liczba godzin
07:00
Przedmiot / temat zajęć
Dzień 2
Data realizacji zajęć
18-01-2022
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
16:00
Liczba godzin
07:00
Przedmiot / temat zajęć
Dzień 3
Data realizacji zajęć
19-01-2022
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
16:00
Liczba godzin
07:00

Główny cel usługi

Pokaż

Cel edukacyjny

Szkolenie potwierdza nabycie praktycznej wiedzy z zakresu metod kształtowania za pomocą tłocznictwa, inżynierii procesu na tłoczni, oraz wiedzy dot. typów i elementów pras, matryc, a także wpływu parametrów materiałów na formowalność. Kurs przygotowuje do projektowania procesu tłoczenia oraz właściwego planowania i optymalizacji kosztów związanych z technologią produkcyjną, jak również do diagnostyki pras, prawidłowego utrzymania ruchu na tłoczni oraz radzenia sobie z problemami i awariami.

Efekty uczenia się

Po ukończeniu szkolenia uczestnik:

 • wymienia i opisuje wpływ poszczególnych parametrów materiałów na formowalność
 • opisuje budowę różnych typów matryc i zasadę ich działania
 • omawia kolejne etapy projektowania procesu tłoczenia
 • opisuje zasadę działania i budowę różnych typów pras
 • diagnozuje najważniejsze elementy pras
 • wymienia i opisuje metody optymalizacji procesu produkcyjnego

Sposób weryfikacji osiągnięcia efektów uczenia się

Test na zakończenie szkolenia.

Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Brak wyników.
Koszt przypadający na 1 uczestnika netto 2 699,95 zł
Koszt przypadający na 1 uczestnika brutto 3 320,94 zł
Koszt osobogodziny netto 128,57 zł
Koszt osobogodziny brutto 158,14 zł

Adres realizacji usługi

Pokaż adres

ul. Bojkowska 35A, 44-100 Gliwice, woj. śląskie

Siedziba Centrum Szkoleń Inżynierskich, na którą składają się biura, pracownie i laboratoria szkoleniowe – znajduje się w doskonałej lokalizacji, niedaleko zjazdu z A4 (zjazd Sośnica). Szkolenia prowadzone są w budynku nr 3 Cechownia przy ulicy Bojkowskiej 35A na terenie kompleksu inwestycyjnego "Nowe Gliwice".

Udogodnienia w miejscu realizacji usługi

 • Klimatyzacja
 • Wi-fi
 • Laboratorium komputerowe

Zajęcia poprowadzą

Więcej informacji
Brak wyników.

Kontakt

Pokaż
Zdjęcie Katarzyna Miłoszewska

Katarzyna Miłoszewska

email: katarzyna.miloszewska@emt-systems.pl

tel: (+48) 506 589 491

Informacje dodatkowe

Pokaż szczegóły

Informacje o materiałach dla uczestników usługi

Każdy z uczestników szkolenia otrzymuje skrypt szkoleniowy, notes i długopis.

Ciasteczka>