Usługa - Elektrokoagulacja Kraków

Logo BROADWAY BEAUTY ŻANETA GORTAT-STANISŁAWSKA

4.7/5 z 790 ocen

Tytuł Elektrokoagulacja Kraków

Numer usługi 2021/09/14/12578/1171042

Dostawca usług BROADWAY BEAUTY ŻANETA GORTAT-STANISŁAWSKA

Miejsce usługi Kraków

Dostępność Usługa otwarta

Forma świadczenia stacjonarna

Status usługi opublikowana

PLN

700,00 zł netto za osobę

700,00 zł brutto za osobę

116,67 zł netto za osobogodzinę

116,67 zł brutto za osobogodzinę

Zapisz się
Zapisanych 0 uczestników

Informacje o usłudze

Pokaż szczegóły
Sposób dofinansowania:

wsparcie dla osób indywidualnych

wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników

Grupa docelowa usługi:

Do szkolenia może przystąpić każdy

Minimalna liczba uczestników: 1
Maksymalna liczba uczestników: 3
Data zakończenia rekrutacji: 06-10-2021
Liczba godzin usługi: 6
Podstawa uzyskania wpisu do świadczenia usługi: Standard Usługi Szkoleniowo-Rozwojowej PIFS SUS 2.0

Ramowy program usługi

Pokaż program

Teoria

Wymagania sanitarne do wykonywania zabiegów kosmetycznych z zastosowaniem specjalistycznych urządzeń zabiegowych

 • Aseptyka i higiena w gabinecie zabiegowym oraz BHP  wykonywania zabiegów
 • Środki dezynfekcyjne, środki i akcesoria higieniczne do zabiegu

Wywiad z klientem – dokumentacja 

 • Formularz świadomej zgody klienta na wykonanie zabiegu
 • Wskazania i przeciwwskazania do zabiegów z prądu o wysokiej częstotliwości
 • Zalecenia przedzabiegowe i pozabiegowe 

Podstawy anatomii i fizjologii skóry 

 • Budowa skóry i tkanki podskórnej
 • Funkcje i fizjologia skóry
 • Reakcja skóry i tkanki podskórnej na prąd o wysokiej częstotliwości
 • Zmiany skórne poddawane zabiegom elektrokoagulacji i ich rozpoznawanie

Urządzenie EP-300 -zastosowanie zabiegowe

 • Budowa i działanie urządzenia EP-300
 • Zasady obsługi oraz środki bezpieczeństwa
 • Cele zabiegowe – dobór igieł do elektrokoagulacji oraz elektrod zabiegowych, dobór parametrów pracy urządzenia do poszczególnych zabiegów
 • Techniki i etapy wykonywania poszczególnych zabiegów z użyciem urządzenia EP-300 i z zastosowaniem prądu o wysokiej częstotliwości (epilacja, zamykanie naczynek, usuwanie zmian skórnych)

Praktyka

Wykonanie zabiegu pokazowego na modelce przez szkoleniowca z omówieniem poszczególnych etapów przygotowania i przeprowadzenia zabiegu oraz techniki jego wykonywania 

Przygotowanie modelek do zabiegu

 • Indywidualny wywiad z modelką, diagnostyka, wykluczenie przeciwwskazań, określenie zakresu zabiegu i metody jego wykonania
 • uzyskanie zgody na wykonanie zabiegu oraz przetwarzanie danych osobowych, przekazanie zaleceń pozabiegowych

Przygotowanie stanowisk pracy do zabiegu przez uczestników szkolenia

 • Środki dezynfekcyjne, akcesoria higieniczne
 • Urządzenie EP-300 – ustawienie parametrów do zabiegu i trybu pracy (dobór elektrod)

Etapowe wykonywanie zabiegu według instrukcji szkoleniowca

 • Dobór elektrod i parametrów pracy urządzenia do określonego celu i obszaru zabiegowego
 • Kontrolowanie techniki przygotowania obszaru zabiegowego, techniki pracy elektrodami zgodnie z celem zabiegowym

 Końcowa ocena efektu zabiegowego przez szkoleniowca w odniesieniu do zabiegów wykonanych przez każdego z uczestników szkolenia.

Harmonogram usługi

Przedmiot / temat zajęćData realizacji zajęćGodzina rozpoczęciaGodzina zakończeniaLiczba godzin
Przedmiot / temat zajęć
Część organizacyjna: omówienie planu szkolenia, sprawdzenie obecności, wpisanie tematów do Dziennika zajęć, zorganizowanie stanowisk pracy
Data realizacji zajęć
07-10-2021
Godzina rozpoczęcia
10:00
Godzina zakończenia
10:30
Liczba godzin
00:30
Przedmiot / temat zajęć
Wykład szkoleniowy co to jest elektrokoagulacja, mechanizm działania, rodzaje elektrod, skóra po zabiegu, objawy niepożądane, wskazania i przeciwwskazania do wykonania zabiegu,
Data realizacji zajęć
07-10-2021
Godzina rozpoczęcia
10:30
Godzina zakończenia
11:00
Liczba godzin
00:30
Przedmiot / temat zajęć
pokaz przez trenera - zamknięcie kilku naczynek) Samodzielna praca uczestnika na modelce (1), formularz świadomej zgody i wywiad medyczny, wykluczenie przeciwwskazań, demakijaż i dezynfekcja skóry,
Data realizacji zajęć
07-10-2021
Godzina rozpoczęcia
11:00
Godzina zakończenia
12:00
Liczba godzin
01:00
Przedmiot / temat zajęć
Samodzielna praca uczestnika na modelce (2), formularz świadomej zgody i wywiad medyczny, wykluczenie przeciwwskazań, demakijaż i dezynfekcja skóry,
Data realizacji zajęć
07-10-2021
Godzina rozpoczęcia
12:00
Godzina zakończenia
13:00
Liczba godzin
01:00
Przedmiot / temat zajęć
Przerwa obiadowa
Data realizacji zajęć
07-10-2021
Godzina rozpoczęcia
13:00
Godzina zakończenia
13:30
Liczba godzin
00:30
Przedmiot / temat zajęć
Samodzielna praca uczestnika na modelce (3), formularz świadomej zgody i wywiad medyczny, dobór odpowiedniej elektrody, zabieg, ocena efektu, zalecenia pozabiegowe.
Data realizacji zajęć
07-10-2021
Godzina rozpoczęcia
13:30
Godzina zakończenia
15:00
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Podsumowanie dnia. Ocena uczestników przez trenera z wpisem do protokołu egzaminacyjnego. Przesłanie materiałów szkoleniowych uczestnikom. Wydanie zaświadczeń i certyfikatów.
Data realizacji zajęć
07-10-2021
Godzina rozpoczęcia
15:00
Godzina zakończenia
16:00
Liczba godzin
01:00

Główny cel usługi

Pokaż

Cel edukacyjny

Celem szkolenia jest nabycie przez uczestnika wiedzy teoretycznej oraz umiejętności praktycznych, umożliwiających samodzielne wykonywanie zabiegów kosmetologicznych z przykładowym zastosowaniem specjalistycznego urządzenia do różnych celów zabiegowych takich jak: epilacja, zamykanie naczynek krwionośnych, usuwanie włókniaków i innych zmian skórnych. W toku uczenia uczestnik nabywa kompetencje społeczne potrafi komunikować się z klientem w celu określenia jego potrzeb oraz oczekiwań.

Efekty uczenia się

Uczestnik szkolenia, który je ukończył, spełnił wymagania do otrzymania zaliczenia oraz otrzymał zaświadczenie o ukończeniu szkolenia, posiada następujący zasób wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych:

Wiedza:

Charakteryzuje wymagania sanitarne do wykonywania zabiegów kosmetycznych, w szczególności z zastosowaniem specjalistycznych urządzeń zabiegowych. Wyróżnia budowę anatomiczną skóry, jej funkcje, w jaki sposób skóa oraz tkanki podskórne reagują na prądf o wysokiej częstotliwości. Rozpoznaje zmiany skórne, które mogą być usuwane z zastosowaniem termolizy. Wyróżnia zastosowanie urządzenia EP-300, w jaki sposób je obsługiwać, na czym polega zabieg z zastosowaniem prądu o wysokiej częstotliwości, poszczególne etapy i technikę wykonywania zabiegów. Dobiera elektrody do poszczególnych rodzajów zabiegów oraz celu zabiegowego. 

Umiejętności

Dobiera odpowiednie środki dezynfekcyjne i higieniczne do przygotowania zabiegu oraz się nimi posługuje. Przeprowadza z klientem wywiad, określa cel zabiegowy oraz dobiera odpowiednie metody zabiegowe. Ustala czy nie występują przeciwwskazania do zabiegu z zastosowaniem prądu. Opisuje budowę i fizjologię skóy, określa wpływ prądu o wysokiej częstotliwości na skórę i tkankę podskórną oraz ich oddziaływanie zabiegowe. Rozpoznaje zmiany skórne, które mogą być poddane zabiegowi termolizy. Dobiera odpowiednie preparatu do zabiegu, środki kosmetyczne i higieniczne, akcesoria oraz prawidłowo je stosuje. Obsługuje urządzenie EP-300 i odpowiednio dobiera parametry pracy urządzenia do indywidualnie określonego celu i zakresu zabiegu oraz dobiera odpowiednie elektrody. Przygotowuje stanowisko pracy do zabiego oraz przeprowadza zabieg z użyciem urządzenia EP-300 w określonym obszarze skóry w zakresie ustalonym z klientem.

Kompetencje społeczne

Wykorzystuje i stosuje w praktyce zasób posiadanej i nabytej wiedzy oraz umiejętności z poczuciem odpowiedzialności za swoje działania. Komunikuje się z klientem w celu określenia kego potrzeb oraz oczekiwań, przeprowadza wywiad, przekazuje klientowi wskazania do zabiegu i opisuje spodziewane efekty zabiegu oraz zalecany tryb pielęgnacji pozabiegowej. Ustala występowanie przeciwwskazań wykluczających wykonanie zabiegu

Sposób weryfikacji osiągnięcia efektów uczenia się

W trakcie trwania usług szkoleniowiec weryfikuje na bieżąco poziom uzyskanej wiedzy teoretycznej kursanta w oparciu na zadawane pytanie i udzielone odpowiedzi. Sprawdzane są również umiejętności praktyczne w formie demonstracji na modelkach w trakcie trwania szkolenia (umiejętność zaplanowania i przygotowania zabiegu, wykonywanie poszczególnych etapów zabiegu w sposób zgodny z instrukcjami szkoleniowca, opartymi na programie części praktycznej szkolenia oraz uzyskanie efektu końcowego wykonanego zabiegu zgodnego z zaplanowanym celem zabiegowym, higiena pracy, umiejętność).

Aby otrzymać pozytywną ocenę należy spełnić poniższe formy zaliczenia

a. 100 % obecność na zajęciach realizowanych zgodnie z programem szkolenia

b. aktywny udział w zajęciach

c. pozytywny wynik egzaminu sprawdzającego poziom uzyskanej wiedzy teoretycznej zgodnie z programem szkolenia (do uzyskania oceny pozytywnej wymagane jest udzielenie przez uczestnika szkolenia minimum 61% odpowiedzi poprawnych.)

d. pozytywna ocena nabytych umiejętności praktycznych na podstawie sposobu przygotowania i wykonywania zabiegu kosmetologicznego w trakcie szkolenia oraz uzyskanego efektu końcowego.

Prowadzący szkolenie dokumentuje powyższe wydanym Certyfikatem ukończenia szkolenia i zaświadczeniem zdobytych umiejętności.

Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Brak wyników.
Koszt przypadający na 1 uczestnika netto 700,00 zł
Koszt przypadający na 1 uczestnika brutto 700,00 zł
Koszt osobogodziny netto 116,67 zł
Koszt osobogodziny brutto 116,67 zł

Adres realizacji usługi

Pokaż adres

al. 29 Listopada 155C, 31-406 Kraków, woj. małopolskie

Placówka Broadway Beauty

Udogodnienia w miejscu realizacji usługi

 • Klimatyzacja
 • Wi-fi

Zajęcia poprowadzą

Więcej informacji
Zdjęcie Joanna Nawotka

Joanna Nawotka

Kosmetolog
Od października 2012 do czerwca 2013 praca na umowę zlecenie dla szkoły, stylizacja paznokci, makijaże dzienne, makijaże wieczorowe, doradztwo kosmetyczne, promocja szkoły
Od maja 2012 do września 2012 odbycie praktyk w salonie kosmetycznym ,,Zdrowie i Uroda’’ w Aleksandrowie Łódzkim.
Od listopada 2015r do lutego 2016r odbycie stażu w Gabinecie Kosmetyczno - Podologicznym Kama
Od marca 2016r praca na umowę zlecenie w Gabinecie Kosmetyczno – Podologicznym Kama
Od czerwca 2016r do grudnnia 2016r praca na umowę zlecenie w Gabinecie Kosmetologicznym ,,Kosmetolog Anna Batko''
Od kwietnia 2017r do chwili obecnej własna działalność ,,Mobilna Kosmetologia Joanna''

2013 – 2015 Studia Magisterskie, Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Wydział Farmaceutyczny, kierunek Kosmetologia
2010 – 2013 Studia Licencjackie, Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, kierunek Kosmetologia, specjalizacja Podologia

23.01.2012 Kurs przekłuwania ciała Sensuos Nails
30.06.2014 Kurs Mezoterapii Mikroigłowej Elzet
24.11.2015 Zdobienie paznokci Kosmetik Professional
07.07.2016 Szkolenie z makijażu permanentnego Kosmetik Professional
09.04.2018 Stylizacja rzęs marki Perfect Lashes
Przedłużanie rzęs metodą 1:1 oraz metoda objętościowa 2D-8D Secret Lashes
Aplikacja i stylizacja rzęs Secret Lashes
07.06.2018 Kurs Mezoterapii Igłowej Broadway Beauty
Kurs Makijażu Permanentnego all about hand painted Broadway Beauty
Kurs z zastosowania peelingów chemicznych Peel Mission

Kontakt

Pokaż
Zdjęcie Joanna Górka

Joanna Górka

email: dofinansowanie@broadwaybeauty.pl

tel: (+48) 510 746 484

Informacje dodatkowe

Pokaż szczegóły

Informacje o materiałach dla uczestników usługi

Dostawca usługi zapewnia kursantom materiały dydaktyczne w formie skrytpu.

Informacje dodatkowe

Aby zaliczyć szkolenie  niezbędne jest spełnienie następujących wymagań: 100% obecność na zajęciach realizowanych zgodnie z programem szkolenia, aktywny udział w zajęciach, pozytywny wynik egzaminu sprawdzającego poziom uzyskanej wiedzy teoretycznej zgodnie z programem szkolenia, pozytywna ocena nabytych umiejętności praktycznych na podstawie sposobu przygotowania i wykonywania zabiegu kosmetologicznego w trakcie szkolenia oraz uzyskanego efektu końcowego.

Nasze szkolenia są przeprowadzane zgodnie z reżimem sanitarnym.
Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą na https://broadwaybeauty.pl/

Ciasteczka>