Usługa - Kurs języka angielskiego metodą BLS Communication zakończony egzaminem miedzynarodowym TGLS na poziomie A1 - pakiet 54 godzin lekcyjnych.

Logo Leader School Konin Alina Błaszczyk

4.5/5 z 814 ocen

Tytuł Kurs języka angielskiego metodą BLS Communication zakończony egzaminem miedzynarodowym TGLS na poziomie A1 - pakiet 54 godzin lekcyjnych.

Numer usługi 2021/09/14/8500/1170816

Dostawca usług Leader School Konin Alina Błaszczyk

Miejsce usługi Konin

Dostępność Usługa otwarta

Forma świadczenia stacjonarna

Status usługi opublikowana

PLN

5 400,00 zł netto za osobę

5 400,00 zł brutto za osobę

100,00 zł netto za osobogodzinę

100,00 zł brutto za osobogodzinę

Zapisz się
Zapisany 1 uczestnik

Informacje o usłudze

Pokaż szczegóły
Sposób dofinansowania:

wsparcie dla osób indywidualnych

Grupa docelowa usługi:

 Osoby dorosłe (ukończony 18 rok życia) w wieku aktywności zawodowej mieszkające, pracujące, uczące się lub przebywające (w przypadku osób bezdomnych) na terenie podregionu konińskiego obejmującego powiaty: m. Konin, koniński, gnieźnieński, kolski, słupecki, turecki i wrzesiński.

Minimalna liczba uczestników: 1
Maksymalna liczba uczestników: 1
Data zakończenia rekrutacji: 28-09-2021
Liczba godzin usługi: 54
Podstawa uzyskania wpisu do świadczenia usługi: Znak Jakości TGLS Quality Alliance

Ramowy program usługi

Pokaż program

Zajęcia prowadzone są wyłącznie w języku angielskim. Uczymy przede wszystkim komunikacji, używając metody bezpośredniej BLS Communication. Słuchacz poznaje, a następnie doskonali cztery sprawności ( słuchanie, czytanie, mówienie, pisanie) w różnych sytuacjach życiowych oraz zawodowych.

1. Czytanie ze zrozumieniem  -  słuchacz potrafi czytać proste, konkretne teksty na tematy związane z własną specjalnością i zainteresowaniami, uzyskując zadowalający stopień ich zrozumienia. Rozumie opisy wydarzeń zawrte w prywatnej korespondencji.

2. Rozumienie ze słuchu  -  słuchacz potrafi zrozumieć główne myśli zawarte w wypowiedzi na znane mu tematy, typowe dla domu, szkoły, czasu wolnego itd. Potrafi zrozumieć główne wątki wielu programów radiowych i telewizyjnych, traktujących o sprawach bieżących lub o sprawach interesujących go prywatnie lub zawodowo.

3. Pisanie  -  Słuchacz potrafi pisać proste teksty na znane mu lub związane z jego zainteresowaniami tematy. Potrafi pisać prywatne listy, notować w trakcie wykładu wystarczająco precyzyjnie, sporządzać tekst przydatny dla niego po jakimś czasie – zakładając, że wykład dotyczy tematu z zakresu jego zaintereswań.

4. Mówienie  -  Słuchacz potrafi łączyć wyrażenia w prosty sposób, by opisywać przeżycia i zdarzenia, a także swoje plany ambicje. Potrafi krótko uzasadniać i objaśniać własne poglądy i zamiary.

Słuchacz na zakończenie szkolenia przystępuje do egzaminu zewnętrznego przygotowanego w oparciu o zrealizowany na zajeciach materiał i otrzymuje certyfikat TGLS oraz zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.

Harmonogram usługi

Przedmiot / temat zajęćData realizacji zajęćGodzina rozpoczęciaGodzina zakończeniaLiczba godzin
Przedmiot / temat zajęć
Język angielski
Data realizacji zajęć
29-09-2021
Godzina rozpoczęcia
19:00
Godzina zakończenia
20:30
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Język angielski
Data realizacji zajęć
30-09-2021
Godzina rozpoczęcia
19:00
Godzina zakończenia
20:30
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Język angielski
Data realizacji zajęć
01-10-2021
Godzina rozpoczęcia
19:00
Godzina zakończenia
20:30
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Język angielski
Data realizacji zajęć
02-10-2021
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
09:30
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Język angielski
Data realizacji zajęć
04-10-2021
Godzina rozpoczęcia
19:00
Godzina zakończenia
20:30
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Język angielski
Data realizacji zajęć
05-10-2021
Godzina rozpoczęcia
19:00
Godzina zakończenia
20:30
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Język angielski
Data realizacji zajęć
06-10-2021
Godzina rozpoczęcia
19:00
Godzina zakończenia
20:30
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Język angielski
Data realizacji zajęć
07-10-2021
Godzina rozpoczęcia
19:00
Godzina zakończenia
20:30
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Język angielski
Data realizacji zajęć
08-10-2021
Godzina rozpoczęcia
19:00
Godzina zakończenia
20:30
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Język angielski
Data realizacji zajęć
09-10-2021
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
09:30
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Język angielski
Data realizacji zajęć
11-10-2021
Godzina rozpoczęcia
19:00
Godzina zakończenia
20:30
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Język angielski
Data realizacji zajęć
12-10-2021
Godzina rozpoczęcia
19:00
Godzina zakończenia
20:30
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Język angielski
Data realizacji zajęć
13-10-2021
Godzina rozpoczęcia
19:00
Godzina zakończenia
20:30
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Język angielski
Data realizacji zajęć
14-10-2021
Godzina rozpoczęcia
19:00
Godzina zakończenia
20:30
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Język angielski
Data realizacji zajęć
15-10-2021
Godzina rozpoczęcia
19:00
Godzina zakończenia
20:30
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Język angielski
Data realizacji zajęć
16-10-2021
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
09:30
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Język angielski
Data realizacji zajęć
18-10-2021
Godzina rozpoczęcia
19:00
Godzina zakończenia
20:30
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Język angielski
Data realizacji zajęć
19-10-2021
Godzina rozpoczęcia
19:00
Godzina zakończenia
20:30
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Język angielski
Data realizacji zajęć
20-10-2021
Godzina rozpoczęcia
19:00
Godzina zakończenia
20:30
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Język angielski
Data realizacji zajęć
21-10-2021
Godzina rozpoczęcia
19:00
Godzina zakończenia
20:30
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Język angielski
Data realizacji zajęć
22-10-2021
Godzina rozpoczęcia
19:00
Godzina zakończenia
20:30
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Język angielski
Data realizacji zajęć
23-10-2021
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
09:30
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Język angielski
Data realizacji zajęć
25-10-2021
Godzina rozpoczęcia
19:00
Godzina zakończenia
20:30
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Język angielski
Data realizacji zajęć
26-10-2021
Godzina rozpoczęcia
19:00
Godzina zakończenia
20:30
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Język angielski
Data realizacji zajęć
27-10-2021
Godzina rozpoczęcia
19:00
Godzina zakończenia
20:30
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Język angielski
Data realizacji zajęć
28-10-2021
Godzina rozpoczęcia
19:00
Godzina zakończenia
20:30
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Egzamin TGLS
Data realizacji zajęć
29-10-2021
Godzina rozpoczęcia
19:00
Godzina zakończenia
20:30
Liczba godzin
01:30

Główny cel usługi

Pokaż

Cel edukacyjny

Celem edukacyjnym jest nabycie przez uczestnika kwalifikacji lub uzupełnienie posiadanej wiedzy w zakresie komunikacji językowej, umożliwiającej porozumiewanie się w języku angielskim na poziomie A1, w różnorodnych sytuacjach obejmujących życie społeczne i zawodowe zgodnym z międzynarodowym systemem. Po zakończonym szkoleniu uczestnik potrafi samodzielnie prowadzić konwersację na poziomie podstawowym, napisać krótką informację tekstową w języku angielskim potrzebną w wykonywanym zawodzie.

Efekty uczenia się

Efektem uczenia się jest nabycie kwalifikacji ze znajomości języka angielskiegoe na wybranym poziomie w czterech aspektach sprawności: mówienie, słuchanie, czytanie i pisanie  w różnych sytuacjach życiowych oraz zawodowych. Słuchacz otrzymuje certyfikat zgodny z  Europejskim Systemem Opisu Kształcenia CEFR.

Na poziomie A1 uczestnik:

- SŁUCHANIE

Rozróżnia znane mu słowa i bardzo podstawowe wyrażenia dotyczące jego osoby, jego rodziny i bezpośredniego otoczenia, gdy tempo wypowiedzi jest wolne a wymowa wyraźna.-

- CZYTANIE

Rozróżnia znane nazwy, słowa i bardzo proste zdania, np.: na tablicach informacyjnych i plakatach lub w katalogach.

- POROZUMIEWANIE SIĘ

Uczestniczy w rozmowie pod warunkiem, że rozmówca jest gotów powtarzać lub inaczej formułować swoje myśli, mówiąc wolniej. Formułuje proste pytania dotyczące najlepiej mu znanych tematów lub najpotrzebniejszych spraw – i odpowiadać na tego typu pytania.

- SAMODZIELNE WYPOWIADANIE SIĘ

Stosuje proste wyrażenia i zdania, aby opisać miejsce, gdzie mieszka oraz ludzi, których zna.

- PISANIE

Pisze krótkie, proste teksty na widokówce, np. z pozdrowieniami z wakacji. Wypełnia formularze (np. w hotelu) z danymi osobowymi, takimi jak nazwisko, adres, obywatelstwo.

Ponadto podczas szkolenia nabywa:

- umiejętność samodzielnego i systematycznego uzupełniania i doskonalenia nabytej wiedzy i umiejętności;

- świdomość, że znajomość języka obcego sprzyja integracji społecznej, rozszeża możliwości awansu zawodowego lub w ogóle pozyskanina miejsca pracy w kraju i za granicą;

Sposób weryfikacji osiągnięcia efektów uczenia się

Uczestnik szkolenia na zakończenie każdego poziomu nauczania przystępuje do testu wewnętrznego weryfikującego zdobytą wiedzę w czterech aspektach sprawności: mówienie, słuchanie, czytanie i pisanie.

Czy usługa pozwala na zdobycie innych kwalifikacji?

Uznawane kwalifikacje

Pytanie 4: Czy dokument jest certyfikatem, dla którego wypracowano system walidacji i certyfikowania efektów uczenia się na poziomie międzynarodowym (lista zidentyfikowanych certyfikatów w pkt 2c opracowania)?

Tak, uzyskany dokument jest certyfikatem na poziomie międzynarodowym. Uzyskane kwalifikacje są zgodna z Europejskim Systemem Kształcenia Językowego (CEFR). Kurs kończy się egzaminem TGLS (The Global Language System) – Jednostką certyfikującą jest TGLS Polska.

Warunki uznania kwalifikacji

Pytanie 1: Czy dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji zawiera opis efektów uczenia się?

Walidacja efektów uczenia się przeprowadzona jest zgodnie wewnętrznym systemem zapewnienia jakości, który jest równoznaczny z międzynarodowym systemem.

Pytanie 2: Czy procesy kształcenia oraz walidacji są realizowane z zapewnieniem rozdzielności funkcji?

Certyfikat zawiera efekty uczenia się w zakresie słuchania, czytanie, pisania oraz mówienia.

Pytanie 3: Czy dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji jest rozpoznawalny i uznawalny w danej branży/sektorze, tzn. czy otrzymał pozytywne rekomendacje od:

Pytanie 3.2: związku branżowego, zrzeszającego pracodawców danej branży/sektorów?

The Global Language System należy do międzynarodowego stowarzyszenia ILTA. Certyfikat TGLS jest zgodny z wytycznymi projektu kompetencji językowych EuroPass stworzonego przez Unię Europejską w celu standaryzacji informacji na temat umiejętności i kompetencji na rynku pracy.

Nazwa/Kategoria Podmiotu prowadzącego walidację Edu Robert Błaszczyk
Podmiot prowadzący walidację jest zarejestrowany w BUR Tak
Nazwa/Kategoria Podmiotu certyfikującego TGLS POLSKA
Podmiot certyfikujący jest zarejestrowany w BUR Nie
Podstawa prawna dla Podmiotów/kategorii Podmiotów uprawnione do realizacji procesów walidacji i certyfikowania na mocy innych przepisów prawa
Koszt przypadający na 1 uczestnika netto 5 400,00 zł
Koszt przypadający na 1 uczestnika brutto 5 400,00 zł
Koszt osobogodziny netto 100,00 zł
Koszt osobogodziny brutto 100,00 zł
w tym koszt walidacji netto 400,00 zł
w tym koszt walidacji brutto 400,00 zł
w tym koszt certyfikowania netto 300,00 zł
w tym koszt certyfikowania brutto 300,00 zł

Adres realizacji usługi

Pokaż adres

ul. Wojska Polskiego 37, 62-500 Konin, woj. wielkopolskie

LEADER SCHOOL KONIN Sekretariat czynny: Poniedziałek - Piątek 09:00 – 19:00 Sobota 09:00 – 12:00 Jak do nas dojechać : Samochodem: zjazd z Trasy Warszawskiej w Wojska Polskiego. Do dyspozycji mamy bezpłatny parking z dużą ilością miejsc ! Autobusem MZK linie: 50,51,53,54,56,58,60,61,62,66,70,71 – przystanek Warszawska.

Udogodnienia w miejscu realizacji usługi

  • Wi-fi
  • Udogodnienia dla osób z niepełnosprawnościami

Zajęcia poprowadzą

Więcej informacji
Zdjęcie Janusz Jakimowicz

Janusz Jakimowicz

Wykwalifikowany lektor języka angielskiego posiadający wykształcenie wyższe specjalistyczne filologia angielska z wieloletnim doświadczeniem zawodowym. Cechuje go profesjonalizm w nauczaniu na każdym poziomie znajomości języka z przygotowaniem do egzaminów od A1 do C1, CAE.

Kontakt

Pokaż
Zdjęcie Alina Błaszczyk

Alina Błaszczyk

email: konin@leaderschool.pl

tel: (+48) 607 387 609

Informacje dodatkowe

Pokaż szczegóły

Informacje o materiałach dla uczestników usługi

Uczestnik kursu w ramach szkolenia otrzymuje  jeden podręcznik  odpowiedni do poziomu nauczania oraz formularz egzaminacyjny. Uczestnik może nabyć odpłatnie kolejne podręczniki w ramach kontynuacji kursu oraz dodatkowo platformę   e-learningową oraz audiobooki do danego poziomu.

Warunki uczestnictwa

Kursant przystąpi do testu sprawdzającego poziom znajomości języka obcego w wyniku, którego zostaje zakwalifikowany do właściwej grupy na odpowiednim poziomie zaawansowania. 

Informacje dodatkowe

Zajęcia prowadzone są przez akredytowanych lektorów metody BLS, która wymaga stosowanie zmienności osób prowadzących - w usłudze podano nazwisko głównego lektora.

Szkolenia realizowane są trybie indywidualnym lub grupowym. Harmonogram zajęć dostosowany do potrzeb uczestników szkolenia.1 godzina szkoleniowa = 45 minut.

Po zakończeniu egzaminu TGLS uczestnik otrzymuje certyfikat potwierdzający znajomość języka wraz z oceną z egzaminu. Certyfikaty są przysyłane z Centralnego Biura Egzaminacyjnego w terminie do 14 dni od daty egzaminu.. Certyfikaty te są honorowane na terenie Unii Europejskiej, również w Polsce 

Uczestnik kursu w ramach szkolenia otrzymuje  jeden podręcznik  odpowiedni do poziomu nauczania oraz formularz egzaminacyjny. 

Uczestnik może nabyć odpłatnie kolejne podręczniki w ramach kontynuacji kursu oraz dodatkowo platformę   e-learningową czy audiobooki do danego poziomu.

Ciasteczka>