Usługa - Kurs na prawo jazdy kat. D z kat. B oraz kwalifikacja wstępna kat. D wraz z opłatami egzaminacyjnymi

Logo Przedsiębiorstwo - Produkcyjno - Handlowo - Usługowe "DUET" Robert Bęben

4.6/5 z 1345 ocen

Tytuł Kurs na prawo jazdy kat. D z kat. B oraz kwalifikacja wstępna kat. D wraz z opłatami egzaminacyjnymi

Numer usługi 2021/09/10/27851/1168352

Dostawca usług Przedsiębiorstwo - Produkcyjno - Handlowo - Usługowe "DUET" Robert Bęben

Miejsce usługi Krosno

Dostępność Usługa otwarta

Forma świadczenia stacjonarna

Status usługi opublikowana

PLN

9 550,00 zł netto za osobę

9 550,00 zł brutto za osobę

26,53 zł netto za osobogodzinę

26,53 zł brutto za osobogodzinę

Zapisz się
Zapisanych 0 uczestników

Informacje o usłudze

Pokaż szczegóły
Sposób dofinansowania:

wsparcie dla osób indywidualnych

wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników

Grupa docelowa usługi:

Grupę docelową sanowią osoby, które chcą podnieść swoje kwalifikacje i możliwość zatrudnienia jako
kierowca autobusu oraz posiadają uprawnienia do kierowania pojazdami kat. B

Minimalna liczba uczestników: 1
Maksymalna liczba uczestników: 35
Data zakończenia rekrutacji: 22-09-2021
Liczba godzin usługi: 360
Podstawa uzyskania wpisu do świadczenia usługi: Standard Usługi Szkoleniowo-Rozwojowej PIFS SUS 2.0

Ramowy program usługi

Pokaż program

Zajęcia teoretyczne- prawo jazdy kat. D- 20 godzin

Zajęcia praktyczne- prawo jazdy kat. D- 60 godzin

Zajęcia praktyczne- kwalifikacja kat. D- 20 godzin

Zajęcie teoretyczne- kwalifikacja kat. D- 260 godzin.

Część teoretyczna oraz praktyczna jest ustalana indywidualnie z uczestnikiem usługi. Szczegółowe dni i godziny prowadzonych zajęć dostępne będą u osoby nadzorującej usługę po stronie Podmiotu Świadczącego Usługi Rozwojowe.

Harmonogram zajęć teoretycznych oraz praktycznych jest planowany odpowiednio z każdym uczestnikiem kursu z uwagi na to, że zajęcia odbywają się indywidualnie.

Harmonogram usługi

Przedmiot / temat zajęćData realizacji zajęćGodzina rozpoczęciaGodzina zakończeniaLiczba godzin
Przedmiot / temat zajęć
Zajęcia teoretyczne
Data realizacji zajęć
22-09-2021
Godzina rozpoczęcia
16:00
Godzina zakończenia
21:00
Liczba godzin
05:00

Główny cel usługi

Pokaż

Cel edukacyjny

Celem szkolenia „Kurs na prawo jazdy kat. D z kat. B oraz kwalifikacja wstępna kat. D” jest przygotowanie uczestników do wykonywania zawodu kierowcy autobusu kat. D. Uczestnik posiądzie umiejętności potrzebne do przystąpienia oraz zdania Państwowego Egzaminu na Prawo Jazdy kat. D oraz kwalifikację w zakresie kat. D.

Efekty uczenia się

Uzyskanie uprawnień w zakresie kierowania pojazdami kat. D oraz kwalifikacji do przewozu osób.

Sposób weryfikacji osiągnięcia efektów uczenia się

Egzaminy wewnętrzne

Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Czy usługa pozwala na zdobycie innych kwalifikacji?

Uznawane kwalifikacje

Pytanie 2: Czy dokument został wydany przez organy władz publicznych lub samorządów zawodowych (np.: Urząd Dozoru Technicznego czy Instytut Spawalnictwa) na podstawie ustawy lub rozporządzenia?

1. Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami.
2.Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym.
3.Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 1 kwietnia 2010 r. w sprawie szkolenia kierowców wykonujących przewóz drogowy.

Warunki uznania kwalifikacji

Nazwa/Kategoria Podmiotu prowadzącego walidację WORD
Podmiot prowadzący walidację jest zarejestrowany w BUR Nie
Nazwa/Kategoria Podmiotu certyfikującego Starosta powiatu/Prezydent miasta
Podmiot certyfikujący jest zarejestrowany w BUR Tak
Podstawa prawna dla Podmiotów/kategorii Podmiotów organ władzy publicznej lub samorządu zawodowego, uprawniony do wydawania dokumentów potwierdzających kwalifikację na podstawie ustawy lub rozporządzenia
Koszt przypadający na 1 uczestnika netto 9 550,00 zł
Koszt przypadający na 1 uczestnika brutto 9 550,00 zł
Koszt osobogodziny netto 26,53 zł
Koszt osobogodziny brutto 26,53 zł
w tym koszt walidacji netto 430,00 zł
w tym koszt walidacji brutto 430,00 zł
w tym koszt certyfikowania netto 0,00 zł
w tym koszt certyfikowania brutto 0,00 zł

Adres realizacji usługi

Pokaż adres

ul. Naftowa 18, 38-400 Krosno, woj. podkarpackie

Ośrodek Szkolenia Kierowców DUET Robert Bęben, 38-400 Krosno ul. Naftowa 18

Udogodnienia w miejscu realizacji usługi

  • Klimatyzacja
  • Wi-fi
  • Udogodnienia dla osób z niepełnosprawnościami
  • Laboratorium komputerowe

Zajęcia poprowadzą

Więcej informacji
Zdjęcie Robert Bęben

Robert Bęben

Organizacja szkolenia.
Właściciel, Kierownik OSK.

Kontakt

Pokaż
Zdjęcie Sebastian Bęben

Sebastian Bęben

email: kontakt@osk-duet.krosno.pl

tel: (+48) 696 840 014

Informacje dodatkowe

Pokaż szczegóły

Informacje o materiałach dla uczestników usługi

-podręcznik kursanta na prawo jazdy,

-podręcznik kursanta z zakresu kwalifikacji,

-państwowe testy egzaminacyjne na prawo jazdy,

-inne pomoce.

Warunki uczestnictwa

-Prawo jazdy kat. B

-PKK (Profil Kierowcy) po rozpoczęczęciu kursu kwalifikacji.

Informacje dodatkowe

Zajęcia praktyczne z zakresu prawa jazdy prowadzone są przez:

-Ryszard Pałka, Stanisław Węgrzyn, Marek Biedroń, Jan Gradowicz.

Zajęcia teoretyczne z zakresu kwalifikacji prowadzone są przez:

-Robert Bęben, Sebastian Bęben, Andrzej Szul, Janusz Szul, Sebastian Praisnar, Aneta Czekaj, Barbara Furman, Anna Dybaś

Zajęcia praktyczne z zakresu kwalifikacji prowadzone są przez Instruktora Doskonalenia Techniki Jazdy oraz przez instruktorów, którzy prawdzą zajęcia praktyczne z zakresu prawa jazdy.

Cena usługi uwzględnia koszty walidacji tj.:

-egzamin: teoretyczny kat. D- 30zł, praktyczny kat. D- 200zł,

-egzamin kwalifikacyjny- 200zł.

Ciasteczka>