Usługa - Bark - nie musi być skomplikowany

Logo Niepubliczna Placówka Kształcenia Ustawicznego "MED COACH"

4.7/5 z 1177 ocen

Tytuł Bark - nie musi być skomplikowany

Numer usługi 2021/09/03/36350/1161587

Dostawca usług Niepubliczna Placówka Kształcenia Ustawicznego "MED COACH"

Miejsce usługi Kraków

Dostępność Usługa otwarta

Forma świadczenia stacjonarna

Status usługi opublikowana

PLN

750,00 zł netto za osobę

750,00 zł brutto za osobę

75,00 zł netto za osobogodzinę

75,00 zł brutto za osobogodzinę

Zapisz się
Zapisanych 0 uczestników

Informacje o usłudze

Pokaż szczegóły
Sposób dofinansowania:

wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników

Grupa docelowa usługi:

W szkoleniu mogą wziąć udział osoby, które posiadają wykształcenie lub są w trakcie toku studiów/nauczania w zakresie:

‣ fizjoterapii

Minimalna liczba uczestników: 1
Maksymalna liczba uczestników: 26
Data zakończenia rekrutacji: 17-06-2022
Liczba godzin usługi: 10
Podstawa uzyskania wpisu do świadczenia usługi: Standard Usługi Szkoleniowo-Rozwojowej PIFS SUS 2.0

Ramowy program usługi

Pokaż program

Zakres tematyczny:

1.Ocena i „czytanie” kompleksu barkowego

2. „Fajne” mięśnie– czyli co warto uwzględniać w terapii

3. „Łobuzy” mięśnie– czyli co zrobić, aby nie potęgować problemu

4. Opis typowych dysfunkcji i zaburzeń w kompleksie barkowym i jak sobie z nimi radzić

5. Ćwiczenia korygujące zaburzenia w stawie barkowym

6. Ćwiczenia mobilizujące

7. Ćwiczenia stabilizacyjne w CKC (zamkniętym łańcuchu kinematycznym) i OKC (otwartym łańcuchu kinematycznym)

8. Opis techniki ruchu „pchania” i „ciągnięcia”

9. Ćwiczenia globalne “biodro-bark”

Harmonogram usługi

Przedmiot / temat zajęćData realizacji zajęćGodzina rozpoczęciaGodzina zakończeniaLiczba godzin
Przedmiot / temat zajęć
Powitanie Uczestników, przedstawienie Instruktora. Zapoznanie Uczestników z planem szkolenia.
Data realizacji zajęć
18-06-2022
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
09:15
Liczba godzin
00:15
Przedmiot / temat zajęć
Ocena i "czytanie" kompleksu barkowego: łopatka - neutralna pozycja, centralizacja stawu ramiennego, rotacja w stawie ramiennym a położenie łopatki, zakresu ruchu
Data realizacji zajęć
18-06-2022
Godzina rozpoczęcia
09:15
Godzina zakończenia
09:45
Liczba godzin
00:30
Przedmiot / temat zajęć
"Fajne" mięśnie - czyli co warto uwzględnić w terapii: anatomia i biomechanika pod kątem ćwiczącego.
Data realizacji zajęć
18-06-2022
Godzina rozpoczęcia
09:45
Godzina zakończenia
10:15
Liczba godzin
00:30
Przedmiot / temat zajęć
"Łobuzy" mięśnie - czyli co zrobić, aby nie potęgować problemu: anatomia i biomechanika.
Data realizacji zajęć
18-06-2022
Godzina rozpoczęcia
10:15
Godzina zakończenia
11:00
Liczba godzin
00:45
Przedmiot / temat zajęć
Opis typowych dysfunkcji i zaburzeń w kompleksie barkowym (decentralizacja głowy k. ramiennej, przeskakiwanie w stawach, bark dominujący, bark pływaka)
Data realizacji zajęć
18-06-2022
Godzina rozpoczęcia
11:15
Godzina zakończenia
11:45
Liczba godzin
00:30
Przedmiot / temat zajęć
Ćwiczenia korugujące zaburzenia w stawie barkowym. Ćwiczenia mobilizujące.
Data realizacji zajęć
18-06-2022
Godzina rozpoczęcia
11:45
Godzina zakończenia
12:45
Liczba godzin
01:00
Przedmiot / temat zajęć
Ćwiczenia stabilizujące w CKC i OKC. Opis techniki ruchu "pchania" i "ciągnięcia".
Data realizacji zajęć
18-06-2022
Godzina rozpoczęcia
13:00
Godzina zakończenia
14:00
Liczba godzin
01:00
Przedmiot / temat zajęć
Ćwiczenia globalne "biodro-bark".
Data realizacji zajęć
18-06-2022
Godzina rozpoczęcia
14:00
Godzina zakończenia
15:00
Liczba godzin
01:00
Przedmiot / temat zajęć
Pompka W-V, chin up vs invorted row, biomechanika shrugsów, zmodyfikowany shrug, swing i jego rodzaje oraz cele.
Data realizacji zajęć
18-06-2022
Godzina rozpoczęcia
15:00
Godzina zakończenia
16:00
Liczba godzin
01:00
Przedmiot / temat zajęć
Sprawdzenie umiejętności zdobytych podczas kursu. Podsumowanie i dyskusja. Wręczenie certyfikatów i zakończenie kursu.
Data realizacji zajęć
18-06-2022
Godzina rozpoczęcia
16:00
Godzina zakończenia
17:00
Liczba godzin
01:00

Główny cel usługi

Pokaż

Cel edukacyjny

Celem kursu jest przedstawienie roli stawu barkowego w funkcjonowaniu człowieka, opisanie typowych problemów, a przede wszystkim danie wskazówek, jak radzić sobie z różnymi zaburzeniami i bólem w obszarze barku. Uczestnik nauczy się testować, ocieniać, analizować i leczyć dysfunkcje stawu barkowego. Uczestnik nabierze umiejętności do podejmowania autonomicznych i odpowiedzialnych decyzji, a także pozna zasady etyki pracy z pacjentem.

Efekty uczenia się

Po zakończeniu szkolenia Uczestnik w zakresie wiedzy:

 • zna anatomię i biomechanikę stawu barkowego,
 • zrozumie interakcję mięśni i ich wpływ na prawidłową pracę stawu barkowego,
 • poznał zaburzenia w obrębie barku oraz różne metody ich diagnostyki,

Po zakończeniu szkolenia Uczestnik w zakresie umiejętności:

 • potrafi ocenić, testować i korygować ustawienie stawu barkowego,
 • stosuje metody terapeutyczne i leczy objawy bólowe w obszarze barku,
 • analizuje ruch i prowadzi ćwiczenia stawu barkowego,

Po zakończeniu szkolenia Uczestnik w zakresie kompetencji społecznych:

 • rozumie problemy etyczne wynikające z jego profesji,
 • przestrzega kodeksu etycznego,
 • ma świadomość własnej wiedzy i potrzeby dokształcania się,
 • posiada zdolność do autonomicznego i odpowiedzialnego podejmowania się terapii.

Sposób weryfikacji osiągnięcia efektów uczenia się

Forma zaliczenia: 

 • ustna, ocena i analiza przypadków klinicznych, zadania.

Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Brak wyników.
Koszt przypadający na 1 uczestnika netto 750,00 zł
Koszt przypadający na 1 uczestnika brutto 750,00 zł
Koszt osobogodziny netto 75,00 zł
Koszt osobogodziny brutto 75,00 zł

Adres realizacji usługi

Pokaż adres

ul. Senatorska 26/U9, 30-106 Kraków, woj. małopolskie

Dokładny dojazd komunikacją miejską oraz samochodem zostanie podany w wiadomości od organizatora.

Udogodnienia w miejscu realizacji usługi

 • Klimatyzacja
 • Wi-fi

Zajęcia poprowadzą

Więcej informacji
Zdjęcie Ryszard Biernat

Ryszard Biernat

Ryszard Biernat jest absolwentem Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie na kierunku wychowanie fizyczne ze specjalizacją w rehabilitacji ruchowej. W 2008 roku uzyskał stopień Doktora w zakresie rehabilitacji ruchowej.

Doświadczenie zawodowe
W latach 1978 – 84 Ryszard Biernat był odpowiedzialny za rehabilitację i odnowę biologiczną kadry Polski w piłce ręcznej mężczyzn. Uczestniczył m.in. w Igrzyskach Olimpijskich w Moskwie w 1980 i Mistrzostwach Świata w Dortmundzie w 1982, na których reprezentacja Polski zdobyła brązowy medal.
W latach 1985-2004 pracował w Zjednoczonych Emiratach Arabskich jako fizjoterapeuta odpowiedzialny za rehabilitację piłkarzy nożnych drużyn ligowych, a także reprezentacji ZEA. Współpracował z takimi trenerami jak Antoni Piechniczek, Jan Tomaszewski, Bernard Blaut czy Piet Hamberg.
W 2005 roku został zatrudniony na stanowisku kierownika Centrum Rehabilitacji Ruchowej przy Olsztyńskiej Szkole Wyższej. Jest również pracownikiem naukowo-dydaktycznym na stanowisku adiunkta oraz wykładowcą przedmiotów związanych z fizjoterapią: kinezjologia, biomechanika i patobiomechanika.
Dr Ryszard Biernat jest twórcą i pomysłodawcą Centrum Sportu i Rehabilitacji Biernat. Jest autorem pierwszej w Polsce książki na temat prewencji urazów w sporcie pt. „Prewencja urazów w siatkówce”.
Uczestnik, prelegent, organizator wielu międzynarodowych szkoleń i konferencji w zakresie medycyny sportowej, treningu i fizjoterapii.

Kontakt

Pokaż
Zdjęcie Wioleta Wójcik

Wioleta Wójcik

email: dofinansowania@med-coach.pl

tel: (+48) 537 453 003

Informacje dodatkowe

Pokaż szczegóły

Informacje o materiałach dla uczestników usługi

Organizator zapewnia materiały szkoleniowe: skrypt, notatnik, długopisy i dostęp do filmów instruktażowych.

Warunki uczestnictwa

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest potwierdzenie kierunkowego wyształcenia w zakresie fizjoterapii/osteopatii, tj. numer potwierdzający prawo wykonywania zawodu fizjoterapeuty/skan dyplomu ukończenia studiów na kierunku fizjoterapia/osteopatia, skan zaświadczenia potwierdzającego status studenta na kierunku fizjoterapia/osteopatia.

Informacje dodatkowe

Szkolenie prowadzone jest w języku polskim


Organizator szkolenia zapewnia catering w przerwach kawowo-deserowych (napoje ciepłe i zimne, owoce, bakalie i słodkie przekąski) oraz umożliwia zamówienie cateringu w przerwie lunchowej (dodatkowo płatne)


Przed złożeniem wniosku o dofinansowanie prosimy o kontakt mailowy lub telefoniczny w celu potwierdzenia dostępności miejsc na szkolenie oraz o zapis na listę Uczestników przez stronę https://med-coach.pl/szkolenia-kursy w celu rezerwacji miejsca na wybrany kurs


Liczba godzin usługi podana jest w godzinach dydaktycznych (1 godzina dydaktyczna to 45 minut, sumarycznie to 10 godzin), co stanowi 7 godzin i 30 minut zegarowych. W czasie trwania zajęć praktycznych uczestnicy mają możliwość wykonywania krtókich przerw


Szkolenie jest zwolnione z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 punkt 26 podpunkt a ustawa o VAT lub w przypadku kursów dofinansowanych ze środków publicznych w min. 70% zwolnione z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 punkt 29 c

Ciasteczka>