Usługa - Kurs Prawo jazdy Kat B -"Kierunek Kariera:- Małopolskie Bony Szkoleniowe

Logo Ośrodek Szkolenia Zawodowego i Kierowców "LUZ" Eugeniusz Winiarski

4.6/5 z 20 ocen

Tytuł Kurs Prawo jazdy Kat B -"Kierunek Kariera:- Małopolskie Bony Szkoleniowe

Numer usługi 2021/09/03/12591/1160520

Dostawca usług Ośrodek Szkolenia Zawodowego i Kierowców "LUZ" Eugeniusz Winiarski

Miejsce usługi Chrzanów

Dostępność Usługa otwarta

Forma świadczenia stacjonarna

Status usługi opublikowana

PLN

2 100,00 zł netto za osobę

2 100,00 zł brutto za osobę

30,00 zł netto za osobogodzinę

30,00 zł brutto za osobogodzinę

Zapisz się
Zapisany 1 uczestnik

Informacje o usłudze

Pokaż szczegóły
Sposób dofinansowania:

wsparcie dla osób indywidualnych

wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników

Grupa docelowa usługi:

Usługa adresowana jest dla uczestników projektu " Kierunek Kariera" oraz dla osób, które chcą uzyskać upranienia do kierowania pojazdami Kat. B

Minimalna liczba uczestników: 1
Maksymalna liczba uczestników: 15
Data zakończenia rekrutacji: 24-09-2021
Liczba godzin usługi: 70
Podstawa uzyskania wpisu do świadczenia usługi: posiada uprawnienia do świadczenia usług rozwojowych w zakresie wskazanym innym przepisami prawa, w których określono wymagania w zakresie świadczenia tych usług, nadane przez zewnętrzny podmiot
Zakres uprawnień: usługa szkoleniowa kursy prawa jazdy kat. A, A1, A2, B, C, C+E

Ramowy program usługi

Pokaż program

Kurs obejmuje: szkolenie teoretyczne w ilości 30 godzin oraz 40 godzin zajęć praktycznych ( po 45 minut każda).

Zajęcia teoretyczne obejmują tematykę związaną z przepisami ruchu drogowego z uwzględnieniem przepisów dotyczących poruszania się i użytkowania samochodu osobowego. 

Zajęcia praktyczne realizowane są jako indywidualne jazdy z każdym kursantem osobno, prowadzone przez instruktora nauki jazdy (obejmują wykonanie zadań na placu manewrowym oraz jazdę w ruchu drogowym).

Szkolenie kończy się teoretycznym i praktycznym egzaminem wewnętrznym przeprowadzonym zgodnie z wymaganiami przewidzianymi dla egzaminu państwowego. 

Harmonogram usługi

Przedmiot / temat zajęćData realizacji zajęćGodzina rozpoczęciaGodzina zakończeniaLiczba godzin
Przedmiot / temat zajęć
Kurs prawa jazdy Kat B - Teoria
Data realizacji zajęć
25-09-2021
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
12:00
Liczba godzin
03:00
Przedmiot / temat zajęć
Kurs prawa jazdy Kat B - Teoria
Data realizacji zajęć
29-09-2021
Godzina rozpoczęcia
16:00
Godzina zakończenia
19:00
Liczba godzin
03:00
Przedmiot / temat zajęć
Kurs prawa jazdy Kat B - Teoria
Data realizacji zajęć
02-10-2021
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
12:00
Liczba godzin
03:00
Przedmiot / temat zajęć
Kurs prawa jazdy Kat B - Teoria
Data realizacji zajęć
06-10-2021
Godzina rozpoczęcia
16:00
Godzina zakończenia
19:00
Liczba godzin
03:00
Przedmiot / temat zajęć
Kurs prawa jazdy Kat B - Teoria
Data realizacji zajęć
09-10-2021
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
12:00
Liczba godzin
03:00
Przedmiot / temat zajęć
Kurs prawa jazdy Kat B - Teoria
Data realizacji zajęć
13-10-2021
Godzina rozpoczęcia
16:00
Godzina zakończenia
19:00
Liczba godzin
03:00
Przedmiot / temat zajęć
Kurs prawa jazdy Kat B - Teoria
Data realizacji zajęć
16-10-2021
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
12:00
Liczba godzin
03:00
Przedmiot / temat zajęć
Kurs prawa jazdy Kat B - Teoria
Data realizacji zajęć
20-10-2021
Godzina rozpoczęcia
16:00
Godzina zakończenia
17:30
Liczba godzin
01:30

Główny cel usługi

Pokaż

Cel edukacyjny

Przygotowanie osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania samochodem osobowym Kat.B w sposób merytoryczny i praktyczny do Egzaminu Państwowego i bezpiecznego poruszania się w ruchu drogowym

Efekty uczenia się

Zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do poruszania się pojazdem kat B w ruchu drogowym, w sposób niezagrażający bezpieczeństwu - potwierdzone pozytywnym wynikiem egzaminów wewnętrznych.

W efekcie ukończenia kursu prawa jazdy Kat B osoba szkolona:

 • zna i właściwie stosuje zasady i przepisy z zakresu ruchu drogowego
 • ​zna i właściwie stosuje procedury postępowania w przypadku zaistnienia zdarzenia drogowego
 • potrafi udzielić pierwszej pomocy przedlekarskiej
 • posiada umiejętności kierowania pojazdem zgodnie z przepisami ruchu drogowego
 • potrafi przewidzieć rzeczywiste i potencjalne zagrożenia w ruchu drogowym
 • potrafi sprawdzić i uzupełnić płyny eksploatacyjne w pojeździe
 • potrafi dbać o bezpieczeństwo swoje i innych użytkowników drogi

Sposób weryfikacji osiągnięcia efektów uczenia się

Egzamin Państwowy w Małopolski Ośrodku Ruchu Drogowego

Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Brak wyników.
Koszt przypadający na 1 uczestnika netto 2 100,00 zł
Koszt przypadający na 1 uczestnika brutto 2 100,00 zł
Koszt osobogodziny netto 30,00 zł
Koszt osobogodziny brutto 30,00 zł

Adres realizacji usługi

Pokaż adres

ul. kard. Wyszyńskiego 17, 32-500 Chrzanów, woj. małopolskie

Zajęcia poprowadzą

Więcej informacji
Zdjęcie Marian Nowak

Marian Nowak

Instruktor/ wykładowca nauki jazdy kat. B

Zdjęcie Wiesław Freitag

Wiesław Freitag

Instruktor, wykładowca nauki jazdy kat. B1, B,

Zdjęcie Grzegorz Sikora

Grzegorz Sikora

Instruktor, wykładowca nauki jazdy kat. AM, A1, A2, A, B1, B,

Kontakt

Pokaż
Zdjęcie Magdalena Winiarska

Magdalena Winiarska

email: luz@luz.edu.pl

tel: (+48) 666 748 225

Informacje dodatkowe

Pokaż szczegóły

Informacje o materiałach dla uczestników usługi

Podręcznik kursanta

Płytka CD

Warunki uczestnictwa

Uzyskanie ze Starostwa Powiatowego lub Urzędu Miasta Numeru PROFILU KANDYDATA NA KIEROWCĘ (PKK) na podstawie niżej wymienionych dokumentów:

 • Wniosek o wydanie prawa jazdy
 • Orzeczenie lekarskie o braku przeciwskazań zdowotnych do kierowania pojazdami w zakresie prawa jazdy kat B
 • Jedno zdjęcie takie jak do prawa jazdy
 • Aktualny dokument tożsamości (dowód osobisty lub paszport)

Dla uczestników projektu "Kierunek Kariera" warunkiem uczestnictwa jest zapisanie się na usługę egzaminacyjną tj. "Egzamin Państwowy" Kat B w Małopolskim Ośrodku Ruchu Drogowego w Krakowie oddział Oświęcim oraz dostarczenie potwierdzenia odbycia egzaminu państwowego.

Przystąpienie do Egzaminu Państwowego musi nastąpić w przeciągu 30 dni od dnia zakończenia szkolenia.

Egzamin państwowy płatny jest poza systemem bonowym.

Koszt państwowego egzaminu teoretycznego wynosi 30,00 zł

Koszt państwowego egzaminu praktycznego wynosi 140,00 zł

Informacje dodatkowe

 • Usługa jest realizowana z WUP w Krakowie na rozliczanie usług z wykorzystaniem elektronicznych bonów szkoleniowych w ramach projektu "Kierunek Kariera".
 • Zajęcia prowadzone przez wykwalifikowaną kadrę instruktorów/wykładowców
 • Indywidualne podejście do kursanta
 • Przeprowadzenie egzaminu wewnętrznego  (teoria/praktyka)
 • Egzamin Państwowy MORD- Oświęcim. Cena egzaminu 170 zł (30 zł teoria, 140 zł praktyka) - Egzamin państwowy płatny poza systemem bonowym
 • Podręcznik kursanta Kat. B
 • Płytka CD z pełną bazą pytań egzaminacyjnych
Ciasteczka>