Usługa - STUDIA PODYPLOMOWE - Pedagogika Marii Montessori - Edukacja i Terapia Przedszkolna i Wczesnoszkolna

Logo Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy

4.8/5 z 545 ocen

Tytuł STUDIA PODYPLOMOWE - Pedagogika Marii Montessori - Edukacja i Terapia Przedszkolna i Wczesnoszkolna

Numer usługi 2021/09/02/10567/1159827

Dostawca usług Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy

Miejsce usługi Poznań

Dostępność Usługa otwarta

Forma świadczenia mieszana (stacjonarna połączona z usługą zdalną w czasie rzeczywistym)

Status usługi opublikowana

PLN

6 890,00 zł netto za osobę

6 890,00 zł brutto za osobę

17,23 zł netto za osobogodzinę

17,23 zł brutto za osobogodzinę

Zapisz się
Zapisanych 0 uczestników

Informacje o usłudze

Pokaż szczegóły
Sposób dofinansowania:

wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników

Grupa docelowa usługi:
 • nauczyciele, pedagodzy, psycholodzy, terapeuci, fizjoterapeuci, logopedzi, neurologopedzi
 • rodzice
 • studenci
 • oraz wszyscy, którzy chcą poznać praktyczne aspekty pracy z dziećmi metodą Montessori
Minimalna liczba uczestników: 15
Maksymalna liczba uczestników: 35
Data zakończenia rekrutacji: 22-10-2021
Liczba godzin usługi: 400
Podstawa uzyskania wpisu do świadczenia usługi: reguluje art. 163 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2021 r. poz. 478, z późn. zm.
Zakres uprawnień: Studia podyplomowe

Ramowy program usługi

Pokaż program

Program studiów podyplomowych obejmuje:

A. metodykę prowadzenia zajęć z zakresu:

      - życia praktycznego

      - sensoryki

      - matematyki

      - wychowania kosmicznego

      - języka polskiego

      - języka angielskiego (nie jest wymagana biegła znajomość języka)

B.  zajęcia z teorii, samorozwoju, montessoriańskiej obserwacji, terapii, pracę z literaturą 

C.  naukę samodzielnego tworzenia pomocy i materiałów

D.  uczestnictwo w specjalistycznych warsztatach z logopedii, dysleksji oraz Integracji Sensorycznej

Harmonogram usługi

Przedmiot / temat zajęćData realizacji zajęćGodzina rozpoczęciaGodzina zakończeniaLiczba godzinForma stacjonarna
Przedmiot / temat zajęć
Pedagogika Marii Montessori - Edukacja i Terapia Przedszkolna i Wczesnoszkolna
Data realizacji zajęć
23-10-2021
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
10:30
Liczba godzin
01:30
Forma stacjonarna
-

Główny cel usługi

Pokaż

Cel edukacyjny

Uczestnik przygotowany będzie do:
- świadomego prowadzenia zajęć grupowych i indywidualnych w zakresie pedagogiki Montessori (także z elementami terapii)
- montessoriańskiej obserwacji dziecka
- tworzenia własnych materiałów rozwojowych oraz prawidłowej aranżacji otoczenia dziecka

Efekty uczenia się

Absolwent studiów podyplomowych:

 • potrafi prawidłowo tworzyć montessoriańskie otoczenie dziecka
 • metodycznie pokazuje dziecku pracę z materiałami rozwojowymi Montessori
 • potrafi komunikować się zarówno z dziećmi jak i ich rodzicami zgodnie z filozofią Marii Montessori
 • organizuje pracę grupy Montessori
 • organizuje i prowadzi zajęcia z elementami terapii Montessori
 • pracuje nad samorozwojem zgodnie z zasadami filozofii Montessori
 • zna teorię i filozofię systemu Marii Montessori

Sposób weryfikacji osiągnięcia efektów uczenia się

egzamin końcowy

konspekty pokazów pracy

Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Brak wyników.
Koszt przypadający na 1 uczestnika netto6 890,00 zł
Koszt przypadający na 1 uczestnika brutto6 890,00 zł
Koszt osobogodziny netto17,23 zł
Koszt osobogodziny brutto17,23 zł

Adres realizacji usługi

Pokaż adres

ul. Wiedeńska 2, 60-683 Poznań, woj. wielkopolskie

Udogodnienia w miejscu realizacji usługi

 • Klimatyzacja
 • Wi-fi
 • Udogodnienia dla osób z niepełnosprawnościami
 • Sala Montessori wyposażona w zestaw specjalistycznych pomocy

Zajęcia poprowadzą

Więcej informacji
Zdjęcie Ewa Nikołajew-Wieczorowska

Ewa Nikołajew-Wieczorowska

- absolwentka Międzynarodowych Podyplomowych Studiów w zakresie Pedagogiki Montessori w
Monachium, dyplom Association Montessori Internationale (AMI) nr 523/1993
- pedagog terapeuta z 27-letnim praktycznym stażem pracy metodą Montessori, pedagog
specjalny, wykładowca, muzyk
- założycielka Centrum Uśmiechu Dziecka: pierwszego w Wielkopolsce Centrum wspierającego
dzieci zdrowe i niepełnosprawne w optymalnym wykorzystaniu potencjału rozwojowego poprzez
pedagogikę Montessori
oraz skorelowane z nią terapie (m.in.: logo- i neurologopedię, integrację sensoryczną, bilateralną
oraz fizjoterapię)
- właścicielka CUD Montessori – firmy szkoleniowej zajmującej się prowadzeniem kursów i
warsztatów Montessori
- konsultantka metodyczna w przedszkolach i żłobkach Montessor

Zdjęcie Sylwia Ciesiółka

Sylwia Ciesiółka

- absolwentka kursów Montessori w zakresie edukacji wieku dziecięcego
i edukacji w szkole podstawowej (Polskie Stowarzyszenie Montessori)
- absolwentka filologii germańskiej, Studium Handlu Zagranicznego i Studium Zarządzania Przedsiębiorstwami
- założyciel Fundacji Dom z Montessori

Zdjęcie Monika Pawluczuk-Solarz

Monika Pawluczuk-Solarz

- absolwentka studiów podyplomowych Pedagogika Marii Montessori
Uniwersytetu Marii Skłodowskiej - Curie
- absolwentka kursów I, II i III stopnia Polskiego Stowarzyszenia Montessori
- czynny pedagog montessoriański od 25 lat, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, edukator dzieci z grup Edukacji Domowej
współpracownik Akademii Pedagogiki Specjalnej, Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Wyższej Szkoły Pedagogicznej Korczak, Wyższej Szkoły Przymierza Rodzin, Uniwersytetu Marii Skłodowskiej - Curie oraz Uniwersytetu Warszawskiego
- szkoleniowiec i konsultant w placówkach montessoriańskich
- szczególnym obszarem jej aktywności jest propagowanie i wdrażanie idei Marii Montessori w środowiskach nauczycieli, terapeutów, rodziców, studentów i dzieci spoza placówek montessoriańskich

Zdjęcie dr Joanna Swędrak-Zawada

dr Joanna Swędrak-Zawada

- absolwentka kursów w Instytucie Duhovka w Pradze:
* „Pedagogika wieku dziecięcego wg koncepcji Marii Montessori” - certyfikat American Montessori Society
* „Pedagogika Montessori w szkole podstawowej”
- oligofrenopedagog, psychopedagog, fizyk
- autorka wielu publikacji popularnonaukowych z dziedziny pedagogiki
- obszar Jej zainteresowań, to komunikacja i edukacja alternatywna oraz sposoby twórczego rozwijania potencjału dziecka

Zdjęcie Marta Szymańska

Marta Szymańska

- absolwentka filologii angielskiej na Uniwersytecie Łódzkim
- absolwentka kursów w Instytucie Duhovka w Pradze:
* „Pedagogika wieku dziecięcego wg koncepcji Marii Montessori” - certyfikat American Montessori Society
* „Pedagogika Montessori w szkole podstawowej”
* „Edukacja Montessori w zakresie jęz. angielskiego w szkole podstawowej
- oligofrenopedagog

Kontakt

Pokaż
Zdjęcie Ewa Nikołajew-Wieczorowska

Ewa Nikołajew-Wieczorowska

email: biuro@centrummontessori.pl

tel: (+48) 729 498 270

Informacje dodatkowe

Pokaż szczegóły

Informacje o materiałach dla uczestników usługi

Uczestnik otrzymuje zestaw wzorów konspektów, dodatkowe materiały i karty pracy do wykorzystania w pracy z dziećmi oraz kompletny program i zestaw materiałów do nauki czytania w języku polskim oraz angielskim.

Warunki uczestnictwa

Kandydat posiada wykształcenie wyższe: licencjat, inżynier lub magister

Wypełnienie formualrza zgłoszeniowego, uiszczenie opłaty rejestracyjnej i wypełnienie formularza umowy

Warunki techniczne

Pokaż warunki techniczne

Warunki techniczne

Sala wyposażona w zestaw specjalistycznych materiałów rozwojowych, platforma do komunikacji zdalnej Zoom

Ciasteczka>