Usługa - Kurs dla kandydatów na Specjalistę ds. kadr Kurs Umiejętności Zawodowych - subregion Łomża

Logo Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy w Suwałkach

4.4/5 z 462 ocen

Tytuł Kurs dla kandydatów na Specjalistę ds. kadr Kurs Umiejętności Zawodowych - subregion Łomża

Numer usługi 2021/08/27/13013/1151463

Dostawca usług Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy w Suwałkach

Dostępność Usługa otwarta

Forma świadczenia zdalna w czasie rzeczywistym

Status usługi opublikowana

PLN

4 650,00 zł netto za osobę

4 650,00 zł brutto za osobę

19,38 zł netto za osobogodzinę

19,38 zł brutto za osobogodzinę

Zapisanych 19 uczestników

Informacje o usłudze

Pokaż szczegóły
Sposób dofinansowania:

wsparcie dla osób indywidualnych

wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników

Grupa docelowa usługi:

Słuchaczem kursu dla kandydatów na specjalistę ds. kadr może być osoba:

 1. posiadająca wykształcenie minimum średnie,
 2. chce zdobyć lub podnieść wiedzę i kwalifikacje umożliwiające pracę
  w działach kadrowo-płacowych.
Minimalna liczba uczestników: 1
Maksymalna liczba uczestników: 20
Data zakończenia rekrutacji: 31-10-2021
Liczba godzin usługi: 240
Podstawa uzyskania wpisu do świadczenia usługi: Certyfikat systemu zarządzania jakością wg. ISO 9001:2015 (PN-EN ISO 9001:2015) - w zakresie usług szkoleniowych

Ramowy program usługi

Pokaż program

Kurs obejmuje sześć modułów dydaktycznych:

Moduł I     Stosowanie przepisów prawa pracy – 72 godziny lekcyjne

Moduł II    Obowiązki pracodawcy wobec ZUS, dokumentacja emerytalno-rentowa,

                  chorobowa i zasiłkowa – 36 godziny lekcyjne

Moduł III   Obliczanie wynagrodzeń  według różnych systemów płac i z tytułu różnych

                   umów, potrącenia – 48 godzin lekcyjnych

Moduł IV   Sporządzanie deklaracji z tytułu ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych,

                   program płatnik – 32 godziny lekcyjne

Moduł V    Prowadzenie analizy kadrowej i płacowej -  20 godzin lekcyjnych

Moduł VI   Zastosowanie programów komputerowych do prowadzenia spraw kadrowo-

                   płacowych, ubezpieczeniowych i podatkowych - 32 godziny lekcyjne

Egzamin wewnętrzny - 3 godziny lekcyjne

Harmonogram usługi

Przedmiot / temat zajęćData realizacji zajęćGodzina rozpoczęciaGodzina zakończeniaLiczba godzin
Przedmiot / temat zajęć
Moduł II - Obowiązki pracodawcy wobec ZUS, dokumentacj a emerytalno-rentowa, chorobowa i zasiłkowa
Data realizacji zajęć
23-10-2021
Godzina rozpoczęcia
08:30
Godzina zakończenia
11:30
Liczba godzin
03:00
Przedmiot / temat zajęć
Moduł I - Stosowanie przepisów prawa pracy
Data realizacji zajęć
23-10-2021
Godzina rozpoczęcia
12:00
Godzina zakończenia
15:00
Liczba godzin
03:00
Przedmiot / temat zajęć
Moduł II - Obowiązki pracodawcy wobec ZUS, dokumentacj a emerytalno-rentowa, chorobowa i zasiłkowa
Data realizacji zajęć
24-10-2021
Godzina rozpoczęcia
08:30
Godzina zakończenia
11:30
Liczba godzin
03:00
Przedmiot / temat zajęć
Moduł I - Stosowanie przepisów prawa pracy
Data realizacji zajęć
24-10-2021
Godzina rozpoczęcia
12:00
Godzina zakończenia
15:00
Liczba godzin
03:00
Przedmiot / temat zajęć
Moduł I - Stosowanie przepisów prawa pracy
Data realizacji zajęć
06-11-2021
Godzina rozpoczęcia
08:30
Godzina zakończenia
11:30
Liczba godzin
03:00
Przedmiot / temat zajęć
Moduł I - Stosowanie przepisów prawa pracy
Data realizacji zajęć
07-11-2021
Godzina rozpoczęcia
08:30
Godzina zakończenia
11:30
Liczba godzin
03:00
Przedmiot / temat zajęć
Moduł I - Stosowanie przepisów prawa pracy
Data realizacji zajęć
20-11-2021
Godzina rozpoczęcia
08:30
Godzina zakończenia
15:00
Liczba godzin
06:30
Przedmiot / temat zajęć
Moduł I - Stosowanie przepisów prawa pracy
Data realizacji zajęć
21-11-2021
Godzina rozpoczęcia
08:30
Godzina zakończenia
15:00
Liczba godzin
06:30
Przedmiot / temat zajęć
Moduł II - Obowiązki pracodawcy wobec ZUS, dokumentacj a emerytalno-rentowa, chorobowa i zasiłkowa
Data realizacji zajęć
27-11-2021
Godzina rozpoczęcia
08:30
Godzina zakończenia
11:30
Liczba godzin
03:00
Przedmiot / temat zajęć
Moduł II - Obowiązki pracodawcy wobec ZUS, dokumentacja emerytalno-rentowa, chorobowa i zasiłkowa
Data realizacji zajęć
28-11-2021
Godzina rozpoczęcia
08:30
Godzina zakończenia
11:30
Liczba godzin
03:00
Przedmiot / temat zajęć
Moduł I - Stosowanie przepisów prawa pracy
Data realizacji zajęć
04-12-2021
Godzina rozpoczęcia
08:30
Godzina zakończenia
15:00
Liczba godzin
06:30
Przedmiot / temat zajęć
Moduł I - Stosowanie przepisów prawa pracy
Data realizacji zajęć
05-12-2021
Godzina rozpoczęcia
08:30
Godzina zakończenia
15:00
Liczba godzin
06:30
Przedmiot / temat zajęć
Moduł I - Stosowanie przepisów prawa pracy
Data realizacji zajęć
15-01-2022
Godzina rozpoczęcia
08:30
Godzina zakończenia
11:30
Liczba godzin
03:00
Przedmiot / temat zajęć
Moduł II - Obowiązki pracodawcy wobec ZUS, dokumentacj a emerytalno-rentowa, chorobowa i zasiłkowa
Data realizacji zajęć
15-01-2022
Godzina rozpoczęcia
12:00
Godzina zakończenia
15:00
Liczba godzin
03:00
Przedmiot / temat zajęć
Moduł II - Obowiązki pracodawcy wobec ZUS, dokumentacj a emerytalno-rentowa, chorobowa i zasiłkowa
Data realizacji zajęć
16-01-2022
Godzina rozpoczęcia
08:30
Godzina zakończenia
11:30
Liczba godzin
03:00
Przedmiot / temat zajęć
Moduł III - Obliczanie wynagrodzeń według różnych systemów płac i z tytułu różnych umów, potrącenia
Data realizacji zajęć
16-01-2022
Godzina rozpoczęcia
12:00
Godzina zakończenia
15:00
Liczba godzin
03:00
Przedmiot / temat zajęć
Moduł II - Obowiązki pracodawcy wobec ZUS, dokumentacj a emerytalno-rentowa, chorobowa i zasiłkowa
Data realizacji zajęć
30-01-2022
Godzina rozpoczęcia
08:30
Godzina zakończenia
15:00
Liczba godzin
06:30
Przedmiot / temat zajęć
Moduł I - Stosowanie przepisów prawa pracy
Data realizacji zajęć
12-02-2022
Godzina rozpoczęcia
08:30
Godzina zakończenia
11:30
Liczba godzin
03:00
Przedmiot / temat zajęć
Moduł VI - Zastosowanie programów komputerowych do prowadzenia spraw kadrowo-płacowych, ubezpieczeniowych i podatkowych
Data realizacji zajęć
12-02-2022
Godzina rozpoczęcia
12:00
Godzina zakończenia
15:00
Liczba godzin
03:00
Przedmiot / temat zajęć
Moduł III - Obliczanie wynagrodzeń według różnych systemów płac i z tytułu różnych umów, potrącenia
Data realizacji zajęć
13-02-2022
Godzina rozpoczęcia
08:30
Godzina zakończenia
11:30
Liczba godzin
03:00
Przedmiot / temat zajęć
Moduł V - Prowadzenie analizy kadrowej i płacowej
Data realizacji zajęć
13-02-2022
Godzina rozpoczęcia
12:00
Godzina zakończenia
15:00
Liczba godzin
03:00
Przedmiot / temat zajęć
Moduł I     Stosowanie przepisów prawa pracy
Data realizacji zajęć
12-03-2022
Godzina rozpoczęcia
08:30
Godzina zakończenia
11:30
Liczba godzin
03:00
Przedmiot / temat zajęć
Moduł VI - Zastosowanie programów komputerowych do prowadzenia spraw kadrowo-płacowych, ubezpieczeniowych i podatkowych
Data realizacji zajęć
12-03-2022
Godzina rozpoczęcia
12:00
Godzina zakończenia
15:00
Liczba godzin
03:00
Przedmiot / temat zajęć
Moduł III - Obliczanie wynagrodzeń według różnych systemów płac i z tytułu różnych umów, potrącenia
Data realizacji zajęć
13-03-2022
Godzina rozpoczęcia
08:30
Godzina zakończenia
11:30
Liczba godzin
03:00
Przedmiot / temat zajęć
Moduł IV - Sporządzanie deklaracji z tytułu ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych, program Płatnik
Data realizacji zajęć
13-03-2022
Godzina rozpoczęcia
12:00
Godzina zakończenia
15:00
Liczba godzin
03:00
Przedmiot / temat zajęć
Moduł III - Obliczanie wynagrodzeń według różnych systemów płac i z tytułu różnych umów, potrącenia
Data realizacji zajęć
26-03-2022
Godzina rozpoczęcia
08:30
Godzina zakończenia
11:30
Liczba godzin
03:00
Przedmiot / temat zajęć
Moduł VI - Zastosowanie programów komputerowych do prowadzenia spraw kadrowo-płacowych, ubezpieczeniowych i podatkowych
Data realizacji zajęć
26-03-2022
Godzina rozpoczęcia
12:00
Godzina zakończenia
15:00
Liczba godzin
03:00
Przedmiot / temat zajęć
Moduł I - Stosowanie przepisów prawa pracy
Data realizacji zajęć
27-03-2022
Godzina rozpoczęcia
08:30
Godzina zakończenia
11:30
Liczba godzin
03:00
Przedmiot / temat zajęć
Moduł IV - Sporządzanie deklaracji z tytułu ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych, program Płatnik
Data realizacji zajęć
27-03-2022
Godzina rozpoczęcia
12:00
Godzina zakończenia
15:00
Liczba godzin
03:00
Przedmiot / temat zajęć
Moduł I - Stosowanie przepisów prawa pracy
Data realizacji zajęć
09-04-2022
Godzina rozpoczęcia
08:30
Godzina zakończenia
11:30
Liczba godzin
03:00
Przedmiot / temat zajęć
Moduł VI - Zastosowanie programów komputerowych do prowadzenia spraw kadrowo-płacowych, ubezpieczeniowych i podatkowych
Data realizacji zajęć
09-04-2022
Godzina rozpoczęcia
12:00
Godzina zakończenia
15:00
Liczba godzin
03:00
Przedmiot / temat zajęć
Moduł V - Prowadzenie analizy kadrowej i płacowej
Data realizacji zajęć
10-04-2022
Godzina rozpoczęcia
08:30
Godzina zakończenia
11:30
Liczba godzin
03:00
Przedmiot / temat zajęć
Moduł VI - Zastosowanie programów komputerowych do prowadzenia spraw kadrowo-płacowych, ubezpieczeniowych i podatkowych
Data realizacji zajęć
10-04-2022
Godzina rozpoczęcia
12:00
Godzina zakończenia
15:00
Liczba godzin
03:00
Przedmiot / temat zajęć
Moduł I - Stosowanie przepisów prawa pracy
Data realizacji zajęć
07-05-2022
Godzina rozpoczęcia
08:30
Godzina zakończenia
11:30
Liczba godzin
03:00
Przedmiot / temat zajęć
Moduł III - Obliczanie wynagrodzeń według różnych systemów płac i z tytułu różnych umów, potrącenia
Data realizacji zajęć
07-05-2022
Godzina rozpoczęcia
12:00
Godzina zakończenia
15:00
Liczba godzin
03:00
Przedmiot / temat zajęć
Moduł III - Obliczanie wynagrodzeń według różnych systemów płac i z tytułu różnych umów, potrącenia
Data realizacji zajęć
08-05-2022
Godzina rozpoczęcia
08:30
Godzina zakończenia
11:30
Liczba godzin
03:00
Przedmiot / temat zajęć
Moduł VI - Zastosowanie programów komputerowych do prowadzenia spraw kadrowo-płacowych, ubezpieczeniowych i podatkowych
Data realizacji zajęć
08-05-2022
Godzina rozpoczęcia
12:00
Godzina zakończenia
15:00
Liczba godzin
03:00
Przedmiot / temat zajęć
Moduł IV - Sporządzanie deklaracji z tytułu ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych, program Płatnik
Data realizacji zajęć
21-05-2022
Godzina rozpoczęcia
08:30
Godzina zakończenia
11:30
Liczba godzin
03:00
Przedmiot / temat zajęć
Moduł III - Obliczanie wynagrodzeń według różnych systemów płac i z tytułu różnych umów, potrącenia
Data realizacji zajęć
21-05-2022
Godzina rozpoczęcia
12:00
Godzina zakończenia
15:00
Liczba godzin
03:00
Przedmiot / temat zajęć
Moduł I - Stosowanie przepisów prawa pracy
Data realizacji zajęć
22-05-2022
Godzina rozpoczęcia
08:30
Godzina zakończenia
11:30
Liczba godzin
03:00
Przedmiot / temat zajęć
Moduł V - Prowadzenie analizy kadrowej i płacowej
Data realizacji zajęć
22-05-2022
Godzina rozpoczęcia
12:00
Godzina zakończenia
15:00
Liczba godzin
03:00
Przedmiot / temat zajęć
Moduł I - Stosowanie przepisów prawa pracy
Data realizacji zajęć
04-06-2022
Godzina rozpoczęcia
08:30
Godzina zakończenia
11:30
Liczba godzin
03:00
Przedmiot / temat zajęć
Moduł V - Prowadzenie analizy kadrowej i płacowej
Data realizacji zajęć
04-06-2022
Godzina rozpoczęcia
12:00
Godzina zakończenia
15:00
Liczba godzin
03:00
Przedmiot / temat zajęć
Moduł VI - Zastosowanie programów komputerowych do prowadzenia spraw kadrowo-płacowych, ubezpieczeniowych i podatkowych
Data realizacji zajęć
05-06-2022
Godzina rozpoczęcia
08:30
Godzina zakończenia
11:30
Liczba godzin
03:00
Przedmiot / temat zajęć
Moduł V - Prowadzenie analizy kadrowej i płacowej
Data realizacji zajęć
05-06-2022
Godzina rozpoczęcia
12:00
Godzina zakończenia
15:00
Liczba godzin
03:00
Przedmiot / temat zajęć
Moduł I - Stosowanie przepisów prawa pracy
Data realizacji zajęć
11-06-2022
Godzina rozpoczęcia
08:30
Godzina zakończenia
11:30
Liczba godzin
03:00
Przedmiot / temat zajęć
Moduł IV - Sporządzanie deklaracji z tytułu ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych, program Płatnik
Data realizacji zajęć
11-06-2022
Godzina rozpoczęcia
12:00
Godzina zakończenia
15:00
Liczba godzin
03:00
Przedmiot / temat zajęć
Moduł I - Stosowanie przepisów prawa pracy
Data realizacji zajęć
12-06-2022
Godzina rozpoczęcia
08:30
Godzina zakończenia
11:30
Liczba godzin
03:00
Przedmiot / temat zajęć
Moduł III - Obliczanie wynagrodzeń według różnych systemów płac i z tytułu różnych umów, potrącenia
Data realizacji zajęć
12-06-2022
Godzina rozpoczęcia
12:00
Godzina zakończenia
15:00
Liczba godzin
03:00
Przedmiot / temat zajęć
Egzamin wewnętrzny
Data realizacji zajęć
25-06-2022
Godzina rozpoczęcia
10:00
Godzina zakończenia
12:15
Liczba godzin
02:15

Główny cel usługi

Pokaż

Cel edukacyjny

Zdobycie umiejętności zawodowych w obrębie kwalifikacji EKA.05.3 - Prowadzenie spraw kadrowych i rozliczanie wynagrodzeń (Egzamin zawodowy kwalifikacja EKA5 zaw. technik rachunkowości kod 431103 oraz przygotowanie kandydata do pracy w zawodzie specjalisty ds. kadr. Przygotowanie do pracy w zaw. Spec. ds. kadr ma mieć charakter zarówno teoretyczny, jak i praktyczny, tak aby po zakończeniu kursu absolwent posiadał wiedzę i umiejętności określone szczegółowo w programie nauczania.

Efekty uczenia się

1. stosuje przepisy prawa dotyczące spraw kadrowych i płacowych

 • określa sposoby nawiązania i rozwiązania stosunku pracy z osobą pełnoletnią
  i młodocianym
 • określa zasady ustalania, wypłaty i ochrony wynagrodzenia za świadczoną pracę oraz przyznawania pracownikowi innych świadczeń ze stosunku pracy
 • określa prawa i obowiązki pracodawcy i pracownika
 • rozpoznaje sposoby postępowania w przypadku niedopełnienia obowiązków wynikających ze stosunku pracy przez pracownika i pracodawcę
 • stosuje zasady wynikające z różnych systemów rozliczania czasu pracy
 • stosuje przepisy prawa dotyczące udzielania urlopów, np. urlopu wypoczynkowego, urlopu okolicznościowego
 • omawia uprawnienia pracownicze związane z rodzicielstwem
 • stosuje przepisy dotyczące umów cywilnoprawnych
 • wskazuje obowiązki pracodawcy w zakresie ochrony danych osobowych pracownika
 • identyfikuje terminy przechowywania dokumentacji pracowniczej

2. prowadzi rekrutację pracowników i dokumentację osobową: prowadzi proces rekrutacyjny pracowników, prowadzi akta osobowe pracowników, sporządza dokumenty na wniosek pracownika, prowadzi sprawy związane z wykonywaniem zadań zawodowych na podstawie umów cywilnoprawnych

 • określa metody i etapy procesu rekrutacji pracowników
 • redaguje ogłoszenia rekrutacyjne, np. do zamieszczenia w prasie, w aplikacjach multimedialnych
 • wybiera kandydata na pracownika na podstawie analizy dokumentów aplikacyjnych
 • sprawdza formalnie dokumenty kandydata na pracownika zgromadzone w związku
  z ubieganiem się przez niego o zatrudnienie
 • sporządza dokumenty związane z nawiązaniem i rozwiązaniem stosunku pracy
 • kwalifikuje dokumenty pracownicze do odpowiednich części akt osobowych
 • prowadzi ewidencje i rejestry związane ze stosunkiem pracy, np. karty ewidencji czasu pracy, karty ewidencyjne przydziału odzieży i obuwia roboczego oraz środków ochrony indywidualnej, rejestry wypadków przy pracy, dokumentację chorób zawodowych
 • sporządza zaświadczenia dla pracownika wynikające ze stosunku pracy, np. zaświadczenie o zatrudnieniu, zaświadczenie o wysokości wynagrodzenia
 • interpretuje oświadczenia złożone dla celów podatkowych i zgłoszeniowych
  do ubezpieczeń przez osoby wykonujące zadanie zawodowe na podstawie umów cywilnoprawnych
 • sporządza umowy cywilnoprawne dotyczące wykonywania zadań zawodowych,
  np. umowa o dzieło, umowa zlecenie

3. rozlicza inne świadczenia związane z pracą: prowadzi sprawy związane ze świadczeniami socjalnymi, rozlicza podróże służbowe, rozlicza świadczenia pozapłacowe związane z używaniem samochodów prywatnych do celów służbowych

 • wskazuje przepisy prawa obowiązujące pracodawcę w zakresie świadczeń socjalnych, np. w zakresie obowiązku tworzenia zakładowego funduszu świadczeń socjalnych,
  w zakresie zasad wypłacania świadczeń urlopowych
 • oblicza odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
 • określa sposoby wykorzystania środków z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych
 • sporządza polecenie wyjazdu służbowego
 • rozlicza rachunki kosztów podróży służbowych krajowych i zagranicznych
 • sporządza umowę o użyczenie pojazdu niebędącego własnością pracodawcy do celów służbowych
 • oblicza kwotę zwrotu kosztów używania przez pracownika pojazdów niebędących własnością pracodawcy

4. rozlicza wynagrodzenia: rozlicza wynagrodzenia ze stosunku pracy, rozlicza wynagrodzenia z tytułu umów cywilnoprawnych, prowadzi dokumentację płacową

 • identyfikuje systemy wynagradzania pracowników
 • rozpoznaje składniki wynagrodzenia brutto
 • oblicza wynagrodzenie zasadnicze według różnych systemów wynagradzania
 • oblicza obowiązkowe i dobrowolne dodatki do wynagrodzenia zasadniczego oraz ekwiwalenty, np. dodatek za pracę w godzinach nadliczbowych, dodatek za pracę
  w porze nocnej, dodatek funkcyjny, dodatek za wieloletnią pracę, ekwiwalent za pranie odzieży roboczej 
 • oblicza wynagrodzenie za czas nieprzepracowany, np. za czas niezdolności do pracy
  z powodu choroby, za czas płatnego urlopu
 • oblicza obligatoryjne obciążenia składkowo- podatkowe przychodów ze stosunku pracy
 • oblicza obowiązkowe potrącenia z wynagrodzenia z tytułów cywilnoprawnych
  i administracyjnoprawnych, np. potrącenia alimentacyjne i niealimentacyjne, zaległości podatkowe
 • określa fakultatywne potrącenia z wynagrodzenia za pracę
 • sporządza listy płac i imienne karty wynagrodzeń pracowników
 • oblicza na podstawie złożonych oświadczeń obligatoryjne i dobrowolne obciążenia składkowo- podatkowe przychodów z tytułu umów cywilnoprawnych
 • przygotowuje rachunki do umów cywilnoprawnych

5. przeprowadza analizę kadrową i płacową

 • określa wskaźniki wykorzystywane do przeprowadzenia analizy zatrudnienia
 • oblicza wskaźniki wykorzystywane do przeprowadzenia analizy zatrudnienia,
  np. płynności kadr, stanu zatrudnienia, wydajności pracy, dynamiki zatrudnienia, struktury zatrudnienia
 • rozpoznaje wskaźniki wykorzystywane do przeprowadzenia analizy wynagrodzeń
 • oblicza wskaźniki do przeprowadzenia analizy wynagrodzeń, np. przeciętne wynagrodzenie w danym okresie, wskaźniki wzrostu wynagrodzeń w badanych okresach, wskaźniki efektywności wynagrodzeń, wskaźniki produktywności wynagrodzeń, wskaźniki rentowności wynagrodzeń 
 • interpretuje obliczone wskaźniki zatrudnienia
 • interpretuje obliczone wskaźniki wynagrodzeń

6. prowadzi sprawy kadrowe i płace z zastosowaniem technologii informacyjnych i systemów komputerowych

 • przygotowuje dokumentację osobową w edytorze tekstu
 • przygotowuje korespondencję pracowniczą w edytorze tekstu, np. zaświadczenia
  o zatrudnieniu i zaświadczenia o dochodach
 • prezentuje dane z obszaru kadrowego i płacowego w formie tabel i wykresów
  w arkuszu kalkulacyjnym i edytorze tekstu
 • oblicza w arkuszu kalkulacyjnym wskaźniki wykorzystywane do analizy zatrudnienia i wynagrodzeń
 • sporządza dokumenty kadrowe w programie kadrowo- płacowym, np. kwestionariusz osobowy, umowę o pracę, umowy cywilnoprawne, świadectwo pracy
 • rozlicza wynagrodzenia z tytułu umów o pracę i umów cywilnoprawnych
  z wykorzystaniem programu kadrowo-płacowego, np. sporządza listy płac, przygotowuje rachunki do umów cywilnoprawnych, sporządza imienne karty wynagrodzeń pracowników, sporządza karty ewidencji czasu pracy

Sposób weryfikacji osiągnięcia efektów uczenia się

Formą zaliczenia kursu jest obecność przynajmniej na 70 % godzin lekcyjnych, zaliczenie prac kontrolnych i egzamin pisemny.

Osoba, która na egzaminie uzyskała co najmniej 30% punktów możliwych do osiągnięcia otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodnie ze wzorem zamieszczonym
w załączniku nr 2 do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U.2019, poz. 652). Podstawą do sporządzenia protokołu zaliczenia jest imienna lista obecności podpisywana każdorazowo przez słuchacza, wyniki prac kontrolnych oraz protokół komisji egzaminacyjnej z przeprowadzonego egzaminu.

Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Brak wyników.
Koszt przypadający na 1 uczestnika netto 4 650,00 zł
Koszt przypadający na 1 uczestnika brutto 4 650,00 zł
Koszt osobogodziny netto 19,38 zł
Koszt osobogodziny brutto 19,38 zł

Zajęcia poprowadzą

Więcej informacji
Zdjęcie Elwira Bujnowska-Puza

Elwira Bujnowska-Puza

Wieloletni, doświadczony wykładowca SKwP O/O w Suwałkach. Praktyk w dziedzinie prawa pracy.
zastępca kierownika działu kadr i płac (lata 2006-2010);
zastępca inspektora ds. bhp (2010-2016) ;
kierownik działu spraw pracowniczych, organizacyjnych i bhp (2013-do obecnie).

Wyższa Szkoła Suwalsko-Mazurska Wydział Administracji-Licencjat
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie – Wydział Prawa i Administracji-Magister
Studia Uniwersytet Warszawski –Wydział Prawa i Administracji –Podyplomowe Studia Prawa Pracy
Wyższa Inżynierska Szkoła Bhp w Radomiu- Podyplomowe Studia Bhp
Ukończony kurs kwalifikacyjny –Nauczanie przedmiotów zawodowych

Prowadzenie szkoleń i kursów w SKwP od 2009r. do chwili obecnej

Zdjęcie Teresa Nideraus

Teresa Nideraus

Płace ,zasiłki oraz program Płatnik. Wieloletni praktyk w tych dziedzinach.

Księgowa (1993)
Administrator sieci komputerowych (1993-2008)
Kierownik Korekt i Analiz Dokumentacji (2008-2011)
Specjalista w Referacie Ubezpieczeń i Składek (2011-do obecnie)
Specjalista ds.Księgowo-Płacowych (2016-2017)
Starszy Inspektor z BHP (2016-2017)

Wszechnica Mazurska w Olecku- Licencjat na kierunku Marketing i Zarządzanie
Akademia Podlaska w Siedlcach- Dyplom Magistra na kierunku Zarządzanie
Uniwersytet w Białymstoku-Studia Podyplomowe Rachunkowość Przedsiębiorstw
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie – Studia Podyplomowe w zakresie Rolnictwa
Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Białymstoku- Studia podyplomowe –Zarządzanie Bezpieczeństwem i Higieną Pracy w Organizacji

Prowadzenie szkoleń z zakresu Płac ,zasiłków oraz programu Płatnik. Od 2013r. wykładowca w SKwP do obecnie. Wykładowca na uczelniach wyższych

Kontakt

Pokaż
Zdjęcie Emilia Podolecka

Emilia Podolecka

email: szkolenia@suwalki.skwp.pl

tel: (+48) 87 5662 471

Informacje dodatkowe

Pokaż szczegóły

Informacje o materiałach dla uczestników usługi

Podręcznik i materiały przygotowane przez wykładowców

Warunki uczestnictwa

Słuchaczem kursu dla kandydatów na specjalistę ds. kadr może być osoba:

 1. posiadająca wykształcenie minimum średnie,
 2. chce zdobyć lub podnieść wiedzę i kwalifikacje umożliwiające pracę
  w działach kadrowo-płacowych.

Informacje dodatkowe

1 godzina lekcyjna = 45 minut

Formą zaliczenia kursu jest obecność przynajmniej na 70 % godzin lekcyjnych, zaliczenie prac kontrolnych i egzamin pisemny.

Osoba, która na egzaminie uzyskała co najmniej 30% punktów możliwych do osiągnięcia otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodnie ze wzorem zamieszczonym
w załączniku nr 2 do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U.2019, poz. 652). Podstawą do sporządzenia protokołu zaliczenia jest imienna lista obecności podpisywana każdorazowo przez słuchacza, wyniki prac kontrolnych oraz protokół komisji egzaminacyjnej z przeprowadzonego egzaminu.

Egzamin odbędzie się w formie stacjonarnej w Suwałkach ul. Utrata 2B

Warunki techniczne

Pokaż warunki techniczne

Warunki techniczne

Kurs prowadzony będzie w trybie zdalnym w czasie rzeczywistym przy użyciu platformy MS Teams.

Ciasteczka>