Usługa - Szkolenie z języka niemieckiego z elementami języka używanego w środowisku pracy, poziom podstawowy, zajęcia indywidualne- forma zdalna.

Logo Centrum Języków Obcych EFFEKT Magdalena Kotowicz Aleksandra Gromadzka spółka cywilna

4.5/5 z 203 ocen

Tytuł Szkolenie z języka niemieckiego z elementami języka używanego w środowisku pracy, poziom podstawowy, zajęcia indywidualne- forma zdalna.

Numer usługi 2021/08/06/30025/1132437

Dostawca usług Centrum Języków Obcych EFFEKT Magdalena Kotowicz Aleksandra Gromadzka spółka cywilna

Dostępność Usługa otwarta

Forma świadczenia zdalna w czasie rzeczywistym

Status usługi opublikowana

PLN

2 670,00 zł netto

2 670,00 zł brutto

89,00 zł netto za godzinę

89,00 zł brutto za godzinę

Zapisz się
Zapisany 1 uczestnik

Informacje o usłudze

Pokaż szczegóły
Sposób dofinansowania:

wsparcie dla osób indywidualnych

wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników

Grupa docelowa usługi:

Osoby dorosłe, chcące aktywnie posługiwać się językiem niemieckim.

Minimalna liczba uczestników: 1
Maksymalna liczba uczestników: 1
Data zakończenia rekrutacji: 06-09-2021
Liczba godzin usługi: 30
Podstawa uzyskania wpisu do świadczenia usługi: Standard Usługi Szkoleniowo-Rozwojowej PIFS SUS 2.0

Ramowy program usługi

Pokaż program

Głównym celem kształcenia językowego jest osiągnięcie poziomu opanowania języka tak, aby uczestnik po zakończonym szkoleniu:

- posługiwał się zasobem środków językowych leksykalnych, gramatycznych, fonetycznych umożliwiających realizację wymagań ogólnych w zakresie słownictwa na poziomie A1,

- interpretował typowe, proste wypowiedzi, np. instrukcje, rozmowy, polecenia, komunikaty i informacje, wyrażane na poziomie podstawowym,

- rozumiał, analizował, interpretował proste wypowiedzi pisemne,

- tworzył krótkie, proste wypowiedzi ustne, potrafił komunikować się w zakresie życia codziennego,

- tworzył krótkie, zrozumiałe wypowiedzi pisemne typu: list, e-mail, notatka, wypełnienie formularza,

- znał i portafił korzystać z obcojęzycznych źródeł informacji typu: strony www, prasa itp.

Realizacja programu zakłada uzyskanie znajomości struktur gramatycznych na poziomie A1 oraz kompetencji leksykalnych na tym samym poziomie, pozwalających na rozpoczęcie i podtrzymanie rozmowy, sygnalizowanie nieporozumienia i prośba o powtórzenie lub wyjaśnienie, w ramach komunikacji ustnej.

Komunikacja pisemna: napisanie krótkiego e-mail, listu służbowego, notatki.

Używanie zwrotów grzecznościowych: powitanie, pozdrawianie, pożegnanie w sytuacji formalnej i nieformalnej, podziękownie, przepraszanie.

Komunikacja skierowana na przekazywanie informacji, wyrażanie opinii, przedstawiania argumentów, wyrażanie upodobań i preferencji, przedstawianie siebie, swoich kwalifikacji i doświadczeń.

Zajęcia rozwijają kompetencje komunikacyjne, w oparciu o praktyczne materiały i słownictwo związane m.in. z życiem codziennym i zawodowym, w kontekście omawianych zagadnień.

Zakres materiału do opanowania:

- literowanie oraz praktyczne zastosowanie liczebników,

- stawianie prostych pytań i udzielanie odpowiedzi,

- doskonalenie wypowiedzi w sytuacjach życia codziennego,

- opisywanie członków rodziny i prostych czynności,

- opisywanie cech charakteru,

- przekazywanie określonych informacji innym osobom,

- rozumienie pytań, poleceń i krótkich wskazówek w języku niemieckim,

- rozumienie dłuższych wypowiedzi mówionych wolno,

- umiejętność stawiania pytań, w przypadku braku zrozumienia,

- umiejętność stosowania krótkich form wypowiedzi pisemnej, np.pisanie e-maila,

- umiejętność czytania i wypełniania formularzy w języku niemieckim.

Oprócz komunikacji podczas lekcji wykorzystywane jest  przede wszystki dzielenie ekranu - głównie w celu używania tablicy.

Warunki techniczne niezbędne do udziału w usłudze:

- usługa będzie prowadzona za pośrednictwem komunikatora Skype; ewentualna zmiana będzie konsultowana z uczestnikiem szkolenia oraz Operatorem,

- użycie komunikatora wymaga posiadania komputera/ tabletu/ telefonu komórkowego i zainstalowanie komunikatora na wybranym urządzeniu,

- komunikator działa na podstawowych parametrach internetu stacjonarnego, jak i mobilnego.

Aplikacja Skype do pobrania ze strony:

https://www.skype.com/pl/get-skype/

Na podstawie przygotowanych zadań oraz podczas każdych zajęć komunikacyjnych, prowadzący będzie sprawdzać poziom zrozumienia zagadnień językowych i opanowania słownictwa.

Na koniec szkolenia efekty usługi zostaną zweryfikowane podczas testu sprawdzającego poziom opanowania przerobionego materiału, składającego się z części pisemnej / ustnej.

Okres ważności linku umożliwiającego uczestnictwo w spotkaniu on-line: 1 dzień przed szkoleniem do czasu jego zakończenia.

Zajęcia będą rejestrowane i archiwizowane za pomocą komunikatora Skype w celu kontroli/audytu.

Harmonogram usługi

Przedmiot / temat zajęćData realizacji zajęćGodzina rozpoczęciaGodzina zakończeniaLiczba godzin
Przedmiot / temat zajęć
Utrwalenia wprowadzonego zakresu gramatyczno – leksykalnego. Zajęcia realizowane z zastosowaniem rozmowy online,z wykorzystaniem czatu, współdzielenia ekranu,ćwiczeń,testów
Data realizacji zajęć
05-04-2022
Godzina rozpoczęcia
17:00
Godzina zakończenia
17:50
Liczba godzin
00:50
Przedmiot / temat zajęć
Tworzenie maili i krótkich wypowiedzi pisemnych. Zajęcia realizowane z zastosowaniem rozmowy online,z wykorzystaniem czatu, współdzielenia ekranu,ćwiczeń,testów
Data realizacji zajęć
29-03-2022
Godzina rozpoczęcia
17:00
Godzina zakończenia
17:50
Liczba godzin
00:50
Przedmiot / temat zajęć
Konwersacje na podstawie zwrotów i wyrażeń używanych w komunikacji mailowej i telefonicznej. Zajęcia realizowane z zastosowaniem rozmowy online,z wykorzystaniem czatu, współdzielenia ekranu
Data realizacji zajęć
22-03-2022
Godzina rozpoczęcia
17:00
Godzina zakończenia
17:50
Liczba godzin
00:50
Przedmiot / temat zajęć
Dni tygodnia, pory roku. Przyimki w okolicznikach czasu am, in, inder, um. Zajęcia realizowane z zastosowaniem rozmowy online,z wykorzystaniem czatu, współdzielenia ekranu,ćwiczeń,testów
Data realizacji zajęć
15-03-2022
Godzina rozpoczęcia
17:00
Godzina zakończenia
17:50
Liczba godzin
00:50
Przedmiot / temat zajęć
Nazwy miejsc i budynków. Czytanie ze zrozumieniem. Zajęcia realizowane z zastosowaniem rozmowy online,z wykorzystaniem czatu, współdzielenia ekranu,ćwiczeń,testów
Data realizacji zajęć
08-03-2022
Godzina rozpoczęcia
17:00
Godzina zakończenia
17:50
Liczba godzin
00:50
Przedmiot / temat zajęć
Stosowanie w zdaniach czasownika modalnego konnen. Zajęcia realizowane z zastosowaniem rozmowy online,z wykorzystaniem czatu, współdzielenia ekranu,ćwiczeń,testów
Data realizacji zajęć
01-03-2022
Godzina rozpoczęcia
17:00
Godzina zakończenia
17:50
Liczba godzin
00:50
Przedmiot / temat zajęć
Okoliczniki czasu i sposobu – częstotliwość. Odmiana czasownika konnen. Zdania wtrącone. Zajęcia realizowane z zastosowaniem rozmowy online,z wykorzystaniem czatu, współdzielenia ekranu,ćwiczeń,testów
Data realizacji zajęć
22-02-2022
Godzina rozpoczęcia
17:00
Godzina zakończenia
17:50
Liczba godzin
00:50
Przedmiot / temat zajęć
Pytania o częstotliwość wykonywanych czynności. Pytanie o preferencje. Zajęcia realizowane z zastosowaniem rozmowy online,z wykorzystaniem czatu, współdzielenia ekranu,ćwiczeń,testów
Data realizacji zajęć
15-02-2022
Godzina rozpoczęcia
17:00
Godzina zakończenia
17:50
Liczba godzin
00:50
Przedmiot / temat zajęć
Daty, terminy spotkań, ważne wydarzenia rodzinne – wykorzystanie liczebników porządkowych. Zajęcia realizowane z zastosowaniem rozmowy online,z wykorzystaniem czatu, współdzielenia ekranu
Data realizacji zajęć
08-02-2022
Godzina rozpoczęcia
17:00
Godzina zakończenia
17:50
Liczba godzin
00:50
Przedmiot / temat zajęć
Rodzajnik określony i nieokreślony w mianowniku i bierniku. Zajęcia realizowane z zastosowaniem rozmowy online,z wykorzystaniem czatu, współdzielenia ekranu,ćwiczeń,testów
Data realizacji zajęć
01-02-2022
Godzina rozpoczęcia
17:00
Godzina zakończenia
17:50
Liczba godzin
00:50
Przedmiot / temat zajęć
Wyrażenia w środowisku pracy. Zajęcia realizowane z zastosowaniem rozmowy online,z wykorzystaniem czatu, współdzielenia ekranu,ćwiczeń,testów
Data realizacji zajęć
25-01-2022
Godzina rozpoczęcia
17:00
Godzina zakończenia
17:50
Liczba godzin
00:50
Przedmiot / temat zajęć
Zwroty związane z rozmową telefoniczną. Nazwy urządzeń biurowych i dokumentów. Zajęcia realizowane z zastosowaniem rozmowy online,z wykorzystaniem czatu, współdzielenia ekranu,ćwiczeń,testów.
Data realizacji zajęć
18-01-2022
Godzina rozpoczęcia
17:00
Godzina zakończenia
17:50
Liczba godzin
00:50
Przedmiot / temat zajęć
Was ist das? Das ist ein? Nazwy przedmiotów codziennego użytku. Określenia kształtów, kolorów itp.Zajęcia realizowane z zastosowaniem rozmowy online,z wykorzystaniem czatu, współdzielenia ekranu
Data realizacji zajęć
11-01-2022
Godzina rozpoczęcia
17:00
Godzina zakończenia
17:50
Liczba godzin
00:50
Przedmiot / temat zajęć
Ćwiczenia fonetyczne. Wymowa długich i krótkich samogłosek. Ćwiczenia ze słuchania. Zajęcia realizowane z zastosowaniem rozmowy online,z wykorzystaniem czatu, współdzielenia ekranu,ćwiczeń,testów
Data realizacji zajęć
04-01-2022
Godzina rozpoczęcia
17:00
Godzina zakończenia
17:50
Liczba godzin
00:50
Przedmiot / temat zajęć
Wyrażanie własnego zdania za pomocą zwrotów: Ich finde/meine, Meiner Meinung nach. Zajęcia realizowane z zastosowaniem rozmowy online,z wykorzystaniem czatu, współdzielenia ekranu,ćwiczeń,testów
Data realizacji zajęć
21-12-2021
Godzina rozpoczęcia
17:00
Godzina zakończenia
17:50
Liczba godzin
00:50
Przedmiot / temat zajęć
Tryb rozkazujący Imperativ. Wykorzystanie trybu rozkazującego w poleceniach. Zajęcia realizowane z zastosowaniem rozmowy online,z wykorzystaniem czatu, współdzielenia ekranu,ćwiczeń,testów
Data realizacji zajęć
14-12-2021
Godzina rozpoczęcia
17:00
Godzina zakończenia
17:50
Liczba godzin
00:50
Przedmiot / temat zajęć
Wyrażenia związane z położeniem.Opis obrazka z użyciem przyimków w odpowiednim przypadku.Zajęcia realizowane z zastosowaniem rozmowy online,z wykorzystaniem czatu, współdzielenia ekranu,ćwiczeń,testów
Data realizacji zajęć
07-12-2021
Godzina rozpoczęcia
17:00
Godzina zakończenia
17:50
Liczba godzin
00:50
Przedmiot / temat zajęć
Rodzajnik nieokreślony ein, eine. Przeczenia kein. Zajęcia realizowane z zastosowaniem rozmowy online,z wykorzystaniem czatu, współdzielenia ekranu,ćwiczeń,testów
Data realizacji zajęć
30-11-2021
Godzina rozpoczęcia
17:00
Godzina zakończenia
17:50
Liczba godzin
00:50
Przedmiot / temat zajęć
Ćwiczenia z zakresu rodzajników der, die, das. Tworzenie krótkich dialogów. Zajęcia realizowane z zastosowaniem rozmowy online,z wykorzystaniem czatu, współdzielenia ekranu,ćwiczeń,testów
Data realizacji zajęć
23-11-2021
Godzina rozpoczęcia
17:00
Godzina zakończenia
17:50
Liczba godzin
00:50
Przedmiot / temat zajęć
Rodzajnik określony der, die,das. Zaimiki osobowe er, es. Zajęcia realizowane z zastosowaniem rozmowy online,z wykorzystaniem czatu, współdzielenia ekranu,ćwiczeń,testów
Data realizacji zajęć
16-11-2021
Godzina rozpoczęcia
17:00
Godzina zakończenia
17:50
Liczba godzin
00:50
Przedmiot / temat zajęć
Czytanie ze zrozumieniem. Analiza krótkich tekstów z zastosowaniem poznanego słownictwa. Zajęcia realizowane z zastosowaniem rozmowy online,z wykorzystaniem czatu, współdzielenia ekranu,ćwiczeń,testów
Data realizacji zajęć
09-11-2021
Godzina rozpoczęcia
17:00
Godzina zakończenia
17:50
Liczba godzin
00:50
Przedmiot / temat zajęć
Zaimki osobowe w mianowniku. Przysłówki i partykuły ein bisschen, gut. Zajęcia realizowane z zastosowaniem rozmowy online,z wykorzystaniem czatu, współdzielenia ekranu,ćwiczeń,testów
Data realizacji zajęć
02-11-2021
Godzina rozpoczęcia
17:00
Godzina zakończenia
17:50
Liczba godzin
00:50
Przedmiot / temat zajęć
Członkowie rodziny, słownictwo charakterystyczne dla rodziny. Określanie pokrewieństwa. Zajęcia realizowane z zastosowaniem rozmowy online,z wykorzystaniem czatu, współdzielenia ekranu,ćwiczeń,testów
Data realizacji zajęć
26-10-2021
Godzina rozpoczęcia
17:00
Godzina zakończenia
17:50
Liczba godzin
00:50
Przedmiot / temat zajęć
Zaimki dzierżawcze. Formy rzeczownika używanie w celu określenia przynależności. Zajęcia realizowane z zastosowaniem rozmowy online,z wykorzystaniem czatu, współdzielenia ekranu,ćwiczeń,testów
Data realizacji zajęć
19-10-2021
Godzina rozpoczęcia
17:00
Godzina zakończenia
17:50
Liczba godzin
00:50
Przedmiot / temat zajęć
Liczebniki porządkowe.Ustalanie terminów spotkań.Krótkie dialogi.Tworzenie zdań z użyciem liczebników.Zajęcia realizowane z zastosowaniem rozmowy online,z wykorzystaniem czatu,współdzielenia ekranu
Data realizacji zajęć
12-10-2021
Godzina rozpoczęcia
17:00
Godzina zakończenia
17:50
Liczba godzin
00:50
Przedmiot / temat zajęć
Liczebniki1-100.Odmiana i stosowanie czasowników sein ihaben.Stosowanie przeczenia nicht. Zajęcia realizowane z zastosowaniem rozmowy online,z wykorzystaniem czatu, współdzielenia ekranu
Data realizacji zajęć
05-10-2021
Godzina rozpoczęcia
17:00
Godzina zakończenia
17:50
Liczba godzin
00:50
Przedmiot / temat zajęć
Zawody, stany cywilne wiek, miejsce zamieszkania. Odmiana czasowników. Przyimki in, bei, als. Zajęcia realizowane z zastosowaniem rozmowy online,z wykorzystaniem czatu, współdzielenia ekranu
Data realizacji zajęć
28-09-2021
Godzina rozpoczęcia
17:00
Godzina zakończenia
17:50
Liczba godzin
00:50
Przedmiot / temat zajęć
Nazwy krajów. Odmiana czasownika heißen, commen, sein w liczbie pojedynczej. Zajęcia realizowane z zastosowaniem rozmowy online,z wykorzystaniem czatu, współdzielenia ekranu,ćwiczeń,testów
Data realizacji zajęć
24-09-2021
Godzina rozpoczęcia
17:00
Godzina zakończenia
17:50
Liczba godzin
00:50
Przedmiot / temat zajęć
Zdania oznajmujące i pytające z zaimkami pytającymi Wu,Fragen,Wie,woher,wo,wer. Szyk w zdaniu. Zajęcia realizowane z zastosowaniem rozmowy online,z wykorzystaniem czatu, współdzielenia ekranu
Data realizacji zajęć
14-09-2021
Godzina rozpoczęcia
17:00
Godzina zakończenia
17:50
Liczba godzin
00:50
Przedmiot / temat zajęć
Hallo, ich bin.. Zwroty stosowane przy powitaniu i pożegnaniu. Alfabet. Pytanie o samopoczucie. Zajęcia realizowane z zastosowaniem rozmowy online, z wykorzystywaniem czatu i współdzielenia ekranu
Data realizacji zajęć
07-09-2021
Godzina rozpoczęcia
17:00
Godzina zakończenia
17:50
Liczba godzin
00:50

Główny cel usługi

Pokaż

Cel edukacyjny

Szkolenie ma na celu nabycie kompetencji językowych z zakresu j.niemieckiego,na poziomie podstawowym. Zakłada rozwój wszystkich sprawności językowych:mówienie,czytanie,pisanie i słuchanie,z naciskiem na doskonalenie umiejętności mówienia.Po jego ukończeniu uczestnik posiada wiedzę gramatyczną i leksykalną na poziomie A1.Rozumie wypowiedzi związane z życiem codziennym, potrafi porozumiewać się w podstawowych sytuacjach komunikacyjnych oraz w prosty sposób opisywać swoje otoczenie.1jedn.trwa 50min

Efekty uczenia się

Słuchacz w mowie i piśmie stosuje zwroty i podstawowe formy gramatyczne zrealizowane w trakcie szkolenia. Posługuje się językiem niemieckim w stopniu komunikatywnym, stosując podstawowe czasy gramatyczne, co pozwala na prowadzenie rozmowy w uwzględnieniem teraźniejszości, przeszłości oraz przyszłości. Poznane słownictwo umożliwia zrozumienie oraz poprawne zareagowanie na zadawane pytania na tym poziomie językowym.

Sposób weryfikacji osiągnięcia efektów uczenia się

Na koniec szkolenia efekty usługi zostaną zweryfikowane podczas testu sprawdzającego poziom opanowania przerobionego materiału, składającego się z części pisemnej / ustnej.

Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Brak wyników.
Koszt usługi netto 2 670,00 zł
Koszt usługi brutto 2 670,00 zł
Koszt godziny netto 89,00 zł
Koszt godziny brutto 89,00 zł

Zajęcia poprowadzą

Więcej informacji
Zdjęcie Sylwia Stefaniak

Sylwia Stefaniak

Jest doświadczonym lektorem, prowadzącym zajęcia na różnych poziomach zaawansowania zarówno w formie zajęć grupowych jak i indywidualnych.
Od 2015 roku realizuje szkolenia z języka niemieckiego organizowane przez CJO EFFEKT. Rocznie prowadzi ok. 500 godzin szkoleniowych, zarówno konwersacyjnych jak i profilowanych. W ramach kursów profilowanych prowadzi szkolenia przygotowujące do egzaminów państwowych, testów językowych oraz rozmów kwalifikacyjnych.
Pani Sylwia Stefaniak posiada wykształcenie filologiczne, z zakresu języka niemieckiego.

Lektorka posiada wieloletnie doświadczenie w pracy z wykorzystaniem metod bezpośrednich

Kontakt

Pokaż
Zdjęcie Aleksandra Gromadzka

Aleksandra Gromadzka

email: effekt@home.pl

tel: (+48) 509 331 136

Informacje dodatkowe

Pokaż szczegóły

Informacje o materiałach dla uczestników usługi

Szkolenie realizowane jest w oparciu o podręcznik do metody bezpośredniej Sag Mal.

Informacje dodatkowe

Link do zajeć na Skype: https://join.skype.com/NyPRdz3Q4q0s

Zajęcia językowe prowadzić będzie lektor Anna Brzozowska.

Warunki techniczne

Pokaż warunki techniczne

Warunki techniczne

Warunki techniczne niezbędne do udziału w usłudze:

- usługa będzie prowadzona za pośrednictwem komunikatora Skype; ewentualna zmiana będzie konsultowana z uczestnikiem szkolenia oraz Operatorem,

- użycie komunikatora wymaga posiadania komputera/ tabletu/ telefonu komórkowego i zainstalowanie komunikatora na wybranym urządzeniu,

- komunikator działa na podstawowych parametrach internetu stacjonarnego, jak i mobilnego.

Aplikacja Skype do pobrania ze strony:

https://www.skype.com/pl/get-skype/

Ciasteczka>