Usługa - Kurs prawa jazdy kategorii C i CE - kurs łączony; Kierunek KARIERA; Małopolskie Bony Rozwojowe; Kierunek Kariera Zawodowa

Logo Ośrodek Szkolenia Kierowców Karol Peszt

4.5/5 z 87 ocen

Tytuł Kurs prawa jazdy kategorii C i CE - kurs łączony; Kierunek KARIERA; Małopolskie Bony Rozwojowe; Kierunek Kariera Zawodowa

Numer usługi 2021/08/02/16773/1127609

Dostawca usług Ośrodek Szkolenia Kierowców Karol Peszt

Miejsce usługi Kraków

Dostępność Usługa otwarta

Forma świadczenia stacjonarna

Status usługi opublikowana

PLN

5 040,00 zł netto za osobę

5 040,00 zł brutto za osobę

60,00 zł netto za osobogodzinę

60,00 zł brutto za osobogodzinę

Zapisz się
Zapisanych 0 uczestników

Informacje o usłudze

Pokaż szczegóły
Sposób dofinansowania:

wsparcie dla osób indywidualnych

wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników

Grupa docelowa usługi:

Kiewrowcy posiadający prawo jazdy kat. B

Usługa również adresowana dla uczestników projektu Kierunek Kariera
Usługa również adresowana dla uczestników projektu Małopolskie Bony Rozwojowe

Usługa również adresowana dla uczestników projektu Kierunek Kariera Zawodowa

Minimalna liczba uczestników: 1
Maksymalna liczba uczestników: 2
Liczba godzin usługi: 84
Podstawa uzyskania wpisu do świadczenia usługi: posiada akredytację w zakresie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych, o której mowa w art. 68b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 oraz z 2016 r. poz. 35, 64, 195,668 i 1010)
Zakres uprawnień: Kurs prawa jazdy kategorii C+E;

Ramowy program usługi

Pokaż program

20 godzin edukacyjnych zajęć teoretycznych

20 godzin zegarowych zajęć praktycznych na placu manewrowym oraz w ruchu ulicznym (27 godzin edukacyjnych) dla kat. C

25 godzin zegarowych zajęć praktycznych na placu manewrowym oraz w ruchu ulicznym (34 godziny edukacyjne) dla kat. CE

1 godzina egzamin wewnętrzny teoretyczny

1 godziny egzamin wewnętrzny praktyczny kat. C

1 godziny egzamin wewnętrzny praktyczny kat. CE

Harmonogram usługi

Przedmiot / temat zajęćData realizacji zajęćGodzina rozpoczęciaGodzina zakończeniaLiczba godzin
Przedmiot / temat zajęć
zajęcia teoretyczne organizacyjne
Data realizacji zajęć
09-08-2021
Godzina rozpoczęcia
17:00
Godzina zakończenia
21:30
Liczba godzin
04:30
Przedmiot / temat zajęć
zajęcia teoretyczne
Data realizacji zajęć
23-08-2021
Godzina rozpoczęcia
17:00
Godzina zakończenia
20:00
Liczba godzin
03:00
Przedmiot / temat zajęć
zajęcia teoretyczne
Data realizacji zajęć
24-08-2021
Godzina rozpoczęcia
17:00
Godzina zakończenia
21:30
Liczba godzin
04:30
Przedmiot / temat zajęć
zajęcia teoretyczne
Data realizacji zajęć
25-08-2021
Godzina rozpoczęcia
17:00
Godzina zakończenia
20:00
Liczba godzin
03:00

Główny cel usługi

Pokaż

Cel edukacyjny

Przygotowanie do egzaminu państwowego na prawo jazdy kat. C i CE

Efekty uczenia się

Nabycie wiedzy i umiejętności wymaganych do prowadzenia pojazdów kat. C i CE

Przygotowanie do egzaminu państwowego

Sposób weryfikacji osiągnięcia efektów uczenia się

Egzamin wewnętrzny oparty na zasadach egzaminu państwowego

Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Czy usługa pozwala na zdobycie innych kwalifikacji?

Uznawane kwalifikacje

Pytanie 2: Czy dokument został wydany przez organy władz publicznych lub samorządów zawodowych (np.: Urząd Dozoru Technicznego czy Instytut Spawalnictwa) na podstawie ustawy lub rozporządzenia?

Po szkoleniu uczestnik usługi może przystąpić do egzaminów państwowych po zdaniu których otrzymuje prawo jazdy wydane przez Starostę Powiatowego lub Prezydenta Miasta - Ustawa o kierujących pojazdami z dn. 05.01.2011, Dz. U.2011 nr 30 poz. 151

Warunki uznania kwalifikacji

Nazwa/Kategoria Podmiotu prowadzącego walidację WORD
Podmiot prowadzący walidację jest zarejestrowany w BUR Tak
Nazwa/Kategoria Podmiotu certyfikującego Starosta Powiatowy lub Prezydent Miasta
Podmiot certyfikujący jest zarejestrowany w BUR Tak
Podstawa prawna dla Podmiotów/kategorii Podmiotów organ władzy publicznej lub samorządu zawodowego, uprawniony do wydawania dokumentów potwierdzających kwalifikację na podstawie ustawy lub rozporządzenia
Koszt przypadający na 1 uczestnika netto 5 040,00 zł
Koszt przypadający na 1 uczestnika brutto 5 040,00 zł
Koszt osobogodziny netto 60,00 zł
Koszt osobogodziny brutto 60,00 zł
w tym koszt walidacji netto 0,00 zł
w tym koszt walidacji brutto 0,00 zł
w tym koszt certyfikowania netto 0,00 zł
w tym koszt certyfikowania brutto 0,00 zł

Adres realizacji usługi

Pokaż adres

ul. Topolowa 32/1, 31-506 Kraków, woj. małopolskie

Sala wykładowa ul. Topolowa 32 Plac manewrowy przy ul. Myśliwskiej 68, jazda miejska i pozamiejska

Zajęcia poprowadzą

Więcej informacji
Zdjęcie Tomasz Baran

Tomasz Baran

instruktor-wykładowca

Zdjęcie Karol Peszt

Karol Peszt

Wykładowca i instruktor

Kontakt

Pokaż
Zdjęcie Tomasz Baran

Tomasz Baran

email: tomasz_baran@interia.eu

tel: (+48) 501 700 756

Informacje dodatkowe

Pokaż szczegóły

Informacje o materiałach dla uczestników usługi

Podręcznik kursanta kat. C, płyta CD

Warunki uczestnictwa

Wymagany profil kandydata na kierowcę PKK (ośrodek może pomóc w załatwieniu wszelkich formalności)

Dla uczestników projektu Kierunek Kariera, Kierunek Kariera Zawodowa warunkiem uczestnictwa jest zapisanie się również na usługę egzaminacyjną (po zakończonym szkoleniu, egzamin teoretyczny: 30 zł, egzamin praktyczny kat. C: 200 zł., egzamin praktyczny dla kat. CE: 245 zł., zapisy: Wojewódzkie Ośrodki Ruchu Drogowego)

Po zakończonym szkoleniu Uczestnik obowiązkowo ma wypełnić ankietę w BUR

Informacje dodatkowe

Zawarto umowę z WUP Kraków na rozliczanie Usług z wykorzystaniem elektronicznych bonów szkoleniowych w ramach projektu „Kierunek Kariera"

Zawarto umowę z WUP Kraków w ramach projektu Kierunek Kariera Zawodowa

Podręcznik kursanta kat. C, płyta CD

Ciasteczka>