Usługa - Kurs prawa jazdy kat. C; Kierunek Kariera; Małopolskie Bony Rozwojowe; Kierunek Kariera Zawodowa

Logo Ośrodek Szkolenia Kierowców Karol Peszt

4.5/5 z 85 ocen

Tytuł Kurs prawa jazdy kat. C; Kierunek Kariera; Małopolskie Bony Rozwojowe; Kierunek Kariera Zawodowa

Numer usługi 2021/08/02/16773/1127592

Dostawca usług Ośrodek Szkolenia Kierowców Karol Peszt

Miejsce usługi Kraków

Dostępność Usługa otwarta

Forma świadczenia stacjonarna

Status usługi opublikowana

PLN

3 150,00 zł netto za osobę

3 150,00 zł brutto za osobę

50,00 zł netto za osobogodzinę

50,00 zł brutto za osobogodzinę

Zapisz się
Zapisanych 0 uczestników

Informacje o usłudze

Pokaż szczegóły
Sposób dofinansowania:

wsparcie dla osób indywidualnych

wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników

Grupa docelowa usługi:

Kandydaci na kierowcę kat. C

Usługa również adresowana dla uczestników projektu Kierunek Kariera
Usługa również adresowana dla uczestników projektu Małopolskie Bony Rozwojowe

Usługa również adresowana dla uczestników projektu Kierunek Kariera Zawodowa

Minimalna liczba uczestników: 1
Maksymalna liczba uczestników: 2
Data zakończenia rekrutacji: 06-08-2021
Liczba godzin usługi: 63
Podstawa uzyskania wpisu do świadczenia usługi: posiada akredytację w zakresie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych, o której mowa w art. 68b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 oraz z 2016 r. poz. 35, 64, 195,668 i 1010)
Zakres uprawnień: Kurs prawa jazdy kategorii C;

Ramowy program usługi

Pokaż program

Zajęcia teoretyczne 20 godzin dydaktycznych

Zajęcia praktyczne 30 godzin zegarowych (40 godzin dydaktycznych)

1 godzina egzamin wewnętrzny teoretyczny

2 godziny egzamin wewnętrzny praktyczny

Harmonogram usługi

Przedmiot / temat zajęćData realizacji zajęćGodzina rozpoczęciaGodzina zakończeniaLiczba godzin
Przedmiot / temat zajęć
zajęcia teoretyczne organizacyjne
Data realizacji zajęć
09-08-2021
Godzina rozpoczęcia
17:00
Godzina zakończenia
21:30
Liczba godzin
04:30
Przedmiot / temat zajęć
zajęcia teoretyczne
Data realizacji zajęć
23-08-2021
Godzina rozpoczęcia
17:00
Godzina zakończenia
20:00
Liczba godzin
03:00
Przedmiot / temat zajęć
zajęcia teoretyczne
Data realizacji zajęć
24-08-2021
Godzina rozpoczęcia
17:00
Godzina zakończenia
21:30
Liczba godzin
04:30
Przedmiot / temat zajęć
zajęcia teoretyczne
Data realizacji zajęć
25-08-2021
Godzina rozpoczęcia
17:00
Godzina zakończenia
20:00
Liczba godzin
03:00

Główny cel usługi

Pokaż

Cel edukacyjny

Przygotowanie do egzaminu państwowego, nabycie wymaganej wiedzy do uzyskania wyniku pozytywnego

Efekty uczenia się

Nabycie wymaganej wiedzy oraz umiejętności do kierowania pojazdami kat. C

Przygotowanie do egzaminu państwowego kat. C

Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia

Sposób weryfikacji osiągnięcia efektów uczenia się

Egzamin wewnętrzny oparty na zasadach egzaminu państwowego

Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Czy usługa pozwala na zdobycie innych kwalifikacji?

Uznawane kwalifikacje

Pytanie 2: Czy dokument został wydany przez organy władz publicznych lub samorządów zawodowych (np.: Urząd Dozoru Technicznego czy Instytut Spawalnictwa) na podstawie ustawy lub rozporządzenia?

Po szkoleniu uczestnik usługi może przystąpić do egzaminów państwowych po zdaniu których otrzymuje prawo jazdy wydane przez Starostę Powiatowego lub Prezydenta Miasta - Ustawa o kierujących pojazdami z dn. 05.01.2011, Dz. U.2011 nr 30 poz. 151

Warunki uznania kwalifikacji

Nazwa/Kategoria Podmiotu prowadzącego walidację WORD
Podmiot prowadzący walidację jest zarejestrowany w BUR Tak
Nazwa/Kategoria Podmiotu certyfikującego Starosta Powiatowy lub Prezydent Miasta
Podmiot certyfikujący jest zarejestrowany w BUR Tak
Podstawa prawna dla Podmiotów/kategorii Podmiotów organ władzy publicznej lub samorządu zawodowego, uprawniony do wydawania dokumentów potwierdzających kwalifikację na podstawie ustawy lub rozporządzenia
Koszt przypadający na 1 uczestnika netto 3 150,00 zł
Koszt przypadający na 1 uczestnika brutto 3 150,00 zł
Koszt osobogodziny netto 50,00 zł
Koszt osobogodziny brutto 50,00 zł
w tym koszt walidacji netto 0,00 zł
w tym koszt walidacji brutto 0,00 zł
w tym koszt certyfikowania netto 0,00 zł
w tym koszt certyfikowania brutto 0,00 zł

Adres realizacji usługi

Pokaż adres

ul. Topolowa 32/1, 31-506 Kraków, woj. małopolskie

sala wykładowa ul. Topolowa 32 plac manewrowy ul. Myśliwska 68, jazda w ruchu miejskim i pozamiejskim

Udogodnienia w miejscu realizacji usługi

  • Klimatyzacja
  • Wi-fi
  • Laboratorium komputerowe

Zajęcia poprowadzą

Więcej informacji
Zdjęcie Tomasz Baran

Tomasz Baran

wykładowca i instruktor nauki jazdy

Zdjęcie Karol Peszt

Karol Peszt

Wykładowca i instruktor

Kontakt

Pokaż
Zdjęcie Tomasz Baran

Tomasz Baran

email: tomasz_baran@interia.eu

tel: (+48) 501 700 756

Informacje dodatkowe

Pokaż szczegóły

Informacje o materiałach dla uczestników usługi

Podręcznik kursanta + płyta CD

Warunki uczestnictwa

Profil kandydata na kierowcę kat. C

Dla uczestników projektu Kierunek Kariera, Kierunek Kariera Zawodowa warunkiem uczestnictwa jest zapisanie się również na usługę egzaminacyjną (po zakończonym szkoleniu, egzamin teoretyczny: 30 zł., egzamin praktyczny: 200 zł., zapisy: Wojewódzkie Ośrodki Ruchu Drogowego)
Po zakończonym szkoleniu Uczestnik obowiązkowo ma wypełnić ankietę w BUR

Informacje dodatkowe

Zawarto umowę z WUP Kraków na rozliczanie Usług z wykorzystaniem elektronicznych bonów szkoleniowych w ramach projektu „Kierunek Kariera"

Zawarto umowę z WUP Kraków w ramach projektu Kierunek Kariera Zawodowa

Podręcznik kursanta + płyta CD

Ciasteczka>