Usługa - BDO – w praktyce. Obowiązki przedsiębiorcy w sektorze gospodarki odpadami.

Logo KUCHARSKI GROUP MICHAŁ KUCHARSKI

4.9/5 z 191 ocen

Tytuł BDO – w praktyce. Obowiązki przedsiębiorcy w sektorze gospodarki odpadami.

Numer usługi 2021/08/02/32639/1127552

Dostawca usług KUCHARSKI GROUP MICHAŁ KUCHARSKI

Miejsce usługi Katowice

Dostępność Usługa otwarta

Forma świadczenia stacjonarna

Status usługi opublikowana

PLN

1 500,00 zł netto za osobę

1 500,00 zł brutto za osobę

187,50 zł netto za osobogodzinę

187,50 zł brutto za osobogodzinę

Zapisz się
Zapisanych 0 uczestników

Informacje o usłudze

Pokaż szczegóły
Sposób dofinansowania:

wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników

Grupa docelowa usługi:

Zarządy, właściciele firm, pracownicy administracyjno-biurowi odpowiedzialni za opracowanie dokumentacji BDO opraz pracownicy produkcyjni (fizyczni) odpowiedzialni za segregację i przygotowanie materiałów do utylizacji.

Minimalna liczba uczestników: 1
Maksymalna liczba uczestników: 12
Data zakończenia rekrutacji: 10-12-2021
Liczba godzin usługi: 8
Podstawa uzyskania wpisu do świadczenia usługi: Certyfikat systemu zarządzania jakością wg. ISO 9001:2015 (PN-EN ISO 9001:2015) - w zakresie usług szkoleniowych

Ramowy program usługi

Pokaż program

Celem głównym jest spełnienie wymogów przedstawionych przez ustawodawcę w ustawie z 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz.U. z 2019r. poz.701,730.1403 i 1579) ze zmianami.
Cel edukacyjny : Uczestnik/odbiorca zdobędzie wiedzę i umiejętności z zakresu gospodarki odpadami oraz prowadzenia ewidencji odpadów w systemie BDO.
Ponadto Uczestnik/odbiorca szkolenia zdobędzie wiedzę związaną z:
- koniecznością zwiększenia kontroli nad krajową gospodarką odpadami oraz zapewnienia monitoringu przepływu strumieni odpadów przez prowadzenie ewidencji odpadów w BDO 
- Optymalizacją procesu sprawozdawczości z prowadzonej gospodarki odpadami,
- Optymalizacją procesów wpisu do Rejestru-BDO , aktualizacji danych w rejestrze
- Ograniczenia nieprawidłowości w sektorze gospodarki odpadami.
 

Główny cel usługi

Pokaż

Cel edukacyjny

Celem głównym jest spełnienie wymogów przedstawionych przez ustawodawcę w ustawie z 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz.U. z 2019r. poz.701,730.1403 i 1579) ze zmianami.
Cel edukacyjny : Uczestnik nauczy się zarządzania odpadami oraz prowadzenia ewidencji odpadów w systemie BDO. Będzie potrafił samodzielnie zarejestrować odpady w systemie elektronicznym.

Efekty uczenia się

Uczestnik nabędzie wiedzę i umiejętności rejestracji w  Bazie Danych o Produktach i Opakowaniach oraz o Gospodarce Odpadami.

Będzie potrafił odpowiedzieć na pytania:

         - kto podlega obowiązkowi rejestracji?

         - kiedy należy dokonać rejestracji i jak

         - gdzie należy złożyć wniosek rejestrowy/aktualizacyjny, o wykreślenie,

Nauczy się jaki dokumenty-załączniki należy dołączyć do wniosku oraz będzie umiał postępować z przyjęciami odpadów ich ewidencją oraz przejęciem odpowiedzialności za odpady.

Nowa wiedza podniesie jego kompetencje społeczne i wpłynie na poprawę komunikacji w temacie BDO

Cel edukacyjny : Uczestnik nauczy się  zarządzania odpadami oraz prowadzenia ewidencji odpadów w systemie BDO. Będzie potrafił samodzielnie zarejestrować odpady w systemie elektronicznym.
Ponadto Uczestnik szkolenia nauczy się o:
- konieczności zwiększenia kontroli nad krajową gospodarką odpadami oraz zapewnienia monitoringu przepływu strumieni odpadów przez prowadzenie ewidencji odpadów w BDO 
- Optymalizacją procesu sprawozdawczości z prowadzonej gospodarki odpadami,
- Optymalizacją procesów wpisu do Rejestru-BDO , aktualizacji danych w rejestrze
- Ograniczenia nieprawidłowości w sektorze gospodarki odpadami.
Wiedza ta podniesie kompetencje społeczne uczestnika i przełoży się na jego kwalifikacje, tym samym, będzie miał potencjalnie wyższą wartość na rynku pracy.

Sposób weryfikacji osiągnięcia efektów uczenia się

W trakcie szkolenia będą miały miejsce praktyczne zadania wymagające użycia efektów uczenia się. Będzie sprawdzane skuteczne wykonywanie zadań.

Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Brak wyników.
Koszt przypadający na 1 uczestnika netto 1 500,00 zł
Koszt przypadający na 1 uczestnika brutto 1 500,00 zł
Koszt osobogodziny netto 187,50 zł
Koszt osobogodziny brutto 187,50 zł

Adres realizacji usługi

Pokaż adres

ul. Józefa Wolnego 4 Katowice, woj. śląskie

Zajęcia poprowadzą

Więcej informacji
Zdjęcie Michał Pawłaszczyk

Michał Pawłaszczyk

Bezpieczeństwo przedsiębiorstwa, zarządzanie, produkcja, jakość
Czynnie wdraża systemy zarządzania bezpieczeństwem informacji w firmach produkcyjnych i usługowych.
Wyższe
Praktyk

Kontakt

Pokaż
Zdjęcie Michał Kamil Kucharski

Michał Kamil Kucharski

email: kucharski.michal88@gmail.com

tel: (+48) 513 012 560

Informacje dodatkowe

Pokaż szczegóły

Informacje o materiałach dla uczestników usługi

Skrypt

Ciasteczka>