Usługa - studia podyplomowe ,,Wiedza o Unii Europejskiej" AGRO-UNIA - edycja 2021/2022

Logo Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

4.4/5 z 12 ocen

Tytuł studia podyplomowe ,,Wiedza o Unii Europejskiej" AGRO-UNIA - edycja 2021/2022

Numer usługi 2021/07/30/33035/1126762

Dostawca usług Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Miejsce usługi Wrocław

Dostępność Usługa otwarta

Forma świadczenia stacjonarna

Status usługi opublikowana

PLN

3 900,00 zł netto za osobę

3 900,00 zł brutto za osobę

18,75 zł netto za osobogodzinę

18,75 zł brutto za osobogodzinę

Zapisz się
Zapisanych 0 uczestników

Informacje o usłudze

Pokaż szczegóły
Sposób dofinansowania:

wsparcie dla osób indywidualnych

wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników

Grupa docelowa usługi:

Studia skierowane są do absolwentów posiadających dyplom ukończenia studiów wyższych: studia I stopnia, studia II stopnia, studia magisterskie jednolite,licencjat.  W myśl rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 stycznia 2012r. w sprawie kwalifikacji rolniczych posiadanych przez osoby wykonujące działalność rolniczą ukończenie studiów daje możliwość uzyskania kwalifikacji do prowadzenia działalności rolniczej osobom,które mają wykształcenie wyższe inne niż rolnicze.

Minimalna liczba uczestników: 1
Maksymalna liczba uczestników: 50
Data zakończenia rekrutacji: 14-10-2021
Liczba godzin usługi: 208
Podstawa uzyskania wpisu do świadczenia usługi: reguluje art. 163 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2021 r. poz. 478, z późn. zm.
Zakres uprawnień: uczelnia ma uprawnienia do prowadzenia studiów podyplomowych

Ramowy program usługi

Pokaż program

Ramowy program usługi

Pokaż program

  • Technologia produkcji rolniczej (podstawy produkcji roślinnej i zwierzęcej).
  • Działalność rolnicza i jej ekonomiczne uwarunkowania (polityka regionalna, aktualne możliwości wykorzystania środków finansowych UE na rzecz rolnictwa i gospodarki żywnościowej, rola i znaczenie doradztwa na rzecz wykorzystywania Funduszy Strukturalnych UE, systemy podatkowe i ubezpieczeniowe, podstawowe zasady organizacyjne, księgowe i rachunkowe).
  • Przetwórstwo płodów rolnych (łańcuch produkcji żywności, systemy bezpieczeństwa żywnościowego GMP, GHP, HACCP).

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu zastrzega sobie prawo do dokonania zmian w harmonogramie studiów (usługi).

Harmonogram usługi

Przedmiot / temat zajęćData realizacji zajęćGodzina rozpoczęciaGodzina zakończeniaLiczba godzin
Przedmiot / temat zajęć
Inauguracja. Technologia i elementy przetwórstwa żywności
Data realizacji zajęć
16-10-2021
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
16:00
Liczba godzin
07:00
Przedmiot / temat zajęć
Technologia produkcji rolniczej-zwierzęca
Data realizacji zajęć
17-10-2021
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
16:00
Liczba godzin
07:00
Przedmiot / temat zajęć
Ekonomika rolnictwa
Data realizacji zajęć
06-11-2021
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
16:00
Liczba godzin
07:00
Przedmiot / temat zajęć
Ekonomika rolnictwa. Wspólna polityka rolna
Data realizacji zajęć
07-11-2021
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
16:00
Liczba godzin
07:00
Przedmiot / temat zajęć
Wspólna polityka rolna
Data realizacji zajęć
20-11-2021
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
16:00
Liczba godzin
07:00
Przedmiot / temat zajęć
Organizacja produkcji rolniczej
Data realizacji zajęć
21-11-2021
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
16:00
Liczba godzin
07:00
Przedmiot / temat zajęć
Technologia produkcji rolniczej-roślinna. Rachunkowość rolnicza
Data realizacji zajęć
04-12-2021
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
16:00
Liczba godzin
07:00
Przedmiot / temat zajęć
Technologia produkcji rolniczej-roślinna
Data realizacji zajęć
05-12-2021
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
16:00
Liczba godzin
07:00
Przedmiot / temat zajęć
Ekonomika rolnictwa
Data realizacji zajęć
11-12-2021
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
16:00
Liczba godzin
07:00
Przedmiot / temat zajęć
Agrobiznes z elementami marketingu
Data realizacji zajęć
12-12-2021
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
16:00
Liczba godzin
07:00
Przedmiot / temat zajęć
Technologia produkcji rolniczej-roślinna
Data realizacji zajęć
08-01-2022
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
16:00
Liczba godzin
07:00
Przedmiot / temat zajęć
Agrobiznes z elementami marketingu. Działalność rolnicza
Data realizacji zajęć
09-01-2022
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
16:00
Liczba godzin
07:00
Przedmiot / temat zajęć
Organizacja produkcji rolniczej
Data realizacji zajęć
22-01-2022
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
16:00
Liczba godzin
07:00
Przedmiot / temat zajęć
Organizacja produkcji rolniczej. Technologia produkcji rolniczej-zwierzęca
Data realizacji zajęć
23-01-2022
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
16:00
Liczba godzin
07:00
Przedmiot / temat zajęć
Technologia i elementy przetwórstwa żywności. Organizacja produkcji rolniczej
Data realizacji zajęć
19-02-2022
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
16:00
Liczba godzin
07:00
Przedmiot / temat zajęć
Agrobiznes z elementami marketingu. Technologia produkcji rolniczej-roślinna
Data realizacji zajęć
20-02-2022
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
16:00
Liczba godzin
07:00
Przedmiot / temat zajęć
Technologia i elementy przetwórstwa żywności
Data realizacji zajęć
05-03-2022
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
16:00
Liczba godzin
07:00
Przedmiot / temat zajęć
Technologia produkcji rolniczej-roślinna
Data realizacji zajęć
06-03-2022
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
16:00
Liczba godzin
07:00
Przedmiot / temat zajęć
Technologia produkcji rolniczej-roślinna
Data realizacji zajęć
19-03-2022
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
16:00
Liczba godzin
07:00
Przedmiot / temat zajęć
Technologia i elementy przetwórstwa żywności
Data realizacji zajęć
20-03-2022
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
16:00
Liczba godzin
07:00
Przedmiot / temat zajęć
Technologia produkcji rolniczej-roślinna
Data realizacji zajęć
09-04-2022
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
16:00
Liczba godzin
07:00
Przedmiot / temat zajęć
Działalność rolnicza
Data realizacji zajęć
10-04-2022
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
16:00
Liczba godzin
07:00
Przedmiot / temat zajęć
Technologia produkcji rolniczej-roślinna
Data realizacji zajęć
07-05-2022
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
16:00
Liczba godzin
07:00
Przedmiot / temat zajęć
Rachunkowość rolnicza. Technologia i elementy przetwórstwa żywności. Technologia produkcji rolniczej-roślinna.
Data realizacji zajęć
08-05-2022
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
16:00
Liczba godzin
07:00

Główny cel usługi

Pokaż

Cel edukacyjny

kształcenie specjalistów w zakresie problemów środowiska wiejskiego, rolnictwa i gospodarki żywnościowej z uwzględnieniem wymagań prawnych UE, w tym m.in. w zakresie zagadnień weterynaryjnych i fitosanitarnych, środowiskowych oraz systemów zarządzania jakością;

Efekty uczenia się

Absolwent studiów podyplomowych AGRO-UNIA jest przygotowany do podjęcia pracy w gospodarstwie rolnym. Posiada wiedzę z zakresu produkcji zwierzęcej i roślinnej zasad i wymogów związanych z przetwarzaniem płodów rolnych, w tym m.in. w zakresie zagadnień weterynaryjnych i fitosanitarnych, środowiskowych oraz systemów zarządzania jakością. Zna prawne i ekonomiczne aspekty produkcji rolnej w Polsce i krajach UE. Zna zasady korzystania z funduszy strukturalnych UE i dopłat bezpośrednich w aspekcie działań administracji samorządowej i rządowej w strukturach Unii Europejskiej.

Dodatkowo celem edukacyjnym jest przygotowanie kadr w sektorze rolniczym i w gospodarce żywnościowej do korzystania z funduszy strukturalnych UE i dopłat bezpośrednich w aspekcie działań administracji samorządowej i rządowej w strukturach UE; uzyskanie przez słuchaczy specjalistycznej wiedzy z zakresu ekonomii rolnictwa, organizacji i technologii produkcji rolniczej, rachunkowości rolniczej oraz agrobiznesu.

Sposób weryfikacji osiągnięcia efektów uczenia się

Egzamin dyplomowy

Czy usługa pozwala na zdobycie innych kwalifikacji?

Uznawane kwalifikacje

Warunki uznania kwalifikacji

Pytanie 1: Czy dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji zawiera opis efektów uczenia się?

Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wydane przez Uniwersytet
Przyrodniczy we Wrocławiu na podstawie art. 160 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

Pytanie 2: Czy procesy kształcenia oraz walidacji są realizowane z zapewnieniem rozdzielności funkcji?

Proces kształcenia na studiach podyplomowych jest realizowany z zapewnieniem rozdzielności od procesu walidacji.

Pytanie 3: Czy dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji jest rozpoznawalny i uznawalny w danej branży/sektorze, tzn. czy otrzymał pozytywne rekomendacje od:

Pytanie 3.1: co najmniej 5 pracodawców danej branży/ sektorów lub

Tak, wskazanie ze strony pracodawców

Nazwa/Kategoria Podmiotu prowadzącego walidację Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
Podmiot prowadzący walidację jest zarejestrowany w BUR Nie
Nazwa/Kategoria Podmiotu certyfikującego Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
Podmiot certyfikujący jest zarejestrowany w BUR Nie
Podstawa prawna dla Podmiotów/kategorii Podmiotów organ władzy publicznej lub samorządu zawodowego, uprawniony do wydawania dokumentów potwierdzających kwalifikację na podstawie ustawy lub rozporządzenia
Koszt przypadający na 1 uczestnika netto 3 900,00 zł
Koszt przypadający na 1 uczestnika brutto 3 900,00 zł
Koszt osobogodziny netto 18,75 zł
Koszt osobogodziny brutto 18,75 zł
w tym koszt walidacji netto 0,00 zł
w tym koszt walidacji brutto 0,00 zł
w tym koszt certyfikowania netto 0,00 zł
w tym koszt certyfikowania brutto 0,00 zł

Adres realizacji usługi

Pokaż adres

ul. Józefa Chełmońskiego 37, 51-630 Wrocław, woj. dolnośląskie

Zajęcia poprowadzą

Więcej informacji
Zdjęcie prof. dr hab. inż. Aneta Wojdyło

prof. dr hab. inż. Aneta Wojdyło

osoba prowadząca usługę

Kontakt

Pokaż
Zdjęcie Iwona Sawicka

Iwona Sawicka

email: agrounia@upwr.edu.pl

tel: (+48) 607 850 922

Informacje dodatkowe

Pokaż szczegóły

Informacje o materiałach dla uczestników usługi

pliki dokumentów przygotowane w dowolnym formacie

Ciasteczka>