Usługa - STUDIA PODYPLOMOWE AKADEMIA PROFESJONALNEGO COACHA edycja 4

Logo Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

4.5/5 z 135 ocen

Tytuł STUDIA PODYPLOMOWE AKADEMIA PROFESJONALNEGO COACHA edycja 4

Numer usługi 2021/07/23/15499/1120888

Dostawca usług Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Dostępność Usługa otwarta

Forma świadczenia zdalna w czasie rzeczywistym

Status usługi opublikowana

PLN

8 500,00 zł netto za osobę

8 500,00 zł brutto za osobę

47,22 zł netto za osobogodzinę

47,22 zł brutto za osobogodzinę

Zapisz się
Zapisanych 2 uczestników

Informacje o usłudze

Pokaż szczegóły
Sposób dofinansowania:

wsparcie dla osób indywidualnych

wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników

Grupa docelowa usługi:

Studia są skierowane do: Coachów, Trenerów biznesu, Psychologów, Pedagogów, Mentorów, Doradców, Menedżerów, Freelanserów, Kierowników i dyrektorów zarządzających zespołami, Osób posiadających podstawową wiedzę z zakresu coachingu, chcących doskonalić swoje kompetencje i dążyć do akredytacji.

Minimalna liczba uczestników: 20
Maksymalna liczba uczestników: 25
Data zakończenia rekrutacji: 15-03-2022
Liczba godzin usługi: 180
Podstawa uzyskania wpisu do świadczenia usługi: posiada uprawnienia do świadczenia usług rozwojowych prowadzących do zdobycia kwalifikacji nadawanych po ukończeniu studiów podyplomowych, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1842, z późn. zm.)
Zakres uprawnień: studia podyplomowe

Ramowy program usługi

Pokaż program

Program realizowany jest zdalnie w czasie rzeczywistym w formie wykładów, zajęć o charakterze warsztatowym, ćwiczeń, rozmów na żywo, pracy w grupach oraz czatu. Opierając się na koncepcji nauki przez doświadczenie, studia kładą duży nacisk na aktywne formy zajęć – warsztaty, ćwiczenia oraz projekty grupowe. Taka forma zajęć nie tylko ułatwia nabycie określonych umiejętności jak również sprzyja wymianie doświadczeń.

Program:

1. Coaching – zajęcia integracyjno-wyrównawcze.

2. Zasady profesjonalnego coachingu w tym: aspekty psychologiczne, coaching a inne profesje oraz pozostałe interesujące zagadnienia.

3. Odmiany coachingu w tym miedzy innymi: Mindsonar, coaching systemowy, coaching talentów, coaching biznesowy, coaching sprzedaży, podejście coachingowe do zarządzania i inne aktualne trendy w coachingu.

4. Budowanie profesjonalnego procesu coachingowego zgodnie z metodyką CoachWise™.

I BLOK TEMATYCZNY COACHING – ZAJĘCIA INTEGRACYJNO-WYRÓWNAWCZE

II BLOK TEMATYCZNY ZASADY PROFESJONALNEGO COACHINGU w tym: Aspekty psychologiczne, coaching a inne profesje i inne ciekawe zagadnienia.

III BLOK TEMATYCZNY ODMIANY COACHINGU w tym między innymi: Mindsonar, coaching systemowy, coaching talentów, coaching biznesowy, coaching sprzedaży, podejście coachingowe do zarządzania i inne aktualne trendy w coachingu.

IV BLOK TEMATYCZNY BUDOWANIE PROFESJONALNEGO PROCESU COACHINGOWEGO ZGODNIE Z METODYKĄ COACHWISE

Czas trwania: 2 semestry

Dni zajęć: piątek, godz. 17:15-20:25; sobota, godz. 10:00-19:00

Łączna liczba godzin: 180

Łączna liczba punktów ECTS:   

Warunki zdobycia świadectwa ukończenia studiów:

 • obecność na zajęciach (min. 75%),
 • przygotowanie i ustana obrona pracy dyplomowej,
 • przeprowadzenia 10h sesji coachingowych wraz z przedstawieniem raportu z procesu, dodatkowo każdy ze studentów w parze musi przeprowadzić publicznie mini sesję coachingową

Harmonogram usługi

Przedmiot / temat zajęćData realizacji zajęćGodzina rozpoczęciaGodzina zakończeniaLiczba godzin
Przedmiot / temat zajęć
Dzień 1 semestr I
Data realizacji zajęć
18-03-2022
Godzina rozpoczęcia
17:15
Godzina zakończenia
20:25
Liczba godzin
03:10
Przedmiot / temat zajęć
Dzień 2
Data realizacji zajęć
19-03-2022
Godzina rozpoczęcia
10:00
Godzina zakończenia
19:00
Liczba godzin
09:00
Przedmiot / temat zajęć
Dzień 3
Data realizacji zajęć
08-04-2022
Godzina rozpoczęcia
17:15
Godzina zakończenia
20:25
Liczba godzin
03:10
Przedmiot / temat zajęć
Dzień 4
Data realizacji zajęć
09-04-2022
Godzina rozpoczęcia
10:00
Godzina zakończenia
19:00
Liczba godzin
09:00
Przedmiot / temat zajęć
Dzień 5
Data realizacji zajęć
22-04-2022
Godzina rozpoczęcia
17:15
Godzina zakończenia
20:25
Liczba godzin
03:10
Przedmiot / temat zajęć
Dzień 6
Data realizacji zajęć
23-04-2022
Godzina rozpoczęcia
10:00
Godzina zakończenia
19:00
Liczba godzin
09:00
Przedmiot / temat zajęć
Dzień 7
Data realizacji zajęć
06-05-2022
Godzina rozpoczęcia
17:15
Godzina zakończenia
20:25
Liczba godzin
03:10
Przedmiot / temat zajęć
Dzień 8
Data realizacji zajęć
07-05-2022
Godzina rozpoczęcia
10:00
Godzina zakończenia
19:00
Liczba godzin
09:00
Przedmiot / temat zajęć
Dzień 9
Data realizacji zajęć
13-05-2022
Godzina rozpoczęcia
17:15
Godzina zakończenia
20:25
Liczba godzin
03:10
Przedmiot / temat zajęć
Dzień 10
Data realizacji zajęć
14-05-2022
Godzina rozpoczęcia
10:00
Godzina zakończenia
19:00
Liczba godzin
09:00
Przedmiot / temat zajęć
Dzień 11
Data realizacji zajęć
27-05-2022
Godzina rozpoczęcia
17:15
Godzina zakończenia
20:25
Liczba godzin
03:10
Przedmiot / temat zajęć
Dzień 12
Data realizacji zajęć
28-05-2022
Godzina rozpoczęcia
10:00
Godzina zakończenia
19:00
Liczba godzin
09:00
Przedmiot / temat zajęć
Dzień 13
Data realizacji zajęć
10-06-2022
Godzina rozpoczęcia
17:15
Godzina zakończenia
20:25
Liczba godzin
03:10
Przedmiot / temat zajęć
Dzień 14
Data realizacji zajęć
11-06-2022
Godzina rozpoczęcia
10:00
Godzina zakończenia
19:00
Liczba godzin
09:00
Przedmiot / temat zajęć
Dzień 15
Data realizacji zajęć
24-06-2022
Godzina rozpoczęcia
17:15
Godzina zakończenia
20:25
Liczba godzin
03:10
Przedmiot / temat zajęć
Dzień 16
Data realizacji zajęć
25-06-2022
Godzina rozpoczęcia
10:00
Godzina zakończenia
19:00
Liczba godzin
09:00

Główny cel usługi

Pokaż

Cel edukacyjny

Celem Studiów jest doskonalenie umiejętności coachingowych, pozwalających na profesjonalne wykonywanie zawodu coacha. Ponadto celem jest dostarczenie szerszej, bardziej zaawansowanej wiedzy w obszarze coachingu. Studia umożliwiają uczestnikom nabycie wiedzy z zakresu:
• nowoczesnych trendów w coachingu
• profesjonalnych metod prowadzenia sesji i procesów coachingowych
• wykorzystywania zaawansowanych narzędzi, technik i rozwiązań.
Wykorzystania coachingu i podejścia coachingowego w biznesie.

Efekty uczenia się

Wiedza:

Po zrealizowaniu programu Studiów słuchacz:

Rozumie coaching i jego odniesienia do innych metod rozwojowych; Rozumie kluczowe elementy wpływające na efektywność rozmowy coachingowej i ich wzajemne powiązania; Zna i rozumie dynamikę cyklu sesji - procesu coachingowego; Zna zasady współpracy w procesie coachingowym

Umiejętności:

Po zrealizowaniu programu Studiów słuchacz:

Posługuje się umiejętnościami niezbędnymi w rozmowy coachingowej; Potrafi wykorzystać zasoby wewnętrzne i zewnętrzne Klienta – Pole CoachWise™.

Kompetencje społeczne:

Po zrealizowaniu programu Studiów słuchacz:

Potrafi współtworzyć relacje coachingowe; Zna i potrafi wspierać proces uczenia i osiągania rezultatów w procesie coachingowym

Sposób weryfikacji osiągnięcia efektów uczenia się

Narzędzia weryfikacji efektów kształcenia:

 • obecność na zajęciach
 • aktywność na zajęciach
 • ocena sesji coachingowych
 • praca końcowa
 • obrona pracy końcowej
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Brak wyników.
Koszt przypadający na 1 uczestnika netto8 500,00 zł
Koszt przypadający na 1 uczestnika brutto8 500,00 zł
Koszt osobogodziny netto47,22 zł
Koszt osobogodziny brutto47,22 zł

Zajęcia poprowadzą

Więcej informacji
Zdjęcie Joanna Żukowska

Joanna Żukowska

• obszar specjalizacji: Specjalizuje się w strategicznym zarządzaniu personelem, coachingu, komunikacji marketingowej, kreowaniu relacji z klientem. Jej główny obszar zainteresowań badawczych stanowi strategiczne zarzadzanie personelem, ze szczególnym uwzględnieniem teorii i koncepcji dotyczących pomiaru form rozwoju kompetencji pracowników.
• doświadczenie zawodowe: Coaching biznesowy, Adiunkt w Zakładzie Otoczenia Biznesu w Instytucie Przedsiębiorstwa w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Posiada Międzynarodowy Certyfikat Trenera w zakresie treningu, uczenia się i rozwoju wydawanego jest przez Edexcel i BTEC Professional Qualifications. Posiada Certyfikaty – Life Coach oraz Business Coach wydane przez International Association of Professions Career College w Princeton. Wieloletni coach. Członek ICF.
• doświadczenie w świadczeniu tego typu usług: wieloletni wykładowca na studiach podyplomowych, kursach specjalistycznych, szkoleniach dla przedsiębiorstw, Coachingi indywidualne i grupowe dla polskich i zagranicznych organizacji
• wykształcenie: stopień doktora habilitowanego nauk ekonomicznych

Zdjęcie Ewa Zięcina

Ewa Zięcina

doświadczenie zawodowe Posiada ponad 2500 godzin coaching. Jest doświadczonym coachem i doradcą, który pracuje z wyższą kadrą zarządzającą głównie w zakresie wspierania organizacji w budowaniu wysokiej efektywności i przewagi konkurencyjnej. Rozwojem ludzi i organizacji zajmuje się od 1993 roku, w tym coachingiem prawie od 15 lat. Ewa jest inspiratorem, projektantem i strategiem w planowaniu rozwiązań dla klientów. Tworzy i nadzoruje prowadzone projekty, programy szkoleniowe i sama je prowadzi. Jako superwizor i mentor coach wspiera zarówno młodych, jak i doświadczonych coachów w rozwijaniu ich umiejętności i przygotowywaniu ich do kolejnych etapów akredytacji coachingowej. Specjalizuje się w takich obszarach jak: przywództwo, jakość komunikacji i relacji, zarządzanie emocjami emocjami, równowaga między ukierunkowaniem na zadania i ludzi. Posiada doświadczenie pracy z klientami z różnych branż, między innymi: finansowej, medialnej, telekomunikacyjnej, produkcyjnej.
doświadczenie w świadczeniu tego typu usług Coachingi indywidualne i grupowe;
wykształcenie International Senior Coach & Trainer CoachWise™, ICF PCC Coach

Zdjęcie Bartosz Berent

Bartosz Berent

obszar specjalizacji: Coaching osobisty, coaching sportowy
Prowadzi coaching indywidualny dla osób stojących u progu ważnych, życiowych zmian takich jak, zmiana pracy, awans, rozwój własnej firmy, odnalezienie się w nowej roli i sytuacji zawodowej lub osobistej, jak również coaching zespołowy dla liderów i zespołów wdrażających zmiany w organizacji. Pracuje w wyczynowym sporcie, wspierając zawodników i drużyny w realizacji celów sportowych i pozasportowych.
Jest współtwórcą przywódczych programów rozwojowych, prowadzi warsztaty, supewizje i mentorcoaching dla doświadczonych coachów. Współpracuje z uczelniami wyższymi w zakresie kształcenia coachów i akredytacji programów szkoleniowych. Prowadził zajęcia w Akademii Leona Koźmińskiego, Szkole Głównej Handlowej, Wyższej Szkole Handlowej we Wrocławiu, Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Poznaniu, Sopocie i Katowicach, Uniwersytecie Łódzkim, Wyższej Szkole Menadżerskiej w Warszawie.
Coach akredytowany (MCC) przez International Coach Federation (ICF), coach i superwizor akredytowany przez Izbę Coachingu, członek prezydium Izby Coachingu od stycznia 2015 roku, prezes zarządu polskiego oddziału ICF w kadencji 2011–2012 oraz członek Zespołu ds. Psychologii Polskiego Komitetu Olimpijskiego.
Coachingu uczył się u najbardziej doświadczonych polskich coachów, a swoją wiedzę pogłębiał na warsztatach międzynarodowych coachów takich jak Robert Dilts, Richard Bolstad, Sarah Peyton, Stephen Gilligan, Frank Farelly, Nick Kemp.

Kontakt

Pokaż
Zdjęcie Joanna Żukowska

Joanna Żukowska

email: joanna.zukowska@sgh.waw.pl

tel: (+48) 513 152 172

Informacje dodatkowe

Pokaż szczegóły

Informacje o materiałach dla uczestników usługi

Uczestnik otrzymuje:

 • dostęp do materiałów szkoleniowych na platformie e-learningowej ISSP

Warunki uczestnictwa

Warunki formalne:

 • posiadanie wykształcenia na poziomie studiów I stopnia, II stopnia lub jednolitych studiów magisterskich (licencjat, inżynier, magister),
 • złożenie kompletu dokumentów wymaganych przez SGH,
 • wniesienie opłaty za studia.

Informacje dodatkowe

Osoby zainteresowane Studiami prosimy po zakończeniu rejestracji w Bazie PARP-u o rejestrację w Internetowym Systemie Rekrutacji na Studia Podyplomowe SGH.

Jednocześnie informujemy, że jednostka lekcyjna liczy 45 minut, natomiast system PARP-u zlicza godziny zegarowe.

Warunki techniczne

Pokaż warunki techniczne

Warunki techniczne

Zajęcia w formie zdalnej realizowane są w aplikacji MS Teams. Dostęp do MS Teams oraz całej platformy Microsoft 360 gwarantuje SGH.

Minimalne wymagania sprzętowe:

 • komputer (PC/Mac) lub urządzenie mobilne (tablet/smartfon; szczegółowe wymagania sprzętowe: https://docs.microsoft.com/en-us/microsoftteams/hardware-requirements-for-the-teams-app)
 • kamera wideo, mikrofon i urządzenie wyjściowe audio
 • Internet: minimalna prędko pobierania 8 Mb/s, prędkość wysyłania 512 kb/s
Ciasteczka>