Usługa - Studia podyplomowe: Prawo Ubezpieczeń Społecznych

Logo Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

4.7/5 z 104 ocen

Tytuł Studia podyplomowe: Prawo Ubezpieczeń Społecznych

Numer usługi 2021/07/13/12141/1111063

Dostawca usług Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Miejsce usługi Olsztyn

Dostępność Usługa otwarta

Forma świadczenia stacjonarna

Status usługi opublikowana

PLN

3 200,00 zł netto za osobę

3 200,00 zł brutto za osobę

19,05 zł netto za osobogodzinę

19,05 zł brutto za osobogodzinę

Zapisz się
Zapisanych 0 uczestników

Informacje o usłudze

Pokaż szczegóły
Sposób dofinansowania:

wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników

Grupa docelowa usługi:

Studia podyplomowe skierowane są do absolwentów studiów wyższych, których zainteresowania zawodowe lub osobiste skłaniają do poszerzenia wiedzy z zakresu prawa pracy i ustawodawstwa socjalnego. Zdobyta w trakcie studiów wiedza pozwala również na zatrudnienie jako pracownika zajmującego się stosowaniem w praktyce prawa pracy i ubezpieczeń społecznych w sektorze prywatnym oraz publicznych służbach zatrudnienia. 

Minimalna liczba uczestników: 10
Maksymalna liczba uczestników: 40
Data zakończenia rekrutacji: 30-09-2021
Liczba godzin usługi: 168
Podstawa uzyskania wpisu do świadczenia usługi: posiada uprawnienia do świadczenia usług rozwojowych prowadzących do zdobycia kwalifikacji nadawanych po ukończeniu studiów podyplomowych, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1842, z późn. zm.)
Zakres uprawnień: studia podyplomowe

Ramowy program usługi

Pokaż program

Zajęcia prowadzone są przez doświadczonych wykładowców i autorytety w dziedzinie prawa – pracowników Wydziału Prawa i Administracji, a także przez przedstawicieli praktyki prawniczej (Sądu Najwyższego, Sądu Okręgowego, Samorządowego Kolegium Odwoławczego, Narodowego Funduszu Zdrowia). Obejmują m.in. wykłady interaktywne oraz praktyczne warsztaty, połączone z rozwiązywaniem kazusów.                                                                                                                                                                                                 
1. Wprowadzenie do prawa ubezpieczeń społecznych - dr Katarzyna Jaworska
2. Zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym - SSO Rafał Jerka / dr K. Naumowicz
3. Elementy prawa cywilnego - dr Sylwia Łazarewicz
4. Elementy prawa administracyjnego - dr hab. Jarosław Dobkowski
5. Prawne aspekty ubezpieczenia emerytalno-rentowego - SSO Tomasz Madej
6. Prawne aspekty ubezpieczenia wypadkowego - dr hab. Piotr Prusinowski
7. Prawne aspekty ubezpieczenia chorobowego - SSO Rafał Jerka 
8. Orzecznictwo lekarskie w prawie zabezpieczenia społecznego - SSO Rafał Jerka 
9. Finansowanie systemu ubezpieczeń społecznych za pomocą składki - dr hab. Jacek Wantoch- Rekowski (UMK)
10. Prawne aspekty ubezpieczenia zdrowotnego - r.pr. Izabela Jacyno (NFZ)
11. Koordynacja systemów prawa zabezpieczenia społecznego w UE - r. pr. Bogdan Muzyczuk (Samorządowe Kolegium Odwoławcze)
12. Pracownicze plany kapitałowe - dr Krystyna Ziółkowska
13. Elementy prawa pracy - dr Katarzyna Jaworska
14. Postepowanie cywilne w sprawach z zakresu prawa pracy i prawa ubezpieczeń społecznych    - dr hab. Maciej Rzewuski
15. Postępowanie administracyjne w sprawach z zakresu prawa ubezpieczeń społecznych - dr hab. Agnieszka Skóra 
16. Postepowanie egzekucyjne w administracji - dr hab. Tomasz Brzezicki (UMK)
17. Egzekucja sądowa - dr hab. Maciej Rzewuski
18. Prawo zamówień publicznych- dr Maciej Lubiszewski
19. Dostęp do informacji publicznej -    dr hab. Joanna Juchniewicz
20. Prawna ochrona danych osobowych - dr Marcin Adamczyk
21. Działalność socjalna pracodawcy    - dr Katarzyna Jaworska
    

Główny cel usługi

Pokaż

Cel edukacyjny

Celem studiów jest przygotowanie kadry specjalistów z zakresu prawa ubezpieczeń społecznych. W trakcie studiów prezentowane są zagadnienia z zakresu prawa pracy, prawa zamówień publicznych, prawa cywilnego, prawa finansów publicznych, postępowania administracyjnego i egzekucyjnego w administracji oraz postępowania cywilnego rozpoznawczego i egzekucyjnego w zakresie niezbędnym do praktycznego i codziennego realizowania zadań z zakresu ubezpieczeń społecznych.

Efekty uczenia się

Słuchacz studiów podyplomowych „Prawo ubezpieczeń społecznych” uzyskuje niezbędną wiedzę teoretyczną i wykształcenie umiejętności posługiwania się nią w zakresie prawidłowego stosowania przepisów obowiązującego stanu prawnego w prawie ubezpieczeń społecznych oraz nabywa umiejętności praktycznego rozwiązywania problemów z prawa pracy, prawa zamówień publicznych, prawa cywilnego, prawa finansów publicznych, a także zagadnień dotyczących postępowania administracyjnego i egzekucyjnego w administracji oraz postępowania cywilnego rozpoznawczego i egzekucyjnego w zakresie niezbędnym do praktycznego i codziennego realizowania zadań z zakresu ubezpieczeń społecznych

Sposób weryfikacji osiągnięcia efektów uczenia się

określony w późniejszym czasie

Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Brak wyników.
Koszt przypadający na 1 uczestnika netto 3 200,00 zł
Koszt przypadający na 1 uczestnika brutto 3 200,00 zł
Koszt osobogodziny netto 19,05 zł
Koszt osobogodziny brutto 19,05 zł

Adres realizacji usługi

Pokaż adres

ul. Kurta Obitza 1, 10-725 Olsztyn, woj. warmińsko-mazurskie

Wydział Prawa i Administracji UWM w Olsztynie

Zajęcia poprowadzą

Więcej informacji
Zdjęcie Katarzyna Jaworska

Katarzyna Jaworska

dr
kierownik studiów podyplomowych

Kontakt

Pokaż
Zdjęcie Katarzyna Humińska

Katarzyna Humińska

email: katarzyna.huminska@uwm.edu.pl

tel: (+48) 89 5246 493

Informacje dodatkowe

Pokaż szczegóły

Informacje o materiałach dla uczestników usługi

-

Warunki uczestnictwa

Wymagane dokumenty:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             1. odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych,

2. podanie o przyjęcie na studia podyplomowe - wydrukować po rejestracji w systemie IRK, (rejestracja w systemie IRK na stronie https://irk.uwm.edu.pl/)

Ciasteczka>