Usługa - Studia podyplomowe: prawo pracy

Logo Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

4.7/5 z 104 ocen

Tytuł Studia podyplomowe: prawo pracy

Numer usługi 2021/07/13/12141/1111040

Dostawca usług Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Miejsce usługi Olsztyn

Dostępność Usługa otwarta

Forma świadczenia stacjonarna

Status usługi opublikowana

PLN

3 000,00 zł netto za osobę

3 000,00 zł brutto za osobę

19,23 zł netto za osobogodzinę

19,23 zł brutto za osobogodzinę

Zapisz się
Zapisanych 0 uczestników

Informacje o usłudze

Pokaż szczegóły
Sposób dofinansowania:

wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników

Grupa docelowa usługi:

Studia przeznaczone są dla menedżerów odpowiedzialnych za politykę kadrową, pracowników działu kadr, działaczy związków zawodowych, doradców personalnych, przedsiębiorców oraz pracowników administracji publicznej. 

Minimalna liczba uczestników: 10
Maksymalna liczba uczestników: 40
Data zakończenia rekrutacji: 30-09-2021
Liczba godzin usługi: 156
Podstawa uzyskania wpisu do świadczenia usługi: posiada uprawnienia do świadczenia usług rozwojowych prowadzących do zdobycia kwalifikacji nadawanych po ukończeniu studiów podyplomowych, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1842, z późn. zm.)
Zakres uprawnień: studia podyplomowe

Ramowy program usługi

Pokaż program

Zajęcia prowadzą doświadczeni pracownicy naukowi Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie oraz praktycy na co dzień stosujący prawo pracy (Sędziowie Sadu Najwyższego, Sędziowie Sądu Okręgowego i Rejonowego, Pracownicy ZUS) .
Zdobyte przez lata doświadczenia pozwoliły na przygotowanie programu zajęć, w ramach którego słuchacze uzyskują dostęp do wszystkich najważniejszych informacji z zakresu prawa pracy, przydatnych do wykorzystania w praktyce zawodowej. Prawo pracy prezentowane jest w szerokiej perspektywie uwzględniającej najnowsze orzecznictwo sądowe.

Główny cel usługi

Pokaż

Cel edukacyjny

Celem studiów jest przygotowanie kadry specjalistów z zakresu prawa pracy. Oferta skierowana jest do osób, które w codziennej praktyce muszą stosować przepisy prawa pracy, ale także dla osób pragnących znaleźć zatrudnienie na stanowiskach związanych z obsługą procesu zatrudniania. Głównym celem studiów jest przekazanie wiedzy z zakresu prawa pracy w taki sposób, aby słuchacze po ukończeniu studiów podyplomowych mogli wykorzystać ją w praktyce, świadomiej i łatwiej podejmować decyzje.

Efekty uczenia się

Efektem usługi jest nabycie umiejętności potwierdzone uzyskaniem świdectwa ukończenia studiów.

Sposób weryfikacji osiągnięcia efektów uczenia się

określone w późniejszym terminie

Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Brak wyników.
Koszt przypadający na 1 uczestnika netto 3 000,00 zł
Koszt przypadający na 1 uczestnika brutto 3 000,00 zł
Koszt osobogodziny netto 19,23 zł
Koszt osobogodziny brutto 19,23 zł

Adres realizacji usługi

Pokaż adres

ul. Kurta Obitza 1, 10-725 Olsztyn, woj. warmińsko-mazurskie

Wydział Prawa i Administracji UWM w Olsztynie

Zajęcia poprowadzą

Więcej informacji
Zdjęcie Piotr Prusinowski

Piotr Prusinowski

dr hab.
kierownik studiów podyplomowych

Kontakt

Pokaż
Zdjęcie Katarzyna Humińska

Katarzyna Humińska

email: katarzyna.huminska@uwm.edu.pl

tel: (+48) 89 5246 493

Informacje dodatkowe

Pokaż szczegóły

Informacje o materiałach dla uczestników usługi

-

Warunki uczestnictwa

Wymagane dokumenty:                                                                                                            

1. odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych,
2. podanie o przyjęcie na studia podyplomowe - wydrukować po rejestracji w systemie IRK, (rejestracja w systemie IRK na stronie www.uwm.edu.pl/ zakładka kształcenie/ zakładka studia podyplomowe).

Ciasteczka>