Usługa - Compliance Officer

Logo Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku

4.6/5 z 38 ocen

Tytuł Compliance Officer

Numer usługi 2021/07/13/7100/1110540

Dostawca usług Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku

Miejsce usługi Gdańsk

Dostępność Usługa otwarta

Forma świadczenia stacjonarna

Status usługi opublikowana

PLN

5 580,00 zł netto za osobę

5 580,00 zł brutto za osobę

30,33 zł netto za osobogodzinę

30,33 zł brutto za osobogodzinę

Zapisz się
Zapisanych 0 uczestników

Informacje o usłudze

Pokaż szczegóły
Sposób dofinansowania:

wsparcie dla osób indywidualnych

wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników

Grupa docelowa usługi:


Studia odpowiednie dla osób:

 • które ukończyły studia wyższe i dalszy rozwój kariery zawodowej wiążą z istniejącymi bądź powstającymi działami zarządzania ryzykiem zgodności organizacji,
 • posiadają lub będą posiadać uprawnienia decyzyjne w zakresie budowy i realizacji programów i strategii compliance lub poszczególnych domen tej funkcji,
 • są doświadczonymi specjalistami zarządzania, działów prawnych, audytu, kontroli wewnętrznej, finansów, relacji z inwestorami, rozwoju biznesu, bezpieczeństwa i ochrony danych,
 • są odpowiedzialne za zarządzanie ryzykiem, przeciwdziałanie nadużyciom oraz promowanie zachowań etycznych.
Minimalna liczba uczestników: 20
Maksymalna liczba uczestników: 30
Data zakończenia rekrutacji: 24-09-2021
Liczba godzin usługi: 184
Podstawa uzyskania wpisu do świadczenia usługi: posiada uprawnienia do świadczenia usług rozwojowych prowadzących do zdobycia kwalifikacji nadawanych po ukończeniu studiów podyplomowych, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1842, z późn. zm.)
Zakres uprawnień: Studia podyplomowe

Ramowy program usługi

Pokaż program

Nauka obejmuje 10 zjazdów, piątek od 16.30 - 21.30, sobota i niedziela od 7.45 do 14.30

Suma ECTS - 30

COMPLIANCE W ZARZĄDZANIU ORGANIZACJĄ (16 godz.)

 • Cel działalności i otoczenie prawne organizacji  (4 godz.)
 • System kontroli wewnętrznej i audyt wewnętrzny oraz standardy wspierające compliance (4 godz.)
 • Etyka i ład korporacyjny jako fundament kultury organizacyjnej (4 godz.)
 • Compliance jako element systemu zarządzania organizacją Organizacja i zarządzanie zespołem compliance  (4 godz.)


ZAPOBIEGANIE OSZUSTWOM Z WYKORZYSTANIEM STANOWISKA (48 godz.)

 • Zarządzanie ryzykiem (ISO 31000), identyfikacja, analiza, ocena i monitoring ryzyka  (16 godz.)
 • Przeciwdziałanie nadużyciom i przestępstwom gospodarczym  (16 godz.)
 • Zarządzanie ryzykiem korupcji (ISO 37001), konfliktu interesów i oszustw, certyfikacja programu antykorupcyjnego  (8 godz.)
 • Polityka i metody zgłaszania niezgodności, sygnaliści (whistleblowing), ochrona osób zgłaszających naruszenia  (Dyrektywa PUiR 2019/1937) (8 godz.)

ZAPEWNIENIE ZGODNOŚCI (56 godz.)

 • Zarządzanie ryzykiem braku zgodności (ISO 19600) (8 godz.)
 • Obszary działalności, programy compliance - metodologia i przykłady. Tworzenie i wdrażanie zasad (polityk) i procedur - metodologia i dobre praktyki  (24 godz.)
 • Compliance w bankowości, rekomendacja H, UOKiK  (16 godz.)
 • Kodeks postępowania dla partnerów, UK Modern Slavery Act, odpowiedzialny biznes (CSR, ISO 29000) (8 godz.)

BEZPIECZEŃSTWO INFORMACJI (40 godz.)

 • RODO - ochrona danych osobowych  (8 godz.)
 • Ryzyko technologiczne (ISO 27001), bezpieczeństwo informacji, cyberbezpieczeństwo  (24 godz.)
 • Ryzyko technologiczne, zapewnienie ciągłość działalności (ISO 22301) (8 godz.)
 • ZARZĄDZANIE OBSZAREM COMPLIANCE
 • (16 godz.)
 • Zarządzanie procesami, podział obowiązków, a odpowiedzialność  (4 godz.)
 • Efektywność compliance, raportowanie wyników programu compliance  (4 godz.)
 • Analiza śledcza, trendy i nowe wyzwania w compliance  (8 godz.)

PROJEKT (8 godz.)

 • Seminarium projektowe (8 godz.)

Harmonogram usługi

Przedmiot / temat zajęćData realizacji zajęćGodzina rozpoczęciaGodzina zakończeniaLiczba godzin
Przedmiot / temat zajęć
Harmonogram zjazdów będzie znany we wrześniu
Data realizacji zajęć
01-10-2021
Godzina rozpoczęcia
16:30
Godzina zakończenia
21:30
Liczba godzin
05:00

Główny cel usługi

Pokaż

Cel biznesowy

Celem studiów jest przedstawienie tematyki compliance z różnych perspektyw opartych na praktycznych przykładach. W trakcie studiów uczestnik dowie i nauczy się, jak w ramach istniejących struktur i rozwiązań organizacyjnych zastosować różnorodne instrumenty do rozbudowy efektywnego systemu zarządzania compliance na miarę każdego przedsiębiorstwa.

Efekty uczenia się

WIEDZA

 • Wyjaśnia istotę oraz charakter i zakres funkcji compliance,
 • Charakteruzyje różnice pomiędzy funkcją compliance a rolą audytu wewnętrznego, komórki zarządzania ryzykiem operacyjnym, rolą departamentów prawnych oraz komórek bezpieczeństwa
 • Rozgranicza zadania w zakresie wzajemnie przenikających się obszarów działania w obszarze zarządzania ryzykiem operacyjnym i prawnym, audytu wewnętrznego i compliance

UMIEJĘTNOŚCI

 • Stosuje praktyce podstawowe zasady compliance w organizacji
 • Zarządza ryzykiem compliance
 • Wyznacza wspólne płaszczyzny współpracy między funkcją compliance a innymi funkcjami kontrolnymi w organizacji

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

 • Określa zakres kompetencji i obowiązków realizowanych przez pracowników odpowiedzialnych za compliance
 • Rozumie konieczność uczenia się przez całe życie
 • Współpracuje w grupie

Sposób weryfikacji osiągnięcia efektów uczenia się

Case study, testy semestralne, praca w grupie nad studium przypadku, projekt, obrona pracy projektowej

Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Brak wyników.
Koszt przypadający na 1 uczestnika netto 5 580,00 zł
Koszt przypadający na 1 uczestnika brutto 5 580,00 zł
Koszt osobogodziny netto 30,33 zł
Koszt osobogodziny brutto 30,33 zł

Adres realizacji usługi

Pokaż adres

al. Grunwaldzka 238A, 80-266 Gdańsk, woj. pomorskie

Udogodnienia w miejscu realizacji usługi

 • Wi-fi
 • Udogodnienia dla osób z niepełnosprawnościami
 • Laboratorium komputerowe

Zajęcia poprowadzą

Więcej informacji
Zdjęcie Stanisław Hady-Głowiak

Stanisław Hady-Głowiak

Audytor wewnętrzny, biegły sądowy ds. ochrony danych osobowych
i bezpieczeństwa informacji, wieloletni pracownik administracji publicznej, autor wielu publikacji
naukowych, branżowych, doświadczony Inspektor Ochrony Danych, absolwent studiów
doktoranckich na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego, absolwent studiów
podyplomowych z zakresu audytu wewnętrznego na Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza
Modrzewskiego, uczestnik studiów i wizyt studyjnych w ramach programów międzynarodowych,
stażysta programu międzynarodowego w korporacji prawnej w Londynie, wykładowca prowadzący
szkolenia i kursy oraz wykłady na uczelniach publicznych.
Pozdrawiam serdecznie

Kontakt

Pokaż
Zdjęcie Krystian Olejnik

Krystian Olejnik

email: rekrutacjasp@wsb.gda.pl

tel: (+48) 58 5227 513

Informacje dodatkowe

Pokaż szczegóły

Informacje o materiałach dla uczestników usługi

Bieżące promocje - ceny studiów

https://www.wsb.pl/gdansk/studia-i-szkolenia/studia-podyplomowe/kierunki/compliance-officer/ceny

Warunki uczestnictwa

Szczegółowe na temat zasad rerkutacji https://www.wsb.pl/gdansk/studia-i-szkolenia/studia-podyplomowe/zasady-rekrutacji

Wymóg formalny: ukończone studia wyższe 

Ciasteczka>