Usługa - Szczegółowe wymagania według normy PN-EN ISO 9001:2015 - Planowanie, wdrażanie i doskonalenie; Praktyczne aspekty doskonalenia; Sposoby dokumentowania; Elementy analizy i oceny skuteczności - forma zdalna.

Logo Zakłady Badań i Atestacji ZETOM im. prof. F. Stauba w Katowicach Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

4.9/5 z 2617 ocen

Tytuł Szczegółowe wymagania według normy PN-EN ISO 9001:2015 - Planowanie, wdrażanie i doskonalenie; Praktyczne aspekty doskonalenia; Sposoby dokumentowania; Elementy analizy i oceny skuteczności - forma zdalna.

Numer usługi 2021/07/01/7675/1100655

Dostawca usług Zakłady Badań i Atestacji ZETOM im. prof. F. Stauba w Katowicach Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Dostępność Usługa otwarta

Forma świadczenia zdalna w czasie rzeczywistym

Status usługi opublikowana

PLN

5 200,00 zł netto za osobę

6 396,00 zł brutto za osobę

162,50 zł netto za osobogodzinę

199,88 zł brutto za osobogodzinę

Zapisz się
Zapisanych 10 uczestników

Informacje o usłudze

Pokaż szczegóły
Sposób dofinansowania:

wsparcie dla osób indywidualnych

wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników

Grupa docelowa usługi:

Każdy zainteresowany tematyką szkolenia z wymagań normy PN-EN ISO 9001:2015 dot.Systemów Zarządzania Jakością w organizacji

Minimalna liczba uczestników: 3
Maksymalna liczba uczestników: 15
Data zakończenia rekrutacji: 21-10-2021
Liczba godzin usługi: 32
Podstawa uzyskania wpisu do świadczenia usługi: Certyfikat systemu zarządzania jakością wg. ISO 9001:2015 (PN-EN ISO 9001:2015) - w zakresie usług szkoleniowych

Ramowy program usługi

Pokaż program

1-2 dzień

- Przegląd wymagań normy, PN-EN ISO 9001:2015 dotyczących dokumentowania systemu zarządzania
jakością z ich interpretacją;
- Zakres systemu - możliwe sposoby definiowania i dokumentowania zakresu;
- Polityka jakości - zawartość, forma, dostępność, nadzór;
- Cele jakości - dokumentowanie celów wraz z planowaniem ich osiągnięcia - ćwiczenie
- Dokumenty w systemie zarządzania jakością - przykładowy zakres dokumentacji
- Zapisy systemowe według wymagań PN-EN ISO 9001:2015
- Nowe podejście do zarządzania jakością

 • Kontekst organizacji - określanie, dokuentowanie i monitorowanie,
 • Identyfikowanie i monitorowanie wymagań istotnych stron zainteresowanych

- Dokumentowanie w ramach podejścia procesowego - ćwiczenie

 • Określenie ryzyka i szans oraz reagowanie - przykłądowe metodyki
 • Identyfikacja ryzyka dla przykłądowych procesów - ćwiczenie
 • Określenie szans i planowanie celów - ćwiczenie

- Przegląd zarządzania w celu zapewnienia realizacji przyjętych kierunków działania

- Normalizacja systemów zarządzania;
- Wykorzystanie normy PN-EN ISO 9001:2015 jako standardu do budowy systeu zarządzania w
organizacji;
- Planowanie systemu zarządzania w organizacji w oparciu o:

 • przywództwo - zaangażowanie najwyższego kierownictwa,
 • zrozumienie organizacji i jej kontekstu,
 • planowanie działań ukierunkowanych na minializowanie ryzyka,
 • wsparcie - określenie niezbędnych zasobów,
 • działania operacyjne,
 • ocenę efektów działalności,
 • doskonalenie.

3-4 dzień

- Konteks organizacji - ćwiczenie nr I
- Podejście procesowe - ćwiczenie nr II
- Audit wewnętrzny, jego rola oraz planowanie i realizowanie,
- Identyfikacja i definiowanie niezgodności z określeniem ich wpływu na system w organizacji oraz jakość
wyrobu lub usługi,
- Przykłady niezgodności - ćwiczenia,
- Dokumentowanie wyników auditu,
- Rola przeglądu zarządzania w potwierdzeniu skuteczności systemu zarządzania:

 • dane wejściowe podlegające ocenie
 • dane wyjściowe jako wynik przeglądu
 • ćwiczenie

- Ciągłe doskonalenie - niezgodności i działania korygujące w systemie zarządzania - ćwiczenie

- Egzamin pisemny

Szkolenie w formie zdalnej będzie odbywało się  w czasie rzeczywistym. W zależności od czasu potrzeb będą wykorzystywane różne  elementy: ćwiczenia, testy, ankiety, udostępnianie ekranu , rozmowa na żywo i inne.

Sposób walidacji testy pre i post.

Uczestników prosimy o wypełnienie testów pre i post ,wyrażenie zgody na usługę zdalną , potwierdzenie udziału w szkoleniu i  przesłanie ich na adres szkolenie@zetom.eu

Harmonogram usługi

Przedmiot / temat zajęćData realizacji zajęćGodzina rozpoczęciaGodzina zakończeniaLiczba godzin
Przedmiot / temat zajęć
Przegląd wymagań normy, PN-EN ISO 9001:2015 dotyczących dokumentowania systemu zarządzania jakością z ich interpretacją(czat, współdzielenie ekranu)
Data realizacji zajęć
21-10-2021
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
08:45
Liczba godzin
00:45
Przedmiot / temat zajęć
Zakres systemu - możliwe sposoby definiowania i dokumentowania zakresu(czat, współdzielenie ekranu)
Data realizacji zajęć
21-10-2021
Godzina rozpoczęcia
08:45
Godzina zakończenia
09:30
Liczba godzin
00:45
Przedmiot / temat zajęć
Polityka jakości - zawartość, forma, dostępność, nadzór(czat, współdzielenie ekranu)
Data realizacji zajęć
21-10-2021
Godzina rozpoczęcia
09:30
Godzina zakończenia
10:15
Liczba godzin
00:45
Przedmiot / temat zajęć
Cele jakości - dokumentowanie celów wraz z planowaniem ich osiągnięcia - ćwiczenie(czat, współdzielenie ekranu)
Data realizacji zajęć
21-10-2021
Godzina rozpoczęcia
10:15
Godzina zakończenia
11:00
Liczba godzin
00:45
Przedmiot / temat zajęć
Dokumenty w systemie zarządzania jakością - przykładowy zakres dokumentacji(czat, współdzielenie ekranu)
Data realizacji zajęć
21-10-2021
Godzina rozpoczęcia
11:00
Godzina zakończenia
11:45
Liczba godzin
00:45
Przedmiot / temat zajęć
Zapisy systemowe według wymagań PN-EN ISO 9001:2015 (czat, współdzielenie ekranu)
Data realizacji zajęć
21-10-2021
Godzina rozpoczęcia
11:45
Godzina zakończenia
12:30
Liczba godzin
00:45
Przedmiot / temat zajęć
Nowe podejście do zarządzania jakością Kontekst organizacji - określanie, dokumentowanie i monitorowanie, Identyfikowanie i monitorowanie wymagań istotnych stron zainteresowanych(czat,)
Data realizacji zajęć
21-10-2021
Godzina rozpoczęcia
12:30
Godzina zakończenia
14:00
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Dokumentowanie w ramach podejścia procesowego (czat, współdzielenie ekranu)
Data realizacji zajęć
22-10-2021
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
10:15
Liczba godzin
02:15
Przedmiot / temat zajęć
Przegląd zarządzania w celu zapewnienia realizacji przyjętych kierunków działania(czat, współdzielenie ekranu)
Data realizacji zajęć
22-10-2021
Godzina rozpoczęcia
10:15
Godzina zakończenia
11:00
Liczba godzin
00:45
Przedmiot / temat zajęć
Normalizacja systemów zarządzania (czat, współdzielenie ekranu)
Data realizacji zajęć
22-10-2021
Godzina rozpoczęcia
11:00
Godzina zakończenia
11:45
Liczba godzin
00:45
Przedmiot / temat zajęć
Wykorzystanie normy PN-EN ISO 9001:2015 jako standardu do budowy systemu zarządzania w organizacji(czat, współdzielenie ekranu)
Data realizacji zajęć
22-10-2021
Godzina rozpoczęcia
11:45
Godzina zakończenia
12:30
Liczba godzin
00:45
Przedmiot / temat zajęć
Planowanie systemu zarządzania w organizacji (czat, współdzielenie ekranu)
Data realizacji zajęć
22-10-2021
Godzina rozpoczęcia
12:30
Godzina zakończenia
14:00
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Kontekst organizacji - ćwiczenie nr I - Podejście procesowe - ćwiczenie nr II(czat, współdzielenie ekranu)
Data realizacji zajęć
26-10-2021
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
09:30
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Audit wewnętrzny, jego rola oraz planowanie i realizowanie(czat, współdzielenie ekranu)
Data realizacji zajęć
26-10-2021
Godzina rozpoczęcia
09:30
Godzina zakończenia
11:45
Liczba godzin
02:15
Przedmiot / temat zajęć
Identyfikowanie i definiowanie niezgodności z określeniem ich wpływu na system w organizacji oraz jakość wyrobu lub usługi(czat, współdzielenie ekranu)
Data realizacji zajęć
26-10-2021
Godzina rozpoczęcia
11:45
Godzina zakończenia
12:30
Liczba godzin
00:45
Przedmiot / temat zajęć
Przykłady niezgodności - ćwiczenia(czat, współdzielenie ekranu)
Data realizacji zajęć
26-10-2021
Godzina rozpoczęcia
12:30
Godzina zakończenia
14:00
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Dokumentowanie wyników auditu(czat, współdzielenie ekranu)
Data realizacji zajęć
27-10-2021
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
09:30
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Rola przeglądu zarządzania w potwierdzeniu skuteczności systemu zarządzania(czat, współdzielenie ekranu)
Data realizacji zajęć
27-10-2021
Godzina rozpoczęcia
09:30
Godzina zakończenia
11:00
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Ciągłe doskonalenie - niezgodności w systemie zarządzania - ćwiczenia(czat, współdzielenie ekranu)
Data realizacji zajęć
27-10-2021
Godzina rozpoczęcia
11:00
Godzina zakończenia
11:45
Liczba godzin
00:45
Przedmiot / temat zajęć
Ciągłe doskonalenie - działania korygujące w systemie zarządzania - ćwiczenia(czat, współdzielenie ekranu)
Data realizacji zajęć
27-10-2021
Godzina rozpoczęcia
11:45
Godzina zakończenia
13:15
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Egzamin pisemny (czat, współdzielenie ekranu)
Data realizacji zajęć
27-10-2021
Godzina rozpoczęcia
13:15
Godzina zakończenia
14:00
Liczba godzin
00:45

Główny cel usługi

Pokaż

Cel edukacyjny

Szkolenie przygotowuje uczestników do wdrożenia Systemu Zarządzania Jakością wg normy PN-EN ISO 9001:2015 poprzez poznanie zasad wynikających z jej stosowania. Zrozumieją także cel organizacji. Każdy z uczestników przygotuje się do weryfikacji oraz wprowadzania zmian w dokumentach SZJ. Szkolenie pozytywnie wpłynie na współpracę między pracownikami w zakresie dwustronnej komunikacji, samokształcenia i dyscypliny pracy. Dzięki szkoleniu każdy uczestnik nabierze poczucia odpowiedzialności.

Efekty uczenia się

Każdy uczestnik potrafi scharakteryzować wymagania normy PN-EN ISO 9001:2015 w firmie oraz definiuje zasady wynikające ze stosowania wyżej wymienionej normy. Uczestnicy stosują sposoby dokumentowania Systemu Zarządzania Jakością według PN-EN ISO 9001:2015. Każdy z uczestników definiuje praktyczne aspekty doskonalenia Systemu Zarządzania w organizacji. Uczestnicy stosują wymagania normy w praktyce, oceniają zgodność zastosowania normy w organizacji pod kątem jej przydatności oraz skuteczności. Każdy uczestnik zna rolę Systemu Zarządzania Jakością według normy PN-EN ISO 9001:2015, zna rolę audytów wewnętrznych i rozumie potrzebę pracy według Systemu Zarządzania Jakością według normy PN-EN ISO 9001:2015. Uczestnicy identyfikują i rozstrzygają dylematy związane z wykonywaniem zawodu.

Sposób weryfikacji osiągnięcia efektów uczenia się

Efekty szkolenia zostaną zweryfikowane testami przyrostu wiedzy.

Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Brak wyników.
Koszt przypadający na 1 uczestnika netto 5 200,00 zł
Koszt przypadający na 1 uczestnika brutto 6 396,00 zł
Koszt osobogodziny netto 162,50 zł
Koszt osobogodziny brutto 199,88 zł

Zajęcia poprowadzą

Więcej informacji
Zdjęcie Ryszard Sudara

Ryszard Sudara

Wieloletni trener szkoleń i kursów w zakresie systemów zarządzania. Współtwórca i prowadzący kursów dla Pełnomocników Systemu Zarządzania, Menadżer Jakości, Audytor Systemu Zarządzania Jakością, Zarządzania Środowiskiem i BHP. Autor wielu publikacji w dziedzinie Systemów Zarządzania
Ekspert w dziedzinie wdrażania Systemów Zarządzania w wielu polskich firmach. Wiodący Audytor jednostek certyfikowanych, prowadzący wielu kursów specjalistycznych, szkoleń otwartych oraz zamkniętych, prelegent wielu konferencji i seminariów, wykładowca akademicki.
Magister inżynier metalurgii - Akademia Górniczo Hutnicza w Krakowie
W swoim dotychczasowym dorobku ma szkolenia i konsultacje z zakresu szeroko pojętych systemów zarządzania.

Zdjęcie Adrian Cierpiol

Adrian Cierpiol

Szkoleniowiec i doradca z organizacjami o przeróżnym profilu działalności, potrafiąc każdorazowo odnaleźć formę współpracy oraz rozwiązań systemowych właściwą dla specyfiki Klientów, których zawsze traktuje z jednakowym szacunkiem i profesjonalizmem. Jest Auditorem wewnętrznym systemów jakości oraz środowiskowego.
Pracę zawodową w dziedzinie systemów zarządzania rozpoczął bezpośrednio po studiach i nieprzerwanie prowadzi ją do dnia dzisiejszego. Dodać należy, iż jest to już ponad 20 lat.
Wykształcenie wyższe pedagogiczne. Ukończył Uniwersytet Śląski na kierunku Wychowanie Techniczne o specjalności Urządzenia elektroniczne.
Współpracował jako doradca w ponad 150-u organizacjach konsultując proces wdrażania systemów zarządzania jakością, zarządzania środowiskowego, bhp, bezpieczeństwem informacji oraz bezpieczeństwem żywności HACCP. Jest jednym z nielicznych, którzy te umiejętności łączą dodatkowo z praktyczną znajomością zagadnień systemów zarządzania w laboratoriach, dla których prowadził prace przygotowawcze do akredytacji metod badawczych wg normy ISO/IEC 17025. Jest także jednym z pierwszych konsultantów prowadzących prace wdrożeniowe systemów zarządzania jakością w oświacie wg normy ISO 29990. Zrealizował kilkaset szkoleń i kursów. Prowadzi m.in. renomowane kursy oraz szkolenia dla Menedżerów jakości, Pełnomocników ds. systemów zarządzania i auditorów wewnętrznych. W ramach studiów podyplomowych prowadzi zajęcia w polskich wyższych uczelniach, m.in. w Akademii WSB w Dąbr

Kontakt

Pokaż
Zdjęcie Małgorzata Hajduk

Małgorzata Hajduk

email: biuro@zetom.eu

tel: (+48) 32 7040 100

Informacje dodatkowe

Pokaż szczegóły

Informacje o materiałach dla uczestników usługi

Uczestnicy otrzymaja materiały w formie przesłanego  pliku PDF.

Informacje dodatkowe

Szkolenie w dniach 21-22.10.2021 r. poprowadzi mgr inż. Ryszard Sudara

Szkolenie w dniach 26-27.10.2021 r. poprowadzi dr Adrian Cierpioł

Ujęte godziny szkoleniowe są godzinami dydaktycznymi  tzn  1h  dydaktyczna = 1h lekcyjna( 45 min)

Warunki techniczne

Pokaż warunki techniczne

Warunki techniczne

Usługa będzie realizowana w formie zdalnej wykorzystując platfromę: ZOOM 

WYMAGANIA KOMPUTEROWE: 

 • Procesor Jednordzeniowy 1 GhZ lub wyższy
 • Rekomendowane wymagania sprzętowe: Dwurdzeniowy procesor 2Ghz lub wyższy (i3/i5/i7 lub AMD equivalent)
 • Przeglądarki: 
  • Windows: IE 11+,  Edge 12+, Firefox 27+,  Chrome 30+
  • Mac: Safari 7+, Firefox 27+,  Chrome 30+
  • Linux: Firefox 27+,  Chrome 30+
 • Połączenie internetowe – szerokopasmowe przewodowe lub bezprzewodowe (3G or 4G/LTE/5G)
 • Głośniki i mikrofon
 • Kamera Internetowa

Tablety lub urządzenia mobilne:

 • Surface PRO 2 z systemem Win 8.1
 • Surface PRO 3 z systemem Win 10
 • iOS i urządzenia Android 
 • Blackberry

Program  darmowy. 

Link do programu: https://zoom.us/support/download

Link będzie wysłany uczestnikom drogą mailową dwa dni przed rozpoczęciem usługi. Ważność linku obejmuje czas usługi. 

Ciasteczka>