Usługa - Kurs prawa jazdy kat. C oraz C+E oraz kwalifikacja wstępna przyspieszona kat. C, Kurs z zakresu przewozu drogowego towarów niebezpiecznych ADR - wraz z opłatą za egzaminy państwowe

Logo Wielobranżowe Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe MOTOS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

4.7/5 z 263 ocen

Tytuł Kurs prawa jazdy kat. C oraz C+E oraz kwalifikacja wstępna przyspieszona kat. C, Kurs z zakresu przewozu drogowego towarów niebezpiecznych ADR - wraz z opłatą za egzaminy państwowe

Numer usługi 2021/06/14/32743/1079257

Dostawca usług Wielobranżowe Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe MOTOS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Miejsce usługi Stalowa Wola

Dostępność Usługa otwarta

Forma świadczenia stacjonarna

Status usługi opublikowana

PLN

8 000,00 zł netto za osobę

8 000,00 zł brutto za osobę

39,02 zł netto za osobogodzinę

39,02 zł brutto za osobogodzinę

Zapisz się
Zapisanych 0 uczestników

Informacje o usłudze

Pokaż szczegóły
Sposób dofinansowania:

wsparcie dla osób indywidualnych

wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników

Grupa docelowa usługi:

Osoba posiadająca prawo jazdy kat. B, chcąca uzuskać prawo jazdy kat. C i C+E wraz z kwalifikacją,oraz kurs z zakresu przewozu drogowego towarów niebezpiecznych ADR i uzyskać zatrudnienie jako kierowca zawodowy.

Minimalna liczba uczestników: 1
Maksymalna liczba uczestników: 20
Data zakończenia rekrutacji: 01-08-2021
Liczba godzin usługi: 205
Zakres uprawnień: Kurs "prawo jazdy kategorii A" - 50 godz., Kurs "prawo jazdy kategorii B" - 60 godz., Kurs "prawo jazdy kategorii B+E" - 35 godz., Kurs "prawo jazdy kategorii C" - 50 godz., Kurs "prawo jazdy kategorii C+E" - 45 godz., Kurs "prawo jazdy kategorii D /po B/" - 80 godz., Kurs "prawo jazdy kategorii D /po C/" - 60 godz.
Podstawa uzyskania wpisu do świadczenia usługi: Certyfikat systemu zarządzania jakością wg. ISO 9001:2015 (PN-EN ISO 9001:2015) - w zakresie usług szkoleniowych

Ramowy program usługi

Pokaż program
tematyka zajęć liczba godzin teoretycznych liczba godzin praktycznych
Zasady i przepisy służące bezpiecznemu poruszaniu się pojazdem po drodze publicznej 8
Zagrożenia związane z ruchem drogowym 4
Postępowanie w sytuacjach nadzwyczajnych 4
Obowiązki kierowcy i posiadacza pojazdu 4
nauka jazdy kat. C 20
nauka jazdy kat. C+E 25
Kwalifikacja wstępna przyspieszona 130 10

 ADR 

Harmonogram usługi

Przedmiot / temat zajęćData realizacji zajęćGodzina rozpoczęciaGodzina zakończeniaLiczba godzin
Przedmiot / temat zajęć
Zajęcia teoretyczne
Data realizacji zajęć
02-08-2021
Godzina rozpoczęcia
12:00
Godzina zakończenia
19:00
Liczba godzin
07:00

Główny cel usługi

Pokaż

Cel edukacyjny

- przygotowanie do wykonywania zawodu kierowcy samochodu ciężarowego
Wiedza: posiadanie wiedzy w zakresie przepisów ruchu drogowego i ustawy o transporcie drogowym dotyczącym kierowcy kat C
Umiejętności: umiejętność bezpiecznego i sprawnego prowadzenia ciężarówki
Kompetencje społeczne: wyrobienie dojrzałości społecznej i umiejętności odnalezienia się w stresujących sytuacjach na drodze

Efekty uczenia się

Przygotowanie do egzaminu państwowego teoretycznego i praktycznego prawo jazdy oraz egzaminu z kwalifikacji.

Przygotowanie do wykonywania zawodu kierowcy samochodu ciężarowego zestawu ciężarowego.

Uzyskanie zaświadczenia o przeszkoleniu kierowcy ADR w zakresie podstawowym oraz specjalistycznych w cysternach oraz klasy 1

Sposób weryfikacji osiągnięcia efektów uczenia się

Egzamin wewnętrzny teoretyczny kat. C

Egzamin wewnetrzny praktyczny kat. C

Egzamin wewnetrzny praktyczny kat. CE

Egzamin wewnetrzny po każdej następnej części szkolenia kwalifikacjyjnego dopuszczający do kolejnego modułu szkoleniowego 

Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Czy usługa pozwala na zdobycie innych kwalifikacji?

Uznawane kwalifikacje

Pytanie 2: Czy dokument został wydany przez organy władz publicznych lub samorządów zawodowych (np.: Urząd Dozoru Technicznego czy Instytut Spawalnictwa) na podstawie ustawy lub rozporządzenia?

Ustawa z dnia 5 stycznia 2011r. o kierujących pojazdami, ust. z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym oraz Rozporządzenie MI z dnia 1 kwietnia 2010r. w sprawie szkolenia kierowców wykonujących przewóz drogowy.

Warunki uznania kwalifikacji

Nazwa/Kategoria Podmiotu prowadzącego walidację WORD / UW / URZĄD MARSZAŁKOWSKI
Podmiot prowadzący walidację jest zarejestrowany w BUR Nie
Nazwa/Kategoria Podmiotu certyfikującego STAROSTWO POWIATOWE/URZĄD MIASTA/UW/URZĄD MARSZAŁKOWSKI
Podmiot certyfikujący jest zarejestrowany w BUR Nie
Podstawa prawna dla Podmiotów/kategorii Podmiotów organ władzy publicznej lub samorządu zawodowego, uprawniony do wydawania dokumentów potwierdzających kwalifikację na podstawie ustawy lub rozporządzenia
Koszt przypadający na 1 uczestnika netto 8 000,00 zł
Koszt przypadający na 1 uczestnika brutto 8 000,00 zł
Koszt osobogodziny netto 39,02 zł
Koszt osobogodziny brutto 39,02 zł
w tym koszt walidacji netto 0,00 zł
w tym koszt walidacji brutto 0,00 zł
w tym koszt certyfikowania netto 0,00 zł
w tym koszt certyfikowania brutto 0,00 zł

Adres realizacji usługi

Pokaż adres

ul. Generała Leopolda Okulickiego 64, 37-450 Stalowa Wola, woj. podkarpackie

Udogodnienia w miejscu realizacji usługi

  • Klimatyzacja
  • Wi-fi

Zajęcia poprowadzą

Więcej informacji
Zdjęcie Łukasz Rak

Łukasz Rak

Wykształcenie wyższe,
Instruktor nauki jazdy
Kat. B1, B, B+E, C1, C, C1+E, C+E, D1, D, D1+E, D+E, Trener wykładowca na kursach kwalifikacji wstępnej, kwalifikacji wstępnej przyspieszonej i szkoleniach okresowych dla kierowców wykonujących przewóz drogowy.

Zdjęcie Andrzej Rychlak

Andrzej Rychlak

Średnie studium zawodowe – o kierunku społeczno – prawnym Instruktor nauki jazdy Kategorii: AM, A1, A2, A, B1, B, C1, C, trener-wykładowca ma kursach kwalifikacji wstępnej, kwalifikacji wstępnej przyspieszonej i szkoleniach okresowych dla kierowców wykonujących przewóz drogowy

Zdjęcie Lucyna Maślach

Lucyna Maślach

Trener wykładowca na kursach kwalifikacji wstępnej, kwalifikacji wstępnej przyspieszonej i szkoleniach okresowych dla kierowców wykonujących przewóz drogowy

Zdjęcie Wiesław Cieśla

Wiesław Cieśla

Instruktor nauki jazdy
kategorii: AM, A1, A2, A, B1, B, B+E, C1, C, C1+E, C+E, D1, D, D1+E, D+E. Trener wykładowca na kursach kwalifikacji wstępnej, kwalifikacji wstępnej przyspieszonej i szkoleniach okresowych dla kierowców wykonujących przewóz drogowy.

Zdjęcie Józef Dul

Józef Dul

Instruktor nauki jazdy
Kat. AM, A1, A2, A, B1, B, B+E, C1, C, C1+E, C+E, D1+E, D+E, Kurs pedagogiczny nauczyciel praktycznej nauki zawodu.
Zaświadczenie ukończenia specjalistycznego kursu metodyczno-dydaktycznego na wykładowców i instruktorów kształcenia kierowców
Mistrz mechanika samochodowego.
Trener wykładowca na kursach kwalifikacji wstępnej, kwalifikacji wstępnej przyspieszonej i szkoleniach okresowych dla kierowców wykonujących przewóz drogowy.

Kontakt

Pokaż
Zdjęcie Lucyna Maślach

Lucyna Maślach

email: lmaslach@motos.edu.pl

tel: (+48) 697 965 931

Informacje dodatkowe

Pokaż szczegóły

Informacje o materiałach dla uczestników usługi

zaszyt kursanta

teczka, długopis

książka kat. C, zestaw pytań egzaminacyjnych 

Warunki uczestnictwa

- prawo jazdy kat. B,

- profil kandydata na kierowcę (PKK) wydany przez Starostwo

(- badania wykonane przez lekarza uprawnionego do badań kierowców dotyczące kat. C, CE,- badania psychologiczne dotyczące kat. C, CE, - 1 szt. kolorowe zdjęcie wymiarów 3,5 x 4,5 cm,),

- badania lekarskie o braku przeciwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy

- badania psychologiczne o braku przeciwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy

posiadanie fotografii 3,5 x 4,5 cm wykonanej na jasnym tle, wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, w pozycji frontalnej,

Informacje dodatkowe

Zajęcia praktyczne oraz zajęcia z kwalifikacji ustalane są indywidulnie z kursantem

Podręcznik kursanta, płyta CD z przykładową bazą pytań egzaminacyjnych. Panel dostępu do tzw. „e-learningowej” formy szkolenia

Ciasteczka>