Usługa - Dysfunkcje kompleksu CCAT - diagnostyka różnicowa i terapia

Logo Niepubliczna Placówka Kształcenia Ustawicznego "MED COACH"

4.7/5 z 1117 ocen

Tytuł Dysfunkcje kompleksu CCAT - diagnostyka różnicowa i terapia

Numer usługi 2021/06/11/36350/1076814

Dostawca usług Niepubliczna Placówka Kształcenia Ustawicznego "MED COACH"

Miejsce usługi Kraków

Dostępność Usługa otwarta

Forma świadczenia stacjonarna

Status usługi opublikowana

PLN

1 890,00 zł netto za osobę

1 890,00 zł brutto za osobę

47,25 zł netto za osobogodzinę

47,25 zł brutto za osobogodzinę

Zapisz się
Zapisanych 4 uczestników

Informacje o usłudze

Pokaż szczegóły
Sposób dofinansowania:

wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników

Grupa docelowa usługi:

W szkoleniu mogą wziąć udział osoby, które posiadają wykształcenie lub są w trakcie toku studiów/nauczania w zakresie:

‣ fizjoterapii

‣ osteopatii

Minimalna liczba uczestników: 1
Maksymalna liczba uczestników: 26
Data zakończenia rekrutacji: 01-12-2021
Liczba godzin usługi: 40
Podstawa uzyskania wpisu do świadczenia usługi: Standard Usługi Szkoleniowo-Rozwojowej PIFS SUS 2.0

Ramowy program usługi

Pokaż program

Zakres tematyczny:

1. Wstęp 

 • zasady holistycznego oddziaływania na organizm ludzki
 • zasady postepowania diagnostycznego
 • pojęcie bólu
 • działanie terapii manualnej na organizm człowieka

2. Ból oraz zawroty głowy

 • przyczyny bólów głowy
 • rodzaje bólów głowy
 • diagnostyka różnicowa bólów głowy
 • charakterystyka i leczenie napięciowych bólów głowy o
  • techniki tkanek miękkich
  • manipulacje
  • techniki wisceralne
 • charakterystyka i leczenie migren
  • techniki tkanek miękkich
  • manipulacje
  • techniki wisceralne
 • charakterystyka i leczenie bólów klasterowych o
  • techniki czaszkowo – krzyżowe
 • charakterystyka i leczenie bólów zatok
  • techniki czaszkowe
 • charakterystyka i leczenie zawrotów głowy różnego pochodzenia

3. Układ ruchu narządu żucia (URNŻ)

 • Ogólna charakterystyka i przyczyny dysfunkcji URNŻ
 • Anatomia i funkcje URNŻ
 • Szczegółowa anatomia i biomechanika stawu skroniowo – żuchwowego
 • Podział zaburzeń URNŻ
 • Diagnostyka różnicowa dysfunkcji URNŻ
 • Efektywne przeprowadzenie procesu diagnostycznego
  • Tor żuchwy
  • Zaburzenia zakresu ruchomości
 • Bezpośrednie leczenie TMJ
  • Techniki tkanek miękkich
  • Techniki stawowe
  • Techniki intraoralne
  • Techniki mobilizacji
  • Techniki manipulacji 
 • Pośrednie leczenie TMJ
  • Techniki tkanek miękkich szyi i klatki piersiowej 
  • Techniki wisceralne
  • Techniki czaszkowe
  • Techniki drenażowe

4. Nerwy czaszkowe i szumy uszne

 • Ogólna budowa i fizjologia nerwów czaszkowych
 • Podział nerwów czaszkowych
 • Różnice między nerwami rdzeniowymi, a czaszkowymi
 • Charakterystyka uszkodzenie nerwu 
 • Anatomia i charakterystyka kolejnych nerwów czaszkowych
 • Badanie nerwów czaszkowych 
 • Leczenie dysfunkcji nerwów czaszkowych
  • techniki tkanek miękkich
  • manipulacje 
  • techniki wisceralne 
  • techniki czaszkowe 
  • techniki czaszkowo – krzyżowe
 • Mechanizmy powstawania szumów usznych
 • Diagnostyka różnicowa szumów usznych
 • Leczenie szumów usznych

Harmonogram usługi

Przedmiot / temat zajęćData realizacji zajęćGodzina rozpoczęciaGodzina zakończeniaLiczba godzin
Przedmiot / temat zajęć
Wprowadzenie. Zasady holistycznego oddziaływania na organizm ludzki.
Data realizacji zajęć
02-12-2021
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
10:00
Liczba godzin
01:00
Przedmiot / temat zajęć
Zasady postepowania diagnostycznego. Pojęcie bólu. Działanie terapii manualnej na organizm człowieka.
Data realizacji zajęć
02-12-2021
Godzina rozpoczęcia
10:00
Godzina zakończenia
11:00
Liczba godzin
01:00
Przedmiot / temat zajęć
Ból oraz zawroty głowy: przyczyny bólów głowy, rodzaje bólów głowy, diagnostyka różnicowa bólów głowy.
Data realizacji zajęć
02-12-2021
Godzina rozpoczęcia
11:00
Godzina zakończenia
13:00
Liczba godzin
02:00
Przedmiot / temat zajęć
Charakterystyka i leczenie napięciowych bólów głowy: techniki tkanek miękkich, manipulacje, techniki wisceralne.
Data realizacji zajęć
02-12-2021
Godzina rozpoczęcia
13:45
Godzina zakończenia
15:45
Liczba godzin
02:00
Przedmiot / temat zajęć
Charakterystyka i leczenie migren: techniki tkanek miękkich, manipulacje, techniki wisceralne.
Data realizacji zajęć
02-12-2021
Godzina rozpoczęcia
16:00
Godzina zakończenia
18:00
Liczba godzin
02:00
Przedmiot / temat zajęć
Charakterystyka i leczenie bólów klasterowych: techniki czaszkowo – krzyżowe
Data realizacji zajęć
03-12-2021
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
09:45
Liczba godzin
01:45
Przedmiot / temat zajęć
Charakterystyka i leczenie bólów zatok: techniki czaszkowe.
Data realizacji zajęć
03-12-2021
Godzina rozpoczęcia
09:45
Godzina zakończenia
11:30
Liczba godzin
01:45
Przedmiot / temat zajęć
Charakterystyka i leczenie zawrotów głowy różnego pochodzenia.
Data realizacji zajęć
03-12-2021
Godzina rozpoczęcia
11:30
Godzina zakończenia
13:00
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Ogólna charakterystyka i przyczyny dysfunkcji URNŻ. Anatomia i funkcje URNŻ. Szczegółowa anatomia i biomechanika stawu skroniowo – żuchwowego.
Data realizacji zajęć
03-12-2021
Godzina rozpoczęcia
13:45
Godzina zakończenia
15:45
Liczba godzin
02:00
Przedmiot / temat zajęć
Podział zaburzeń URNŻ. Diagnostyka różnicowa dysfunkcji URNŻ.
Data realizacji zajęć
03-12-2021
Godzina rozpoczęcia
16:00
Godzina zakończenia
17:00
Liczba godzin
01:00
Przedmiot / temat zajęć
Efektywne przeprowadzenie procesu diagnostycznego: tor żuchwy, zaburzenia zakresu ruchomości.
Data realizacji zajęć
04-12-2021
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
09:30
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Bezpośrednie leczenie TMJ: techniki tkanek miękkich, techniki stawowe, techniki intraoralne, techniki mobilizacji, techniki manipulacji.
Data realizacji zajęć
04-12-2021
Godzina rozpoczęcia
09:30
Godzina zakończenia
11:00
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Pośrednie leczenie TMJ: techniki tkanek miękkich szyi i klatki piersiowej, techniki wisceralne, techniki czaszkowe. techniki drenażowe.
Data realizacji zajęć
04-12-2021
Godzina rozpoczęcia
11:00
Godzina zakończenia
13:00
Liczba godzin
02:00
Przedmiot / temat zajęć
Nerwy czaszkowe i szumy uszne: ogólna budowa i fizjologia nerwów czaszkowych, podział nerwów czaszkowych.
Data realizacji zajęć
04-12-2021
Godzina rozpoczęcia
13:45
Godzina zakończenia
15:45
Liczba godzin
02:00
Przedmiot / temat zajęć
Różnice między nerwami rdzeniowymi, a czaszkowymi. Charakterystyka uszkodzenie nerwu.
Data realizacji zajęć
04-12-2021
Godzina rozpoczęcia
15:45
Godzina zakończenia
17:00
Liczba godzin
01:15
Przedmiot / temat zajęć
Anatomia i charakterystyka kolejnych nerwów czaszkowych. Badanie nerwów czaszkowych.
Data realizacji zajęć
05-12-2021
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
10:00
Liczba godzin
02:00
Przedmiot / temat zajęć
Leczenie dysfunkcji nerwów czaszkowych: techniki tkanek miękkich manipulacje, techniki wisceralne, techniki czaszkowe, techniki czaszkowo – krzyżowe.
Data realizacji zajęć
05-12-2021
Godzina rozpoczęcia
10:15
Godzina zakończenia
12:00
Liczba godzin
01:45
Przedmiot / temat zajęć
Mechanizmy powstawania szumów usznych. Diagnostyka różnicowa szumów usznych. Leczenie szumów usznych.
Data realizacji zajęć
05-12-2021
Godzina rozpoczęcia
12:00
Godzina zakończenia
13:30
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Pytania i dyskusja. Rozdanie certyfikatów i zakończenie szkolenia.
Data realizacji zajęć
05-12-2021
Godzina rozpoczęcia
13:30
Godzina zakończenia
14:00
Liczba godzin
00:30

Główny cel usługi

Pokaż

Cel edukacyjny

Kurs ma na celu przedstawić metodologię diagnostyki różnicującej bóle głowy, szyi i stawów skroniowo-żuchwowych. Pozna i zrozumie podział, przyczyny i osteopatyczne połączenia w bólach głowy. Kursant będzie potrafił przeprowadzić badanie osteopatyczne, diagnozować zawroty głowy, szumy uszne, dysfunkcje stawów skroniowo-żuchwowych oraz problemy nerwów czaszkowych oraz zastosować wybrane techniki. Uczestnik zdobędzie zdolność do autonomicznego i odpowiedzialnego podejmowania się terapii.

Efekty uczenia się

Po zakończeniu szkolenia Uczestnik w zakresie wiedzy:

 • zna metodykę badania osteopatycznego,
 • zna metodologię diagnostyki różnicującej bóle głowy, stawów skroniowo-żuchwowych i nerwów czaszkowych,
 • zna przyczyny i podział bólów głowy,
 • zna techniki osteopatyczne wykorzystywane do kompleksowego leczenia dolegliwości okolicy głowy,

Po zakończeniu szkolenia Uczestnik w zakresie umiejętności:

 • przeprowadza badanie osteopatyczne i różnicuje dolegliwości bólowe głowy,
 • znajduje pośrednią i bezpośrednią przyczynę dysfunkcji,
 • prowadzi terapię wykorzystując techniki strukturalne, wisceralne i kranialne,
 • rozpoznaje wskazania i przeciwskazania do terapii,

Po zakończeniu szkolenia Uczestnik w zakresie kompetencji społecznych:

 • rozumie problemy etyczne wynikające z jego profesji,
 • przestrzega kodeksu etycznego,
 • ma świadomość własnej wiedzy i potrzeby dokształcania się,
 • posiada zdolność do autonomicznego i odpowiedzialnego podejmowania się terapii.

Sposób weryfikacji osiągnięcia efektów uczenia się

Forma zaliczenia: 

 • ustna, ocena i analiza przypadków klinicznych, zadania.

Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Brak wyników.
Koszt przypadający na 1 uczestnika netto 1 890,00 zł
Koszt przypadający na 1 uczestnika brutto 1 890,00 zł
Koszt osobogodziny netto 47,25 zł
Koszt osobogodziny brutto 47,25 zł

Adres realizacji usługi

Pokaż adres

ul. Saska 27, 30-702 Kraków, woj. małopolskie

Dokładny dojazd komunikacją miejską oraz samochodem zostanie podany w wiadomości od organizatora.

Udogodnienia w miejscu realizacji usługi

 • Klimatyzacja
 • Wi-fi

Zajęcia poprowadzą

Więcej informacji
Zdjęcie Michał Chwastowski

Michał Chwastowski

Osteopatia, Fizjoterapia
Dr Michał Chwastowski jest czynnym zawodowo terapeutą, prowadzi swój gabinet osteopatii i fizjoterapii OsteoCare Michał Chwastowski. Piastuje funkcję Dyrektora Wykonawczego FICO Osteopathy Academy Polska.
Dr Michał Chwastowski ukończył studia magisterskie na Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie na kierunku „Fizjoterapia".
Dociekliwość w szukaniu prawdy zaowocowała uzyskaniem stopnia doktora. Następnie studiował osteopatię na Flanders International College of Osteopathy. Studia ukończył uzyskując międzynarodowy tytuł Dyplomowanego Osteopaty – D.O. Ukończył dziesiątki kursów z zakresu szeroko pojętej medycyny manualnej.
Dr Michał Chwastowski jest wykładowcą w FICO Osteopathy Academy oraz w zakładzie Ortopedii i Traumatologii Katedry Rehabilitacji Klinicznej na Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie. Od 2017 roku prowadzi autorskie szkolenia dla fizjoterapeutów i studentów osteopatii.

Kontakt

Pokaż
Zdjęcie Wioleta Wójcik

Wioleta Wójcik

email: dofinansowania@med-coach.pl

tel: (+48) 537 453 003

Informacje dodatkowe

Pokaż szczegóły

Informacje o materiałach dla uczestników usługi

Organizator zapewnia materiały szkoleniowe: skrypt, notatnik, długopisy, flamastry do ciała i dostęp do filmów instruktażowych.

Warunki uczestnictwa

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest potwierdzenie kierunkowego wyształcenia w zakresie fizjoterapii/osteopatii, tj. numer potwierdzający prawo wykonywania zawodu fizjoterapeuty/skan dyplomu ukończenia studiów na kierunku fizjoterapia/osteopatia, skan zaświadczenia potwierdzającego status studenta na kierunku fizjoterapia/osteopatia.

Informacje dodatkowe

Szkolenie prowadzone jest w języku polskim.


Organizator zapewnia catering w przerwach kawowo-deserowych (napoje ciepłe i zimne, owoce, bakalie i słodkie przekąski) oraz umożliwia zamówienie cateringu w przerwie lunchowej (dodatkowo płatne).


Liczba godzin usługi podana jest w godzinach dydaktycznych (1 godzina dydaktyczna to 45 minut, sumarycznie to 40 godzin), co stanowi 30 godzin zegarowych. W czasie trwania zajęć praktycznych uczestnicy mają możliwość wykonywania krótkich przerw.


Szkolenie jest zwolnione z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 punkt 26 podpunkt a ustawa o VAT lub w przypadku kursów dofinansowanych ze środków publicznych w min. 70% zwolnione z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 punkt 29 c.

Ciasteczka>