Usługa - Kurs prawa jazdy kat.CE, kwalifikacja wstępna przyspieszona kat.C, operator ładowarek teleskopowych, żurawi samojezdnych, podestów, ładowarek jednonaczyniowych kl.III, pojazdów uprzywilejowanych kat.B, opłaty za badania, pierwsze egzaminy oraz wydanie dokumentu.

Logo Ośrodek Szkoleniowy "FILIP" Maciej Paweł Zaręba

4.7/5 z 1192 ocen

Tytuł Kurs prawa jazdy kat.CE, kwalifikacja wstępna przyspieszona kat.C, operator ładowarek teleskopowych, żurawi samojezdnych, podestów, ładowarek jednonaczyniowych kl.III, pojazdów uprzywilejowanych kat.B, opłaty za badania, pierwsze egzaminy oraz wydanie dokumentu.

Numer usługi 2021/06/10/14017/1075572

Dostawca usług Ośrodek Szkoleniowy "FILIP" Maciej Paweł Zaręba

Miejsce usługi Bielsk Podlaski

Dostępność Usługa otwarta

Forma świadczenia stacjonarna

Status usługi opublikowana

PLN

14 250,00 zł netto za osobę

14 250,00 zł brutto za osobę

33,53 zł netto za osobogodzinę

33,53 zł brutto za osobogodzinę

Zapisz się
Zapisany 1 uczestnik

Informacje o usłudze

Pokaż szczegóły
Sposób dofinansowania:

wsparcie dla osób indywidualnych

Grupa docelowa usługi:

Kurs skierowany jest do osób pełnoletnich w szczególności do osób o niskich kwalifikacjach czyli z wykształceniem maksymalnie średnim, zamieszkałych na terenach wiejskich oraz osób w wieku powyżej 50-ego roku życia.

Minimalna liczba uczestników: 1
Maksymalna liczba uczestników: 10
Data zakończenia rekrutacji: 27-06-2021
Liczba godzin usługi: 425
Podstawa uzyskania wpisu do świadczenia usługi: Akredytacja Centrów Egzaminacyjnych ECDL

Ramowy program usługi

Pokaż program

KURS  W ZAKRESIE PRAWA JAZDY KAT.C+E

Zajęcia praktyczne kat. C+E – 25 godz. (P), 1 godz. trwa 60min.

Łącznie: 25 godz.

KURS KWALIFIKACJI WSTĘPNEJ PRZYSPIESZONEJ W ZAKRESIE KAT. C1,C1+E,C,C+E

Część podstawowa 97 godz. (T), 1 godz. trwa 60min.

1. Szkolenie zaawansowane w racjonalnej jeździe z uwzględnieniem przepisów bezpieczeństwa.

 • poznanie charakterystyk układu przeniesienia napędu w celu jego optymalnego wykorzystania – 15 godz.
 • poznanie charakterystyki technicznej i sposobu działania urządzeń służących bezpieczeństwu, w celu zapewnienia panowania nad pojazdem, zminimalizowania jego zużycia i zapobiegania awariom – 15 godz.

2. Stosowanie przepisów.

 • poznanie uwarunkowań społecznych dotyczących transportu drogowego i rządzących nim zasad - 15 godz.

3. Bezpieczeństwo, obsługa i logistyka w aspekcie zdrowia, ruchu drogowego i środowiska.

 • uświadomienie kierowcom zagrożenia wypadkami na drodze i w pracy – 15 godz.
 • umiejętność zapobiegania przestępstwom i przemytowi nielegalnych imigrantów – 7 godz.
 • umiejętność zapobiegania zagrożeniom  fizycznym – 10 godz.
 • świadomość znaczenia predyspozycji fizycznych i psychicznych - 5 godz.
 • umiejętność oceny sytuacji awaryjnych, zachowanie w sytuacjach krytycznych - 10 godz.
 • umiejętność zachowania się w sposób poprawiający wizerunek przewoźnika – 5 godz.

Część specjalistyczna 33 godz. (T), 10 godz. (P), 1 godz. trwa 60min.

1. Szkolenie zaawansowane w racjonalnej jeździe z uwzględnieniem przepisów bezpieczeństwa.

 • Umiejętność załadowania pojazdu zgodnie z wymaganiami przepisów bhp i zasadami prawidłowego użytkowania pojazdu – 11,5 godz.(T), 4,5 godz. (C), 2 godz. (P)
 • umiejętność optymalizacji zużycia paliwa oraz jazda w warunkach specjalnych – 1,5 godz. (T), 0,5 godz. (C), 8 godz. (P)

2. Stosowanie przepisów.

 • poznawanie przepisów regulujących przewóz towarów – 10 godz. (T)

3. Bezpieczeństwo, obsługa i logistyka w aspekcie zdrowia, ruchu drogowego i środowiska.

 • poznanie uwarunkowań ekonomicznych dotyczących przewozu drogowego i organizacji rynku – 5 godz. (T)

Łącznie: 140 godz.

SZKOLENIE UZUPEŁNIAJĄCE OBEJMUJĄCE ROZSZERZENIE PROGRAMOWE

Zajęcia teoretyczne – 4 godz. (T), 1 godz. trwa 45min.

 1. Mechanika – czas, droga, prędkość, rodzaje ruchów, prędkość ruchów roboczych, równowaga sił, stateczność – 2 godz.
 2. Elektrotechnika – natężenie prądu, napięcie – różnica potencjałów, oporność, Prawo Ohma, rodzaje prądu, rodzaje odbiorników prądu – 2 godz.

Łącznie: 4 godz.

KURS OPERATORA WÓZKÓW JEZDNIOWYCH PODNOŚNIKOWYCH Z MECHANICZNYM NAPĘDEM PODNOSZENIA Z WYSIĘGNIKIEM ORAZ WÓZKÓW JEZDNIOWYCH PODNOŚNIKOWYCH Z MECHANICZNYM NAPĘDEM PODNOSZENIA Z OSOBĄ OBSŁUGUJĄCĄ PODNOSZONĄ WRAZ Z ŁADUNKIEM

Zajęcia teoretyczne – 28 godz. (T), 1 godz. trwa 45min.

 1. Wiadomości o dozorze technicznym – 2 godz.
 2. Ogólne wiadomości o urządzeniach transportu bliskiego – 3 godz.
 3. Typy stosowanych wózków jezdniowych – 1 godz.
 4. Budowa wózków jezdniowych podnośnikowych w tym specjalizowanych – 8   godz.
 5. Czynności operatora przed rozpoczęciem pracy i po zakończeniu – 1 godz.
 6. Czynności operatora w czasie pracy – 1 godz.
 7. Wiadomości z zakresu ładunkoznawstwa – 1 godz.
 8. Wiadomości z zakresu BHP – 11 godz.

Zajęcia praktyczne – 12 godz. (P), 1 godz. trwa 45min.

 1. Budowa wózków – 4 godz.
 2. Czynności przed przystąpieniem do pracy w trakcie i po zakończeniu – 4 godz.
 3. Sterowanie ruchami roboczymi – 4 godz.

Łącznie: 40 godz.

KURS OPERATORA ŻURAWI SAMOJEZDNYCH kat.IIŻ

Zajęcia teoretyczne – 24 godz. (T), 1 godz. trwa 45min.

 1. Wiadomości o dozorze technicznym – 2 godz.
 2. Ogólne wiadomości o urządzeniach transportu bliskiego – 2 godz.
 3. Budowa żurawi – 8   godz.
 4. Eksploatacja – 6 godz.
 5. Wiadomości z zakresu BHP – 6 godz.

Zajęcia praktyczne – 10 godz. (P), 1 godz. trwa 45min.

 1. Budowa żurawi – 3 godz.
 2. Czynności przed przystąpieniem do pracy – 3 godz.
 3. Sterowanie ruchami roboczymi – 4 godz.

Łącznie: 34 godz.

KURS OPERATORA PODESTÓW

Zajęcia teoretyczne 24 godz. (T), 1 godz. trwa 45min.

 1. Wiadomości o dozorze technicznym – 2 godz.
 2. Ogólne wiadomości o urządzeniach transportu bliskiego – 2 godz.
 3. Budowa maszyn – 8   godz.
 4. Eksploatacja – 4 godz.
 5. Wiadomości z zakresu BHP – 8 godz.

Zajęcia praktyczne 10 godz. (P), 1 godz. trwa 45min.

 1. Budowa podestów – 2 godz.
 2. Czynności przed przystąpieniem do pracy – 2 godz.
 3. Sterowanie ruchami roboczymi – 4 godz.
 4. Obowiązki po zakończeniu pracy – 2 godz.

Łącznie: 34 godz.

KURS OPERATORA ŁADOWAREK JEDNONACZYNIOWYCH KL.III

M.BHP – bezpieczeństwo i higiena pracy  - 8 godz. (T), 1 godz. trwa 45min.   

 1. Podstawowe przepisy prawne dotyczące BHP i PPOŻ.
 2. Ochrona zdrowi pracowników i zadania służb BHP.
 3. Podstawowe zasady higieny pracy.
 4. Ochrona przeciwpożarowa.
 5. Pierwsza pomoc w nagłych wypadkach – (zajęcia teoretyczne i ćwiczenia do zajęć teoretycznych.

M.U-O – użytkowanie i obsługa maszyn budowlanych – 24 godz. (T), 1 godz. trwa 45min.   

 1. Ogólna charakterystyka silników spalinowych.
 2. Podstawowe urządzenia stosowane w układach rozruchu silników z zapłonem samoczynnym.
 3. Obsługa i eksploatacja silników spalinowych ZS.
 4. Bezpieczeństwo przy użytkowaniu i obsłudze silników spalinowych.
 5. Ogólne wiadomości o układach napędowych stosowanych w maszynach roboczych.
 6. Elementy wyposażenia elektrycznego stosowane w maszynach roboczych.
 7. Podstawowe zasady eksploatacji maszyn.
 8. Materiały eksploatacyjne.
 9. Dokumentacja techniczna i eksploatacyjna.
 10. Zadania operatora w procesie użytkowania maszyn roboczych.

Przedmioty specjalistyczne – 20 godz. (T), 82 godz. (P) - 1 godz. trwa 45min.     

Ogólna budowa i obsługa ładowarek jednonaczyniowych

 1. Podział i podstawowe parametry ładowarek jednonaczyniowych.
 2. Ogólna budowa i zasada pracy układów jazdy oraz skrętu ładowarek jednonaczyniowych
 3. Ogólna budowa i zasada pracy układu roboczego w ładowarkach jednonaczyniowych.
 4. Rodzaje, ogólna budowa i zasada pracy układów hamulcowych stosowanych w ładowarkach jednonaczyniowych.
 5. Zasady bezpieczeństwa przy eksploatacji ładowarek jednonaczyniowych.
 6. Ogólna budowa i wyposażenie kabin stosowanych w ładowarkach jednonaczyniowych.
 7. Ogumienie

Technologia robót:

 1. Ogólne wiadomości o robotach ziemnych.
 2. Zasady organizacji stanowiska roboczego ładowarek jednonaczyniowych
 3. Technologia robót ziemnych i ładunkowych wykonywanych ładowarkami jednonaczyniowymi
 4. Techniki pracy ładowarkami jednonaczyniowymi.

Zajęcia praktyczne:

 1. Instruktaż̇ wstępny
 2. Instruktaż̇ stanowiskowy
 3. Wykonywanie ruchów roboczych bez obciążenia
 4. Jazda ładowarką jednonaczyniową
 5. Przygotowanie stanowiska pracy ładowarki jednonaczyniowej
 6. Praca ładowarką jednonaczyniową
 7. Wykonywanie obsług technicznych, regulacji i usuwania drobnych usterek
 8. Przygotowanie ładowarki jednonaczyniowej do transportu
 9. Sporządzanie dokumentacji eksploatacyjnej

Łącznie: 134 godz.

KURS PODSTAWOWY DLA KIERUJĄCYCH POJAZDAMI UPRZYWILEJOWANYMI W ZAKRESIE KAT. B1, B, B+E

Zajęcia teoretyczne – 6 godz. (teoria), 1 godz. trwa 45min.

 1. Przepisy ruchu drogowego – 2 godz.
 2. Psychologia transportu – 2 godz.
 3. Problematyka wypadków drogowych – 2 godz.

Zajęcia praktyczne – 8 godz. (praktyka), 1 godz. trwa 60min.

 1. Technika i taktyka jazdy w warunkach specjalnych – 8 godz.

Łącznie: 14 godz.

Suma czasu trwania zajęć dydaktycznych w harmonogramie nie jest zgodna z liczbą godzin w polu "Liczba godzin usługi " ponieważ różnice wynikają z długości czasu trwania jednostki dydaktycznej oraz długości czasu trwania przerw uwzględnionych pomiędzy zajęciami. Długość trwania jednostki dydaktycznej w  polu "czas trwania (h)" wynosi 45 minut, np. w trakcie 6 godzin przewidzianych w harmonogramie, przeprowadzonych zostanie 7 godz. dydaktycznych.
 

Harmonogram usługi

Przedmiot / temat zajęćData realizacji zajęćGodzina rozpoczęciaGodzina zakończeniaLiczba godzin
Przedmiot / temat zajęć
spotkanie organizacyjne
Data realizacji zajęć
28-06-2021
Godzina rozpoczęcia
18:00
Godzina zakończenia
20:00
Liczba godzin
02:00
Przedmiot / temat zajęć
Zajęcia teoretyczne - kwalifikacja wstępna przyspieszona
Data realizacji zajęć
01-08-2021
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
15:30
Liczba godzin
07:30
Przedmiot / temat zajęć
Zajęcia teoretyczne - kwalifikacja wstępna przyspieszona
Data realizacji zajęć
06-08-2021
Godzina rozpoczęcia
15:30
Godzina zakończenia
21:55
Liczba godzin
06:25
Przedmiot / temat zajęć
Zajęcia teoretyczne - kwalifikacja wstępna przyspieszona
Data realizacji zajęć
07-08-2021
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
15:30
Liczba godzin
07:30
Przedmiot / temat zajęć
Zajęcia teoretyczne - kwalifikacja wstępna przyspieszona
Data realizacji zajęć
08-08-2021
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
15:30
Liczba godzin
07:30
Przedmiot / temat zajęć
Zajęcia teoretyczne - kwalifikacja wstępna przyspieszona
Data realizacji zajęć
13-08-2021
Godzina rozpoczęcia
15:30
Godzina zakończenia
21:55
Liczba godzin
06:25
Przedmiot / temat zajęć
Zajęcia teoretyczne - kwalifikacja wstępna przyspieszona
Data realizacji zajęć
14-08-2021
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
15:30
Liczba godzin
07:30
Przedmiot / temat zajęć
Zajęcia teoretyczne - kwalifikacja wstępna przyspieszona
Data realizacji zajęć
20-08-2021
Godzina rozpoczęcia
15:30
Godzina zakończenia
21:55
Liczba godzin
06:25
Przedmiot / temat zajęć
Zajęcia teoretyczne - kwalifikacja wstępna przyspieszona
Data realizacji zajęć
21-08-2021
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
15:30
Liczba godzin
07:30
Przedmiot / temat zajęć
Zajęcia teoretyczne - kwalifikacja wstępna przyspieszona
Data realizacji zajęć
22-08-2021
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
15:30
Liczba godzin
07:30
Przedmiot / temat zajęć
Zajęcia teoretyczne - kwalifikacja wstępna przyspieszona
Data realizacji zajęć
26-08-2021
Godzina rozpoczęcia
15:30
Godzina zakończenia
21:55
Liczba godzin
06:25
Przedmiot / temat zajęć
Zajęcia teoretyczne - kwalifikacja wstępna przyspieszona
Data realizacji zajęć
27-08-2021
Godzina rozpoczęcia
15:30
Godzina zakończenia
21:55
Liczba godzin
06:25
Przedmiot / temat zajęć
Zajęcia teoretyczne - kwalifikacja wstępna przyspieszona
Data realizacji zajęć
28-08-2021
Godzina rozpoczęcia
15:30
Godzina zakończenia
21:55
Liczba godzin
06:25
Przedmiot / temat zajęć
Zajęcia teoretyczne - kwalifikacja wstępna przyspieszona
Data realizacji zajęć
29-08-2021
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
15:30
Liczba godzin
07:30
Przedmiot / temat zajęć
Zajęcia teoretyczne - kwalifikacja wstępna przyspieszona
Data realizacji zajęć
03-09-2021
Godzina rozpoczęcia
15:30
Godzina zakończenia
21:55
Liczba godzin
06:25
Przedmiot / temat zajęć
Zajęcia teoretyczne - kwalifikacja wstępna przyspieszona
Data realizacji zajęć
04-09-2021
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
14:25
Liczba godzin
06:25
Przedmiot / temat zajęć
Zajęcia teoretyczne - kwalifikacja wstępna przyspieszona
Data realizacji zajęć
05-09-2021
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
15:30
Liczba godzin
07:30
Przedmiot / temat zajęć
Zajęcia teoretyczne - kwalifikacja wstępna przyspieszona
Data realizacji zajęć
10-09-2021
Godzina rozpoczęcia
15:30
Godzina zakończenia
21:55
Liczba godzin
06:25
Przedmiot / temat zajęć
Zajęcia teoretyczne - kwalifikacja wstępna przyspieszona
Data realizacji zajęć
11-09-2021
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
15:30
Liczba godzin
07:30
Przedmiot / temat zajęć
Zajęcia teoretyczne - kwalifikacja wstępna przyspieszona
Data realizacji zajęć
12-09-2021
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
15:30
Liczba godzin
07:30
Przedmiot / temat zajęć
Zajęcia teoretyczne ćwiczenia - kwalifikacja wstępna przyspieszona
Data realizacji zajęć
19-09-2021
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
14:25
Liczba godzin
06:25
Przedmiot / temat zajęć
Zajęcia teoretyczne -M.BHP- bezpieczeństwo i higiena pracy
Data realizacji zajęć
01-10-2021
Godzina rozpoczęcia
15:30
Godzina zakończenia
18:45
Liczba godzin
03:15
Przedmiot / temat zajęć
Zajęcia teoretyczne - użytkowanie i obsługa maszyn budowlanych
Data realizacji zajęć
01-10-2021
Godzina rozpoczęcia
18:50
Godzina zakończenia
22:05
Liczba godzin
03:15
Przedmiot / temat zajęć
Zajęcia teoretyczne -M.BHP- bezpieczeństwo i higiena pracy
Data realizacji zajęć
02-10-2021
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
11:15
Liczba godzin
03:15
Przedmiot / temat zajęć
Zajęcia teoretyczne - użytkowanie i obsługa maszyn budowlanych
Data realizacji zajęć
02-10-2021
Godzina rozpoczęcia
11:20
Godzina zakończenia
14:35
Liczba godzin
03:15
Przedmiot / temat zajęć
Zajęcia teoretyczne - użytkowanie i obsługa maszyn budowlanych
Data realizacji zajęć
03-10-2021
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
14:35
Liczba godzin
06:35
Przedmiot / temat zajęć
Zajęcia teoretyczne - użytkowanie i obsługa maszyn budowlanych
Data realizacji zajęć
04-10-2021
Godzina rozpoczęcia
15:30
Godzina zakończenia
22:05
Liczba godzin
06:35
Przedmiot / temat zajęć
Zajęcia teoretyczne - ładowarka jednonaczyniowa kl.III - część specjalistyczna
Data realizacji zajęć
08-10-2021
Godzina rozpoczęcia
15:30
Godzina zakończenia
22:05
Liczba godzin
06:35
Przedmiot / temat zajęć
Zajęcia teoretyczne - ładowarka jednonaczyniowa kl.III - część specjalistyczna
Data realizacji zajęć
09-10-2021
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
14:35
Liczba godzin
06:35
Przedmiot / temat zajęć
Zajęcia teoretyczne - ładowarka jednonaczyniowa kl.III - część specjalistyczna
Data realizacji zajęć
10-10-2021
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
11:15
Liczba godzin
03:15
Przedmiot / temat zajęć
zajęcia teoretyczne - wózki jezdniowe podnośnikowe
Data realizacji zajęć
19-10-2021
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
16:15
Liczba godzin
08:15
Przedmiot / temat zajęć
zajęcia teoretyczne - wózki jezdniowe podnośnikowe
Data realizacji zajęć
20-10-2021
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
16:15
Liczba godzin
08:15
Przedmiot / temat zajęć
zajęcia teoretyczne - wózki jezdniowe podnośnikowe
Data realizacji zajęć
21-10-2021
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
14:35
Liczba godzin
06:35
Przedmiot / temat zajęć
Zajęcia teoretyczne - kurs podstawowy dla kierujących pojazdami uprzywilejowanymi w zakresie kat. B1, B, B+E
Data realizacji zajęć
27-11-2021
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
12:55
Liczba godzin
04:55
Przedmiot / temat zajęć
zajęcia teoretyczne - żurawie samojezdne
Data realizacji zajęć
29-11-2021
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
12:55
Liczba godzin
04:55
Przedmiot / temat zajęć
zajęcia teoretyczne - żurawie samojezdne
Data realizacji zajęć
30-11-2021
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
12:55
Liczba godzin
04:55
Przedmiot / temat zajęć
zajęcia teoretyczne - żurawie samojezdne
Data realizacji zajęć
01-12-2021
Godzina rozpoczęcia
15:00
Godzina zakończenia
21:35
Liczba godzin
06:35
Przedmiot / temat zajęć
zajęcia teoretyczne - żurawie samojezdne
Data realizacji zajęć
02-12-2021
Godzina rozpoczęcia
15:00
Godzina zakończenia
18:15
Liczba godzin
03:15
Przedmiot / temat zajęć
Zajęcia teoretyczne - podesty
Data realizacji zajęć
04-12-2021
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
18:00
Liczba godzin
10:00
Przedmiot / temat zajęć
Zajęcia teoretyczne - podesty
Data realizacji zajęć
05-12-2021
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
18:00
Liczba godzin
10:00
Przedmiot / temat zajęć
SZKOLENIE UZUPEŁNIAJĄCE OBEJMUJĄCE ROZSZERZENIE PROGRAMOWE
Data realizacji zajęć
06-12-2021
Godzina rozpoczęcia
13:30
Godzina zakończenia
16:45
Liczba godzin
03:15

Główny cel usługi

Pokaż

Cel edukacyjny

Uczestnik nabędzie uporządkowaną wiedzę, oraz umiejętności w zakresie budowy, prowadzenia oraz obsługi pojazdów samochodowych w tym uprzywilejowanych, urządzeń transportu bliskiego, maszyn budowlanych oraz przepisów w zakresie przewozu drogowego rzeczy oraz uzyskania prawa jazdy kat.CE, świadectwa kwalifikacji zawodowej, zaśw. kwalifikacyjnego do obsługi ładowarek teleskopowych, żurawi samojezdnych, podestów, wpisu do książeczki operatora maszyn roboczych i świadectwa oraz zezwolenia na poj.uprz

Efekty uczenia się

Po ukończeniu cyklu szkoleń uczestnik osiągnie określone efekty uczenia się polegające na:

1. Nabyciu wiedzy w zakresie:

 • przepisów prawa o ruchu drogowym oraz warunków technicznych pojazdów,
 • przepisów krajowych i międzynarodowych dotyczących przewozu drogowego rzeczy,
 • budowy i bezpiecznej obsługi pojazdów samochodowych oraz urządzeń do rejestrowania czasu pracy (tachografów), urządzeń transportu bliskiego oraz maszyn budowlanych i pojazdów uprzywilejowanych,
 • rodzaju gruntów, metod i technik wykonywania robót technologicznych maszynami budowlanymi, 
 • wypełniania dokumentów celnych i przewozowych związanych z wykonywanym zadaniem transportowym,
 • zasad stosowania norm czasu pracy, przerw i odpoczynków kierowcy obowiązujących w krajowym i międzynarodowym przewozie drogowym rzeczy,
 • ogólnych wiadomości o Urzędzie Dozoru Technicznego, czynnościach operatora przed, po i w czasie wykonywania pracy maszynami budowlanymi i urządzeniami transportu bliskiego oraz ładunkoznawstwa,
 • podstawowych zasad odczytywania rysunku technicznego,
 • zasad i przepisów BHP, ochrony środowiska oraz ergonomii stanowiska pracy kierowcy i operatora,
 • odpowiedzialności za popełnienie wykroczeń pracowniczych, drogowych i przewozowych związanych z wykonywaniem zawodu kierowcy i operatora.

2. Nabyciu umiejętności w zakresie:

 • racjonalnego, ekonomicznego i bezpiecznego prowadzenia oraz obsługiwania pojazdów samochodowych w zakresie prawa jazdy kat.CE, urządzeń transportu bliskiego, pojazdów uprzywilejowanych,
 • właściwego i bezpiecznego rozmieszczenia przewożonego ładunku,
 • obsługi urządzeń rejestrujących czas pracy, urządzeń do poboru opłat drogowych oraz urządzeń nawigacyjnych,
 • czytania map drogowych oraz planowania i doboru odpowiednich tras właściwych do wykonania konkretnego zadania przewozowego,
 • stosowania norm czasu pracy, przerw i odpoczynków kierowcy obowiązujących w krajowym i międzynarodowym przewozie drogowym,
 • rozliczania pracowników zgodnie z obowiązującymi przepisami krajowymi i międzynarodowymi,
 • czynności operatora przed, po i w czasie wykonywania pracy urządzeniami transportu bliskiego oraz maszynami budowlanymi,
 • wykonywania określonych prac technologicznych takich jak: skrawanie, wykop, załadunek urobku na środek transportu.
 • zdiagnozowania podstawowych usterek powstałych w trakcie prawidłowej eksploatacji oraz dokonania podstawowych napraw,
 • przygotowania maszyny do transportu,
 • operowania urządzeniami sterującymi maszyny znajdującymi się w kabinie,
 • posługiwania się instrukcją obsługi (DTR) oraz wypełniania książki maszyny, budowlanej (KMB) oraz sporządzenia dokumentacji technicznej i eksploatacyjnej
 • wykonywania obsługi technicznej (dziennej, okresowej, sezonowej, magazynowej docierania, transportowej),
 • określenia bezpiecznej odległości usytuowania maszyny od wykopu tz. KLINA ODŁAMU czy linii energetycznych.
 • udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej ofiarom zdarzeń drogowych,
 • radzenia sobie ze stresem w sytuacjach konfliktowych powstałych w związku z wykonywanym zawodem.

3. Rozwinięciu swoich kompetencji personalnych i społecznych w zakresie:

 • posiadania świadomości dalszego rozwoju i samokształcenia się,
 • organizacji czasu pracy i umiejętności współpracy w zespole,
 • przewidywania skutków podejmowanych działań i odpowiedzialności za podejmowane decyzje.

Kształcenie zgodnie z opracowanym programem nauczania pozwoli na osiągnięcie wyżej wymienionych celów kształcenia.

Sposób weryfikacji osiągnięcia efektów uczenia się

egzamin państwowy

Czy usługa pozwala na zdobycie innych kwalifikacji?

Uznawane kwalifikacje

Pytanie 2: Czy dokument został wydany przez organy władz publicznych lub samorządów zawodowych (np.: Urząd Dozoru Technicznego czy Instytut Spawalnictwa) na podstawie ustawy lub rozporządzenia?

• prawo jazdy – właściwy Starosta
• zaświadczenie - wojewoda podlaski
• zaświadczenie kwalifikacyjne - UDT
• książeczka operatora maszyn roboczych i świadectwo – IMBiGS
• zezwolenie na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym - właściwy Starosta

Pytanie 3: Czy dokument potwierdza uprawnienia do wykonywania zawodu na danym stanowisku (tzw. uprawnienia stanowiskowe, np.: operator koparki) i został wydany po przeprowadzeniu walidacji?

• kierowca zawodowy w transporcie drogowym
• operator ładowarek teleskopowych
• operator żurawi samojezdnych kat.IIŻ
• operator podestów
• operator ładowarek jednonaczyniowych kl.III
• kierowca pojazdu uprzywilejowanego kat.B

Warunki uznania kwalifikacji

Nazwa/Kategoria Podmiotu prowadzącego walidację • Word, Wojewoda, UDT, IMBiGS, ODTJ
Podmiot prowadzący walidację jest zarejestrowany w BUR Nie
Nazwa/Kategoria Podmiotu certyfikującego • Starosta, Wojewoda, UDT, IMBiGS
Podmiot certyfikujący jest zarejestrowany w BUR Nie
Podstawa prawna dla Podmiotów/kategorii Podmiotów organ władzy publicznej lub samorządu zawodowego, uprawniony do wydawania dokumentów potwierdzających kwalifikację na podstawie ustawy lub rozporządzenia
Koszt przypadający na 1 uczestnika netto 14 250,00 zł
Koszt przypadający na 1 uczestnika brutto 14 250,00 zł
Koszt osobogodziny netto 33,53 zł
Koszt osobogodziny brutto 33,53 zł
w tym koszt walidacji netto 1 156,40 zł
w tym koszt walidacji brutto 1 156,40 zł
w tym koszt certyfikowania netto 151,00 zł
w tym koszt certyfikowania brutto 151,00 zł

Adres realizacji usługi

Pokaż adres

ul. Tadeusza Kościuszki 4a, 17-100 Bielsk Podlaski, woj. podlaskie

• Wysokie Mazowieckie, ul.Jagiellońska 7 • Szepietowo, ul.Przemysłowa 5 • Białystok ul.Mickiewicza 49 • Hryniewicze 89/4 • Wasilków, ul. Białostocka 94/98 • Bielsk Podlaski, ul. Zamkowa 51 • Siemiatycze, ul.Kościuszki 11 • Obiekt szkoleniowy ODTJ – nr 012W, STARE KOSINY 50D

Udogodnienia w miejscu realizacji usługi

 • Klimatyzacja
 • Wi-fi
 • Laboratorium komputerowe
 • Kawa, herbata, woda, ciastka

Zajęcia poprowadzą

Więcej informacji
Zdjęcie Maciej Zaręba

Maciej Zaręba

Certyfikat metodyki nauczania przedmiotów teoretycznych i praktycznych oraz prowadzenie nauki jazdy na wózkach jezdniowych z napędem silnikowym
Ukończenie seminarium dotyczącego metod nauczania teoretycznego i praktycznego w zakresie bezpiecznej wymian butli gazowej w wózkach jezdniowych z napędem silnikowym Certyfikat ukończenia seminarium dla osób organizujących szkolenia na kursach operatorów żurawi przeładunkowych
Ukończenie szkolenia dla wykładowców w zakresie ,,Prowadzenia kursów dokształcających kierowców wykonujących transport drogowy osób i rzeczy”
Certyfikat ukończenia kursu trenera – wykładowcy na kursach kwalifikacji wstępnej i okresowej dla kierowców wykonujących przewóz drogowy
Kwalifikacje do Obsługi Urządzeń Transportu Bliskiego, jako przedsiębiorca i instruktor / wykładowca z branżą szkoleniową kandydatów na kierowców związany od przeszło 14 lat, od 2004 roku szkoli kandydatów na kierowców i kierowców,
od 2018 roku prowadzi szkolenie w ramach KUZ, wykształcenie wyższe - kierunek Bezpieczeństwo Ruchu Drogowego i Rzeczoznawstwo Samochodowe na Wydziale Mechanicznym Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie.

Zdjęcie Grzegorz Kulaszewski

Grzegorz Kulaszewski

Wykształcenie wyższe techniczne, ukończył kierunek Mechanika i Budowa Maszyn na Wydziale Mechatroniki i Budowy Maszyn na Politechnice Świętokrzyskiej oraz podyplomowe studia pedagogiczne. Z branżą szkoleniową kandydatów na kierowców i kierowców związany od przeszło 12 lat. Instruktor, wykładowca nauki i techniki jazdy kat. A, B, C, D, BE, CE, DE. Do chwili obecnej czynnie prowadzi zajęcia w ramach kursów kwalifikacyjnych, kursów ADR, kursów na operatorów urządzeń transportu bliskiego i operatorów maszyn budowlanych. Ponadto instruktor i wykładowca na kursach z diagnostyki komputerowej pojazdów samochodowych oraz sprzętu , wykorzystujący specjalistyczne wielomarkowe oprogramowanie ESI [tronic] 2.0 oraz tester diagnostyczny KTS, KTS TRUCK firmy BOSCH.

Zdjęcie Paweł Potocki

Paweł Potocki

Transport Drogowy osób i rzeczy.
Uwarunkowania socjalne pracy kierowcy - czas pracy kierowców, stosowanie i obsługa tachografów, wykrywanie manipulacji.
Przewóz materiałów niebezpiecznych (ADR).
Przewozy ponad gabarytowe.
Odpowiedzialność uczestników przewozu drogowego.
Zabezpieczenie ładunku.
Prowadzenie postępowań administracyjnych oraz przesłuchań z zakresu transportu drogowego.
Przepisy odnośnie kształcenia i wymagań w stosunku do kierowców zawodowych.
5 lat stażu w zawodzie kierowcy zawodowego na trasach międzynarodowych.
Inspektor Inspekcji Transportu Drogowego od ponad 5 lat.
Kilkuletni staż w szkoleniu kierowców i kandydatów na kierowców.
Studia wyższe - kierunek Administracja w Wyższej Szkole Administracji Publicznej w Białymstoku
XIII edycja kursu specjalistycznego ITD II stopnia - laureat drugiego miejsca w edycji

Zdjęcie Marek Załuska

Marek Załuska

Posiada wykształcenie policealne, ma doświadczenie jako wykładowca/instruktor, od wielu lat prowadzi zajęcia teoretyczne i praktyczne odnośnie urządzeń transportu bliskiego, nie są mu obce też zagadnienia dotyczące maszyn budowlanych

Kontakt

Pokaż
Zdjęcie Joanna Krasowska

Joanna Krasowska

email: biuro@osk-filip.pl

tel: (+48) 600 725 555

Informacje dodatkowe

Pokaż szczegóły

Informacje o materiałach dla uczestników usługi


Kwalifikacja wstępna CD Podręcznik Kierowcy Zawodowego Grupa IMAGE 

Warunki uczestnictwa

 • osoby, które ukończyły 20 lat i 9 miesięcy,
 • posiadające min. prawo jazdy kat.B,C
 • przebywające na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej co najmniej 185 dni w roku ze względu na więzi osobiste lub zawodowe,
 • albo niebędąca obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, mająca zamiar wykonywać przewozy na rzecz podmiotu mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 • zamieszkujące na terenie subregionu łomżyńskiego (miasto Łomża oraz powiaty: kolneński, łomżyński, zambrowski, wysokomazowiecki, bielski, hajnowski, siemiatycki),
 • które otrzymały dofinansowania w postaci bonu szkoleniowego na usługę rozwojową.

Informacje dodatkowe

 • zaśw. o zakończeniu udziału w usłudze wraz z informacją na temat efektów uczenia się, zgodnie z wymogami opisanymi w §13, ust. 1 pkt.1 rozporządzenia MRiF z dnia 29 sierpnia 2017r. w sprawie rejestru podmiotów świadczących usługi rozwojowe.
 • ze względu na dużą ilość osób prowadzących zajęcia, oprócz osób wymienionych w karcie usługi, zajęcia mogą prowadzić inne osoby,
 • suma czasu trwania zajęć w harmonogramie nie jest zgodna z liczbą godzin w polu "Liczba godzin usługi " różnice wynikają z długości czasu trwania jednostki dydaktycznej oraz długości przerw pomiędzy zajęciami,
 • cena usługi zawiera koszt badań lekarskich i psychologicznych, pierwszych egzaminów oraz wydania dokumentu,
 • zajęcia praktyczne z kwalifikacji, ładowarek teleskopowych, żurawi samojezdnych, podestów oraz maszyn budowlanych i pojazdów uprzywilejowanych będą ustalane po odbyciu zajęć teoretycznych.

Zajęcia praktyczne:

 • KWP: 04.09.-19.09.21
 • ŁJ3:10.10.-18.10.21
 • ŁT: 21-22.10.21
 • żs: 02.12 18.40-21.35,6.12 8-12.55
 • PRP:7.12
Ciasteczka>