Usługa - Język angielski - poziom B1. Zajęcia w grupie

Logo Smart Idea Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

4.8/5 z 164 ocen

Tytuł Język angielski - poziom B1. Zajęcia w grupie

Numer usługi 2021/06/09/51136/1073337

Dostawca usług Smart Idea Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Miejsce usługi Siemiatycze

Dostępność Usługa otwarta

Forma świadczenia stacjonarna

Status usługi opublikowana

PLN

9 000,00 zł netto za osobę

9 000,00 zł brutto za osobę

90,00 zł netto za osobogodzinę

90,00 zł brutto za osobogodzinę

Zapisz się
Zapisanych 3 uczestników

Informacje o usłudze

Pokaż szczegóły
Sposób dofinansowania:

wsparcie dla osób indywidualnych

Grupa docelowa usługi:

Osoby, które na podstawie wyniku testu poziomującego zostaną zakwalifikowane na kurs na poziomie B1.

Minimalna liczba uczestników: 2
Maksymalna liczba uczestników: 4
Data zakończenia rekrutacji: 30-09-2021
Liczba godzin usługi: 100
Podstawa uzyskania wpisu do świadczenia usługi: Certyfikat VCC Akademia Edukacyjna

Ramowy program usługi

Pokaż program

A.   OGÓLNE ZAŁOŻENIA MARYTORYCZNE

Cel nauczania realizowany jest poprzez rozwijanie sprawności językowych w następującym zakresie:

1. Rozumienie ze słuchu - rozumienie średniej długości wypowiedzi: wywiady, prezentacje, rozmowy telefoniczne, rekomendacje; wychwycenie konkretnej informacji,

 1. Mówienie - formułowanie średniej długości wypowiedzi , umiejętność prowadzenia rozmów przez telefon, przeprowadzanie ankiet, zabieranie głosu w dyskusji i negocjacjach, formułowanie krótkich uogólnień.
 2. Czytanie - rozumienie ogólnego sensu tekstu adaptowanego, wyszukiwanie szczegółowej informacji, umiejętność domyślania się znaczeń z kontekstu.
 3. Pisanie - formułowanie nieskomplikowanych wypowiedzi pisemnych w oparciu o podany wzór: e-mail, list, CV; rozszerzanie podanych zagadnień w pełną wypowiedź, samodzielne krótkie wypowiedzi na zadany temat, protokół, raport

B.  ZAŁOŻENIA SZCZEGÓŁOWE

ZAKRES TEMATYCZNY I LEKSYKALNY:

1.    Moduł 1

 • Jedzenie/żywność w aspekcie zdrowia i życia na co dzień.
 • Restauracje / bary, ich prowadzenie, wykonywane prace.
 • Życie rodzinne / Relacje rodzinne.
 • Pieniądze. Wydawanie i oszczędzanie.
 • Sukces. Kariera
 • Teksty I dialogi związane z w/w tematem. Materiały dodatkowe (Resource pack).

2.   Moduł 2

 • Podróże/Turysta w Wielkiej Brytanii
 • Stereotypy
 • Sukcesy i porażki
 • Co potrafię a czego nie potrafię
 • Dobre i złe maniery
 • Zachowania między ludźmi w rodzinie i w pracy na przykładzie Rosji i Wielkiej Brytanii.

3.   Moduł 3

 • Związki między ludźmi
 • Film i kino
 • Szkoła i edukacja
 • Muzyka i zajęcia dodatkowe
 • Sprzedawanie i kupowanie/Formuowanie reklamacji / zażalenia
 • Reklamacje w hotelu, restauracji, sklepie, taksówce.

4.   Moduł 4

 • Praca/Ubieganie się o pracę/Rozmowa w sprawie pracy.
 • Pomoc w trudnych sytuacjach
 • Sukces w życiu/
 • Świat nowoczesnych technologii

ZAKRES MATERIAŁU GRAMATYCZNEGO:

 • czasy (bez Future Perfect, Future Perfect Continuous)
 • następstwo czasów
 • zdania warunkowe i czasowe
 • czasowniki modalne odnoszące się do teraźniejszości, przyszłości i przeszłości
 • strona bierna
 • zdania podrzędne
 • konstrukcje czasownikowe (bezokolicznik/gerundium)
 • question tags
 • przedimki
 • policzalność rzeczownika
 • przedrostki i przyrostki
 • czasowniki złożone
 • rzeczowniki złożone
 • kolokacje
 • słowotwórstwo

Harmonogram usługi

Przedmiot / temat zajęćData realizacji zajęćGodzina rozpoczęciaGodzina zakończeniaLiczba godzin
Przedmiot / temat zajęć
Zajęcia grupowe. Poziom B1
Data realizacji zajęć
06-09-2021
Godzina rozpoczęcia
17:00
Godzina zakończenia
18:30
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Zajęcia grupowe. Poziom B1
Data realizacji zajęć
08-09-2021
Godzina rozpoczęcia
17:00
Godzina zakończenia
18:30
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Zajęcia grupowe. Poziom B1
Data realizacji zajęć
13-09-2021
Godzina rozpoczęcia
17:00
Godzina zakończenia
18:30
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Zajęcia grupowe. Poziom B1
Data realizacji zajęć
20-09-2021
Godzina rozpoczęcia
17:00
Godzina zakończenia
18:30
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Zajęcia grupowe. Poziom B1
Data realizacji zajęć
27-09-2021
Godzina rozpoczęcia
17:00
Godzina zakończenia
18:30
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Zajęcia grupowe. Poziom B1
Data realizacji zajęć
29-09-2021
Godzina rozpoczęcia
17:00
Godzina zakończenia
18:30
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Zajęcia grupowe. Poziom B1
Data realizacji zajęć
18-10-2021
Godzina rozpoczęcia
17:00
Godzina zakończenia
18:30
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Zajęcia grupowe. Poziom B1
Data realizacji zajęć
20-10-2021
Godzina rozpoczęcia
17:00
Godzina zakończenia
18:30
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Zajęcia grupowe. Poziom B1
Data realizacji zajęć
25-10-2021
Godzina rozpoczęcia
17:00
Godzina zakończenia
18:30
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Zajęcia grupowe. Poziom B1
Data realizacji zajęć
27-10-2021
Godzina rozpoczęcia
17:00
Godzina zakończenia
18:30
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Zajęcia grupowe. Poziom B1
Data realizacji zajęć
03-11-2021
Godzina rozpoczęcia
17:00
Godzina zakończenia
18:30
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Zajęcia grupowe. Poziom B1
Data realizacji zajęć
08-11-2021
Godzina rozpoczęcia
17:00
Godzina zakończenia
18:30
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Zajęcia grupowe. Poziom B1
Data realizacji zajęć
10-11-2021
Godzina rozpoczęcia
17:00
Godzina zakończenia
18:30
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Zajęcia grupowe. Poziom B1
Data realizacji zajęć
15-11-2021
Godzina rozpoczęcia
17:00
Godzina zakończenia
18:30
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Zajęcia grupowe. Poziom B1
Data realizacji zajęć
17-11-2021
Godzina rozpoczęcia
17:00
Godzina zakończenia
18:30
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Zajęcia grupowe. Poziom B1
Data realizacji zajęć
22-11-2021
Godzina rozpoczęcia
17:00
Godzina zakończenia
18:30
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Zajęcia grupowe. Poziom B1
Data realizacji zajęć
24-11-2021
Godzina rozpoczęcia
17:00
Godzina zakończenia
18:30
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Zajęcia grupowe. Poziom B1
Data realizacji zajęć
29-11-2021
Godzina rozpoczęcia
17:00
Godzina zakończenia
18:30
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Zajęcia grupowe. Poziom B1
Data realizacji zajęć
01-12-2021
Godzina rozpoczęcia
17:00
Godzina zakończenia
18:30
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Zajęcia grupowe. Poziom B1
Data realizacji zajęć
06-12-2021
Godzina rozpoczęcia
17:00
Godzina zakończenia
18:30
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Zajęcia grupowe. Poziom B1
Data realizacji zajęć
08-12-2021
Godzina rozpoczęcia
17:00
Godzina zakończenia
18:30
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Zajęcia grupowe. Poziom B1
Data realizacji zajęć
13-12-2021
Godzina rozpoczęcia
17:00
Godzina zakończenia
18:30
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Zajęcia grupowe. Poziom B1
Data realizacji zajęć
15-12-2021
Godzina rozpoczęcia
17:00
Godzina zakończenia
18:30
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Zajęcia grupowe. Poziom B1
Data realizacji zajęć
20-12-2021
Godzina rozpoczęcia
17:00
Godzina zakończenia
18:30
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Zajęcia grupowe. Poziom B1
Data realizacji zajęć
22-12-2021
Godzina rozpoczęcia
17:00
Godzina zakończenia
18:30
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Zajęcia grupowe. Poziom B1
Data realizacji zajęć
03-01-2022
Godzina rozpoczęcia
17:00
Godzina zakończenia
18:30
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Zajęcia grupowe. Poziom B1
Data realizacji zajęć
05-01-2022
Godzina rozpoczęcia
17:00
Godzina zakończenia
18:30
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Zajęcia grupowe. Poziom B1
Data realizacji zajęć
12-01-2022
Godzina rozpoczęcia
17:00
Godzina zakończenia
18:30
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Zajęcia grupowe. Poziom B1
Data realizacji zajęć
17-01-2022
Godzina rozpoczęcia
17:00
Godzina zakończenia
18:30
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Zajęcia grupowe. Poziom B1
Data realizacji zajęć
19-01-2022
Godzina rozpoczęcia
17:00
Godzina zakończenia
18:30
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Zajęcia grupowe. Poziom B1
Data realizacji zajęć
24-01-2022
Godzina rozpoczęcia
17:00
Godzina zakończenia
18:30
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Zajęcia grupowe. Poziom B1
Data realizacji zajęć
26-01-2022
Godzina rozpoczęcia
17:00
Godzina zakończenia
18:30
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Zajęcia grupowe. Poziom B1
Data realizacji zajęć
31-01-2022
Godzina rozpoczęcia
17:00
Godzina zakończenia
18:30
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Zajęcia grupowe. Poziom B1
Data realizacji zajęć
02-02-2022
Godzina rozpoczęcia
17:00
Godzina zakończenia
18:30
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Zajęcia grupowe. Poziom B1
Data realizacji zajęć
07-02-2022
Godzina rozpoczęcia
17:00
Godzina zakończenia
18:30
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Zajęcia grupowe. Poziom B1.
Data realizacji zajęć
09-02-2022
Godzina rozpoczęcia
17:00
Godzina zakończenia
18:30
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Zajęcia grupowe. Poziom B1
Data realizacji zajęć
14-02-2022
Godzina rozpoczęcia
17:00
Godzina zakończenia
18:30
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Zajęcia grupowe. Poziom B1
Data realizacji zajęć
16-02-2022
Godzina rozpoczęcia
17:00
Godzina zakończenia
18:30
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Zajęcia grupowe. Poziom B1
Data realizacji zajęć
21-02-2022
Godzina rozpoczęcia
17:00
Godzina zakończenia
18:30
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Zajęcia grupowe. Poziom B1
Data realizacji zajęć
23-02-2022
Godzina rozpoczęcia
17:00
Godzina zakończenia
18:30
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Zajęcia grupowe. Poziom B1
Data realizacji zajęć
28-02-2022
Godzina rozpoczęcia
17:00
Godzina zakończenia
18:30
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Zajęcia grupowe. Poziom B1
Data realizacji zajęć
02-03-2022
Godzina rozpoczęcia
17:00
Godzina zakończenia
18:30
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Zajęcia grupowe. Poziom B1
Data realizacji zajęć
07-03-2022
Godzina rozpoczęcia
17:00
Godzina zakończenia
18:30
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Zajęcia grupowe. Poziom B1
Data realizacji zajęć
09-03-2022
Godzina rozpoczęcia
17:00
Godzina zakończenia
18:30
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Zajęcia grupowe. Poziom B1
Data realizacji zajęć
14-03-2022
Godzina rozpoczęcia
17:00
Godzina zakończenia
18:30
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Zajęcia grupowe. Poziom B1
Data realizacji zajęć
16-03-2022
Godzina rozpoczęcia
17:00
Godzina zakończenia
18:30
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Zajęcia grupowe. Poziom B1
Data realizacji zajęć
21-03-2022
Godzina rozpoczęcia
17:00
Godzina zakończenia
18:30
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Zajęcia grupowe. Poziom B1
Data realizacji zajęć
23-03-2022
Godzina rozpoczęcia
17:00
Godzina zakończenia
18:30
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Zajęcia grupowe. Poziom B1
Data realizacji zajęć
28-03-2022
Godzina rozpoczęcia
17:00
Godzina zakończenia
18:30
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Zajęcia grupowe. Poziom B1
Data realizacji zajęć
30-03-2022
Godzina rozpoczęcia
17:00
Godzina zakończenia
18:30
Liczba godzin
01:30

Główny cel usługi

Pokaż

Cel edukacyjny

Usługa "Język angielski - poziom B1. Zajęcia w grupie" przygotowuje do samodzielnego posługiwania się językiem angielskim w stopniu średniozaawansowanym (B1), w tym zakresie sprawności słuchania, mówienia, czytania oraz pisania. Celem nauczania jest wykształcenie u uczestnika kompetencji językowej i komunikacyjnej umożliwiającej mu porozumiewanie się w różnych sytuacjach w tym sytuacjach związanych z ogólnie rozumianymi dziedzinami biznesu na poziomie B1.

Efekty uczenia się

Po ukończeniu kursu uczestnik osiągnął następujące efekty kształcenia:

- komunikuje się posługując językiem angielskim w sferze życia prywatnego (życie codzienne/rodzinne/czas wolny i rozrywka/podróżowanie) oraz życia zawodowego (praca/ warunki pracy/ funkcjonowanie w środowisku pracy);

- przetwarza informacje na podstawie różnych źródeł (prasa, Internet, inne materiały audio-wizualne);

- sporządzaa korespondencję biznesową;

Osoba kończąca kurs językowy uzyska następujące kompetencje:

- redaguje spójne, logiczne, opiniotwórcze i analityczne wypowiedzi na bazie różnych źródeł pisanych;

- posida swobodę komunikacji językowej w sytuacjach oficjalnych ze szczególnym uwzględnieniem sfery kontaktów biznesowych.

Sposób weryfikacji osiągnięcia efektów uczenia się

Na zakończenie kursu zostanie przeprowadzony egzamin wewnętrzny. Uczestnik otrzyma informację zwrotną o jego wynikach. Pozytywny wynik z testu końcowego oraz 80% obecności na zajęciach uprawnia Uczestnika do otrzymania zaświadczenia z opisem efektów uczenia się.

Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Brak wyników.
Koszt przypadający na 1 uczestnika netto 9 000,00 zł
Koszt przypadający na 1 uczestnika brutto 9 000,00 zł
Koszt osobogodziny netto 90,00 zł
Koszt osobogodziny brutto 90,00 zł

Adres realizacji usługi

Pokaż adres

ul. Pałacowa 24, 17-300 Siemiatycze, woj. podlaskie

Udogodnienia w miejscu realizacji usługi

 • Wi-fi

Zajęcia poprowadzą

Więcej informacji
Zdjęcie Agnieszka Stypułkowska

Agnieszka Stypułkowska

Tłumacz przysięgły języka angielskiego, nauczyciel języka angielskiego, lektor języka angielskiego i copywriter, wykładowca uniwersytecki, specjalista w zakresie edukacji i terapii osób z autyzmem i zespołem Aspergera, coach oraz tutor w edukacji.
Jako nauczyciel języka angielskiego pracuje od 1999 roku (Zespół Szkół w Siemiatyczach). Wcześniej współpracowała ze Szkołą Podstawową w Białej Podlaskiej (1996-1997). Od 2003 roku pracuje jako lektor języka angielskiego przygotowujący do egzaminu CAE dla grup gimnazjalistów i maturzystów oraz dorosłych. Jest wykładowcą akademickim i opiekunem praktyk na kierunku filologia angielska. Autorka artykułów i materiałów edukacyjnych związanych ze współczesnym językiem angielskim i kulturą Wielkiej Brytanii. Egzaminator maturalny z języka angielskiego.
Wykształcenie:
- Kolegium Języków Obcych w Białej Podlaskiej,
- Uniwersytet Warszawski, kierunek - filologia angielska,
- Tłumacz przysięgły języka angielskiego z siedzibą przy Sądzie Rejonowym w Białymstoku,
- Studia podyplomowe Coaching i tutoring w edukacji w Wyższej Szkole Nauk Pedagogicznych w Warszawie.

Kontakt

Pokaż
Zdjęcie Paulina Tetwejer

Paulina Tetwejer

email: paulina.tetwejer@smartszkolenia.pl

tel: (+48) 509 586 798

Informacje dodatkowe

Pokaż szczegóły

Informacje o materiałach dla uczestników usługi

Uczestnik będzie otrzymywał materiały dostosowane do poszczególnych zajęć. Za przygotowania materiałów odpowiada lektor. 

Warunki uczestnictwa

Warunkiem uczestnictwa jest złogoszenie się na kurs w BUR, a także rozwiązanie testu poziomującego na poziomie B1. 

Informacje dodatkowe

Kurs trwa 100h dydaktycznych, gdzie 1godz. = 45 minut. Każde spotkanie będzie trwać 2godziny dydaktyczne.

Po ukończonym kursie Uczestnik otrzymuje zaśiadczenie z opisem efektów uczenia się, poświadczające ukończenie kursu. Warunkiem otrzymania zaświadczenia jest pozytywny wynik z testu końcowego oraz min. 80% frekwencja na zajęciach. 

Ciasteczka>