Usługa - PODYPLOMOWE STUDIA AKADEMIA CONTROLLINGU FINANSOWEGO W GRUPACH KAPITAŁOWYCH – 14 edycja

Logo Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

4.4/5 z 93 ocen

Tytuł PODYPLOMOWE STUDIA AKADEMIA CONTROLLINGU FINANSOWEGO W GRUPACH KAPITAŁOWYCH – 14 edycja

Numer usługi 2021/06/08/15499/1071912

Dostawca usług Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Miejsce usługi Warszawa

Dostępność Usługa otwarta

Forma świadczenia mieszana (stacjonarna połączona z usługą zdalną w czasie rzeczywistym)

Status usługi opublikowana

PLN

7 800,00 zł netto za osobę

7 800,00 zł brutto za osobę

39,80 zł netto za osobogodzinę

39,80 zł brutto za osobogodzinę

Zapisz się
Zapisanych 0 uczestników

Informacje o usłudze

Pokaż szczegóły
Sposób dofinansowania:

wsparcie dla osób indywidualnych

wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników

Grupa docelowa usługi:

Studia te skierowane są do kadry średniego i wyższego szczebla pionów finansowych zarówno w organizacjach transnarodowych, jak i lokalnych przedsiębiorstwach - osób, które posiadają już dyplom szkoły wyższej i zamierzają poszerzyć swoją wiedzę w zakresie controllingu finansowego. Rekomendowane Studia są efektem współpracy pomiędzy Szkołą Główną Handlową w Warszawie a Międzynarodowym Stowarzyszeniem Controllerów  ICV (Internationaler Controller Verein) z siedzibą w Monachium, firmą ABC Akademia Sp. z o.o. z Poznania oraz  Pracownią Gier Szkoleniowych Sp. z o.o. Controlling Systems sp. zo.o. Owocem tej współpracy będą urozmaicone zajęcia dydaktyczne prowadzone przez praktyków – przedstawicieli Partnerów oraz ich wkład merytoryczny w program Studiów.

Minimalna liczba uczestników: 20
Maksymalna liczba uczestników: 30
Data zakończenia rekrutacji: 22-10-2021
Liczba godzin usługi: 196
Podstawa uzyskania wpisu do świadczenia usługi: statut Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Zakres uprawnień: studia podyplomowe

Ramowy program usługi

Pokaż program

1.

Miejsce i rola grup kapitałowych w nowoczesnej gospodarce

8 godz.

4  pkt. ECTS

2.

Wyzwania rynkowe w nowoczesnym zarządzaniu grupą kapitałową

4 godz.

2 pkt.

3.

Istota i rodzaje controllingu

8 godz.

3 pkt.

4.

Rachunkowość finansowa i zarządcza w grupie kapitałowej

30 godz.

15 pkt.

5.

Wykorzystanie controllingu finansowego w zarządzaniu grupą kapitałową

26 godz.

12 pkt.

6.

Ceny transferowe w grupie kapitałowej

8 godz.

4 pkt.

7.

Analiza ekonomiczno-finansowa spółek grupy

8 godz.

4 pkt.

8.

Budżetowanie finansowe jako podstawa współczesnego controllingu grupy kapitałowej

18 godz.

9 pkt.

9.

Strategiczny i operacyjny controlling finansowy

12 godz.

5 pkt.

10.

Prawne aspekty funkcjonowania grup kapitałowych

8 godz.

4 pkt.

11.

Rola i zadania controllingu finansowego w okresie kryzysów gospodarczych

4 godz.

3 pkt.

12.

Wizualizacja informacji - aspekty psychologiczne i merytoryczne

4 godz.

3 pkt.

13.

Przegląd narzędzi controllingowych (informatycznych)

4 godz.

2 pkt.

14.

Kuźnia praktyków - zajęcia praktyczne dla controllerów finansowych z wykorzystaniem laboratorium komputerowego

48 godz.

19 pkt.

15.

Seminarium

6 godz.

3 pkt.

Ogółem

196 godz.

92 pkt.

Czas trwania: 2 semestry

Dni zajęć: sobota i niedziela od 9:00 do16:00

Łączna liczba godzin: 196

Łączna liczba punktów ECTS: 92

Zajęcia prowadzone są w formie wykładów, ćwiczeń, warsztatów, case study  w formie zdalnej i stacjonarnej. Wykładowcami studiów podyplomowych są pracownicy naukowi SGH oraz praktycy gospodarczy zajmujący się controllingiem finansowym.  

Warunkiem ukończenia studiów jest uczestnictwo (obecność) w zajęciach, zdanie dwóch egzaminów cząstkowych oraz napisanie i obrona pracy końcowej. Na zakończenie  Słuchacze otrzymują świadectwo ukończenia Podyplomowych Studiów Akademia Controllingu Finansowego w Grupach Kapitałowych i certyfikat ICV.

Harmonogram usługi

Przedmiot / temat zajęćData realizacji zajęćGodzina rozpoczęciaGodzina zakończeniaLiczba godzin
Przedmiot / temat zajęć
Dzień 1 semestr I
Data realizacji zajęć
23-10-2021
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
16:00
Liczba godzin
07:00
Przedmiot / temat zajęć
Dzień 2
Data realizacji zajęć
24-10-2021
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
16:00
Liczba godzin
07:00
Przedmiot / temat zajęć
Dzień 3
Data realizacji zajęć
13-11-2021
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
16:00
Liczba godzin
07:00
Przedmiot / temat zajęć
Dzień 4
Data realizacji zajęć
14-11-2021
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
16:00
Liczba godzin
07:00
Przedmiot / temat zajęć
Dzień 5
Data realizacji zajęć
27-11-2021
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
16:00
Liczba godzin
07:00
Przedmiot / temat zajęć
Dzień 6
Data realizacji zajęć
28-11-2021
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
16:00
Liczba godzin
07:00
Przedmiot / temat zajęć
Dzień 7
Data realizacji zajęć
11-12-2021
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
16:00
Liczba godzin
07:00
Przedmiot / temat zajęć
Dzień 8
Data realizacji zajęć
12-12-2021
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
16:00
Liczba godzin
07:00
Przedmiot / temat zajęć
Dzień 9
Data realizacji zajęć
15-01-2022
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
16:00
Liczba godzin
07:00
Przedmiot / temat zajęć
Dzień 10
Data realizacji zajęć
16-01-2022
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
16:00
Liczba godzin
07:00
Przedmiot / temat zajęć
Dzień 11
Data realizacji zajęć
20-02-2022
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
16:00
Liczba godzin
07:00
Przedmiot / temat zajęć
Dzień 12
Data realizacji zajęć
20-02-2022
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
16:00
Liczba godzin
07:00
Przedmiot / temat zajęć
Dzień 13 semestr II
Data realizacji zajęć
05-03-2022
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
16:00
Liczba godzin
07:00
Przedmiot / temat zajęć
Dzień 14
Data realizacji zajęć
06-03-2022
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
16:00
Liczba godzin
07:00
Przedmiot / temat zajęć
Dzień 15
Data realizacji zajęć
19-03-2022
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
16:00
Liczba godzin
07:00
Przedmiot / temat zajęć
Dzień 16
Data realizacji zajęć
20-03-2022
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
16:00
Liczba godzin
07:00
Przedmiot / temat zajęć
Dzień 17
Data realizacji zajęć
02-04-2022
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
16:00
Liczba godzin
07:00
Przedmiot / temat zajęć
Dzień 18
Data realizacji zajęć
03-04-2022
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
16:00
Liczba godzin
07:00
Przedmiot / temat zajęć
Dzień 19
Data realizacji zajęć
23-04-2022
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
16:00
Liczba godzin
07:00
Przedmiot / temat zajęć
Dzień 20
Data realizacji zajęć
24-04-2022
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
16:00
Liczba godzin
07:00
Przedmiot / temat zajęć
Dzień 21
Data realizacji zajęć
07-05-2022
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
16:00
Liczba godzin
07:00
Przedmiot / temat zajęć
Dzień 23
Data realizacji zajęć
21-05-2022
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
16:00
Liczba godzin
07:00
Przedmiot / temat zajęć
Dzień 22
Data realizacji zajęć
22-05-2022
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
16:00
Liczba godzin
07:00
Przedmiot / temat zajęć
Dzień 24
Data realizacji zajęć
22-05-2022
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
16:00
Liczba godzin
07:00
Przedmiot / temat zajęć
Dzień 25
Data realizacji zajęć
11-06-2022
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
16:00
Liczba godzin
07:00
Przedmiot / temat zajęć
Dzień 26
Data realizacji zajęć
12-06-2022
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
16:00
Liczba godzin
07:00

Główny cel usługi

Pokaż

Cel edukacyjny

Celem Studiów Podyplomowych jest przekazanie wiedzy i umiejętności, które pozwolą uczestnikom praktycznie realizować proces operacyjnego jak i strategicznego controllingu finansowego w przedsiębiorstwie oraz w grupie kapitałowej poprzez wybór właściwych narzędzi analitycznych rachunku kosztów, przygotowanie budżetów finansowych, monitorowanie ich wykonania oraz przygotowanie informacji finansowych na potrzeby decyzyjne.

Efekty uczenia się

Po zrealizowaniu Studiów słuchacz:

1.    Zna istotę, rodzaje, funkcje i umiejscowienie controllingu finansowego w przedsiębiorstwie.

2.    Posiada wiedzę odnośnie różnic i podobieństw pomiędzy rachunkowością zarządczą a finansową.

3.    Posiada wiedzę i umiejętność czytania ze zrozumieniem sprawozdań finansowych zarówno jednostkowych jak i skonsolidowanych.

4.    Posiada poszerzoną wiedzę w zakresie zarządczych rachunków kosztów.

5.    Posiada szeroką wiedzę w obszarze rozliczania i alokowania kosztów.

6.    Posiada umiejętność wykorzystania rachunku kosztów rachunkowości finansowej na potrzeby informacji zarządczej.

7.    Posiada szeroką wiedzę w zakresie zarządzania finansami.

8.    Posiada umiejętność wykorzystania instrumentów controllingu w proces zarządzania finansami przedsiębiorstwa.

9.    Zna zasady konsolidacji sprawozdań finansowych oraz  aspekty rachunkowe połączeń jednostek.

10.  Posiada wiedzę z zakresu generowania informacji zarządczej w grupie kapitałowej

11.  Posiada wiedzę w zakresie rozliczeń finansowych w grupie kapitałowej.

12.  Posiada wiedzę i umiejętność konstruowania budżetu finansowego w przedsiębiorstwie i grupie kapitałowej.

13.  Posiada wiedzę w zakresie konstruowania planu przychodów.

14.  Posiada wiedzę w zakresie konstruowania planu kosztów.

15.  Zna ryzyka towarzyszące planowaniu finansowemu praz instrumentu ograniczające te ryzyka.

16.  Posiada wiedzę z obszaru pomiaru rentowności produktów/usług/towarów oraz efektywności działania przedsiębiorstwa.

17.  Zana zasady budowania zrównoważonej karty osiągnięć.

18.  Zna metody ustalania cen minimalnych.

19.  Posiada wiedzę w zakresie roli i zadań controllingu w okresach spowolnienia gospodarczego.

20.  Posiada wiedzę dotyczącą możliwości wykorzystania statystyki w controllingu finansowym.

21.  Posiada wiedzę dotyczącą możliwości wykorzystania narzędzi i aplikacji informatycznych w controlingu finansowym.

22.  Posiada wiedzę z zakresu budowy systemów informacji zarządczych (MIS).

Umiejętności:

Po zrealizowaniu programu Studiów słuchacz:

1.    Potrafi prawidłowo usytuować controlling finansowy w przedsiębiorstwie.

2.    Potrafi skonstruować system informacji zarządczej w przedsiębiorstwie.

3.    Potrafi wykorzystać system rachunkowości finansowej na potrzeby generowania informacji zarządczej.

4.    Potrafi dobrać i zastosować rachunek kosztów do specyfiki działalności przedsiębiorstwa.

5.    Potrafi rozliczyć i zaalokować koszty przedsiębiorstwa na odpowiednie nośniki kosztów.

6.    Potrafi czytać ze zrozumieniem jednostkowe i skonsolidowane sprawozdania finansowe.

7.    Potrafi przeprowadzić zaawansowaną analizę finansową jednostki;

8.    Potrafi wykorzystać controlling finansowy w procesie zarządzania przedsiębiorstwem.

9.    Potrafi opracować i wdrożyć proces planowania w przedsiębiorstwie i grupie kapitałowej.

10.  Potrafi przygotować  plan rzeczowo-finansowy w przedsiębiorstwie i finansowy dla grupy kapitałowej.

11.  Potrafi wygenerować i wizualizować informację zarządczą dla kierownictwa jednostki.

12.  Potrafi ocenić prawidłowość i przydatność dla realizacji zadań controllingu finansowego aplikacji informatycznych

Sposób weryfikacji osiągnięcia efektów uczenia się

Weryfikowanie efektów kształcenia:

 • obecność na zajęciach
 • aktywność na zajęciach
 • dwa egzaminy cząstkowe obejmujące swoim zakresem wybrane przedmioty
 • napisanie pracy końcowej
 • obrona pracy końcowej
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Brak wyników.
Koszt przypadający na 1 uczestnika netto 7 800,00 zł
Koszt przypadający na 1 uczestnika brutto 7 800,00 zł
Koszt osobogodziny netto 39,80 zł
Koszt osobogodziny brutto 39,80 zł

Adres realizacji usługi

Pokaż adres

al. Aleja Niepodległości 162, 02-554 Warszawa, woj. mazowieckie

On-line i stacjonarnie Szkoła Główna Handlowa w Warszawie Al. Niepodległości 162 02-554 Warszawa

Zajęcia poprowadzą

Więcej informacji
Zdjęcie Anna Karmańska

Anna Karmańska

Obszar specjalizacji • Rachunkowość finansowa pojedynczych podmiotów gospodarczych (w tym zakładów ubezpieczeń).
• Rachunkowość grup kapitałowych.
• Pomiar wartości ekonomicznej w rachunkowości.
• Sprawozdawczość finansowa w kontekście metod wyceny i roli w systemie informacyjnym wspomagającym zarządzanie.
• Rachunkowość zarządcza.
• Rachunek kosztów przedsiębiorstw i instytucji (w szczególności: zarządzanie kosztami i podejście działaniowe).
• Identyfikowanie i pomiar ryzyka związanego z prowadzeniem rachunkowości.
• Paradygmaty i teorie w nauce rachunkowości.
• Aspekty behawioralne w rachunkowości finansowej i zarządczej.
Doświadczenie zawodowe - Dyrektor Instytutu Rachunkowości SGH, Przewodnicząca Komisji Egzaminacyjnej dla kandydatów na biegłych rewidentów,
Doświadczenie w prowadzeniu tego typu usług Pracownik dydaktyczno – naukowy, Kierownik Podyplomowych Studiów Rachunkowości według Standardów Krajowych, Koordynator programu SGH-ACCA, Członek Grupy Roboczej Koalicji Rzeczników Etyki w ramach Programu Biznes a Prawa Człowieka 2014-2020, The Global Compact Network Poland,
wykształcenie Profesor nauk ekonomicznych

Zdjęcie Tomasz Cicirko

Tomasz Cicirko

Obszar specjalizacji pracownik naukowy-dydaktyczny od 1996 r. autor ponad 70-ciu publikacji i opracowań naukowych z zakresu płynności finansowej przedsiębiorstw, leasingu i zarządzania kapitałem w banku.
Doświadczenie zawodowe: Od kilkunastu lat wykorzystuje w praktyce wiedzę z zakresu finansów i rachunkowości (współpraca z firmami doradczymi, członek rad nadzorczych, kierownicze stanowiska w instytucjach finansowych i przedsiębiorstwach). Prowadzi szkolenia z zakresu finansów przedsiębiorstwa i controllingu, kierownik studiów podyplomowych Akademia Controllingu Finansowego w Grupach Kapitałowych;
Doświadczenie w prowadzeniu tego typu usług Wieloletni ceniony i doświadczony wykładowca na studiach podyplomowych, licencjackich i magisterskich.
Wykształcenie: doktor habilitowany, profesor SGH

Zdjęcie Małgorzata Krysik

Małgorzata Krysik

Obszar specjalizacji •nowoczesne rozwiązania controlingu, rachunkowości zarządczej, rachunku kosztów - kierunki rozwoju i możliwości aplikacji w różnych sektorach gospodarki,
•analiza możliwości wykorzystania narzędzi rachunkowości zarządczej dla potrzeb sprawozdawczości finansowej, wpływ rachunkowości zarządczej na cechy jakościowe sprawozdania finansowego,
•analiza systemów rachunkowości i sprawozdawczości przedsiębiorstw z punktu widzenia zaspakajania potrzeb informacyjnych inwestorów,
•problematyka budżetowania działalności jednostek gospodarczych; rozliczanie kontraktów długoterminowych.
Doświadczenie zawodowe:Wykłady, konwersatoria, ćwiczenia na studiach stacjonarnych, niestacjonarnych, podyplomowych z zakresu rachunkowości finansowej, rachunkowości zarządczej i rachunku kosztów, seminaria magisterskie i licencjackie,
•Udział w projektach naukowo-badawczych z zakresu rachunku kosztów i rachunkowości zarządczej.
•Szkolenia z zakresu rachunkowości finansowej, rachunkowości zarządczej rachunku kosztów, controllingu.
•Udział w pracach związanych z wdrożeniami rozwiązań rachunku kosztów i rachunkowości zarządczej.
•Członek Rady Naukowej Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie SGH,
•Koordynator egzaminów z przedmiotów rachunkowość zarządcza i rachunek kosztów uznawanych w ramach porozumienia między SGH a Krajową Izbą Biegłych Rewidentów,
•Egzaminator przy Krajowej Izbie Biegłych Rewidentów.
Wykładowca na stud. podyplomowych, licenc. i magisterskich Doktor nauk ekonomicznych.

Zdjęcie Edyta Szarska

Edyta Szarska

Obszar specjalizacji Koncentruje się na wprowadzeniu standardów IBCS® na polskim rynku. Jej zawodowa wizja to praca nad ciągłym podwyższaniem poziomu świadomości na temat controllingu poprzez dzielenie się praktycznymi rozwiązaniami dla top menedżerów. Uczestniczy w tworzeniu kultury szybkiej i jasnej informacji dla podejmowania decyzji. Wie, że najwięcej można dostać dając i dzieląc się.
Doświadczenie zawodowe Uczestniczyła w procesach tworzenia i rozwoju controllingu firm przygotowujących się do zmian właścicielskich. Jest członkiem kilkunastoosobwego zespołu międzynarodowej grupy projektowej ICV, która wspiera rozwój controllingu firm w różnych krajach. W pracy doradczej proponuje rozwiązania oparte na własnych doświadczeniach praktycznych controllera, stale rozwijanych o wiedzę zdobywaną w ramach IBCS Institute, ICV
i Controller Akademie.
Doświadczenie w prowadzeniu tego typu usług Ekspert w dziedzinie finansów i controllingu z kilkunastoletnim doświadczeniem zawodowym w controllingu. Członek Stowarzyszenia IBCS i ICV. Posiada tytuł ICC (certyfikowany konsultant IBCS®, International Business Communication Standards) i jest członkiem kilkuosobowego zespołu trenerów IBCS® Institute.

Kontakt

Pokaż
Zdjęcie Renata Pajewska-Kwaśny

Renata Pajewska-Kwaśny

email: rpajew@sgh.waw.pl

tel: (+48) 602 589 808

Informacje dodatkowe

Pokaż szczegóły

Informacje o materiałach dla uczestników usługi

 • Publikacje książkowe wskazane przez wykładowców,
 • Wydrukowane materiały wykładowe przygotowane przez wykładowców,
 • Dostęp do wskazanych stron internetowych

Warunki uczestnictwa

 Posiadanie dyplomu potwierdzającego ukończenie przynajmniej studiów pierwszego stopnia

Informacje dodatkowe

Osoby zainteresowane Studiami prosimy po zakończeniu rejestracji w Bazie PARP-u o rejestrację w Internetowym Systemie Rekrutacji na Studia Podyplomowe SGH.

Jednocześnie informujemy, że jednostka lekcyjna liczy 45 minut, natomiast system PARP-u zlicza godziny zegarowe.

Warunki techniczne

Pokaż warunki techniczne

Warunki techniczne

Zajęcia w formie zdalnej realizowane są w aplikacji MS Teams. Dostęp do MS Teams oraz całej platformy Microsoft 360 gwarantuje SGH.

Minimalne wymagania sprzętowe:

 • komputer (PC/Mac) lub urządzenie mobilne (tablet/smartfon; szczegółowe wymagania sprzętowe: https://docs.microsoft.com/en-us/microsoftteams/hardware-requirements-for-the-teams-app)
 • kamera wideo, mikrofon i urządzenie wyjściowe audio
 • Internet: minimalna prędko pobierania 8 Mb/s, prędkość wysyłania 512 kb/s
Ciasteczka>