Usługa - KURS KWALIFIKACJI ZAWODOWEJ KRAWIEC – 753105 MOD.03. PROJEKTOWANIE I WYTWARZANIE WYROBÓW ODZIEŻOWYCH

Logo 7cm Szkoła Projektowania, Konstrukcji i Technik Krawieckich Niepubliczna Placówka Kształcenia Ustawicznego Monika Bogdańska

5/5 z 6 ocen

Tytuł KURS KWALIFIKACJI ZAWODOWEJ KRAWIEC – 753105 MOD.03. PROJEKTOWANIE I WYTWARZANIE WYROBÓW ODZIEŻOWYCH

Numer usługi 2021/05/31/23774/1065703

Dostawca usług 7cm Szkoła Projektowania, Konstrukcji i Technik Krawieckich Niepubliczna Placówka Kształcenia Ustawicznego Monika Bogdańska

Miejsce usługi Poznań-Stare Miasto

Dostępność Usługa otwarta

Forma świadczenia stacjonarna

Status usługi opublikowana

Identyfikator projektu Sektor Moda

PLN

11 850,00 zł netto za osobę

11 850,00 zł brutto za osobę

35,27 zł netto za osobogodzinę

35,27 zł brutto za osobogodzinę

Zapisanych 0 uczestników

Informacje o usłudze

Pokaż szczegóły
Sposób dofinansowania:

wsparcie dla osób indywidualnych

wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników

Grupa docelowa usługi:

Kurs skierowany jest do osób chcących, zdobyc kwalifikację w zawodzie Krawiec. 

Minimalna liczba uczestników: 5
Maksymalna liczba uczestników: 12
Data zakończenia rekrutacji: 03-09-2021
Liczba godzin usługi: 336
Podstawa uzyskania wpisu do świadczenia usługi: Znak Jakości TGLS Quality Alliance

Ramowy program usługi

Pokaż program

MATERIAŁOZNAWSTWO ODZIEŻOWE

 • Poznanie surowców i wyrobów włókienniczych stosowanych do wytwarzania wyrobów odzieżowych.
 • Wdrażanie do prowadzenia badań laboratoryjnych surowców i wyrobów włókienniczych.
 • Zapoznanie się ze sposobami konserwacji materiałów włókienniczych.
 • Kształtowanie postaw i świadomości zawodowej.

PODSTAWY PROJEKTOWANIA I KONSTRUKCJI ODZIEŻY 

 • Poznanie zasad sporządzania rysunków żurnalowych i modelowych wyrobów odzieżowych.
 • Poznanie i zrozumienie zasad konstrukcji i modelowania form wyrobów odzieżowych.
 • Wykonywanie pomiarów krawieckich.
 • Kształtowanie umiejętności konstruowania form i szablonów podstawowych wyrobów odzieżowych.
 • Kształtowanie postaw i świadomości zawodowej.

TECHNIKI WYTWARZANIA ODZIEŻY 

 • Poznanie maszyn i urządzeń stosowanych do wytwarzania i wykańczania wyrobów odzieżowych.
 • Poznanie i zrozumienie funkcjonowania mechanizmów maszyn i urządzeń szwalniczych.
 • Kształtowanie umiejętności doboru maszyn i urządzeń do procesów wytwarzania odzieży.
 • Nabycie umiejętności posługiwania się dokumentacją techniczno-technologiczną wyrobów odzieżowych.
 • Zapoznanie się z zasadami tworzenia ściegów ręcznych i maszynowych stosowanych do łączenia wyrobów odzieżowych.
 • Kształtowanie postaw i świadomości zawodowej.

JĘZYK OBCY W BRANŻY ODZIEŻOWEJ

 • Posługiwanie się obcojęzyczną terminologią zawodową, dotyczącą procesu wytwarzania wyrobów odzieżowych.
 • Kształtowanie umiejętności porozumiewania się językiem obcym zawodowym w środowisku pracy.
 • Kształtowanie postaw i świadomości zawodowej.

WYKONYWANIE WYROBÓW ODZIEŻOWYCH 

 • Postępowanie zgodnie z zasadami dbałości o własne zdrowie i ochronę środowiska podczas wykonywania zadań zawodowych.
 • Poznanie przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu wyrobów odzieżowych.
 • Obsługiwanie maszyn szwalniczych podczas wykonywania określonych wyrobów odzieżowych.
 • Posługiwanie się dokumentacją techniczno-technologiczną wyrobów odzieżowych.
 • Dobieranie materiałów i dodatków krawieckich do wytwarzania wyrobów odzieżowych.
 • Przeprowadzanie kontroli międzyoperacyjnej podczas wykonywania operacji technologicznych oraz do oceny wykonanej pracy.
 • Kształtowanie postaw i świadomości zawodowej.

USŁUGI KRAWIECKIE 

 • Wykonywanie czynności związanych z przeróbką wyrobów odzieżowych.
 • Wykonywanie czynności związanych z naprawą wyrobów odzieżowych.
 • Wykonywanie czynności związanych z wykończeniem i uszlachetnieniem wyrobów odzieżowych zgodnie z zamówieniem klienta.
 • Kształtowanie postaw i świadomości zawodowej.

Harmonogram usługi

Przedmiot / temat zajęćData realizacji zajęćGodzina rozpoczęciaGodzina zakończeniaLiczba godzin
Przedmiot / temat zajęć
BHP
Data realizacji zajęć
04-09-2021
Godzina rozpoczęcia
09:30
Godzina zakończenia
10:30
Liczba godzin
01:00
Przedmiot / temat zajęć
Podstawy szycia ręcznego
Data realizacji zajęć
04-09-2021
Godzina rozpoczęcia
11:00
Godzina zakończenia
16:00
Liczba godzin
05:00
Przedmiot / temat zajęć
Podstawy szycia maszynowego
Data realizacji zajęć
05-09-2021
Godzina rozpoczęcia
09:30
Godzina zakończenia
12:30
Liczba godzin
03:00
Przedmiot / temat zajęć
Podstawy szycia maszynowego
Data realizacji zajęć
05-09-2021
Godzina rozpoczęcia
13:00
Godzina zakończenia
16:00
Liczba godzin
03:00
Przedmiot / temat zajęć
Konfekcjonowanie wyrobów odzieżowych - warsztaty
Data realizacji zajęć
18-09-2021
Godzina rozpoczęcia
09:30
Godzina zakończenia
12:30
Liczba godzin
03:00
Przedmiot / temat zajęć
Konfekcjonowanie wyrobów odzieżowych - warsztaty
Data realizacji zajęć
18-09-2021
Godzina rozpoczęcia
13:00
Godzina zakończenia
16:00
Liczba godzin
03:00
Przedmiot / temat zajęć
Konfekcjonowanie wyrobów odzieżowych - warsztaty
Data realizacji zajęć
19-09-2021
Godzina rozpoczęcia
09:30
Godzina zakończenia
12:30
Liczba godzin
03:00
Przedmiot / temat zajęć
Konfekcjonowanie wyrobów odzieżowych - warsztaty
Data realizacji zajęć
19-09-2021
Godzina rozpoczęcia
13:00
Godzina zakończenia
16:00
Liczba godzin
03:00
Przedmiot / temat zajęć
Projektowanie odzieży
Data realizacji zajęć
02-10-2021
Godzina rozpoczęcia
09:30
Godzina zakończenia
12:30
Liczba godzin
03:00
Przedmiot / temat zajęć
Projektowanie odzieży
Data realizacji zajęć
02-10-2021
Godzina rozpoczęcia
13:00
Godzina zakończenia
16:00
Liczba godzin
03:00
Przedmiot / temat zajęć
Konfekcjonowanie wyrobów odzieżowych - warsztaty
Data realizacji zajęć
03-10-2021
Godzina rozpoczęcia
09:30
Godzina zakończenia
12:30
Liczba godzin
03:00
Przedmiot / temat zajęć
Konfekcjonowanie wyrobów odzieżowych - warsztaty
Data realizacji zajęć
03-10-2021
Godzina rozpoczęcia
13:00
Godzina zakończenia
16:00
Liczba godzin
03:00
Przedmiot / temat zajęć
Technologia
Data realizacji zajęć
16-10-2021
Godzina rozpoczęcia
09:30
Godzina zakończenia
12:30
Liczba godzin
03:00
Przedmiot / temat zajęć
Technologia
Data realizacji zajęć
16-10-2021
Godzina rozpoczęcia
13:00
Godzina zakończenia
16:00
Liczba godzin
03:00
Przedmiot / temat zajęć
Konfekcjonowanie wyrobów odzieżowych - warsztaty
Data realizacji zajęć
17-10-2021
Godzina rozpoczęcia
09:30
Godzina zakończenia
12:30
Liczba godzin
03:00
Przedmiot / temat zajęć
Konfekcjonowanie wyrobów odzieżowych - warsztaty
Data realizacji zajęć
17-10-2021
Godzina rozpoczęcia
13:00
Godzina zakończenia
16:00
Liczba godzin
03:00
Przedmiot / temat zajęć
Konfekcjonowanie wyrobów odzieżowych - warsztaty
Data realizacji zajęć
30-10-2021
Godzina rozpoczęcia
09:30
Godzina zakończenia
12:30
Liczba godzin
03:00
Przedmiot / temat zajęć
Konfekcjonowanie wyrobów odzieżowych - warsztaty
Data realizacji zajęć
30-10-2021
Godzina rozpoczęcia
13:00
Godzina zakończenia
16:00
Liczba godzin
03:00
Przedmiot / temat zajęć
Konfekcjonowanie wyrobów odzieżowych - warsztaty
Data realizacji zajęć
31-10-2021
Godzina rozpoczęcia
09:30
Godzina zakończenia
12:30
Liczba godzin
03:00
Przedmiot / temat zajęć
Konfekcjonowanie wyrobów odzieżowych - warsztaty
Data realizacji zajęć
31-10-2021
Godzina rozpoczęcia
13:00
Godzina zakończenia
16:00
Liczba godzin
03:00
Przedmiot / temat zajęć
Projektowanie odzieży
Data realizacji zajęć
13-11-2021
Godzina rozpoczęcia
09:30
Godzina zakończenia
12:30
Liczba godzin
03:00
Przedmiot / temat zajęć
Projektowanie odzieży
Data realizacji zajęć
13-11-2021
Godzina rozpoczęcia
13:00
Godzina zakończenia
16:00
Liczba godzin
03:00
Przedmiot / temat zajęć
Konfekcjonowanie wyrobów odzieżowych - warsztaty
Data realizacji zajęć
14-11-2021
Godzina rozpoczęcia
09:30
Godzina zakończenia
12:30
Liczba godzin
03:00
Przedmiot / temat zajęć
Konfekcjonowanie wyrobów odzieżowych - warsztaty
Data realizacji zajęć
14-11-2021
Godzina rozpoczęcia
13:00
Godzina zakończenia
16:00
Liczba godzin
03:00
Przedmiot / temat zajęć
Konfekcjonowanie wyrobów odzieżowych - warsztaty
Data realizacji zajęć
27-11-2021
Godzina rozpoczęcia
09:30
Godzina zakończenia
12:30
Liczba godzin
03:00
Przedmiot / temat zajęć
Konfekcjonowanie wyrobów odzieżowych - warsztaty
Data realizacji zajęć
27-11-2021
Godzina rozpoczęcia
13:00
Godzina zakończenia
16:00
Liczba godzin
03:00
Przedmiot / temat zajęć
Konfekcjonowanie wyrobów odzieżowych - warsztaty
Data realizacji zajęć
28-11-2021
Godzina rozpoczęcia
09:30
Godzina zakończenia
12:30
Liczba godzin
03:00
Przedmiot / temat zajęć
Konfekcjonowanie wyrobów odzieżowych - warsztaty
Data realizacji zajęć
28-11-2021
Godzina rozpoczęcia
13:00
Godzina zakończenia
16:00
Liczba godzin
03:00
Przedmiot / temat zajęć
Projektowanie odzieży
Data realizacji zajęć
11-12-2021
Godzina rozpoczęcia
09:30
Godzina zakończenia
12:30
Liczba godzin
03:00
Przedmiot / temat zajęć
Projektowanie odzieży
Data realizacji zajęć
11-12-2021
Godzina rozpoczęcia
13:00
Godzina zakończenia
16:00
Liczba godzin
03:00
Przedmiot / temat zajęć
Podstawy konstrukcji odzieży
Data realizacji zajęć
12-12-2021
Godzina rozpoczęcia
09:30
Godzina zakończenia
12:30
Liczba godzin
03:00
Przedmiot / temat zajęć
Podstawy konstrukcji odzieży
Data realizacji zajęć
12-12-2021
Godzina rozpoczęcia
13:00
Godzina zakończenia
16:00
Liczba godzin
03:00
Przedmiot / temat zajęć
Podstawy konstrukcji odzieży
Data realizacji zajęć
15-01-2022
Godzina rozpoczęcia
09:30
Godzina zakończenia
12:30
Liczba godzin
03:00
Przedmiot / temat zajęć
Podstawy konstrukcji odzieży
Data realizacji zajęć
15-01-2022
Godzina rozpoczęcia
13:00
Godzina zakończenia
16:00
Liczba godzin
03:00
Przedmiot / temat zajęć
Podstawy konstrukcji odzieży
Data realizacji zajęć
16-01-2022
Godzina rozpoczęcia
09:30
Godzina zakończenia
12:30
Liczba godzin
03:00
Przedmiot / temat zajęć
Podstawy konstrukcji odzieży
Data realizacji zajęć
16-01-2022
Godzina rozpoczęcia
13:00
Godzina zakończenia
16:00
Liczba godzin
03:00
Przedmiot / temat zajęć
Konfekcjonowanie wyrobów odzieżowych - warsztaty
Data realizacji zajęć
29-01-2022
Godzina rozpoczęcia
09:30
Godzina zakończenia
12:30
Liczba godzin
03:00
Przedmiot / temat zajęć
Konfekcjonowanie wyrobów odzieżowych - warsztaty
Data realizacji zajęć
29-01-2022
Godzina rozpoczęcia
13:00
Godzina zakończenia
16:00
Liczba godzin
03:00
Przedmiot / temat zajęć
Konfekcjonowanie wyrobów odzieżowych - warsztaty
Data realizacji zajęć
30-01-2022
Godzina rozpoczęcia
09:30
Godzina zakończenia
12:30
Liczba godzin
03:00
Przedmiot / temat zajęć
Konfekcjonowanie wyrobów odzieżowych - warsztaty
Data realizacji zajęć
30-01-2022
Godzina rozpoczęcia
13:00
Godzina zakończenia
16:00
Liczba godzin
03:00
Przedmiot / temat zajęć
Materiałoznawstwo odzieżowe
Data realizacji zajęć
12-02-2022
Godzina rozpoczęcia
09:30
Godzina zakończenia
12:30
Liczba godzin
03:00
Przedmiot / temat zajęć
Materiałoznawstwo odzieżowe
Data realizacji zajęć
12-02-2022
Godzina rozpoczęcia
13:00
Godzina zakończenia
16:00
Liczba godzin
03:00
Przedmiot / temat zajęć
Technologia
Data realizacji zajęć
13-02-2022
Godzina rozpoczęcia
09:30
Godzina zakończenia
12:30
Liczba godzin
03:00
Przedmiot / temat zajęć
Technologia
Data realizacji zajęć
13-02-2022
Godzina rozpoczęcia
13:00
Godzina zakończenia
16:00
Liczba godzin
03:00
Przedmiot / temat zajęć
Podstawy konstrukcji odzieży
Data realizacji zajęć
26-02-2022
Godzina rozpoczęcia
09:30
Godzina zakończenia
12:30
Liczba godzin
03:00
Przedmiot / temat zajęć
Podstawy konstrukcji odzieży
Data realizacji zajęć
26-02-2022
Godzina rozpoczęcia
13:00
Godzina zakończenia
16:00
Liczba godzin
03:00
Przedmiot / temat zajęć
Podstawy konstrukcji odzieży
Data realizacji zajęć
27-02-2022
Godzina rozpoczęcia
09:30
Godzina zakończenia
12:30
Liczba godzin
03:00
Przedmiot / temat zajęć
Podstawy konstrukcji odzieży
Data realizacji zajęć
27-02-2022
Godzina rozpoczęcia
13:00
Godzina zakończenia
16:00
Liczba godzin
03:00
Przedmiot / temat zajęć
Podstawy konstrukcji odzieży
Data realizacji zajęć
12-03-2022
Godzina rozpoczęcia
09:30
Godzina zakończenia
12:30
Liczba godzin
03:00
Przedmiot / temat zajęć
Podstawy konstrukcji odzieży
Data realizacji zajęć
12-03-2022
Godzina rozpoczęcia
13:00
Godzina zakończenia
16:00
Liczba godzin
03:00
Przedmiot / temat zajęć
Podstawy konstrukcji odzieży
Data realizacji zajęć
13-03-2022
Godzina rozpoczęcia
09:30
Godzina zakończenia
12:30
Liczba godzin
03:00
Przedmiot / temat zajęć
Podstawy konstrukcji odzieży
Data realizacji zajęć
13-03-2022
Godzina rozpoczęcia
13:00
Godzina zakończenia
16:00
Liczba godzin
03:00
Przedmiot / temat zajęć
Konfekcjonowanie wyrobów odzieżowych - warsztaty
Data realizacji zajęć
26-03-2022
Godzina rozpoczęcia
09:30
Godzina zakończenia
12:30
Liczba godzin
03:00
Przedmiot / temat zajęć
Konfekcjonowanie wyrobów odzieżowych - warsztaty
Data realizacji zajęć
26-03-2022
Godzina rozpoczęcia
13:00
Godzina zakończenia
16:00
Liczba godzin
03:00
Przedmiot / temat zajęć
Konfekcjonowanie wyrobów odzieżowych - warsztaty
Data realizacji zajęć
27-03-2022
Godzina rozpoczęcia
09:30
Godzina zakończenia
12:30
Liczba godzin
03:00
Przedmiot / temat zajęć
Konfekcjonowanie wyrobów odzieżowych - warsztaty
Data realizacji zajęć
27-03-2022
Godzina rozpoczęcia
13:00
Godzina zakończenia
16:00
Liczba godzin
03:00
Przedmiot / temat zajęć
Podstawy konstrukcji odzieży
Data realizacji zajęć
09-04-2022
Godzina rozpoczęcia
09:30
Godzina zakończenia
12:30
Liczba godzin
03:00
Przedmiot / temat zajęć
Podstawy konstrukcji odzieży
Data realizacji zajęć
09-04-2022
Godzina rozpoczęcia
13:00
Godzina zakończenia
16:00
Liczba godzin
03:00
Przedmiot / temat zajęć
Podstawy konstrukcji odzieży
Data realizacji zajęć
10-04-2022
Godzina rozpoczęcia
09:30
Godzina zakończenia
12:30
Liczba godzin
03:00
Przedmiot / temat zajęć
Podstawy konstrukcji odzieży
Data realizacji zajęć
10-04-2022
Godzina rozpoczęcia
13:00
Godzina zakończenia
16:00
Liczba godzin
03:00
Przedmiot / temat zajęć
Projektowanie odzieży
Data realizacji zajęć
23-04-2022
Godzina rozpoczęcia
09:30
Godzina zakończenia
12:30
Liczba godzin
03:00
Przedmiot / temat zajęć
Projektowanie odzieży
Data realizacji zajęć
23-04-2022
Godzina rozpoczęcia
13:00
Godzina zakończenia
16:00
Liczba godzin
03:00
Przedmiot / temat zajęć
Konfekcjonowanie wyrobów odzieżowych - warsztaty
Data realizacji zajęć
24-04-2022
Godzina rozpoczęcia
09:30
Godzina zakończenia
12:30
Liczba godzin
03:00
Przedmiot / temat zajęć
Konfekcjonowanie wyrobów odzieżowych - warsztaty
Data realizacji zajęć
24-04-2022
Godzina rozpoczęcia
13:00
Godzina zakończenia
16:00
Liczba godzin
03:00
Przedmiot / temat zajęć
Konfekcjonowanie wyrobów odzieżowych - warsztaty
Data realizacji zajęć
07-05-2022
Godzina rozpoczęcia
09:30
Godzina zakończenia
12:30
Liczba godzin
03:00
Przedmiot / temat zajęć
Konfekcjonowanie wyrobów odzieżowych - warsztaty
Data realizacji zajęć
07-05-2022
Godzina rozpoczęcia
13:00
Godzina zakończenia
16:00
Liczba godzin
03:00
Przedmiot / temat zajęć
Konfekcjonowanie wyrobów odzieżowych - warsztaty
Data realizacji zajęć
08-05-2022
Godzina rozpoczęcia
09:30
Godzina zakończenia
12:30
Liczba godzin
03:00
Przedmiot / temat zajęć
Konfekcjonowanie wyrobów odzieżowych - warsztaty
Data realizacji zajęć
08-05-2022
Godzina rozpoczęcia
13:00
Godzina zakończenia
16:00
Liczba godzin
03:00
Przedmiot / temat zajęć
Podstawy konstrukcji odzieży
Data realizacji zajęć
21-05-2022
Godzina rozpoczęcia
09:30
Godzina zakończenia
12:30
Liczba godzin
03:00
Przedmiot / temat zajęć
Podstawy konstrukcji odzieży
Data realizacji zajęć
21-05-2022
Godzina rozpoczęcia
13:00
Godzina zakończenia
16:00
Liczba godzin
03:00
Przedmiot / temat zajęć
Podstawy konstrukcji odzieży
Data realizacji zajęć
22-05-2022
Godzina rozpoczęcia
09:30
Godzina zakończenia
12:30
Liczba godzin
03:00
Przedmiot / temat zajęć
Konfekcjonowanie wyrobów odzieżowych - warsztaty
Data realizacji zajęć
22-05-2022
Godzina rozpoczęcia
13:00
Godzina zakończenia
16:00
Liczba godzin
03:00
Przedmiot / temat zajęć
Podstawy konstrukcji odzieży
Data realizacji zajęć
04-06-2022
Godzina rozpoczęcia
09:30
Godzina zakończenia
12:30
Liczba godzin
03:00
Przedmiot / temat zajęć
Podstawy konstrukcji odzieży
Data realizacji zajęć
04-06-2022
Godzina rozpoczęcia
13:00
Godzina zakończenia
16:00
Liczba godzin
03:00
Przedmiot / temat zajęć
Technologia
Data realizacji zajęć
05-06-2022
Godzina rozpoczęcia
09:30
Godzina zakończenia
12:30
Liczba godzin
03:00
Przedmiot / temat zajęć
Technologia
Data realizacji zajęć
05-06-2022
Godzina rozpoczęcia
13:00
Godzina zakończenia
16:00
Liczba godzin
03:00
Przedmiot / temat zajęć
Usługi krawieckie - warsztaty
Data realizacji zajęć
18-06-2022
Godzina rozpoczęcia
09:30
Godzina zakończenia
12:30
Liczba godzin
03:00
Przedmiot / temat zajęć
Usługi krawieckie - warsztaty
Data realizacji zajęć
18-06-2022
Godzina rozpoczęcia
13:00
Godzina zakończenia
16:00
Liczba godzin
03:00
Przedmiot / temat zajęć
Usługi krawieckie - warsztaty
Data realizacji zajęć
19-06-2022
Godzina rozpoczęcia
09:30
Godzina zakończenia
12:30
Liczba godzin
03:00
Przedmiot / temat zajęć
Usługi krawieckie - warsztaty
Data realizacji zajęć
19-06-2022
Godzina rozpoczęcia
13:00
Godzina zakończenia
16:00
Liczba godzin
03:00
Przedmiot / temat zajęć
Konfekcjonowanie wyrobów odzieżowych - warsztaty
Data realizacji zajęć
10-09-2022
Godzina rozpoczęcia
09:30
Godzina zakończenia
12:30
Liczba godzin
03:00
Przedmiot / temat zajęć
Konfekcjonowanie wyrobów odzieżowych - warsztaty
Data realizacji zajęć
10-09-2022
Godzina rozpoczęcia
13:00
Godzina zakończenia
16:00
Liczba godzin
03:00
Przedmiot / temat zajęć
Konfekcjonowanie wyrobów odzieżowych - warsztaty
Data realizacji zajęć
11-09-2022
Godzina rozpoczęcia
09:30
Godzina zakończenia
12:30
Liczba godzin
03:00
Przedmiot / temat zajęć
Konfekcjonowanie wyrobów odzieżowych - warsztaty
Data realizacji zajęć
11-09-2022
Godzina rozpoczęcia
13:00
Godzina zakończenia
16:00
Liczba godzin
03:00
Przedmiot / temat zajęć
Projektowanie odzieży
Data realizacji zajęć
24-09-2022
Godzina rozpoczęcia
09:30
Godzina zakończenia
12:30
Liczba godzin
03:00
Przedmiot / temat zajęć
Projektowanie odzieży
Data realizacji zajęć
24-09-2022
Godzina rozpoczęcia
13:00
Godzina zakończenia
16:00
Liczba godzin
03:00
Przedmiot / temat zajęć
Język obcy
Data realizacji zajęć
25-09-2022
Godzina rozpoczęcia
09:30
Godzina zakończenia
12:30
Liczba godzin
03:00
Przedmiot / temat zajęć
Język obcy
Data realizacji zajęć
25-09-2022
Godzina rozpoczęcia
13:00
Godzina zakończenia
16:00
Liczba godzin
03:00
Przedmiot / temat zajęć
Konfekcjonowanie wyrobów odzieżowych - warsztaty
Data realizacji zajęć
08-10-2022
Godzina rozpoczęcia
09:30
Godzina zakończenia
12:30
Liczba godzin
03:00
Przedmiot / temat zajęć
Konfekcjonowanie wyrobów odzieżowych - warsztaty
Data realizacji zajęć
08-10-2022
Godzina rozpoczęcia
13:00
Godzina zakończenia
16:00
Liczba godzin
03:00
Przedmiot / temat zajęć
Konfekcjonowanie wyrobów odzieżowych - warsztaty
Data realizacji zajęć
09-10-2022
Godzina rozpoczęcia
09:30
Godzina zakończenia
12:30
Liczba godzin
03:00
Przedmiot / temat zajęć
Konfekcjonowanie wyrobów odzieżowych - warsztaty
Data realizacji zajęć
09-10-2022
Godzina rozpoczęcia
13:00
Godzina zakończenia
16:00
Liczba godzin
03:00
Przedmiot / temat zajęć
Konfekcjonowanie wyrobów odzieżowych - warsztaty
Data realizacji zajęć
22-10-2022
Godzina rozpoczęcia
09:30
Godzina zakończenia
12:30
Liczba godzin
03:00
Przedmiot / temat zajęć
Konfekcjonowanie wyrobów odzieżowych - warsztaty
Data realizacji zajęć
22-10-2022
Godzina rozpoczęcia
13:00
Godzina zakończenia
16:00
Liczba godzin
03:00
Przedmiot / temat zajęć
Konfekcjonowanie wyrobów odzieżowych - warsztaty
Data realizacji zajęć
23-10-2022
Godzina rozpoczęcia
09:30
Godzina zakończenia
12:30
Liczba godzin
03:00
Przedmiot / temat zajęć
Konfekcjonowanie wyrobów odzieżowych - warsztaty
Data realizacji zajęć
23-10-2022
Godzina rozpoczęcia
13:00
Godzina zakończenia
16:00
Liczba godzin
03:00
Przedmiot / temat zajęć
Konfekcjonowanie wyrobów odzieżowych - warsztaty
Data realizacji zajęć
05-11-2022
Godzina rozpoczęcia
09:30
Godzina zakończenia
12:30
Liczba godzin
03:00
Przedmiot / temat zajęć
Konfekcjonowanie wyrobów odzieżowych - warsztaty
Data realizacji zajęć
05-11-2022
Godzina rozpoczęcia
13:00
Godzina zakończenia
16:00
Liczba godzin
03:00
Przedmiot / temat zajęć
Konfekcjonowanie wyrobów odzieżowych - warsztaty
Data realizacji zajęć
06-11-2022
Godzina rozpoczęcia
09:30
Godzina zakończenia
12:30
Liczba godzin
03:00
Przedmiot / temat zajęć
Konfekcjonowanie wyrobów odzieżowych - warsztaty
Data realizacji zajęć
06-11-2022
Godzina rozpoczęcia
13:00
Godzina zakończenia
16:00
Liczba godzin
03:00
Przedmiot / temat zajęć
Konfekcjonowanie wyrobów odzieżowych - warsztaty
Data realizacji zajęć
19-11-2022
Godzina rozpoczęcia
09:30
Godzina zakończenia
12:30
Liczba godzin
03:00
Przedmiot / temat zajęć
Konfekcjonowanie wyrobów odzieżowych - warsztaty
Data realizacji zajęć
19-11-2022
Godzina rozpoczęcia
13:00
Godzina zakończenia
16:00
Liczba godzin
03:00
Przedmiot / temat zajęć
Konfekcjonowanie wyrobów odzieżowych - warsztaty
Data realizacji zajęć
20-11-2022
Godzina rozpoczęcia
09:30
Godzina zakończenia
12:30
Liczba godzin
03:00
Przedmiot / temat zajęć
Konfekcjonowanie wyrobów odzieżowych - warsztaty
Data realizacji zajęć
20-11-2022
Godzina rozpoczęcia
13:00
Godzina zakończenia
16:00
Liczba godzin
03:00
Przedmiot / temat zajęć
Technologia
Data realizacji zajęć
03-12-2022
Godzina rozpoczęcia
09:30
Godzina zakończenia
12:30
Liczba godzin
03:00
Przedmiot / temat zajęć
Technologia
Data realizacji zajęć
03-12-2022
Godzina rozpoczęcia
13:00
Godzina zakończenia
16:00
Liczba godzin
03:00
Przedmiot / temat zajęć
Konfekcjonowanie wyrobów odzieżowych - warsztaty
Data realizacji zajęć
04-12-2022
Godzina rozpoczęcia
09:30
Godzina zakończenia
12:30
Liczba godzin
03:00
Przedmiot / temat zajęć
Konfekcjonowanie wyrobów odzieżowych - warsztaty
Data realizacji zajęć
04-12-2022
Godzina rozpoczęcia
13:00
Godzina zakończenia
16:00
Liczba godzin
03:00
Przedmiot / temat zajęć
Technologia
Data realizacji zajęć
17-12-2022
Godzina rozpoczęcia
09:30
Godzina zakończenia
12:30
Liczba godzin
03:00
Przedmiot / temat zajęć
Technologia
Data realizacji zajęć
17-12-2022
Godzina rozpoczęcia
13:00
Godzina zakończenia
16:00
Liczba godzin
03:00
Przedmiot / temat zajęć
Konfekcjonowanie wyrobów odzieżowych - warsztaty
Data realizacji zajęć
18-12-2022
Godzina rozpoczęcia
09:30
Godzina zakończenia
12:30
Liczba godzin
03:00
Przedmiot / temat zajęć
Konfekcjonowanie wyrobów odzieżowych - warsztaty
Data realizacji zajęć
18-12-2022
Godzina rozpoczęcia
13:00
Godzina zakończenia
16:00
Liczba godzin
03:00

Główny cel usługi

Pokaż

Cel edukacyjny

Absolwent KKZ w zawodzie krawiec po potwierdzeniu kwalifikacji: MOD.03. Projektowanie i wytwarzanie wyrobów odzieżowych otrzymuje dyplom zawodowy w zawodzie krawiec i może rozpocząć pracę zawodową.

Efekty uczenia się

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie krawiec realizuje zadania związane z wytwarzaniem oraz konfekcjonowaniem wyrobów odzieżowych. W procesie kształcenia zawodowego formują się umiejętności rozpoznawania materiałów odzieżowych i dodatków krawieckich, określania ich właściwości oraz możliwości zastosowania, dobierania fasonów odzieży do określonych typów sylwetek klientów, korzystania z rysunków żurnalowych i modelowych, wykonywania prostych projektów plastycznych oraz konstruowania i modelowania form odzieży zgodnie z zamówieniem klienta. Krawiec wykonuje również czynności związane z organizacją stanowiska pracy, obsługą maszyn szwalniczych typu: owerlok, stębnówka, guzikarka, dziurkarka oraz urządzeń odzieżowych, pras i manekinów prasowalniczych. Krawiec posiada zdolność wykonywania różnych asortymentów odzieży dla wszystkich grup wiekowych, a także wykonywania przeróbek i napraw krawieckich wyrobów odzieżowych. Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie krawiec może też prowadzić własną działalność gospodarczą związaną z wytwarzaniem odzieży oraz świadczeniem usług.

Sposób weryfikacji osiągnięcia efektów uczenia się

- Testy sprawdzające

- Państwowy Egzmian Kwalifikacyji Zawodowej, prowadzony przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Poznaniu.

Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Czy usługa pozwala na zdobycie kwalifikacji ZRK? Krawiec (753105)
Kod kwalifikacji ZRK 3P01700120
Nazwa/Kategoria Podmiotu prowadzącego walidację 7cm Szkoła Projektowania, Konstrukcji i Technik Krawieckich Niepubliczna Placówka Kształcenia Ustawicznego Monika Bogdańska
Podmiot prowadzący walidację jest zarejestrowany w BUR Tak
Nazwa/Kategoria Podmiotu certyfikującego Znak Jakości TGLS Quality Alliance
Podmiot certyfikujący jest zarejestrowany w BUR Nie
Koszt przypadający na 1 uczestnika netto11 850,00 zł
Koszt przypadający na 1 uczestnika brutto11 850,00 zł
Koszt osobogodziny netto35,27 zł
Koszt osobogodziny brutto35,27 zł
w tym koszt walidacji netto0,00 zł
w tym koszt walidacji brutto0,00 zł
w tym koszt certyfikowania netto0,00 zł
w tym koszt certyfikowania brutto0,00 zł

Adres realizacji usługi

Pokaż adres

pl. Bernardyński 2/9, 61-844 Poznań-Stare Miasto, woj. wielkopolskie

Udogodnienia w miejscu realizacji usługi

 • Klimatyzacja
 • Wi-fi
 • Udogodnienia dla osób z niepełnosprawnościami
 • Laboratorium komputerowe

Zajęcia poprowadzą

Więcej informacji
Zdjęcie Monika Bogdańska

Monika Bogdańska

Absolwentka Wydziału Włókienniczego Politechniki Łódzkiej ze specjalnością odzieżownictwo oraz Wydziału Inżynierii i Marketingu Tekstyliów. Wykładała w latach 2014-2017 konstrukcję ubioru w School of Form (Katedra Wzornictwa Uniwersytetu SWPS). W 2018 roku ukończyła studia podyplomowe przygotowania pedagogicznego WSB Poznań. Przez kilkanaście lat związana z jedną z wiodących marek odzieżowych w Polsce jako główny konstruktor kolekcji szytej na dalekim wschodzie. Od lat z pasją pogłębia tajniki krawiectwa, materiałoznawstwa oraz technik i technologii stosowanych w odzieżownictwie. Dodatkowo pełni kilka funkcji: rzeczoznawcy Stowarzyszenia Włókienników Polskich w Łodzi, rzeczoznawcy wpisanego na listę rzeczoznawców Państwowej Inspekcji Handlowej w Poznaniu i biegłego sądowego przy Sądzie Okręgowym w Poznaniu.

Kontakt

Pokaż
Zdjęcie Monika Bogdańska

Monika Bogdańska

email: biuro@szkola7cm.pl

tel: (+48) 790 400 354

Informacje dodatkowe

Pokaż szczegóły

Informacje o materiałach dla uczestników usługi

 • Dla każdego uczestnika przewidziane stanowisko kreślarskie wyposażone w sprzęt do kreślenia, przybory krawieckie, manekin, park maszynowy.
 • Wszystkie materiały szkoleniowe oraz tkaniny w cenie kursu.

UWAGA, HARMONOGRAM MOŻE ULEC ZMIANIE!

Ciasteczka>