Usługa - KURS KWALIFIKACJI ZAWODOWEJ KRAWIEC – 753105 MOD.03. PROJEKTOWANIE I WYTWARZANIE WYROBÓW ODZIEŻOWYCH

Logo 7cm Szkoła Projektowania, Konstrukcji i Technik Krawieckich Niepubliczna Placówka Kształcenia Ustawicznego Monika Bogdańska

0/5

Tytuł KURS KWALIFIKACJI ZAWODOWEJ KRAWIEC – 753105 MOD.03. PROJEKTOWANIE I WYTWARZANIE WYROBÓW ODZIEŻOWYCH

Numer usługi 2021/05/31/23774/1065703

Dostawca usług 7cm Szkoła Projektowania, Konstrukcji i Technik Krawieckich Niepubliczna Placówka Kształcenia Ustawicznego Monika Bogdańska

Miejsce usługi Poznań-Stare Miasto

Dostępność Usługa otwarta

Forma świadczenia stacjonarna

Status usługi opublikowana

Identyfikator projektu Kierunek Kariera Zawodowa

PLN

11 850,00 zł netto za osobę

11 850,00 zł brutto za osobę

32,03 zł netto za osobogodzinę

32,03 zł brutto za osobogodzinę

Zapisz się
Zapisanych 0 uczestników

Informacje o usłudze

Pokaż szczegóły
Sposób dofinansowania:

wsparcie dla osób indywidualnych

wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników

Grupa docelowa usługi:

Kurs skierowany jest do osób chcących, zdobyc kwalifikację w zawodzie Krawiec. 

Minimalna liczba uczestników: 5
Maksymalna liczba uczestników: 12
Data zakończenia rekrutacji: 10-09-2021
Liczba godzin usługi: 370
Podstawa uzyskania wpisu do świadczenia usługi: Znak Jakości TGLS Quality Alliance

Ramowy program usługi

Pokaż program

MATERIAŁOZNAWSTWO ODZIEŻOWE

 • Poznanie surowców i wyrobów włókienniczych stosowanych do wytwarzania wyrobów odzieżowych.
 • Wdrażanie do prowadzenia badań laboratoryjnych surowców i wyrobów włókienniczych.
 • Zapoznanie się ze sposobami konserwacji materiałów włókienniczych.
 • Kształtowanie postaw i świadomości zawodowej.

PODSTAWY PROJEKTOWANIA I KONSTRUKCJI ODZIEŻY 

 • Poznanie zasad sporządzania rysunków żurnalowych i modelowych wyrobów odzieżowych.
 • Poznanie i zrozumienie zasad konstrukcji i modelowania form wyrobów odzieżowych.
 • Wykonywanie pomiarów krawieckich.
 • Kształtowanie umiejętności konstruowania form i szablonów podstawowych wyrobów odzieżowych.
 • Kształtowanie postaw i świadomości zawodowej.

TECHNIKI WYTWARZANIA ODZIEŻY 

 • Poznanie maszyn i urządzeń stosowanych do wytwarzania i wykańczania wyrobów odzieżowych.
 • Poznanie i zrozumienie funkcjonowania mechanizmów maszyn i urządzeń szwalniczych.
 • Kształtowanie umiejętności doboru maszyn i urządzeń do procesów wytwarzania odzieży.
 • Nabycie umiejętności posługiwania się dokumentacją techniczno-technologiczną wyrobów odzieżowych.
 • Zapoznanie się z zasadami tworzenia ściegów ręcznych i maszynowych stosowanych do łączenia wyrobów odzieżowych.
 • Kształtowanie postaw i świadomości zawodowej.

JĘZYK OBCY W BRANŻY ODZIEŻOWEJ

 • Posługiwanie się obcojęzyczną terminologią zawodową, dotyczącą procesu wytwarzania wyrobów odzieżowych.
 • Kształtowanie umiejętności porozumiewania się językiem obcym zawodowym w środowisku pracy.
 • Kształtowanie postaw i świadomości zawodowej.

WYKONYWANIE WYROBÓW ODZIEŻOWYCH 

 • Postępowanie zgodnie z zasadami dbałości o własne zdrowie i ochronę środowiska podczas wykonywania zadań zawodowych.
 • Poznanie przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu wyrobów odzieżowych.
 • Obsługiwanie maszyn szwalniczych podczas wykonywania określonych wyrobów odzieżowych.
 • Posługiwanie się dokumentacją techniczno-technologiczną wyrobów odzieżowych.
 • Dobieranie materiałów i dodatków krawieckich do wytwarzania wyrobów odzieżowych.
 • Przeprowadzanie kontroli międzyoperacyjnej podczas wykonywania operacji technologicznych oraz do oceny wykonanej pracy.
 • Kształtowanie postaw i świadomości zawodowej.

USŁUGI KRAWIECKIE 

 • Wykonywanie czynności związanych z przeróbką wyrobów odzieżowych.
 • Wykonywanie czynności związanych z naprawą wyrobów odzieżowych.
 • Wykonywanie czynności związanych z wykończeniem i uszlachetnieniem wyrobów odzieżowych zgodnie z zamówieniem klienta.
 • Kształtowanie postaw i świadomości zawodowej.

Główny cel usługi

Pokaż

Cel edukacyjny

Absolwent KKZ w zawodzie krawiec po potwierdzeniu kwalifikacji: MOD.03. Projektowanie i wytwarzanie wyrobów odzieżowych otrzymuje dyplom zawodowy w zawodzie krawiec i może rozpocząć pracę zawodową.

Efekty uczenia się

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie krawiec realizuje zadania związane z wytwarzaniem oraz konfekcjonowaniem wyrobów odzieżowych. W procesie kształcenia zawodowego formują się umiejętności rozpoznawania materiałów odzieżowych i dodatków krawieckich, określania ich właściwości oraz możliwości zastosowania, dobierania fasonów odzieży do określonych typów sylwetek klientów, korzystania z rysunków żurnalowych i modelowych, wykonywania prostych projektów plastycznych oraz konstruowania i modelowania form odzieży zgodnie z zamówieniem klienta. Krawiec wykonuje również czynności związane z organizacją stanowiska pracy, obsługą maszyn szwalniczych typu: owerlok, stębnówka, guzikarka, dziurkarka oraz urządzeń odzieżowych, pras i manekinów prasowalniczych. Krawiec posiada zdolność wykonywania różnych asortymentów odzieży dla wszystkich grup wiekowych, a także wykonywania przeróbek i napraw krawieckich wyrobów odzieżowych. Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie krawiec może też prowadzić własną działalność gospodarczą związaną z wytwarzaniem odzieży oraz świadczeniem usług.

Sposób weryfikacji osiągnięcia efektów uczenia się

- Testy sprawdzające

- Państwowy Egzmian Kwalifikacyji Zawodowej, prowadzony przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Poznaniu.

Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Czy usługa pozwala na zdobycie kwalifikacji ZRK? Krawiec (753105)
Kod kwalifikacji ZRK 3P01700120
Nazwa/Kategoria Podmiotu prowadzącego walidację 7cm Szkoła Projektowania, Konstrukcji i Technik Krawieckich Niepubliczna Placówka Kształcenia Ustawicznego Monika Bogdańska
Podmiot prowadzący walidację jest zarejestrowany w BUR Tak
Nazwa/Kategoria Podmiotu certyfikującego Znak Jakości TGLS Quality Alliance
Podmiot certyfikujący jest zarejestrowany w BUR Nie
Koszt przypadający na 1 uczestnika netto 11 850,00 zł
Koszt przypadający na 1 uczestnika brutto 11 850,00 zł
Koszt osobogodziny netto 32,03 zł
Koszt osobogodziny brutto 32,03 zł
w tym koszt walidacji netto 0,00 zł
w tym koszt walidacji brutto 0,00 zł
w tym koszt certyfikowania netto 0,00 zł
w tym koszt certyfikowania brutto 0,00 zł

Adres realizacji usługi

Pokaż adres

pl. Bernardyński 2/9, 61-844 Poznań-Stare Miasto, woj. wielkopolskie

Udogodnienia w miejscu realizacji usługi

 • Klimatyzacja
 • Wi-fi
 • Udogodnienia dla osób z niepełnosprawnościami
 • Laboratorium komputerowe

Zajęcia poprowadzą

Więcej informacji
Zdjęcie Monika Bogdańska

Monika Bogdańska

Absolwentka Wydziału Włókienniczego Politechniki Łódzkiej ze specjalnością odzieżownictwo oraz Wydziału Inżynierii i Marketingu Tekstyliów. Wykładała w latach 2014-2017 konstrukcję ubioru w School of Form (Katedra Wzornictwa Uniwersytetu SWPS). W 2018 roku ukończyła studia podyplomowe przygotowania pedagogicznego WSB Poznań. Przez kilkanaście lat związana z jedną z wiodących marek odzieżowych w Polsce jako główny konstruktor kolekcji szytej na dalekim wschodzie. Od lat z pasją pogłębia tajniki krawiectwa, materiałoznawstwa oraz technik i technologii stosowanych w odzieżownictwie. Dodatkowo pełni kilka funkcji: rzeczoznawcy Stowarzyszenia Włókienników Polskich w Łodzi, rzeczoznawcy wpisanego na listę rzeczoznawców Państwowej Inspekcji Handlowej w Poznaniu i biegłego sądowego przy Sądzie Okręgowym w Poznaniu.

Kontakt

Pokaż
Zdjęcie Monika Bogdańska

Monika Bogdańska

email: biuro@szkola7cm.pl

tel: (+48) 790 400 354

Informacje dodatkowe

Pokaż szczegóły

Informacje o materiałach dla uczestników usługi

 • Dla każdego uczestnika przewidziane stanowisko kreślarskie wyposażone w sprzęt do kreślenia, przybory krawieckie, manekin, park maszynowy.
 • Wszystkie materiały szkoleniowe oraz tkaniny w cenie kursu.
Ciasteczka>