Usługa - Indywidualny kurs języka angielskiego dla nauczycieli edukacji przedszkolnej - poziom A2+, 105 godzin. Forma zajęć mieszana.

Logo Open Education Group Sp. z o.o.

4.4/5 z 694 ocen

Tytuł Indywidualny kurs języka angielskiego dla nauczycieli edukacji przedszkolnej - poziom A2+, 105 godzin. Forma zajęć mieszana.

Numer usługi 2021/05/28/9279/1063777

Dostawca usług Open Education Group Sp. z o.o.

Miejsce usługi Białystok

Dostępność Usługa otwarta

Forma świadczenia mieszana (stacjonarna połączona z usługą zdalną w czasie rzeczywistym)

Status usługi opublikowana

PLN

10 458,00 zł netto za osobę

10 458,00 zł brutto za osobę

99,60 zł netto za osobogodzinę

99,60 zł brutto za osobogodzinę

Zapisz się
Zapisany 1 uczestnik

Informacje o usłudze

Pokaż szczegóły
Sposób dofinansowania:

wsparcie dla osób indywidualnych

Grupa docelowa usługi:

Szkolenie przeznaczone jest dla uczestników projektu "Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki – Subregion Białostocki 3.2.1”, którzy chcą posiąść lub udoskonalić znajomość wybranych specjalistycznych aspektów języka angielskiego.

Program jest dedykowany osobom chcącym efektywnie komunikować się w różnorodnych sytuacjach zawodowych w obecnych okolicznościach oraz w przyszłości. Szkolenia językowe pomagają równomiernie rozwijać kompetencje językowe w różnych obszarach tematycznych związanych z pracą zawodową.

Minimalna liczba uczestników: 1
Maksymalna liczba uczestników: 1
Data zakończenia rekrutacji: 30-06-2021
Liczba godzin usługi: 105
Podstawa uzyskania wpisu do świadczenia usługi: Znak Jakości TGLS Quality Alliance

Ramowy program usługi

Pokaż program

Zakres programowy jest ustalany indywidualnie dla konkretnych kursów, w oparciu o potrzeby i oczekiwania wyrażone przez uczestnika. Przebieg zajęć jest planowany tak, by kursant poznał nowe elementy językowe w kontekście maksymalnie zbliżonym do własnych realiów zawodowych i zainteresowań i na bieżąco ćwiczył ich wykorzystanie w praktyce.

Zakres szkolenia obejmuje szeroką gamę umiejętności językowych zarówno w zakresie komunikacji ustnej jak i pisemnej koncentrując się na kompetencjach językowych określonych przez uczestnika jako najważniejsze lub sprawiające najwięcej trudności (np. komunikacja ustna, prowadzenie rozmów telefonicznych, przyjmowanie gości itp.). Taka formuła pozwala na szybsze uzupełnienie i doskonalenie wybranych istotnych kompetencji językowych.

 • Test poziomujący online;
 • Spotkania z lektorem dostosowane do preferencji i możliwości czasowych uczestnika;
 • Program obejmujący gramatykę, język specjalistyczny i sytuacje zawodowe, sytuacje i funkcje językowe, wymowa;
 • Konwersacje;
 • Materiały dydaktyczne;
 • Nadzór pedagogiczny i kontrola postępów w nauce.

Zakres leksykalny: środki transportu, miejsca zakwaterowania, podróż, uroczystości rodzinne, wydarzenia kulturalne, człowiek – cechy osobowości, umiejętności,  planowanie uroczystości, imprez i wydarzeń, zwroty grzecznościowe, człowiek, komunikacja interpersonalna, wyrażanie zgody lub braku zgody, praca, udzielanie porad, wyjaśnianie i rozwiązywanie problemów, rezerwowanie hotelu,  hotel i udogodnienia, środowisko lokalne, miejsce zamieszkania, podróżowanie i turystyka, człowiek – zachowania, komunikacja interpersonalna, czas wolny – spotkania towarzyskie w kawiarni, handel, usługi, konsumpcja, rodzaje sklepów, zakupy i usługi, zwyczaje w robieniu zakupów, kolokacje czasowników, prezentacja efektów w pracy, struktura prezentacji, nazwy zawodów, kariera zawodowa, życie codzienne, czynności rutynowe, codzienne, czas wolny, podejmowanie decyzji, komunikowanie się, negocjowanie, zakupy , metody płatności, klasa, przedmioty szkolne, plan lekcji, komunikacja z rodzicami, zasady obowiązujące w klasie, oceny, środowisko uczniów, cechy wychowowców przedszkolnych, edukacja. 

Zakres gramatyczny: stopień wyższy i najwyższy przymiotników, czasowniki: can i could do wyrażania próśb i pytań, wyrażenia: too i enough, too much, too many, czas Present Continuous, czasy: Past Simple i Past Continuous, rodzaje przysłówków, czas Present Perfect Simple, przyimki czasu, First conditional: pierwszy okres warunkowy, słowa łączące typu: because, so, so that, zaimki z some- i every-, słowa łączące w sekwencji, czasowniki modalne: can, have to, need to, pytania z Wh-, czasowniki modalne: could, should, shouldn’t do udzielania porad i składania propozycji.

Godzina usługi jest liczona wg. godziny dydaktycznej (45 minut).

Czas trwania części stacjonarnej oraz części zdalnej w czasie rzeczywistym jest indywidualne dostosowany do uczestnika szkolenia.  

Harmonogram usługi

Przedmiot / temat zajęćData realizacji zajęćGodzina rozpoczęciaGodzina zakończeniaLiczba godzinForma stacjonarna
Przedmiot / temat zajęć
Język angielski - forma zdalna (ćwiczenia, rozmowa na żywo, chat, testy, ankiety, współdzielenie ekranu)
Data realizacji zajęć
12-07-2021
Godzina rozpoczęcia
10:30
Godzina zakończenia
11:30
Liczba godzin
01:00
Forma stacjonarna
-
Przedmiot / temat zajęć
Język angielski - forma zdalna (ćwiczenia, rozmowa na żywo, chat, testy, ankiety, współdzielenie ekranu)
Data realizacji zajęć
16-07-2021
Godzina rozpoczęcia
09:20
Godzina zakończenia
10:20
Liczba godzin
01:00
Forma stacjonarna
-
Przedmiot / temat zajęć
Język angielski - forma zdalna (ćwiczenia, rozmowa na żywo, chat, testy, ankiety, współdzielenie ekranu)
Data realizacji zajęć
19-07-2021
Godzina rozpoczęcia
12:00
Godzina zakończenia
13:00
Liczba godzin
01:00
Forma stacjonarna
-
Przedmiot / temat zajęć
Język angielski - forma zdalna (ćwiczenia, rozmowa na żywo, chat, testy, ankiety, współdzielenie ekranu)
Data realizacji zajęć
28-07-2021
Godzina rozpoczęcia
16:00
Godzina zakończenia
17:00
Liczba godzin
01:00
Forma stacjonarna
-
Przedmiot / temat zajęć
Język angielski - forma zdalna (ćwiczenia, rozmowa na żywo, chat, testy, ankiety, współdzielenie ekranu)
Data realizacji zajęć
01-09-2021
Godzina rozpoczęcia
14:30
Godzina zakończenia
16:45
Liczba godzin
02:15
Forma stacjonarna
-
Przedmiot / temat zajęć
Język angielski - forma zdalna (ćwiczenia, rozmowa na żywo, chat, testy, ankiety, współdzielenie ekranu)
Data realizacji zajęć
08-09-2021
Godzina rozpoczęcia
14:30
Godzina zakończenia
16:45
Liczba godzin
02:15
Forma stacjonarna
-
Przedmiot / temat zajęć
Język angielski - forma zdalna (ćwiczenia, rozmowa na żywo, chat, testy, ankiety, współdzielenie ekranu)
Data realizacji zajęć
22-09-2021
Godzina rozpoczęcia
14:30
Godzina zakończenia
16:45
Liczba godzin
02:15
Forma stacjonarna
-
Przedmiot / temat zajęć
Język angielski - forma zdalna (ćwiczenia, rozmowa na żywo, chat, testy, ankiety, współdzielenie ekranu)
Data realizacji zajęć
29-09-2021
Godzina rozpoczęcia
14:30
Godzina zakończenia
16:45
Liczba godzin
02:15
Forma stacjonarna
-
Przedmiot / temat zajęć
Język angielski - forma zdalna (ćwiczenia, rozmowa na żywo, chat, testy, ankiety, współdzielenie ekranu)
Data realizacji zajęć
06-10-2021
Godzina rozpoczęcia
13:00
Godzina zakończenia
15:15
Liczba godzin
02:15
Forma stacjonarna
-
Przedmiot / temat zajęć
Język angielski - forma zdalna (ćwiczenia, rozmowa na żywo, chat, testy, ankiety, współdzielenie ekranu)
Data realizacji zajęć
13-10-2021
Godzina rozpoczęcia
13:00
Godzina zakończenia
15:15
Liczba godzin
02:15
Forma stacjonarna
-
Przedmiot / temat zajęć
Język angielski - forma zdalna (ćwiczenia, rozmowa na żywo, chat, testy, ankiety, współdzielenie ekranu)
Data realizacji zajęć
20-10-2021
Godzina rozpoczęcia
13:00
Godzina zakończenia
15:15
Liczba godzin
02:15
Forma stacjonarna
-
Przedmiot / temat zajęć
Język angielski - forma zdalna (ćwiczenia, rozmowa na żywo, chat, testy, ankiety, współdzielenie ekranu)
Data realizacji zajęć
27-10-2021
Godzina rozpoczęcia
12:30
Godzina zakończenia
14:45
Liczba godzin
02:15
Forma stacjonarna
Nie
Przedmiot / temat zajęć
Język angielski - forma zdalna (ćwiczenia, rozmowa na żywo, chat, testy, ankiety, współdzielenie ekranu)
Data realizacji zajęć
03-11-2021
Godzina rozpoczęcia
12:30
Godzina zakończenia
14:45
Liczba godzin
02:15
Forma stacjonarna
Nie
Przedmiot / temat zajęć
Język angielski - forma zdalna (ćwiczenia, rozmowa na żywo, chat, testy, ankiety, współdzielenie ekranu)
Data realizacji zajęć
10-11-2021
Godzina rozpoczęcia
12:30
Godzina zakończenia
14:45
Liczba godzin
02:15
Forma stacjonarna
Nie
Przedmiot / temat zajęć
Język angielski - forma zdalna (ćwiczenia, rozmowa na żywo, chat, testy, ankiety, współdzielenie ekranu)
Data realizacji zajęć
17-11-2021
Godzina rozpoczęcia
12:30
Godzina zakończenia
14:45
Liczba godzin
02:15
Forma stacjonarna
Nie
Przedmiot / temat zajęć
Język angielski - forma zdalna (ćwiczenia, rozmowa na żywo, chat, testy, ankiety, współdzielenie ekranu)
Data realizacji zajęć
24-11-2021
Godzina rozpoczęcia
12:30
Godzina zakończenia
14:45
Liczba godzin
02:15
Forma stacjonarna
Nie
Przedmiot / temat zajęć
Język angielski - forma zdalna (ćwiczenia, rozmowa na żywo, chat, testy, ankiety, współdzielenie ekranu)
Data realizacji zajęć
01-12-2021
Godzina rozpoczęcia
12:30
Godzina zakończenia
14:45
Liczba godzin
02:15
Forma stacjonarna
Nie
Przedmiot / temat zajęć
Język angielski - forma zdalna (ćwiczenia, rozmowa na żywo, chat, testy, ankiety, współdzielenie ekranu)
Data realizacji zajęć
08-12-2021
Godzina rozpoczęcia
12:30
Godzina zakończenia
14:45
Liczba godzin
02:15
Forma stacjonarna
Nie
Przedmiot / temat zajęć
Język angielski - forma zdalna (ćwiczenia, rozmowa na żywo, chat, testy, ankiety, współdzielenie ekranu)
Data realizacji zajęć
15-12-2021
Godzina rozpoczęcia
12:30
Godzina zakończenia
14:45
Liczba godzin
02:15
Forma stacjonarna
Nie
Przedmiot / temat zajęć
Język angielski - forma zdalna (ćwiczenia, rozmowa na żywo, chat, testy, ankiety, współdzielenie ekranu)
Data realizacji zajęć
22-12-2021
Godzina rozpoczęcia
12:30
Godzina zakończenia
14:45
Liczba godzin
02:15
Forma stacjonarna
Nie
Przedmiot / temat zajęć
Język angielski - forma zdalna (ćwiczenia, rozmowa na żywo, chat, testy, ankiety, współdzielenie ekranu)
Data realizacji zajęć
29-12-2021
Godzina rozpoczęcia
12:30
Godzina zakończenia
14:45
Liczba godzin
02:15
Forma stacjonarna
Nie
Przedmiot / temat zajęć
Język angielski - forma zdalna (ćwiczenia, rozmowa na żywo, chat, testy, ankiety, współdzielenie ekranu)
Data realizacji zajęć
05-01-2022
Godzina rozpoczęcia
12:30
Godzina zakończenia
14:45
Liczba godzin
02:15
Forma stacjonarna
Nie
Przedmiot / temat zajęć
Język angielski - forma zdalna (ćwiczenia, rozmowa na żywo, chat, testy, ankiety, współdzielenie ekranu)
Data realizacji zajęć
12-01-2022
Godzina rozpoczęcia
12:30
Godzina zakończenia
14:45
Liczba godzin
02:15
Forma stacjonarna
Nie
Przedmiot / temat zajęć
Język angielski - forma zdalna (ćwiczenia, rozmowa na żywo, chat, testy, ankiety, współdzielenie ekranu)
Data realizacji zajęć
19-01-2022
Godzina rozpoczęcia
12:30
Godzina zakończenia
14:45
Liczba godzin
02:15
Forma stacjonarna
Nie
Przedmiot / temat zajęć
Język angielski - forma zdalna (ćwiczenia, rozmowa na żywo, chat, testy, ankiety, współdzielenie ekranu)
Data realizacji zajęć
26-01-2022
Godzina rozpoczęcia
12:30
Godzina zakończenia
14:45
Liczba godzin
02:15
Forma stacjonarna
Nie
Przedmiot / temat zajęć
Język angielski - forma zdalna (ćwiczenia, rozmowa na żywo, chat, testy, ankiety, współdzielenie ekranu)
Data realizacji zajęć
02-02-2022
Godzina rozpoczęcia
12:30
Godzina zakończenia
14:45
Liczba godzin
02:15
Forma stacjonarna
Nie
Przedmiot / temat zajęć
Język angielski - forma zdalna (ćwiczenia, rozmowa na żywo, chat, testy, ankiety, współdzielenie ekranu)
Data realizacji zajęć
09-02-2022
Godzina rozpoczęcia
12:30
Godzina zakończenia
14:45
Liczba godzin
02:15
Forma stacjonarna
Nie
Przedmiot / temat zajęć
Język angielski - forma zdalna (ćwiczenia, rozmowa na żywo, chat, testy, ankiety, współdzielenie ekranu)
Data realizacji zajęć
16-02-2022
Godzina rozpoczęcia
12:30
Godzina zakończenia
14:45
Liczba godzin
02:15
Forma stacjonarna
Nie
Przedmiot / temat zajęć
Język angielski - forma zdalna (ćwiczenia, rozmowa na żywo, chat, testy, ankiety, współdzielenie ekranu)
Data realizacji zajęć
23-02-2022
Godzina rozpoczęcia
12:30
Godzina zakończenia
14:45
Liczba godzin
02:15
Forma stacjonarna
Nie
Przedmiot / temat zajęć
Język angielski - forma zdalna (ćwiczenia, rozmowa na żywo, chat, testy, ankiety, współdzielenie ekranu)
Data realizacji zajęć
02-03-2022
Godzina rozpoczęcia
12:30
Godzina zakończenia
14:45
Liczba godzin
02:15
Forma stacjonarna
Nie
Przedmiot / temat zajęć
Język angielski - forma zdalna (ćwiczenia, rozmowa na żywo, chat, testy, ankiety, współdzielenie ekranu)
Data realizacji zajęć
09-03-2022
Godzina rozpoczęcia
12:30
Godzina zakończenia
14:45
Liczba godzin
02:15
Forma stacjonarna
Nie
Przedmiot / temat zajęć
Język angielski - forma zdalna (ćwiczenia, rozmowa na żywo, chat, testy, ankiety, współdzielenie ekranu)
Data realizacji zajęć
16-03-2022
Godzina rozpoczęcia
12:30
Godzina zakończenia
14:45
Liczba godzin
02:15
Forma stacjonarna
Nie
Przedmiot / temat zajęć
Język angielski - forma zdalna (ćwiczenia, rozmowa na żywo, chat, testy, ankiety, współdzielenie ekranu)
Data realizacji zajęć
23-03-2022
Godzina rozpoczęcia
12:30
Godzina zakończenia
14:45
Liczba godzin
02:15
Forma stacjonarna
Nie
Przedmiot / temat zajęć
Język angielski - forma zdalna (ćwiczenia, rozmowa na żywo, chat, testy, ankiety, współdzielenie ekranu)
Data realizacji zajęć
30-03-2022
Godzina rozpoczęcia
12:30
Godzina zakończenia
14:45
Liczba godzin
02:15
Forma stacjonarna
Nie
Przedmiot / temat zajęć
Język angielski - forma zdalna (ćwiczenia, rozmowa na żywo, chat, testy, ankiety, współdzielenie ekranu)
Data realizacji zajęć
06-04-2022
Godzina rozpoczęcia
12:30
Godzina zakończenia
14:45
Liczba godzin
02:15
Forma stacjonarna
Nie
Przedmiot / temat zajęć
Język angielski - forma zdalna (ćwiczenia, rozmowa na żywo, chat, testy, ankiety, współdzielenie ekranu)
Data realizacji zajęć
13-04-2022
Godzina rozpoczęcia
12:30
Godzina zakończenia
14:45
Liczba godzin
02:15
Forma stacjonarna
Nie
Przedmiot / temat zajęć
Język angielski - forma zdalna (ćwiczenia, rozmowa na żywo, chat, testy, ankiety, współdzielenie ekranu)
Data realizacji zajęć
20-04-2022
Godzina rozpoczęcia
12:30
Godzina zakończenia
14:45
Liczba godzin
02:15
Forma stacjonarna
Nie
Przedmiot / temat zajęć
Język angielski - forma zdalna (ćwiczenia, rozmowa na żywo, chat, testy, ankiety, współdzielenie ekranu)
Data realizacji zajęć
27-04-2022
Godzina rozpoczęcia
12:30
Godzina zakończenia
13:00
Liczba godzin
00:30
Forma stacjonarna
Nie

Główny cel usługi

Pokaż

Cel edukacyjny

Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które posiadają kwalifikacje z zakresu edukacji przedszkolnej. Celem kursu jest uzupełnienie wiedzy i umiejętności językowych na poziomie A2+ oraz otwarcie możliwości uzyskania w przyszłości kompetencji do prowadzenia zajęć z języka angielskiego na etapie edukacji przedszkolnej. Podczas kursu uczestnik rozwinie zdolność kształtowania własnego rozwoju oraz zdolność autonomicznego i odpowiedzialnego uczestniczenia w życiu zawodowym i społecznym z uwzglę

Efekty uczenia się

 W wyniku opanowanych treści programowych słuchacz:

 • pozna zagadnienia gramatyczne i leksykalne na poziomie językowym A2+,
 • będzie umiał tworzyć proste wypowiedzi ustne i pisemne, dotyczące różnych dziedzin życia codziennego i zawodowego,
 • będzie potrafił swobodnie wprowadzić uczniów w świat anglojęzycznych piosenek, bajek, opowiadań,
 • będzie potrafił zaangażować dzieci w zabawy językowe, aby naturalnie przyswajały język angielski.
   

Sposób weryfikacji osiągnięcia efektów uczenia się

W czasie realizacji szkolenia przeprowadzane są wewnętrzne testy i egzaminy sprawdzające stopień opanowania materiału w trakcie trwania szkolenia. Lektor weryfikuje wynik i omawia go z uczestnikiem szkolenia.

Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Brak wyników.
Koszt przypadający na 1 uczestnika netto 10 458,00 zł
Koszt przypadający na 1 uczestnika brutto 10 458,00 zł
Koszt osobogodziny netto 99,60 zł
Koszt osobogodziny brutto 99,60 zł

Adres realizacji usługi

Pokaż adres

ul. Jagienki 4, 15-480 Białystok, woj. podlaskie

Udogodnienia w miejscu realizacji usługi

 • Wi-fi

Zajęcia poprowadzą

Więcej informacji
Zdjęcie Bartłomiej Jędrak

Bartłomiej Jędrak

Lektor języka angielskiego, Trener Business English i Dyrektor Metodyczny z ponad 20 letnim stażem. Międzynarodowe doświadczenie zdobyte podczasu pobytu w Anglii, Irlandii, na Cyprze i Niemczech.
Posiada interdyscyplinarne wykształcenie (dyplom Filologia angielska, Podyplomowe Studia dla Tłumaczy Przysięgłych, dyplom Pedagogika i Psychologia, studia MBA w języku angielskim).
Charakteryzuje mnie innowacyjne podejście do nauki języków obcych (coaching językowy ) oraz umiejętności trenersko - coachingowe wykorzystywane w nauczaniu języków obcych (dyplom Trenera Biznesu i Coacha, Grupa Trop, Warszawa). Realizuje kursy ogólne oraz specjalistyczne na każdym poziomie zaawansowania w formie zdalnej oraz tradycyjnej głównie skierowane do osób dorosłych.

Moją misją w życiu jest praca z ludźmi w oparciu o ich mocne strony. Motto, którym się kieruję w życiu prywatnym i zawodowym to „Budując na deficytach budujemy Rzemieślnika, budując na mocnych stronach budujemy Mistrza”.

Kontakt

Pokaż
Zdjęcie Ewelina Popowska

Ewelina Popowska

email: e.popowska@openeducation.pl

tel: (+48) 664 705 711

Informacje dodatkowe

Pokaż szczegóły

Informacje o materiałach dla uczestników usługi

Materiały dydaktyczne wybiera lektor w porozumieniu z uczestnikiem szkolenia, są to np.:

 • podręcznik, 
 • ćwiczenia,
 • konspekty,
 • skrypty,
 • pliki dokumentów przygotowane w dowolnym formacie,
 • scenariusze.

Informacje dodatkowe

Po zakończeniu szkolenia uczestnik otrzyma zaświadczenie wydane na podstawie  § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych  (Dz. U. poz. 652).

Szkolenie prowadzące do uzyskiwania kompetencji językowych realizowane są zgodnie z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego.

Materiały dydaktyczne gratis. 

Warunki techniczne

Pokaż warunki techniczne

Warunki techniczne

INFORMACJE DOTYCZĄCE CZĘŚCI ZDALNEJ PROWADZONEJ W CZASIE RZECZYWISTM:
1. Platforma /rodzaj komunikatora - ZOOM Cloud Meetings.
2. Komputer Uczestnika musi być wyposażony w kamerę internetową lub zewnętrzną kamerę internetową, słuchawki oraz mikrofon.
3. Dodatkowo niezbędne wymagania systemowe komputera to:

 • ZOOM Cloud Meetings:
 • Windows XP SP3 lub nowsze,
 • Mac OS X 10.7 lub nowsze ,
 • Ubuntu 12.04 lub nowsze,
 • Mint 17.1 lub nowsze,
 • Red Hat Enterprise Linux 6.4 lub nowsze,
 • Oracle Linux 6.4 lub nowsze,
 • Cent OS 6.4 lub nowsze,
 • Fedora 21 lub nowsze OpenSUSE 13.2 lub nowsze,
 • ArchLinux (tylko 64-bit),

4. Minimalna szybkość do prowadzenia rozmowy wideo (1:1)

 • ZOOM Cloud Meetingspobieranie 600kb/s, przesyłanie 600kb/s.

5. Prezentowane treść i materiały udostępniane będą tylko na platformie Zoom.

6. Okres ważności linku umożliwiającego uczestnictwo w spotkaniu on-line - nie dotyczy.

Sposób walidacji usługi - Usługa zakończona zostanie testem pisemnym bądź ustnym, określającym osiągnięcie wymaganych efekty uczenia.

Szczegółowy harmonogram usługi - Zajęcia prowadzone zdalnie posiadają elementy takie jak: ćwiczenia, rozmowy na żywo, chat, testy, współdzielenie ekranu, odtwarzanie audio i DVD, prezentacje, „tablica”.

Ciasteczka>