Usługa - Zarządzanie kryzysowe w przypadku wystąpienia zakażenia w zakładzie - usługa mieszana – e-learning + usługa zdalna.

Logo BOGDARO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

4.9/5 z 82 ocen

Tytuł Zarządzanie kryzysowe w przypadku wystąpienia zakażenia w zakładzie - usługa mieszana – e-learning + usługa zdalna.

Numer usługi 2021/05/25/117047/1058372

Dostawca usług BOGDARO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Dostępność Usługa otwarta

Forma świadczenia zdalna w czasie rzeczywistym

Status usługi opublikowana

Identyfikator projektu Covid-19 / Żywność

PLN

3 000,00 zł netto za osobę

3 000,00 zł brutto za osobę

125,00 zł netto za osobogodzinę

125,00 zł brutto za osobogodzinę

Zapisz się
Zapisanych 0 uczestników

Informacje o usłudze

Pokaż szczegóły
Sposób dofinansowania:

wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników

Grupa docelowa usługi:

Kierownictwo zakładu, kierownicy poszczególnych działów, liderzy zespołów, pracownicy  działów jakości, pracownicy odpowiedzialni za bezpieczeństwo i higienę pracy, pracownicy sektora.

Minimalna liczba uczestników: 1
Maksymalna liczba uczestników: 20
Data zakończenia rekrutacji: 18-06-2021
Liczba godzin usługi: 24
Podstawa uzyskania wpisu do świadczenia usługi: Certyfikat systemu zarządzania jakością wg. ISO 9001:2015 (PN-EN ISO 9001:2015) - w zakresie usług szkoleniowych

Ramowy program usługi

Pokaż program

Szkolenie adresowane jest do: pracowników posiadających podstawowe doświadczenie w kierowaniu zakładem, działem lub zespołem pracowników; pracowników odpowiedzialnych za BHP w zakładzie pracy; pracowników sektora Żywności wysokiej jakości.

Szkolenie odbywa się w formie zdalnej w czasie rzeczywistym.

Zakres tematyczny szkolenia:

 1. Test początkowy sprawdzający wiedzę (pre test)
 2. Procedury antypandemiczne rekomendowne przez GIS i Ministerstwo Rozwoju
  1. Wymagania dot. Pracowników, kierowców, osób odwiedzających
  2. Procedury dot. Utrzymania czystości
  3. COVID-19 u pracownika
 3. Ryzyko wystąpienia zakażenia
  1. Źródła zagrożenia zakażeniem
  2. Ryzyko narażenia pracowników – skutki, analiza, ocena
  3. Analiza i ocena potencjalnego ryzyka dla przedsiębiorstwa oraz identyfikacja sytuacji kryzysowych.
 4. Lider/członek zespołu kryzysowego
  1. Kompetencje miękkie lidera
  2. Zarządzanie a przywództwo. Czym różni się kierownik od lidera.  Przywództwo sytuacyjne.
  3. Techniki budowy atmosfery wspierania się i  wspólnego rozwiązywania problemów
 5. Kierowanie zespołem w sytuacji kryzysowej
  1. Jak zarządzać firmą w kryzysie?
  2. Komunikacja w zespole. Zasady prowadzenia komunikacji, tworzenia komunikatów  
 6. Sposoby formułowania celów i ustalania priorytetów w sytuacji kryzysowej  
 7. Plan postępowania (plan zarządzania kryzysowego) na wypadek stwierdzenia przypadku zachorowania pracowników – ćwiczenia, analizy, case-study
 8. Walidacja - Test końcowy

Harmonogram usługi

Przedmiot / temat zajęćData realizacji zajęćGodzina rozpoczęciaGodzina zakończeniaLiczba godzin
Przedmiot / temat zajęć
Test początkowy sprawdzający wiedzę (pre test) - 1h - test pisemny w formie zdalnej
Data realizacji zajęć
23-06-2021
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
08:45
Liczba godzin
00:45
Przedmiot / temat zajęć
Przerwa
Data realizacji zajęć
23-06-2021
Godzina rozpoczęcia
08:45
Godzina zakończenia
08:50
Liczba godzin
00:05
Przedmiot / temat zajęć
Procedury antypandemiczne rekomendowne przez GIS i Ministerstwo Rozwoju - 2h - forma zdalna
Data realizacji zajęć
23-06-2021
Godzina rozpoczęcia
08:50
Godzina zakończenia
10:20
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Przerwa kawowa
Data realizacji zajęć
23-06-2021
Godzina rozpoczęcia
10:20
Godzina zakończenia
10:35
Liczba godzin
00:15
Przedmiot / temat zajęć
Ryzyko wystąpienia zakażenia w zakładzie- 3h forma zdalna
Data realizacji zajęć
23-06-2021
Godzina rozpoczęcia
10:35
Godzina zakończenia
12:50
Liczba godzin
02:15
Przedmiot / temat zajęć
Przerwa obiadowa
Data realizacji zajęć
23-06-2021
Godzina rozpoczęcia
12:50
Godzina zakończenia
13:20
Liczba godzin
00:30
Przedmiot / temat zajęć
Lider/członek zespołu kryzysowego - 2h - forma zdalna
Data realizacji zajęć
23-06-2021
Godzina rozpoczęcia
13:20
Godzina zakończenia
14:50
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Kierowanie zespołem w sytuacji kryzysowej - 2h - forma zdalna
Data realizacji zajęć
24-06-2021
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
09:30
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Przerwa kawowa
Data realizacji zajęć
24-06-2021
Godzina rozpoczęcia
09:30
Godzina zakończenia
09:45
Liczba godzin
00:15
Przedmiot / temat zajęć
Komunikacja w zespole - 3h - forma zdalna
Data realizacji zajęć
24-06-2021
Godzina rozpoczęcia
09:45
Godzina zakończenia
12:00
Liczba godzin
02:15
Przedmiot / temat zajęć
Przerwa obiadowa
Data realizacji zajęć
24-06-2021
Godzina rozpoczęcia
12:00
Godzina zakończenia
12:30
Liczba godzin
00:30
Przedmiot / temat zajęć
Sposoby formułowania celów i ustalania priorytetów w sytuacji kryzysowej - 3h - forma zdalna
Data realizacji zajęć
24-06-2021
Godzina rozpoczęcia
12:30
Godzina zakończenia
14:45
Liczba godzin
02:15
Przedmiot / temat zajęć
Plan zarządzania kryzysowego - teoria - 3h - forma zdalna
Data realizacji zajęć
25-06-2021
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
10:15
Liczba godzin
02:15
Przedmiot / temat zajęć
Przerwa kawowa
Data realizacji zajęć
25-06-2021
Godzina rozpoczęcia
10:15
Godzina zakończenia
10:30
Liczba godzin
00:15
Przedmiot / temat zajęć
Plan postępowania (plan zarządzania kryzysowego) na wypadek stwierdzenia przypadku zachorowania pracowników - ćwiczenia, analizy, case-study - 2h - forma zdalna
Data realizacji zajęć
25-06-2021
Godzina rozpoczęcia
10:30
Godzina zakończenia
12:00
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Przerwa obiadowa
Data realizacji zajęć
25-06-2021
Godzina rozpoczęcia
12:00
Godzina zakończenia
12:30
Liczba godzin
00:30
Przedmiot / temat zajęć
Plan postępowania (plan zarządzania kryzysowego) na wypadek stwierdzenia przypadku zachorowania pracowników - ćwiczenia, analizy, case-study - 2h - forma zdalna
Data realizacji zajęć
25-06-2021
Godzina rozpoczęcia
12:30
Godzina zakończenia
14:00
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Przerwa kawowa
Data realizacji zajęć
25-06-2021
Godzina rozpoczęcia
14:00
Godzina zakończenia
14:15
Liczba godzin
00:15
Przedmiot / temat zajęć
Walidacja - Test końcowy - 1h - test pisemny w formie zdalnej
Data realizacji zajęć
25-06-2021
Godzina rozpoczęcia
14:15
Godzina zakończenia
15:00
Liczba godzin
00:45

Główny cel usługi

Pokaż

Cel edukacyjny

Usługa „Zarządzanie kryzysowe w przypadku wystąpienia zakażenia w zakładzie w sektorze Żywności Wysokiej Jakości” przygotowuje uczestników na wdrożenie zarządzania kryzysowego na wypadek wystąpienia przypadku zachorowania pracowników.

Efekty uczenia się

Po szkoleniu uczestnik:

* Opracowuje plan postępowania (plan zarządzania kryzysowego) na wypadek stwierdzenia przypadku zachorowania pracowników

* Ocenia ryzyko wystąpienia zakażenia w zakładzie pracy

* Analizuje ryzyko pojawienia się zakażenia w zakładzie pracy,

* Identyfikuje się jako lider/członek zespołu kryzysowego

* Umie kierować zespołem w sytuacji kryzysowej,

* Zna sposoby formułowania celów i ustalania priorytetów w sytuacji kryzysowej,

* Zna i stosuje procedury antypandemiczne rekomendowne przez GIS i Ministerstwo Rozwoju.

* Podejmuje decyzje w oparciu o obiektywne wskaźniki,

* Wdraża plan postępowania - plan zarządzania kryzysowego na wypadek stwierdzenia przypadku zachorowania pracowników

* Wie jak się zachować w sytuacji kryzysowej, potrafi szukać niezb ednych informacji, z kim się kontaktować oraz jakie instytucje należy zaangażować do działań

* Kieruje zespołem w sytuacji kryzysowej zgodnie z określoną procedurą zarządzania kryzysowego

* Stosuje procedury antypandemiczne rekomendowne przez GIS i Ministerstwo Rozwoju

* Stosuje działania prewencyjne związane z zagrożeniem Covid-19.

* Stosuje środki ochrony przed zagrożeniem Covid SARS-CoV-2

* Zna źródła zakażenia oraz definiuje skutki zakażenia.

Sposób weryfikacji osiągnięcia efektów uczenia się

Test początkowy sprawdzający wiedzę (pre test) oraz Walidacja - Test końcowy - 1h 

Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Brak wyników.
Koszt przypadający na 1 uczestnika netto 3 000,00 zł
Koszt przypadający na 1 uczestnika brutto 3 000,00 zł
Koszt osobogodziny netto 125,00 zł
Koszt osobogodziny brutto 125,00 zł

Zajęcia poprowadzą

Więcej informacji
Zdjęcie Jacek Dybaś

Jacek Dybaś

Praktyczna znajomość procesu zarządzania w zakładzie przetwórstwa żywności. Znajomość procedur rekomendowanych przez GIS i Ministerstwo Rozwoju, doświadczenie w zarzadzaniu sytuacją kryzysową. Od 1990 roku obejmuje stanowiska kierownicze. Od 2012 r. współpracuje z firmą konsultingową w zakresie zarzadzania kryzysowego (CSZ UNIWERS w Giżycku), prowadzi działalność gospodarczą w zakresie inżynierii I związanym z nią doradztwem.
Lekarz weterynarii, technolog żywności. Opracowywanie i weryfikacja dokumentacji systemów zapewnienia bezpieczeństwa żywności (GHP / HACCP), Projekty techn. zakładów sektora spożywczego. Szkolenia z zakresu Dobrej Praktyki Higienicznej, zasad HACCP, zasad żywienia człowieka, bezpieczeństwa i higieny żywności. Zastępca Komendanta – Szef Zespołu Nadzoru Weterynaryjnego i Profilaktyki Weterynaryjnej w Wojskowym Ośrodku Medycyny Prewencyjnej w Modlinie; Szef Zespołu Reagowania Epidemiologicznego w Wojskowym Ośrodku Medycyny Prewencyjnej w Modlinie; Zastępca Szefa Służby Zdrowia / Epizootiolog Polskich Sił Zadaniowych ISAF w Afganistanie; Prowadzenie szkoleń z zakresu technologii żywności, towaroznawstwa środków spożywczych oraz higieny żywności i żywienia w Centrum Szkolenia Zawodowego UNIWERS w Giżycku oraz szkoleń we współpracy z Centrum Administracji i Biznesu we Wrocławiu
Publikacje:
„Audytowanie firm spożywczych – GMP/GHP/HACCP/Jakość”; ODDK Gdańsk 2006
„Żywienie w warunkach ekstremalnych” – Problemy higieny i epidemiologii 3/11; ISSN 1895-4316

Kontakt

Pokaż
Zdjęcie Dariusz Kowalski

Dariusz Kowalski

email: darek_kowalski@wp.pl

tel: (+48) 603 101 595

Informacje dodatkowe

Pokaż szczegóły

Informacje o materiałach dla uczestników usługi

Każdy uczestnik szkolenia otrzyma na adres e-mail materiały dydaktyczne w postaci: prezentacji multimedialnych, testów, ćwiczeń, linki do stron internetowych. Ponadto wszystkie materiały wykorzystywane w trakcie szkolenia będą udostępnione uczestnikom na platformie ZOOM.

Warunki uczestnictwa

Szkolenie odbywać się będzie na platformie ZOOM.

MINIMALNE WYMAGANIA TECHNICZNE: - Procesor 2-rdzeniowy 2GHz lub lepszy (zalecany 4-rdzeniowy) - 2GB pamięci RAM (zalecane 4GB) - System operacyjny Windows 8 (zalecany Windows 10), 

Na dwa dni przed szkoleniem dostęp do platformy otrzyma również Operator.

Do odbycia szkolenia niezbędny będzie dostęp do internetu oraz urządzenie techniczne pozwalające na prowadzenie wideorozmowy.

Forma wsparcia: usługa mieszana – e-learning + usługa zdalna. Uczestnicy szkolenia otrzymają dostęp do platformy na dwa dni przed rozpoczęciem usługi. Linki poszczególnych dni szkolenia są ważne na czas trwania danego dnia szkolenia.

Informacje dodatkowe

Szkolenie kończy się testem sprawdzającym efekty kształcenia.  Każdy uczestnik otrzyma certyfikat/zaświadczenie o ukończeniu szkolenia. Warunkiem otrzymania certyfikatu jest osiągnięcie wyniku testu powyżej 50% oraz frekwencja uczestników na poziomie min. 80% zajęć.

Warunki techniczne

Pokaż warunki techniczne

Warunki techniczne

Godzina szkolenia jest jednostką lekcyjną trwającą 45minut. W ramach szkolenia przewidziane są dwie przerwy kawowe i jedna obiadowa. Godziny przerw będą elastycznie ustalane przez trenera w porozumieniu z uczestnikami szkolenia.

Ciasteczka>