Usługa - Kurs kat. C + Kwalifikacja wstępna przyspieszona kat. C - wraz z opłatą za egzaminy państwowy

Logo Wielobranżowe Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe MOTOS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

4.7/5 z 274 ocen

Tytuł Kurs kat. C + Kwalifikacja wstępna przyspieszona kat. C - wraz z opłatą za egzaminy państwowy

Numer usługi 2021/05/20/32743/1053352

Dostawca usług Wielobranżowe Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe MOTOS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Miejsce usługi Stalowa Wola

Dostępność Usługa otwarta

Forma świadczenia stacjonarna

Status usługi opublikowana

PLN

5 330,00 zł netto za osobę

5 330,00 zł brutto za osobę

28,05 zł netto za osobogodzinę

28,05 zł brutto za osobogodzinę

Zapisz się
Zapisanych 4 uczestników

Informacje o usłudze

Pokaż szczegóły
Sposób dofinansowania:

wsparcie dla osób indywidualnych

wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników

Grupa docelowa usługi:

Osoba posiadająca prawo jazdy kat. B, chcąca uzuskać prawo jazdy kat. C wraz z kwalifikacją, oraz uzyskać zatrudnienie jako kierowca zawodowy.

Minimalna liczba uczestników: 1
Maksymalna liczba uczestników: 20
Data zakończenia rekrutacji: 31-10-2021
Liczba godzin usługi: 190
Zakres uprawnień: Kurs "prawo jazdy kategorii A" - 50 godz., Kurs "prawo jazdy kategorii B" - 60 godz., Kurs "prawo jazdy kategorii B+E" - 35 godz., Kurs "prawo jazdy kategorii C" - 50 godz., Kurs "prawo jazdy kategorii C+E" - 45 godz., Kurs "prawo jazdy kategorii D /po B/" - 80 godz., Kurs "prawo jazdy kategorii D /po C/" - 60 godz.
Podstawa uzyskania wpisu do świadczenia usługi: Certyfikat systemu zarządzania jakością wg. ISO 9001:2015 (PN-EN ISO 9001:2015) - w zakresie usług szkoleniowych

Ramowy program usługi

Pokaż program
tematyka zajęć liczba godzin teoretycznych liczba godzin praktycznych
Zasady i przepisy służące bezpiecznemu poruszaniu się pojazdem po drodze publicznej 8
Zagrożenia związane z ruchem drogowym 4
Postępowanie w sytuacjach nadzwyczajnych 4
Obowiązki kierowcy i posiadacza pojazdu 4
nauka jazdy kat. C 30
Kwalifikacja wstępna przyspieszona 130 10
SUMA 150 40

Harmonogram usługi

Przedmiot / temat zajęćData realizacji zajęćGodzina rozpoczęciaGodzina zakończeniaLiczba godzin
Przedmiot / temat zajęć
Zajęcia teoretyczne
Data realizacji zajęć
14-06-2021
Godzina rozpoczęcia
16:00
Godzina zakończenia
19:00
Liczba godzin
03:00

Główny cel usługi

Pokaż

Cel edukacyjny

- przygotowanie do wykonywania zawodu kierowcy samochodu ciężarowego
Wiedza: posiadanie wiedzy w zakresie przepisów ruchu drogowego i ustawy o transporcie drogowym dotyczącym kierowcy kat C
Umiejętności: umiejętność bezpiecznego i sprawnego prowadzenia ciężarówki
Kompetencje społeczne: wyrobienie dojrzałości społecznej i umiejętności odnalezienia się w stresujących sytuacjach na drodze

Efekty uczenia się

Przygotowanie do egzaminu państwowego teoretycznego i praktycznego prawo jazdy oraz egzaminu z kwalifikacji.

Przygotowanie do wykonywania zawodu kierowcy samochodu ciężarowego zestawu ciężarowego.

Sposób weryfikacji osiągnięcia efektów uczenia się

Egzamin wewnętrzny teoretyczny – dopuszczający do następnej części modułu szkoleniowego.

Egzamin wewnętrzny teoretyczny – dopuszczający do egzaminu praktycznego.

Egzamin wewnętrzny praktyczny – dopuszczający do egzaminu państwowego.

Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Czy usługa pozwala na zdobycie innych kwalifikacji?

Uznawane kwalifikacje

Pytanie 2: Czy dokument został wydany przez organy władz publicznych lub samorządów zawodowych (np.: Urząd Dozoru Technicznego czy Instytut Spawalnictwa) na podstawie ustawy lub rozporządzenia?

Ustawa z dnia 5 stycznia 2011r. o kierujących pojazdami, ust. z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym oraz Rozporządzenie MI z dnia 1 kwietnia 2010r. w sprawie szkolenia kierowców wykonujących przewóz drogowy.

Warunki uznania kwalifikacji

Nazwa/Kategoria Podmiotu prowadzącego walidację WORD / UW
Podmiot prowadzący walidację jest zarejestrowany w BUR Nie
Nazwa/Kategoria Podmiotu certyfikującego STAROSTWO POWIATOWE/URZĄD MIASTA/UW
Podmiot certyfikujący jest zarejestrowany w BUR Nie
Podstawa prawna dla Podmiotów/kategorii Podmiotów organ władzy publicznej lub samorządu zawodowego, uprawniony do wydawania dokumentów potwierdzających kwalifikację na podstawie ustawy lub rozporządzenia
Koszt przypadający na 1 uczestnika netto 5 330,00 zł
Koszt przypadający na 1 uczestnika brutto 5 330,00 zł
Koszt osobogodziny netto 28,05 zł
Koszt osobogodziny brutto 28,05 zł
w tym koszt walidacji netto 0,00 zł
w tym koszt walidacji brutto 0,00 zł
w tym koszt certyfikowania netto 0,00 zł
w tym koszt certyfikowania brutto 0,00 zł

Adres realizacji usługi

Pokaż adres

ul. Generała Leopolda Okulickiego 64, 37-450 Stalowa Wola, woj. podkarpackie

Udogodnienia w miejscu realizacji usługi

  • Klimatyzacja
  • Wi-fi

Zajęcia poprowadzą

Więcej informacji
Zdjęcie Zbigniew Sęk

Zbigniew Sęk

Instruktor nauki jazdy kategorii : AM, A1, A2, A, B1, B, B+E, C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E, T, kurs trenera-wykładowcy na kursach kwalifikacji wstępnej, kwalifikacji wstępnej przyspieszonej i szkoleniach okresowych dla kierowców wykonujących przewóz drogowy

Zdjęcie Andrzej Rychlak

Andrzej Rychlak

Średnie studium zawodowe – o kierunku społeczno – prawnym Instruktor nauki jazdy Kategorii: AM, A1, A2, A, B1, B, C1, C, trener-wykładowca ma kursach kwalifikacji wstępnej, kwalifikacji wstępnej przyspieszonej i szkoleniach okresowych dla kierowców wykonujących przewóz drogowy

Zdjęcie Józef Dul

Józef Dul

Instruktor nauki jazdy
Kat. AM, A1, A2, A, B1, B, B+E, C1, C, C1+E, C+E, D1+E, D+E, Kurs pedagogiczny nauczyciel praktycznej nauki zawodu.
Zaświadczenie ukończenia specjalistycznego kursu metodyczno-dydaktycznego na wykładowców i instruktorów kształcenia kierowców
Mistrz mechanika samochodowego.
Trener wykładowca na kursach kwalifikacji wstępnej, kwalifikacji wstępnej przyspieszonej i szkoleniach okresowych dla kierowców wykonujących przewóz drogowy.

Zdjęcie Wiesław Cieśla

Wiesław Cieśla

Instruktor nauki jazdy
kategorii: AM, A1, A2, A, B1, B, B+E, C1, C, C1+E, C+E, D1, D, D1+E, D+E. Trener wykładowca na kursach kwalifikacji wstępnej, kwalifikacji wstępnej przyspieszonej i szkoleniach okresowych dla kierowców wykonujących przewóz drogowy.

Zdjęcie Lucyna Maślach

Lucyna Maślach

Trener wykładowca na kursach kwalifikacji wstępnej, kwalifikacji wstępnej przyspieszonej i szkoleniach okresowych dla kierowców wykonujących przewóz drogowy

Kontakt

Pokaż
Zdjęcie Lucyna Maślach

Lucyna Maślach

email: lmaslach@motos.edu.pl

tel: (+48) 697 965 931

Informacje dodatkowe

Pokaż szczegóły

Informacje o materiałach dla uczestników usługi

Teczka na materiały dydaktyczne, zeszyt kursanta, długopis, możliwość nieograniczonego dostępu do e-learningu. Podręcznik kursanta kat. C, C1, C+E, C1+E, D, D1, D+E, D1+E (wyd. e-kierowca) i płyta z przykładową bazą pytań egzaminacyjnych.

Panel dostępu do „e - learning - owej” formy szkolenia, Internet, komputer, oprogramowanie.

„Podręcznik Kwalifikacja Wstępna".

Warunki uczestnictwa

- prawo jazdy kat. B,

- profil kandydata na kierowcę (PKK) wydany przez Starostwo

(- badania wykonane przez lekarza uprawnionego do badań kierowców dotyczące kat. C- badania psychologiczne dotyczące kat. C - 1 szt. kolorowe zdjęcie wymiarów 3,5 x 4,5 cm,),

- badania lekarskie o braku przeciwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy

- badania psychologiczne o braku przeciwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy

Informacje dodatkowe

Zajęcia praktyczne oraz zajęcia z kwalifikacji ustalane są indywidulnie z kursantem

teczka na materiały dydaktyczne, długopis, Podręcznik kursanta kat. C, C1, C+E, C1+E, D, D1, D+E, D1+E (wyd. e-kierowca) i płyta z przykładową bazą pytań egzaminacyjnych. Panel dostępu do tzw. „e-learningowej” formy szkolenia

Ciasteczka>